(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2021

 

Sbírka na novou cestu

Dovolujeme si uctivě poprosit všechny naše milé podporovatele, členy MSH i ostatní případné dobrodince poutního místa, o pochopení pro tento projekt a dle možností i obětavou podporu. Tyto dary lze směřovat na nově zřízený transparentní účet Matice svatohostýnské u Equa bank, č. účtu 1036432627/6100, VS 12.
Na všechny dobrodince pamatujeme v modlitbách a při mši svaté.
Ať dobrotivý Bůh odplatí vaši štědrost a Panna Maria Svatohostýnská, jejíž pří mluvy se na počátku tohoto projektu dovoláváme, vás ochraňuje na všech vašich cestách.
P. Vladimír Kelnar
Za výbor Matice svatohostýnské

Další vstupní informace k této investici jsou např. zde:
Dopravní obslužnost Hostýna v kostce, Otec arcibiskup Jan zaslal úvodní informace
Doklad o tom, že se už v roce 1949 začalo s realizací projektu Dopravní obslužnost Svatého Hostýna

 

 

Romantici najdou na Svatém Hostýně pěkné foto i na podzim Už se podzim blíží, foto Michaela Vraná
Každoroční dušičková pouť je druhou sobotu a neděli v říjnu
Zalesňovali jsme Hostýnské vrchy
Sv. Václav je na Svatém Hostýně zpodobněn na starobylém římském obrazu 
Kdo připutoval nebo přijel v neděli 26. září tak určitě nelitoval

 

V neděli 12. září 2021 jsme si připomenuli

300 let od položení základního kamene pro chrám na Svatém Hostýně v takové podobě, jak jej známe dnes.

Podoba kostelíků na Svatém Hostýně před více jak 300 léty se zobrazením Panny Marie

Kostel pak byl vysvěcen v roce 1748

Fotografie ze mše sv. v 10:15, kterou celebroval o. biskup Basler a z následného žehnání obrazu

V roce 2015 začala revitalizace Köhlerových keramických obrazů v rámci Jurkovičovy křížové cesty, které byly poškozeny povětrnostními vlivy drsného počasí na Svatém Hostýně.
V rámci oslavy výročí položení základního kamene byl v neděli 12. září požehnán nově nainstalový unikátní keramický obraz sv. Cyrila a Metoděje, který je taky z dílny manželů Paříkových a je to vlasně pokračování revitalizace křížové cesty.
Obraz je na zadní venkovní zdi baziliky a je to reprodukce litografie Jano Köhlera z roku 1912.

Žehnání keramického obrazu sv. Cyrila a Metoděje na zadní zdi baziliky.

Biskup Basler požehnal na Hostýně unikátní obraz
Sv. Cyril a Metoděj na východní zdi baziliky
Bez donátorů to nikdy nešlo
Instalace obrazu sv. Cyrila a Metoděje 6. srpna 2021 (foto P. Nosek SJ) 

 

Noční eucharistické procesí, pátek 1. na sobotu 2. října 2021 s o. biskupem Nuzíkem

Ve středu zasedala redakční rada k přípravě 3. čísla Listů svatohostýnských Zasedala redakční rada k přípravě 3. čísla Listů svatohostýnských (8.9.)
Obdivovatelé keramického obrazu sv. Cyrila a Metoděje Obdivovatelé keramického obrazu sv. Cyrila a Metoděje
Mladí poutníci zaparkovali svá poutnická kola u Poutního domu č.3 (7.9.)
Kampaň před volbami začala už i na Svatém Hostýně
Muklovská pouť 2021 byla méně okázalá, než ty v minulých létech

 

Ranní procházka ke hřbitovu na Svatém Hostýně

 

Poslední srpnový den zavítala na Svatý Hostýn vzácná návštěva

Nejznámější poutní místo na Moravě si přijel prohlédnout hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš v doprovodu členů krajské rady. Setkání proběhlo na pozvání výboru Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně.
V bazilice hosty přivítal její rektor, P. Ladislav Nosek, SJ. Krajská delegace si prohlédla také nově nainstalovanou mozaiku svatých Cyrila a Metoděje umístěnou na budově baziliky.
V Jurkovičově sále následovalo jednání krajské rady a výboru Matice svatohostýnské. Po stručném seznámení s historií poutního místa a aktivitami Matice svatohostýnské byl našim hostům představen záměr na zlepšení dopravní obslužnosti v areálu Svatého Hostýna včetně předpokládaných harmonogramů výstavby a možností financování této náročné akce. Diskutovalo se také o významu Svatého Hostýna jako národní kulturní památky a možnostech spolupráce Matice svatohostýnské a zlínského kraje.
V závěru setkání pan hejtman ocenil práci členů Matice a vyzdvihl přínos Svatého Hostýna jako nejnavštěvovanějšího poutního místa ve Zlínském kraji a na Moravě.
Josef Tkadlec

Fotografie

 

Kostel v Bystřici pod Hostýnem je zasvěcen sv. Jiljí

Prvního září začíná škola a v liturgickém kalendáři je svátek poustevníka Jiljího, oblíbeného světce našich předků. Ti latinskou podobu jména (Egidius) moc nepoužívali, ale říkali mu po česku Jiljí či Jílek nebo Jileček. Možná dnešní nositelé příjmení Jílek ani nevědí, že takto vzniklo.
Kdo to vlastně byl Jiljí či Egidius, jehož jméno znamená štítonoš?
Narodil se v 7. století v Aténách v Řecku jako dítě zámožných rodičů. Již jako mladík rád pomáhal chudým. Když mu rodiče zemřeli, zděděný majetek rozdal chudým a odplul do Galie. Chtěl žít v tichu a samotě. Nejprve tak žil u řeky Gardy, později si našel jeskyni v pralese.
Podle legendy mu dávala pít mléko ochočená laň. Za nějaký čas ho v lese nechtěně postřelil vizigótský král, který mu daroval pozemky a nechal vystavět na onom místě klášter, kde žili mniši kolem Jiljího, jenž jako jejich opat zemřel kol roku 700.
Opat Jiljí patří mezi tzv. 14 Pomocníků, tedy ochránců v nejvyšší nouzi. Je patronem proti moru, žebráků, tělesně postižených, kojících matek, ale třeba i nemocných epilepsií a kovářů. Znázorňován bývá s laní či šípem. Opat Jiljí byl u našich předků nesmírně oblíbený, takže není divu, že je mu zasvěceno mnoho kostelů, hlavně na jihu Čech.

 

Počasí nebylo nic moc, ale rodin se na svou pouť dostavilo moc
Otec arcibiskup Jan žehná poutníkům na orelské pouti

 

Ilustrované Vyprávění o Svatém Hostýně,

které připravily sestry dominikánky, je v prodeji za 30 Kč.

 

 

Krásný vzhled je na ten Boží svět (i z rozhledny na Svatém Hostýně)
Hlavní studna s vodou pro Svatý Hostýn je 25m hluboká a je na začátku vodovodu Leopold
Na Hlavní pouti v neděli 15. srpna byli i farníci ze Všechovic, foto Fojtů
Za respektování norem a pokynů je možno u rybníčka krátkodobě stanovat 
Kresba malého Kryštůfka na kamínku (MŠ Bělidla)
Venkovní areál vedle Poutního domu č.3 je obležen rodinami a jejich sportujícími
a hrajícími si dětmi
Svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů byla v sobotu 7. srpna 2021

 

Devátá muzikantská pouť, neděle 1. srpna 2021

Letošní pouť se příliš nevydařila, konala se jen poutní mše sv. v bazilice, kterou v 10:15 celebroval o. biskup Antonín Basler společně s P. Ladislavem Noskem, SJ, rektorem baziliky.
Mše sv. a připravený koncert se měl konat na venkovním pódiu, ale nepříznivé počasí způsobilo, že musel být zrušen stejně jako tradiční individuální celodenní venkovní muzicírování dechových kapel.
V závěru mše sv. jsme byli alespoň pozvaní na jubilejní Desátou muzikantskou pouť s příslibem, že bude líp.
Fotografie
Dvě stránky humoru okolo muzikantů a muzicirování str1 a str2

 

Výstava soutěžních prací dětí v bazilice (31.7.)

 

V letošním roce bude orelská pouť v obvyklém rozsahu ve dnech 21. a 22. srpna

Sobota 21. srpna
09:15 – Rajnochovice – Svatý Hostýn, pěší pouť 20 km
11:00 – Troják – Svatý Hostýn, pěší pouť 12 km
Běh na Svatý Hostýn
16:00 – běh k Božímu hrobu
18:00 – mše svatá
20:30 – světelná křížová cesta
Neděle 22. srpna
Pozvánka na pouť

 

Co má společného Žilina na Slovensku a Bystřice pod Hostýnem?

Nedávno jsme obdrželi zajímavý článek od pana Bruny ze Slovenska na toto téma
Dobrý den
Rádi navštěvujeme poutní místo na Svatém Hostýně. Zastavujeme se i v zahradnictví Dušana Horáka u nádraží. Většinou cestujeme vlakem ze Žiliny.
V Žilině při vstupu do Lesoparku Chrasť je pěkná kaple Sedmibolestné Panny Marie. Stavba kaple je inspirovaná zastavením křížové cesty od Dušana Jurkoviče na Svatém Hostýně. Tak jsem si našel různé podklady (i korespondence s muzeem v Bystřici pod Hostýnem), články a popisy ke kapli. Z návštěv Svatého Hostýna mám k dispozici fotografie z křížové cesta na Svatém Hostýně.
Při porovnání popisů kaple v Lesoparku tam byl jeden rozdíl. Kdo je vlevo na mozaice od J. Köhlera na průčelí kaple? Našel jsem několik (jak říkají kriminalisté) nepřímých důkazů, kdo by to mohl být. Když jsme navštívili kapli, kvůli fotkám detailů, tak moje žena si všimla na mozaice, že nápis na knize není ozdoba, ale písmo. A to byl přímý důkaz.
Podle podkladů z internetu a literatury je v příloze článek „Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Lesoparku Chrasť a pútnické miesto na Hostýne“. Článek má k dispozici také Krajský památkový úřad v Žilině, který plánuje navrhnout kapli v Lesoparku na zápis do seznamu NKP (národních kulturních památek).
Jako zajímavost, která se váže i poutnímu místu na Svatém Hostýně, Vám uvedený článek v příloze posílám.
S pozdravem František Bruna, Žilina

V roce 2019 jsme v Listech svatohostýnských taky uveřejnili informaci na toto téma

 

Noční eucharistické procesí, bude v pátek 6. srpna

 

Ve středu 28. července jsme oslavili Výročí posvěcení chrámu v roce 1748

Nový chrám Panny Marie Vítězné a jejího Nanebevzetí na Svatém Hostýně v té podobě, jak ho známe dnes, slavnostně posvětil 28. července 1748 za účasti 30 tisíc lidí olomoucký biskup a nově jmenovaný kardinál Ferdinand Julius hrabě Troyer. Mariánský obraz, pořízený v roce 1655, přenesli do nového poutního chrámu čtyři děkani okolních děkanátů.

 

 

Jako závěr opravy vodovodu nastalo asfaltování. Pro pěší přístupné vše jako nyní. Pro vozidla bude většinou uzavřena cesta od schodů pod bazilikou až za poutní domy.
Asfaltování proběhlo ve dnech 22. - 23. července a prostor mezi poutními domy se změnil k nepoznání.

 

Děkovná mše sv. novokněze Dominika Kováře, neděle 11. července na Svatém Hostýně

Další dvě fotogalérie z této mše sv.
Novokněz Dominik Kovář (dvě galérie) měl primiční mši sv. v Lidečku v sobotu 3. července

 

Vodní kaple - místo votivních darů a poděkování Panně Marii za uzdravení Vodní kaple - místo pro votivní dary a poděkování Panně Marii za uzdravení
Z letošní Moravské Compostely ve dnech 30.6. - 4.7. - Mons. Jan Peňáz při rozhovoru pro ČT
Štáb, který řídí finále opravy vodovodu na Svatém Hostýně
Pod bazilikou a mezi poutními domy finalizuje oprava havarovaného vodovodu Pod bazilikou a mezi poutními domy finalizuje oprava havarovaného vodovodu (30.6.)
Omezený přístup k poutním domům v době opravy vodovodu
Listy svatohostýnské č.2 / 2021 jsou k dispozici Listy svatohostýnské č.2 / 2021 jsou k dispozici na Svatém Hostýně
Rybníček se svým okolím pod Ovčárnou se má stát miniaturou krajiny kolem Genezaretského jezera ve Svaté Zemi Rybníček se svým okolím pod Ovčárnou se má stát miniaturou krajiny kolem Genezaretského jezera ve Svaté Zemi

 

Cyrilometodějské hody budou ve Chvalčově v pondělí 5. července

Sobota 26.6.- 9:00 a 10:15 - Dětská pouť u P. Marie na začátku prázdnin, 11:30 - Pouť zrakově postižených

 

13. pouť pedagogů s Mons. Alešem Opatrným

PdF UPS radostí v duši a s opatrným optimismem oznamujeme, že se v sobotu 21. srpna bude konat již po třinácté pouť pedagogů na Svatém Hostýně.
Pozvání letos přijal a jako host naší pouti přijede probošt Vyšehradské kapituly Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThDr. Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně bude tradičně v 10:15.
Následovat bude setkání s otcem proboštem v Jurkovičově sále v 11:30. Přijďte si poslechnout přednášku „Jak nebýt ze světa a být ve světě“, tedy jak žít a vychovávat, abychom naplňovali Ježíšova slova, že nejsme sice ze světa, ale jsme posláni do světa.
Přijďte pěšky, přijeďte na kole, vlakem nebo vozem. Prostě jste zváni na setkání pedagogů na Svatém Hostýně. Těšíme se na setkání s Vámi.
Lubomír Vývoda

Pozvánka

 

Restaurace a prodejní stánky na Svatém Hostýně na prahu poutní sezony

V závěru poutní sezony 2020 se začala pandemická situace opětně zhoršovat a bylo tomu tak po celé zimní a jarní období až po současnost. Teprve v prvních týdnech měsíce května 2021 došlo ke zlepšení situace a přísná vládní opatření byla postupně uvolňována. Všechny naše restaurace přežily a rády přivítají poutníky i turisty.
Paradoxně lépe na tom byly prodejní stánky podél schodiště k bazilice. Zdá se, že ti, co je před více než sto léty navrhovali a stavěli věděli, že ve dvacátých letech 21. století přijde coronavirus a omezený sortiment potravin se bude prodávat způsobem přes výdejní okénko. A všechny stánky vlastně splňují požadavky na výdejní okénko.

Ale teď už k našim restauracím. Máme jich na Hostýně čtyři, pokud do této kategorie zařadíme i rekonstruovaný stánek pod bazilikou. Zdá se, že všechny tyto provozy jsou funkční tak, jak je známe z předkovidových časů. Pokud se týká sortimentu, tak to jsou obvyklá hotová jídla české kuchyně a minutky, někde je i cukrárenský sortiment. Zmrzlina je všude. Restaurace jsou otevřeny přibližně Po-Pá od 10:00 a So-Ne od 9:00. Nemáte-li předem dohodnuto stravování, jsou po většinu roku restaurace na Hostýně po 16:00 uzavřeny.
Je zde možno snídat, obědvat a po dohodě i večeřet, podávají se čepované i nápoje v láhvích a taky horké nápoje. Stravování při hromadných zájezdech je lépe objednat předem. Některé venkovní stánky rovněž poskytují rychlé občerstvení.
Níže uvedená tel. čísla používejte jen za účelem zjištění informací ke stravování v tom či onom stravovacím zařízení.

Pod autobusovou točnou je stylový penzion Ovčárna s velkou zahrádkou. Uvnitř je vstupní předsíň, dva restaurační prostory a salonek. Penzion slouží taky turistům při nástupu nebo ukončení letní i zimní hřebenové túry. Jelikož není přímo součástí poutního areálu (je 400 m od baziliky) je vhodný i pro pořádání rodinných oslav a společenských akcí i po 22 hod. Je zde i možnost ubytování. Tel. 730 964 173.

 

Po příchodu do poutního areálu je přímo pod bazilikou rekonstruovaný větší stánek s širokým sortimentem studených jídel přehledně vystaveným. Sortiment teplých jídel je omezený. Stánek neboli kavárnička je vybavena čtyřmi stoly s posezením a součástí je zakrytá venkovní terasa s výhledem do krajiny, kde je možno konzumovat i vlastní jídlo. Stánek bývá v provozu i v pozdní odpolední době, kdy už jsou všechny další stravovací provozy uzavřeny. Tel. 725 744 788.

 

Dáme-li se dále uličkou mezi poutními domy je po pravé straně nejdříve Poutní dům č.1 a hned za ním je Poutní dům č.2. Zde je v přízemí restaurace a její součástí je taky menší salónek. Tato restaurace je s obsluhou a má terasu vybavenou slunečníky. Je zde možné venkovní posezení s výhledem do krajiny. Prodej zmrzliny je možný z ulice přes okno. Tel. 608 381 134.

 

Po levé straně je Poutní dům č.3 a za ním je restaurace se samoobslužným provozem. Po objednání jídla si sedneme a vyčkáme na signál z přiděleného pageru, že jídlo je hotové. Vyzvedneme si ho pak u okýnka. Tato restaurace má největší vnitřní plochu a za restaurací je nově vybudována zahrádka. Z této strany je přístupný taky bývalý salonek, který bude využíván k výdeji balených jídel pro ty, kteří spěchají a chtějí jídlo zkonzumovat někde venku v přírodě (i v blízkosti restaurace). Tel. 732 199 518.

 

Zlínský kraj posílil autobusové spoje na Svatý Hostýn

 

Národní pouť včelařů omezení neochromila

Bochník chleba se solí, svíce ze včelího vosku, kytice polních lilií a sklenice včelího medu. Těmito dary přivítali včelaři při bohoslužbě v neděli 23. května dopoledne olomouckého biskupa Antonína Baslera v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, kde se uskutečnil 19. ročník Národní pouti včelařů.
Akce se však konala kvůli koronavirovým vládním nařízením ve značně redukované podobě. Včelařům nezbylo než zrušit tradiční doprovodný program a ponechat pouze slavnostní mši s omezeným počtem věřících uvnitř baziliky.
„Vítáme vás otče biskupe chlebem a solí, jak je zvykem vítat vzácné hosty. Přinášíme vám svíci ze včelího vosku, která je symbolem pracovitosti včel a starostlivosti včelařů o jejich bytí. Darujeme vám med našich včel, ať je vám lékem pro tělo i duši. Přijměte od nás květy, jsou to poslové krásy a jedinečnosti, jak ji Bůh stvořil tady na zemi, aby přečkaly zimu a všechny rozmary počasí,“ poznamenal v úvodu bohoslužby zástupce včelařů, 58letý Milan Motyka z Mostů u Jablůnkova.
Antonín Basler přiznal, že na včelařství mají silné vazby jeho příbuzní. Vyjmenoval mezi nimi svého dědečka i sestru se švagrem. Ve své promluvě pak upozornil, že v biblických textech se med a včely vyskytují na více místech a ve více významech. Dokonce i ve jménech, čehož je důkazem Ráchelina chůva Deborah. Hebrejské slovo Deborah totiž označuje včelu.
„Můžeme si připomenout i postavu Jana Křtitele, který se živil kobylkami a medem divokých včel. Není přesně známo, kdy se v Izraeli začalo včelařit, a jakým způsobem, ale je jisté, že zde včelaření existovalo a postupem času se stalo předmětem výnosného obchodu s okolními zeměmi,“ prozradil biskup.
Odlehčeně v souvislosti s chladným počasím, které na Hostýně v neděli panovalo a zčásti i propršelo, se po mši svaté loučil s věřícími rektor baziliky a superior tamní komunity jezuitů Ladislav Nosek.
„Zdá se nebýt úplně ideální počasí pro tak krásnou pouť, ani pro včely. A slyšel jsem, že to není ideální počasí ani pro kůrovce, což je tedy dobře, protože na tom máme všichni zájem. Dá se proto říct, že jsme tak trošku ve střetu zájmů, zvláště včelaři,“ řekl Ladislav Nosek s úsměvem.
Kroměřížský deník, Pavel Bohun
Fotogalérie vč. připojené reklamy

Pro potěchu včelařů, kteří neměli svou pouť v obvyklém rozsahu

 

Na Svatém Hostýně byla představena mozaika sv. Cyrila a Metoděje

 

Pouť smíření z Holešova na Svatý Hostýn

připomněla v sobotu 15. května 2021 památku umučeného holešovského faráře Jana Sarkandra.
Věřící vyrazili zhruba na 15 kilometrů dlouhou trasu po ranní bohoslužbě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. Někteří byli v krojích, někteří na koních a koně taky táhly krytý povoz. Pěší pouti se zúčastnili taky muzikanti a zpěváci.
Na úplný závěr pouti byla v bazilice krátká pobožnost, bylo si možno prohlédnout částečně zrenovovanou kapli sv. Jana v levém ambitu a poslechnout si krátké vystoupení dětského souboru Všetulský Hanáček.

Fotografie ze zahájení pouti v Holešově

Fotografie z pouti

Videoreportáž ČT (od 37:00 do 38:40)

 

Termín pro ukončení zákazu ubytování se posouvá na 23. 5., rest. zahrádky budou v provozu od 17. 5.

Ve středu 5. května jednala redakční rada o podobě dalšího čísla Listů svatohostýnských. V polovině června budou LSH k dispozici na Svatém Hostýně.

 

V neděli 2. května byla zahájena poutní sezóna a oceňovalo se

Slavnostní oceňování proběhlo na první květnovou neděli ve svatohostýnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera převzalo ocenění devět členů Matice svatohostýnské v závěru mše svaté, která byla tradičním zahájením poutní sezóny na Svatém Hostýně. Matice svatohostýnská společně s tamní duchovní správou tímto způsobem od roku 2009 oceňuje své členy za jejich záslužnou a obětavou činnost při rozvoji a zvelebování poutního místa v podobě Svatohostýnské medaile a pamětního listu.
Týdeník Kroměřížska, Naďa Fraisová

Fotogalérie

 

Na prvomájové pouti rodin byl vyzdvižen význam jídelního stolu

P. Petr BulvasTradiční prvomájová pouť rodin se konala v sobotu 1. května na mariánském poutním místě Svatý Hostýn. Za účasti povoleného počtu účastníků v rámci vládního nařízení a s dodržováním protiepidemiologických opatření se uskutečnil její šestnáctý ročník.
Také více než stovka příznivců se zúčastnila poutní mše sv. prostřednictvím online přenosu webkamery či YouTube kanálu. Hlavním celebrantem ve svatohostýnské bazilice byl P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci Arcibiskupství olomouckého.
V úvodu své homilie připomenul právě probíhající mimořádný Rok rodiny a jednu z jeho blížících se aktivit v naší zemi – Týden. Celebrant zmínil motto, které týden věnovaný rodinám ponese: „Rodinná pohoda není náhoda.“ Všem přítomným a posluchačům položil k zamyšlení otázku: „Které místo u vás v domě vás jako rodinu dokáže všechny spojit?“
Možné odpovědi na tuto otázku dále rozvíjel. Jako místo, které rodinu spojuje, vyzdvihl jídelní stůl: „Stůl je v rodině nesmírně důležité místo. Kolem stolu se rodina schází a prožívají spolu něco tak obyčejného a potřebného, jako je jídlo. Ale prožívá tam také ještě důležitější věc: setkání všech, kteří tu rodinu tvoří. Pouto, které dává dohromady.“
Týdeník Kroměřížska, Naďa Fraisová

 

Vytiskli jsme leták o hlavních aktivitách na Svatém Hostýně v roce 2021, určitě ještě nastanou změny, ale i o tom je život v snad už postkovidové době. Je zdarma, vyzveďněte si ho v bazilice nebo na recepci matice

 

300 let od položení základního kamene chrámu na Svatém Hostýně

Obraz P.M. z roku 1723V roce 2021 oslavíme 300 let od položení základního kamene pro chrám na Svatém Hostýně v takové podobě, jak jej známe dnes.

V roce 1663 se Svatý Hostýn stal podruhé Moravanům útočištěm proti nepřátelům. Toho roku Turci plenili Moravu. Stejně jako roku 1241 volal lid důvěrně k Panně Marii a opět u ní nalezl pomoc a záchranu. Ve velikých zástupech potom putoval moravský lid na Hostýn. Brzo se ukázalo, že nestačí ani čtyři posvátné budovy – původní kostelík a tři kaple. Kromě toho všichni toužili, aby Vítězné Ochraně Moravy na důkaz vděčnosti a úcty byl vybudován důstojnější stánek.
I byl rozebrán dosavadní kostelík a kaple na jeho jižní straně a na jejich místě byl 4. května v roce 1721 položen olomouckými premonstráty z Hradiska základní kámen nového prostorného mariánského chrámu. O jeho výstavbu se postaral hrabě František Antonín Rottal v letech 1721 až 1747.
Na obrázku vlevo z roku 1723 je vyobrazena Panna Maria Svatohostýnská i s těmi třemi malými kostelíky.
Škoda, že v letošním roce nejsou podmínky vhodné pro to, abychom si důstojně připomněli toto významné výročí.

 

 

 

Momenty ze současného života na Svatém Hostýně

V sobotu 24. dubna se měla na Svatém Hostýně konat tradiční hasičská pouť. Omezující vládní pandemická opatření trvají, a tak i když pouť nebyla centrálně organizována, byly mše sv. v tento den navštíveny i hasiči v uniformách. Ti svou účast pojali jako soukromou pouť k Panně Marii Svatohostýnské.
Farníci z Brumova-Bylnice zorganizovali na sobotu celodenní pracovní brigádu, při které se jim podařilo zpracovat a připravit spoustu dřeva pro duchovní správu a uskladnit ho k výrobě tepla pro objekty za bazilikou. Práce jim šla od ruky a bylo vidět, že to jsou lidé, kteří mají práci rádi. Pily v šikovných rukách řezaly, klíny a sekery rozrážely mohutné špalky. Patří jim za to poděkování a Zaplať Pán Bůh.
Je vidět, že se život na Hostýnku probouzí, jarní květy zdobí záhonky a objevují se i mezi zelení. Ojedinělá hromádka sněhu připomíná tu letošní delší zimu. Stromy jsou ještě neolistěné, ale i ty se brzy zazelenají.
Taky návštěvníků Svatého Hostýna zejména o víkendech přibývá. Jsou to jak poutníci, tak i turisté. Rodiny s dětmi využívají nové dětské venkovní hřiště a lidé se občerstvují jídlem a nápoji vydávanými přes výdejní okénka všech restaurací.
Bohoslužby byly v sobotu a v neděli ještě podle zimního pořádku, ale od pondělka 26. dubna už budou podle letního pořádku. Vládní předpisy pro pokojné shromažďování byly zmírněny (o tom se píše jinde na těchto stránkách). Svátost smíření je poskytována tak, jak jsme na ni zvyklí. Je to vždy přede mší sv. a v jejím průběhu v několika zpovědnicích. Venkovní prostranství kolem baziliky je ozvučeno, a tak se na všechny dostane.
V pondělí 26. dubna se odehrálo několik setkání odborníků, kteří řešili dílčí úkoly vyplývající z projektů na zvelebování Svatého Hostýna schválených výborem Matice svatohostýnské.
Pátá neděle velikonoční bude 2. května a bude to taky den, kdy za omezených podmínek zahájíme poutní sezónu 2021.

Fotografie

 

Nabídka volných pracovních pozic

Matice svatohostýnská, z.s. nabízí volnou pracovní pozici údržbář

Matice svatohostýnská, z.s. hledá brigádníky k zajištění obsluhy parkoviště na vrcholu Hostýna
a vjezdu na něj motorovými vozidly.
Věk nad 21 let. Jedná se o výkon činnosti v době 7:00 až 12:00 a to zejména o víkendech a svátcích. Informace na tel. č. 607832207.

 

 

Milé sdělení MUDr. Zdislavy Tělupilové

V pátek 23. dubna jsem navštívila v Kroměříži v Domově u Křížových sester 100-letou čipernou paní Makaloušovou, členku Matice svatohostýnské. Když zjistila, že jsem z výboru MSH, rozzářila se a začala vykládat o Svatém Hostýně. Popřála jsem jí za celý výbor, bylo to milé setkání.
Jedna sestřička mi pak vyřizovala, že informace proběhla asi celým Domovem a tak se přihlásila další členka MSH a už se těší na návštěvu ...
Zdislava T.

 

Nový duchovní správce na Svatém Hostýně

K 1. květnu 2021 dochází ke změně ve vedení duchovní správy na Svatém Hostýně. Na místo dosavadního rektora duchovní správy P. Ing. Josefa Stuchlého, M. A., SJ, který zde působil dva roky, nastupuje P. ThLic. Mgr. Ladislav Nosek, SJ (1975).
Nový svatohostýnský duchovní správce pochází z Jihlavy. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1999. Kněžské svěcení přijal 18. dubna 2009 v Brně z rukou tamního biskupa Vojtěcha Cirkleho. Od května 2016 působil ve funkci studentského kaplana při Vysokoškolském katolickém hnutí v Brně.
Josef Pala

 

Blíží se uzávěrka soutěže Matice svatohostýnské pro rok 2021 určená dětem

Svatohostýnský kalendář 2022, o možnostech jak ho získat se informujte na kontaktech matice

 

Změna termínu konání Valné hromady Matice svatohostýnské 2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením a nařízením vlády ČR výbor MSH rozhodl o přesunu termínu konání VH MSH z neděle 2. května na neděli 5. září, kdy by se měla zároveň uskutečnit Pouť členů MSH a Setkání důvěrníků.
V neděli 2. května zahájíme společně s otcem arcibiskupem Janem svatohostýnskou poutní sezónu mší svatou v 9:00 za všechny živé a zemřelé členy a příznivce MSH, při které budou oceněny významné osobnosti za svou bohulibou aktivitu pro Svatý Hostýn.

 

Christos voskrese

Duchovní správa přeje všem poutníkům a návštěvníkům Hostýna radost a nadšení ze zmrtvýchvstání Krista. Všichni společně můžeme volat ALELUJA, KRISTUS VPRAVDĚ Z MRTVÝCH VSTAL, ALELUJA!!!

Velikonoční přání otce arcibiskupa Graubnera

Velikonoční triduum 2021 - Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota na Hostýně

 

Dva příspěvky nového člena redakční rady Listů svatohostýnských o reakci naší mládeže na koronavirovou krizi a na téma domácí putování v době pandemie

Svatý Hostýn v jednom katastru, cesta v jiném a mše je liduprázdná. Rozhodující by ale měla být hranice okresu. ČT připravila na toto téma dva příspěvky - číslo 1 a číslo 2

Matice svatohostýnská přijme na hl. pracovní poměr zaměstnance na pozici administrativní pracovník – recepční

První číslo Listů svatohostýnských je připraveno do tisku, nejpozději 24. března bude na Svatém Hostýně

Kristus - Oráč, zhudebněná báseň v prostředí Jurkovičovy křížové cesty (sestavila Miroslava Štěrbová)

Koncem února oslavil své životní jubileum pan Josef Psík z Kojetína, velmi se zasloužil o nové zvony

 

Projekt „Křížová cesta Svatý Hostýn rekonstrukce zastavení“

(reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004654) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je statické zajištění a odvodnění XI. zastavení křížové cesty, obnova dřevěných prvků a konstrukcí na III. - XI. zastaveních a dále zakonzervování originálů mozaiky XI. zastavení.“

Projekt

 

Významné výročí 300 let od položení základního kamene dnešního chrámu na Svatém Hostýně (4. května 1721 olomouckými premonstráty z Hradiska), Týdeník Kroměřížska, Bc. Naděžda Fraisová

 

Jaká krizová opatření vlády zde platí od soboty 27. února 2021

Bazilika může být zaplněna pouze do 10 procent kapacity k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel.
Před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikujte ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.
Každý účastník je povinen mít účinný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Musí to být minimálně chirurgická rouška nebo respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu.

Noční zákaz vycházení je od 21:00 do 5:00. Od 12. dubna 2021 zrušeno.

Ubytovací služby jsou uzavřeny.

Restaurace jsou uzavřeny.
Otevřeno může být pouze výdejové okénko a to do 21:00.
Z okénka se nemohou prodávat alkoholické nápoje k okamžité konzumaci na ulici.
Je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.

Provoz veřejných WC je zajištěn v omezeném rozsahu s ohledem na menší počet návštěvníků.
Prosíme návštěvníky poutníky, aby ohledně dalších informací sledovali a respektovali pokyny místních kněží a personálu.
Platí zákaz shromažďování více než 2 osob ve vnitřních i venkovních prostorech.
Tato opatření potrvají do jejich odvolání nebo úpravy na úrovni Vlády ČR.

 

Velká výstava velkoformátových fotografií spolku Člověk a víra na Svatém Hostýně od 27. 2. - 9. 4. 2021

Cesta světla na Svatém Hostýně objektivem fotografa Člověk a víra

Křížová cesta mladých objektivem fotografa Člověk a víra

Pan Jaroslav Jaroš se vydal s rodinou a dronem na Hostýn užít si zimních radovánek

Zimní výlety 2021 na Svatý Hostýn, foto Marie Černíčková

Činnost výboru v roce 2020

Naši jubilanti, členové Matice svatohostýnské

 

Vzpomínky na P. Stanislava Peroutku SJ a na sestru Petru

Dvě fotogalérie z pohřbu P. Stanislava Peroutky SJ (10.2.) a fotky ze zimního Hostýna tohoto dne

Homilie ze mše svaté na pohřbu P. Stanislava Peroutky SJ, P. Vojtěch Suchý SJ

Rozloučení s P. Stanislavem Peroutkou SJ - středa 10. února 2021

Vzpomínka na P. Stanislava Peroutku SJ

Ve středu 3. února v nočních hodinách zemřel v Kroměřížské nemocnici P. Stanislav Peroutka SJ

Ve čtvrtek 28. ledna zemřela náhle na Svatém Hostýně sestra M. Petra Orbanová

 

Připojme se k modlitbám za Duchovní správu na Svatém Hostýně (kněze i sestry) a za ty, kteří tam pracují

Chvála Kristu!
Vážený a milý otče!
Včera jsem se smutkem četla článek na facebooku, kterým někdo prosil o modlitby za komunitu bratří jezuitů na Hostýně.
Předtím jsem dostala parte sr. Petry, o ní ve zprávě byla také zmínka. Křížové sestry mám moc ráda, byly u nás ve štípské farnosti mnoho let. Dokonce manžel, když onemocněl rakovinou hrtanu, sloužil jim jako řidič. Jejich věkový průměr je dost vyšší, Petra jim bude chybět.
Proč to všechno píši? Setkali jsme se při domluvě setkání ovdovělých v bazilice a pak na samotné akci i za přítomnosti o. biskupa Nuzíka.
Jsem už 9. rokem předsedkyní Společenství vdov a vdovců v olomoucké arcidiecézi. Pomáháme si vzájemně zvládat bolest nad ztrátou našich životních partnerů. Otec arcibiskup nám žehná a byl velice potěšen ujištěním, že se intenzívně nejen každý první čtvrtek v měsíci modlíme za nová kněžská povolání. Situaci v semináři dobře znám a není jiná pomoc, než usilovné a vytrvalé modlitby.
Nedávno se na mě obrátil dokonce o. biskup Josef a prosil při jednání ČBK o modlitební podporu. Pomohlo, jak mi pak sdělil.
Moc ráda jsem oslovila naše členy - je nás 170, s prosbou o modlitbu na Váš úmysl. Osobně věřím, že modlitba má velkou sílu. Prošli jsme si značným utrpením a jak napsal sv. JP II, jsme nositeli nadpřirozené síly (Salvifici Doloris, čl. 27).
Ze srdce přeji za celé Společenství brzké zotavení, o. Peroutkovi úspěšnou léčbu a všem další dary Ducha v náročné službě.
V modlitbě spojená In X
Alenka Panáková

 

Z facebookových stránek jesuit.cz

Prosíme o modlitbu za jezuity a řeholní sestry na Svatém Hostýně. Covid dorazil i tam. Ve čtvrtek 28.1. zesnula v Pánu sestra Petra, otcové Ježík a Šolc byli pozitivně testováni. P. Stanislav Peroutka je ve vážném stavu na JIP v Kroměříži. Děkujeme!

 

Provoz baziliky zachován v plném rozsahu

Navzdory nemoci covid-19, která byla pozitivně zjištěna u P. Ježíka, P. Šolce a P. Peroutky, provoz baziliky je zachován díky příjezdu P. M. Glasera z Říma a výpomoci P. L. Arvaje z Brna. Tito dva jezuité převzali zabezpečení chodu baziliky až do ukončení karantény, která se vztahuje nejen na nemocné covid-19, ale i na zbylé tři kněze, kteří žijí s nemocnými ve společné domácnosti v budově hostýnské Duchovní správy. Nemoc zasáhla i naše sestřičky ze zákristie a tak jsou také izolované u sebe v komunitě. Zdá se, že sestra Petra má těžší průběh nemoci. Určitě na všechny postižené nemocí covid-19 pamatujeme v modlitbách. Skrze internet se můžeme setkat jak na bohoslužbách z Hostýna, tak i na obou růžencích, které jsou v 18:45 a 20:00. Stejně jako vy neopouštíte Matku Boží P. Marii Hostýnskou, tak ani ona neopouští vás.
Váš v Kristu: Josef Stuchlý SJ, rektor baziliky, 28. ledna 2021

 

Pomozte Svatému Hostýnu v současné tíživé situaci

Asi ani není nutné příliš připomínat, že současná doba, která se táhne už více jak rok, nese sebou negativa pro působení našeho neziskového spolku Matice svatohostýnská a taky pro Duchovní správu na Svatém Hostýně.
Pokud se týká Matice svatohostýnské zabývající se provozem většiny objektů a pozemků na Svatém Hostýně a jejich zvelebováním, tak hlavním negativem jsou výpadky z příjmu za ubytování a z celkového úbytku návštěvníků ať to jsou poutníci nebo i turisté.
Máme naplánovány různé větší či menší opravy, z nichž většina nejde odložit. Naše náklady na provoz mají podstatnou fixní složku bez ohledu na to, jestli se ubytovává nebo ne. Něco málo je hrazeno z různých dotačních příspěvků od státu, ale je to jen slabá náplast.
Váš finanční příspěvek můžete zaslat na účet Matice svatohostýnské č. ú. 13430691/0100, použijte variabilní symbol 555 (členové matice použijí navíc jako specifický symbol své členské číslo).
V tom případě Vám na vyžádání vydáme potvrzení o daru, které bude možno uplatnit jako daňový odpočet.
Příspěvek můžete zaslat taky na účet Duchovní správy č. ú. 1040641691/0100.
Peníze je taky možno složit přímo na recepci v Poutním domě č. 3. Informujte se o přítomnosti služby (tel: 573381693, e-mail: matice@hostyn.cz), která ho převezme a vydá příslušné potvrzení o platbě.
Jako další vhodná forma je pravidelná menší platba ve prospěch těchto účtů.
Prosíme taky o Vaši přímluvnou modlitbu, stejně jako i my pamatujeme na Vás.

 

Telefonování na Duchovní správu na Svatém Hostýně

Drazí přátelé Svatého Hostýna,
pevné linky byly pro Duchovní správu na Svatém Hostýně zrušeny. Jsou moc drahé.
Funguje mobilní telefonní číslo do kanceláře Duchovní správy: 731 604 391. Toto číslo bylo dosud GSM bránou pro DS. Používejte proto toto číslo – 731 604 391 pro komunikaci s DS na Svatém Hostýně.
Mobilní telefonní čísla jednotlivých členů komunity zůstávají v platnosti.
Dosavadní telefonní čísla 573 308 161 či 573 308 186, jsou zrušena a s okamžitou platnosti přestávají fungovat.
Děkuji všem za zachycení této zprávy a změnu v kontaktech vašich telefonních seznamů.
Josef Stuchlý SJ, rektor baziliky na Svatém Hostýně

Přehled kontaktů je zde

 

V této složité době máme na recepci v Poutním domě č.3 zajištěnou službu ve dnech Po - St - Pá od 8:00 do 12:00. Mělo by být možné se dozvonit u vstupních dveří a někdo se Vám v tuto dobu bude věnovat. Někdy bude nutné na chvíli na službu počkat. Je to i vhodná doba pro telefonické dotazy z Vašeho bydliště.

 

Matice svatohostýnská vydala Kalendáříky pro rok 2021, budou k dispozici hlavně důvěrníkům matice

 

O víkendech od 1. ledna se očekávají problémy

s dostupností vrcholu Svatého Hostýna, pokud se týká zejména příjezdu motorovými vozidly. Je-li pěkné zimní počasí tak jsou zde problémy obdobné, jako je tomu u ostatních horských středisek, jak o nich informují sdělovací prostředky. Policie bude bránit přístupu a mohou na to doplatit i ti, kteří zde míří hlavně na mši sv.

 

Krátké zpravodajství ČT z oslav příchodu nového roku na Svatém Hostýně (od 10:36 do 11:50)

Zakončení roku 2020 bylo hodně netypické

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování