Listy svatohostýnské

 

Aktuální číslo zpravodaje

 

Výběr staršího čísla zpravodaje a možnost prohlédnout si vydaný svatohostýnský kalendář

 

LSH

 

LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ • zpravodaj Matice svatohostýnské

Vydává čtvrtletně Matice svatohostýnská společně s Duchovní správou na Svatém Hostýně
Šéfredaktor: Mgr. Bc. Pavel Siuda, Klimkovice (Ostrava), Pavel.Siuda@seznam.cz
Redakční rada: Ing. Ivo Buráň Ostrava, Ing. Bc. Marie Černíčková Trnava u Zlína, Mgr. Pavel Hanulík Kašava, PaedDr. Zdeňka Jančíkova Ph.D. Mysločovice, MUDr. Mořic Jurečka Příbor, Olga Kozlová Bystřice p. H., Mgr. Marie Loučková Holešov, Mgr. Pavel Malének Bystřice p. H., Mgr. Lubomír Vývoda Trnava u Zlína

Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku zasílejte na adresu: 
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 76861 Bystřice pod Hostýnem,
tel.: 573381693
e-mail: matice@hostyn.cz
Určeno pro vnitřní potřebu