(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2021

 

Změna termínu konání Valné hromady Matice svatohostýnské 2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením a nařízením vlády ČR výbor MSH rozhodl o přesunu termínu konání VH MSH z neděle 2. května na neděli 5. září, kdy by se měla zároveň uskutečnit Pouť členů MSH a Setkání důvěrníků.
V neděli 2. května zahájíme společně s otcem arcibiskupem Janem svatohostýnskou poutní sezónu mší svatou v 9:00 za všechny živé a zemřelé členy a příznivce MSH, při které budou oceněny významné osobnosti za svou bohulibou aktivitu pro Svatý Hostýn.

 

Christos voskrese

Duchovní správa přeje všem poutníkům a návštěvníkům Hostýna radost a nadšení ze zmrtvýchvstání Krista. Všichni společně můžeme volat ALELUJA, KRISTUS VPRAVDĚ Z MRTVÝCH VSTAL, ALELUJA!!!

Velikonoční přání otce arcibiskupa Graubnera

 

 

První číslo Listů svatohostýnských je připraveno do tisku, nejpozději 24. března bude na Svatém Hostýně

Kristus - Oráč, zhudebněná báseň v prostředí Jurkovičovy křížové cesty (sestavila Miroslava Štěrbová)

 

Projekt „Křížová cesta Svatý Hostýn rekonstrukce zastavení“

(reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004654) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je statické zajištění a odvodnění XI. zastavení křížové cesty, obnova dřevěných prvků a konstrukcí na III. - XI. zastaveních a dále zakonzervování originálů mozaiky XI. zastavení.“

Projekt

 

Jaká krizová opatření vlády zde platí od soboty 27. února 2021

Bazilika může být zaplněna pouze do 10 procent kapacity k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel.
Před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikujte ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.
Každý účastník je povinen mít účinný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Musí to být minimálně chirurgická rouška nebo respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu.

Noční zákaz vycházení je od 21:00 do 5:00. Od 12. dubna 2021 zrušeno.

Ubytovací služby jsou uzavřeny.

Restaurace jsou uzavřeny.
Otevřeno může být pouze výdejové okénko a to do 21:00.
Z okénka se nemohou prodávat alkoholické nápoje k okamžité konzumaci na ulici.
Je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.

Provoz veřejných WC je zajištěn v omezeném rozsahu s ohledem na menší počet návštěvníků.
Prosíme návštěvníky poutníky, aby ohledně dalších informací sledovali a respektovali pokyny místních kněží a personálu.
Platí zákaz shromažďování více než 2 osob ve vnitřních i venkovních prostorech.
Tato opatření potrvají do jejich odvolání nebo úpravy na úrovni Vlády ČR.

 

Vzpomínky na P. Stanislava Peroutku SJ a na sestru Petru

Dvě fotogalérie z pohřbu P. Stanislava Peroutky SJ (10.2.) a fotky ze zimního Hostýna tohoto dne

Homilie ze mše svaté na pohřbu P. Stanislava Peroutky SJ, P. Vojtěch Suchý SJ

Rozloučení s P. Stanislavem Peroutkou SJ - středa 10. února 2021

Vzpomínka na P. Stanislava Peroutku SJ

Ve středu 3. února v nočních hodinách zemřel v Kroměřížské nemocnici P. Stanislav Peroutka SJ

Ve čtvrtek 28. ledna zemřela náhle na Svatém Hostýně sestra M. Petra Orbanová

 

Připojme se k modlitbám za Duchovní správu na Svatém Hostýně (kněze i sestry) a za ty, kteří tam pracují

Chvála Kristu!
Vážený a milý otče!
Včera jsem se smutkem četla článek na facebooku, kterým někdo prosil o modlitby za komunitu bratří jezuitů na Hostýně.
Předtím jsem dostala parte sr. Petry, o ní ve zprávě byla také zmínka. Křížové sestry mám moc ráda, byly u nás ve štípské farnosti mnoho let. Dokonce manžel, když onemocněl rakovinou hrtanu, sloužil jim jako řidič. Jejich věkový průměr je dost vyšší, Petra jim bude chybět.
Proč to všechno píši? Setkali jsme se při domluvě setkání ovdovělých v bazilice a pak na samotné akci i za přítomnosti o. biskupa Nuzíka.
Jsem už 9. rokem předsedkyní Společenství vdov a vdovců v olomoucké arcidiecézi. Pomáháme si vzájemně zvládat bolest nad ztrátou našich životních partnerů. Otec arcibiskup nám žehná a byl velice potěšen ujištěním, že se intenzívně nejen každý první čtvrtek v měsíci modlíme za nová kněžská povolání. Situaci v semináři dobře znám a není jiná pomoc, než usilovné a vytrvalé modlitby.
Nedávno se na mě obrátil dokonce o. biskup Josef a prosil při jednání ČBK o modlitební podporu. Pomohlo, jak mi pak sdělil.
Moc ráda jsem oslovila naše členy - je nás 170, s prosbou o modlitbu na Váš úmysl. Osobně věřím, že modlitba má velkou sílu. Prošli jsme si značným utrpením a jak napsal sv. JP II, jsme nositeli nadpřirozené síly (Salvifici Doloris, čl. 27).
Ze srdce přeji za celé Společenství brzké zotavení, o. Peroutkovi úspěšnou léčbu a všem další dary Ducha v náročné službě.
V modlitbě spojená In X
Alenka Panáková

 

Z facebookových stránek jesuit.cz

Prosíme o modlitbu za jezuity a řeholní sestry na Svatém Hostýně. Covid dorazil i tam. Ve čtvrtek 28.1. zesnula v Pánu sestra Petra, otcové Ježík a Šolc byli pozitivně testováni. P. Stanislav Peroutka je ve vážném stavu na JIP v Kroměříži. Děkujeme!

 

Provoz baziliky zachován v plném rozsahu

Navzdory nemoci covid-19, která byla pozitivně zjištěna u P. Ježíka, P. Šolce a P. Peroutky, provoz baziliky je zachován díky příjezdu P. M. Glasera z Říma a výpomoci P. L. Arvaje z Brna. Tito dva jezuité převzali zabezpečení chodu baziliky až do ukončení karantény, která se vztahuje nejen na nemocné covid-19, ale i na zbylé tři kněze, kteří žijí s nemocnými ve společné domácnosti v budově hostýnské Duchovní správy. Nemoc zasáhla i naše sestřičky ze zákristie a tak jsou také izolované u sebe v komunitě. Zdá se, že sestra Petra má těžší průběh nemoci. Určitě na všechny postižené nemocí covid-19 pamatujeme v modlitbách. Skrze internet se můžeme setkat jak na bohoslužbách z Hostýna, tak i na obou růžencích, které jsou v 18:45 a 20:00. Stejně jako vy neopouštíte Matku Boží P. Marii Hostýnskou, tak ani ona neopouští vás.
Váš v Kristu: Josef Stuchlý SJ, rektor baziliky, 28. ledna 2021

 

Pomozte Svatému Hostýnu v současné tíživé situaci

Asi ani není nutné příliš připomínat, že současná doba, která se táhne už více jak rok, nese sebou negativa pro působení našeho neziskového spolku Matice svatohostýnská a taky pro Duchovní správu na Svatém Hostýně.
Pokud se týká Matice svatohostýnské zabývající se provozem většiny objektů a pozemků na Svatém Hostýně a jejich zvelebováním, tak hlavním negativem jsou výpadky z příjmu za ubytování a z celkového úbytku návštěvníků ať to jsou poutníci nebo i turisté.
Máme naplánovány různé větší či menší opravy, z nichž většina nejde odložit. Naše náklady na provoz mají podstatnou fixní složku bez ohledu na to, jestli se ubytovává nebo ne. Něco málo je hrazeno z různých dotačních příspěvků od státu, ale je to jen slabá náplast.
Váš finanční příspěvek můžete zaslat na účet Matice svatohostýnské č. ú. 13430691/0100, použijte variabilní symbol 555 (členové matice použijí navíc jako specifický symbol své členské číslo).
V tom případě Vám na vyžádání vydáme potvrzení o daru, které bude možno uplatnit jako daňový odpočet.
Příspěvek můžete zaslat taky na účet Duchovní správy č. ú. 1040641691/0100.
Peníze je taky možno složit přímo na recepci v Poutním domě č. 3. Informujte se o přítomnosti služby (tel: 573381693, e-mail: matice@hostyn.cz), která ho převezme a vydá příslušné potvrzení o platbě.
Jako další vhodná forma je pravidelná menší platba ve prospěch těchto účtů.
Prosíme taky o Vaši přímluvnou modlitbu, stejně jako i my pamatujeme na Vás.

 

O víkendech od 1. ledna se očekávají problémy

s dostupností vrcholu Svatého Hostýna, pokud se týká zejména příjezdu motorovými vozidly. Je-li pěkné zimní počasí tak jsou zde problémy obdobné, jako je tomu u ostatních horských středisek, jak o nich informují sdělovací prostředky. Policie bude bránit přístupu a mohou na to doplatit i ti, kteří zde míří hlavně na mši sv.

 

Telefonování na Duchovní správu na Svatém Hostýně

Drazí přátelé Svatého Hostýna,
pevné linky byly pro Duchovní správu na Svatém Hostýně zrušeny. Jsou moc drahé.
Funguje mobilní telefonní číslo do kanceláře Duchovní správy: 731 604 391. Toto číslo bylo dosud GSM bránou pro DS. Používejte proto toto číslo – 731 604 391 pro komunikaci s DS na Svatém Hostýně.
Mobilní telefonní čísla jednotlivých členů komunity zůstávají v platnosti.
Dosavadní telefonní čísla 573 308 161 či 573 308 186, jsou zrušena a s okamžitou platnosti přestávají fungovat.
Děkuji všem za zachycení této zprávy a změnu v kontaktech vašich telefonních seznamů.
Josef Stuchlý SJ, rektor baziliky na Svatém Hostýně

Přehled kontaktů je zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování