Matice svatohostýnská, z.s.

 

Výpis ze spolkového rejstříku na justičním portálu. V příslušné Sbírce listin jsou taky Stanovy a usnesení z valných hromad.

Aktuální složení výboru matice, kontrolní komise a zaměstnanců matice

Poslední setkání výboru s otcem arcibiskupem Janem ve funkci protektora matice se uskutečnilo 8. června 2022

Přihláška za člena Matice svatohostýnské

Staňte se členy zapsaného spolku MSH
Přihlášku si můžete stáhnout na svůj počítač a pak ji vyplnit a odeslat - přihláška ve formátu PDF samostatně

 

Informace o členech Matice svatohostýnské v ostravsko-opavské diecézi, v olomoucké arcidiecézi a v diecézi brněnské

 

Z volební Valné hromady matice, která se konala v neděli 1. května 2022

Výroční zpráva o činnosti Matice svatohostýnské

Valná hromada zvolila staronové vedení

1. máje jsme zahajovali poutní sezonu a zároveň volili výbor a kontrolní komisi Matice svatohostýnské

Dvě fotogalérie z Volební valné hromady Matice svatohostýnské

 

Matice na cestách

Malenovice u Zlína

Poslední setkání členů výboru MSH před létem proběhlo v pondělí 6. června v Malenovicích. Místní říkají, že zde de končí Haná a začíná Valašsko.
Tato část krajského města se rozkládá pod Malenovickým hradem. Setkání proběhlo na přání zdejší důvěrnice paní Margity Laščákové nejprve v kostele sv. Mikuláše, kde se sešlo asi 30 věřících. P. František Král celebroval mši svatou za zdejší členy MSH. V kázání vyšel z textů Svátku Panny Marie matky církve. Zamýšlel se nad vloženými invokacemi papeži posledních století, zvláště nad titulem Matka církve, kterou po II. Vatikánském koncilu vložil papež Montini - sv. Pavel VI.
Možná, kdyby papež Celestýn IV. věděl o moravské "Fulminatrix" (Bleskometné Madoně), a sám neseděl na Petrově stolci pouhých 17 dnů, snad by ji zařadil do Loretánské litanie….
Po mši svaté pokračovalo setkámí na zdejší faře. MUDr. Zdislava Tělupilová informovala o současném dění na Svatém Hostýně. Budování dopravní infrastruktury, s tím spojené omezení, koncert na podporu stavby, ale také o činnosti výboru MSH. Přítomné zajímalo současné obsazení restaurací a poutních domů. Poukazovali na chybějící toalety u „točny“, většinou starší lidé potřebují hned po vystoupení z autobusu na WC. Co nejdříve by se mělo vybudovat infocentrum se sociálkama. Také je zajímala průměrná výše příspěvku člena MSH.
Co na závěr¬? Každý sám si můžeme přidat (ostatně to dělám dlouhá léta) do litanií: „Vítězná Ochránkyně Moravy, oroduj za nás!“
P. František Král a Zdislava Tělupilová

Vyškovsko

Již potřetí se letos „matice“ ocitla na cestách v neděli 22. května. Díky vstřícnosti kněží a dobré organizaci místních důvěrníků jsme tentokrát mohli zavítat na nejjižnější část Hané na Vyškovsko.
Krásného přivítání se mně a Ing. Ivo Buráňovi dostalo v Dědicích, kde se na bohoslužbě shromáždilo okolo osmdesáti věřících, z nichž po mši svaté zůstala většina na společném setkání. Zdejší důvěrnice paní Ludmila Boudná, která byla iniciátorkou tohoto setkání, nám po desetiminutovém rozhovoru poděkovala a i my jsme jí přitom rádi na oplátku poděkovali za tuto službu (zdejší společenství Matice Svatohostýnské má 40 členů) a zároveň přislíbila, že se bude snažit členskou základnu ještě rozšířit.
Následně proběhla hlavní bohoslužba v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde se shromáždilo okolo čtyř set věřících. Zde jsem už v kázání předeslal určitou souvislost - v listě židům čteme: „Přibližme se k Bohu a Bůh se přiblíží k nám“ – můžeme si totiž také říci: „Přibližte se k Panně Marii a Panna Maria se přiblíží k Vám.“ Zároveň jsem poprosil o podporu ať už finanční nebo modlitbou, protože ona nově budovaná přístupová komunikace je určena především nejstarším a hendikepovaným poutníkům, kterým tak Pannu Marii Svatohostýnskou lépe zpřístupníme.
Také pan Ivo Buráň krátce informoval o současném dění na Svatém Hostýně, kam také pozval všechny farníky.
Poslední zastávkou této cesty byl Rychtářov, kde na nás čekalo asi třicet věřících. Po mši svaté následovalo krásné komorní setkání s věřícími a se členy MSH. Zde je důvěrníkem je paní Lucie, moje bývalá žačka z Kelče, kde jsem léta působil a kde současnou důvěrnicí je její maminka paní Věra Valuchová.
Je třeba se modlit, aby tato májová návštěva nesla ovoce ať už v duchovní či hmotné podpoře Svatého Hostýna anebo růstem členské základny MSH.
P. František Král a Ivo Buráň

Pohodové nedělní dopoledne na Vyškovsku

 

Setkání s členy Matice svatohostýnské (MSH) v novojickém děkanátu

V pondělí 9. května 2022 navečer proběhlo setkání zástupce výboru MSH MUDr. Mořice Jurečky s členy MSH novojického děkanátu na faře v Novém Jičíně.
Za přítomnosti otce děkana P. Aloise Peroutky a nové důvěrnice paní Hany M.M. Heryánové byly diskutovány stávající i budoucí priority činnosti výboru MSH. Byly podána informace o průběhu realizace projektu nové dopravní obslužnosti svatohostýnského areálu.
Hovořili jsme o možnostech a způsobu oslovováni křesťanské veřejnosti ke členství v Matici a o možnostech jakékoli pomoci Matici při realizaci ekonomicky náročných záležitostí na Svatém Hostýně.
MUDr. Mořic Jurečka, předseda výboru MSH

 

Matice na cestách

Krásný „pokovidový“ čas opět umožnil v neděli 24. dubna 2022 výjezd mezi členy a příznivce Matice svatohostýnské a Svatého Hostýna. Tentokrát to byl nádherný kraj Bělokarpatského podhůří okolí říčky Nivničky, která vytéká z pod Velké Javořiny a protéká Korytnou, která byla druhou zastávkou na naší cestě. Osobně je mně tento kraj velmi drahý, jelikož jsem zde strávil nejkrásnější kněžská léta v Uherském Brodě a okolí.
V Korytné, v malebném kostele svatého Václava poinformoval po mši svaté, když zde zůstali téměř všichni věřící, člen výboru Ing. Vít Gorej přítomné o současném dění na Svatém Hostýně a také o činnosti Matice svatohostýnské.
Zjistili jsme, že zde není jediný člen Rodiny hostýnské a tak se nás ujal bývalý pan starosta Ing. Karel Stojaspal, původem z Dolního Němčí. Slíbil, že by si vzal na starost budoucí členy matice.
V Nivnici, kde P. František Král celebroval dvě bohoslužby, setkání probíhalo obdobným způsobem. Něco malinko předeslal už v kázání a po mši svaté pak další informace tlumočil pan Víťa Gorej.
Přestože Nivnice je vzdálená od Uherského Brodu (který je známý velkými poutěmi k Brodské Madoně – Panně Marii Růžencové a také nedaleká hora je zasvěcena poctě svatého Antonína Paduánského), jen asi 8 km, zdejší důvěrnice paní Cecilka Čechová má na starosti asi 40 členů, kteří pravidelně podporují Svatý Hostýn. Věříme, že naše setkání rozšíří členy rodiny Panny Marie Svatohostýnské. Krásné také je, že v létě přijedou zdejší farníci třemi autobusy k Panně Marii Vítězné Ochránkyni Moravy.
Tyto návštěvy nabízíme i dalším obcím a farnostem, je důležité je předjenat s duchovními správci.
P. František Král, Vsetín a Ing. Vít Gorej, Valašské Meziříčí

 

Matice na cestách, beseda o Matici svatohostýnské

Tři členové výboru Matice svatohostýnské obnovili po zklidnění pandemie návštěvy farností a v pondělí 28. února ve večerních hodinách uspořádali po mši sv. besedu o matici a Svatém Hostýně na faře v Lipníku nad Bečvou. Besedy se zúčastnilo 12 farníků a duchovní správce farnosti, kterému děkujeme za to, že akci podpořil.
Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou je územní společenství římských katolíků s farním kostelem sv. Jakuba Staršího v děkanátu Hranice. Farářem je zde P. Mgr. Ing. Libor Churý.
I.B.

Po téměř dvouleté odmlce zapříčiněnou covidovou pandémií se vydala Matice Svatohostýnská opět, tak jako to bývalo zvykem dříve, na cesty za našimi členy.
Tentokrát jsme s MUDr. Zdislavou Tělupilovou vyrazili na Moravskou bránu do Lipníku nad Bečvou. Zde nás přijal zdejší duchovní správce P. Libor Churý ve farním kostele sv. Jakuba Většího. Mše svatá byla sloužena pod oknem s mozaikou Panny Marie Hostýnské. Na bohoslužbě bylo cca 20 lidí V promluvě P. František Král připomněl Ježíšův „láskyplný pohled“ na bohatého mládence. Podobně s láskou na každého z nás pohlíží Vítězná Ochránkyně Moravy, stačí přistoupit blíž k oltáři… Není pochyb, že o to víc, v této těžké válečné době. Jako kdysi, když zachránila Moravany před nájezdy Tatarů ve 13. století.
Po bohoslužbě pokračovalo setkání v sále farní budovy. Mezi těmi, kteří měli zájem o informace o činnosti matice duchovní správy, byla pouze jediná členka matice (snad budoucí důvěrnice za zdejší farnost). Přesto věřící se zájmem vyslechli informace o připravovaných akcích a o dění na Svatém Hostýně z úst MUDr. Zdislavy Tělupilové, taktéž pana Ing. Ivo Buráně, který přijel tak trošku inkognito a P. Františka Krále.
Co účastníky setkání nejvíce zajímalo byla zpráva o zahájení budování přístupové cesty k bazilice („dopravní infrastruktura“), ale také život na Svatém Hostýně - to co dělá MSH pro poutníky. Přítomní byli pozváni do Rodiny svatohostýnské. Byly rozdány propagační materiály matice a setkání bylo zakončeno modlitbou a slokou písně „Nastokrát buď pozdravená ó Matičko Hostýnská“.
Obracíme se na naše důvěrníky - rádi vás i vaše členy navštívíme. Dejte vědět a trošku předjednejte s vašími kněžími ve farnostech.
P. František Král, Vsetín

 

 

Pozvánka na volební valnou hromadu Matice svatohostýnské, neděle 1. května

Před konáním Valné hromady matice zveme všechny důvěrníky matice na Svatý Hostýn, pátek 8. dubna

 

Volby do výboru a kontrolní komise Matice svatohostýnské 2022

Pokud situace dovolí, uskuteční se v neděli 1. května 2022 Valná hromada Matice svatohostýnské, na které proběhnou volby do výboru matice a do její kontrolní komise na léta 2022 - 2027. Do jedenáctičlenného výboru bude voleno deset členů, jedenáctý člen je jmenován přímo protektorem matice. Do kontrolní komise bude voleno celkem pět členů.
Noví zájemci o práci ve výboru nebo v kontrolní komisi uvedou o sobě ve své Přihlášce kandidáta do výboru nebo do kontrolní komise Matice svatohostýnské z.s. minimálně tyto údaje: Jméno, příjmení, město trv. bydliště, věk, profese nebo profesní záliba, pracovně aktívní (ano/ne). Můžete doplnit i další údaje o sobě, ale ať přihláška nepřesáhne jednu stránku A4. Vyplněnou přihlášku zašlete na níže uvedenou adresu spolku Matice svatohostýnské, poštou nebo elektronicky, a to do 31. března 2022.
Dovolujeme si upozornit, že zájemce o členství ve výboru nebo v komisi musí být starší 18 - ti let, musí být minimálně jeden rok členem matice a spolu s přihláškou kandidáta doloží i vyjádření duchovního správce římskokatolické farnosti, kterou nejčastěji navštěvuje. Ideální kandidát (kandidátka) ví, čím by matici prospěl(a) svými profesními zkušenostmi a bude mít na to i čas. Práce ve výboru nebo v kontrolní komisi je náročná, dobrovolná a není honorována.
Zájemci o členství ve výboru nebo v kontrolní komisi budou pozváni k osobnímu pohovoru během měsíce dubna 2022 na Svatý Hostýn.
Za výbor a kontrolní komisi Matice svatohostýnské
MUDr. Mořic Jurečka a Ing. Jindřich Pokorný, předsedové

Matice svatohostýnská,z.s.
Svatý Hostýn č. 115
768 72 Chvalčov
Web: www.hostyn.cz
Email: matice1@hostyn.cz
Tel.: 607 832 207

 

Informace související s Valnou hromadou 2021, která se konala v neděli 5. září 2021

Tento termín byl současně termínem konání Poutě Matice svatohostýnské a Setkání s důvěrníky. Na tomto místě budou po schválení zveřejněny materiály určené zejména členům MSH.

Zpráva o činnosti výboru Matice svatohostýnské od poslední VH

Videozáznam z Pouti a Valné hromady Matice svatohostýnské (kamera a střih pan Rostislav Králík)

Pouť a Valná hromada Matice svatohostýnské byla v neděli 5. září 2021, další dvě fotogalérie

 

Dorost pro MSH

Jaký je průměrný věk člena Matice svatohostýnské? „K 31. srpnu 2021 to bylo 53,3 let.“ Toto číslo zaznělo na zasedání valné hromady na Svatém Hostýně v neděli 5. září. Protektor spolku arcibiskup Jan Graubner apeloval na členy, aby se snažili do svých řad přilákat dorost a členskou základnu posílili. K poslednímu srpnovému dni bylo členů MSH celkem 6 546.
V den zasedání valné hromady se setkali také důvěrníci MSH, kterých je aktuálně 131. Úkolem důvěrníků je informovat ostatními členy ve svém obvodu o dění na poutním místě, starají se o distribuci kalendáře a doručují také tento zpravodaj. Jak se stát členem nebo důvěrníkem MSH se dozvíte na www.hostyn.cz.

 

Informace o GDPR (o ochraně osobních údajů),

určena pro členy Matice svatohostýnské jako subjekty údajů

Vážení přátelé,
Matice svatohostýnská z.s., DIČ: 00206776, IČ: 00206776 (dále jen Matice), se sídlem Svatý Hostýn 115, je správcem osobních údajů svých členů, které nám při vzniku členství poskytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Josef Kužel. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou.
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Matice vést úplnou a správnou evidenci svých členů. Vaše osobní údaje proto zpracováváme po celou dobu Vašeho členství v Matici. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, na omezení zpracování a právo vznést námitku.
Při skončení členství v Matici máte také právo na vymazání Vašich osobních údajů.

 

Výbor MSH na schůzi koané 13. 8. 2020 rozhodl o zrušení Valné hromady a Setkání důvěrníků v roce 2020

 

 

Informace o pouti Matice svatohostýnské a o její valné hromadě v roce 2019

Dvě fotogalérie z průběhu pouti Matice svatohostýnské a setkání s důvěrníky 1. září 2019
Záznam ze setkání s důvěrníky Matice svatohostýnské

Valná hromada Matice svatohostýnské 2019
Usnesení Valné hromady MSH a seznam vyznamenaných členů MSH

 

Logo Matice svatohostýnské oděno do nového hávu

Většina organizací má své logo, tedy grafické ztvárnění názvu instituce, které může být obohacené o grafickou značku. S logem Matice svatohostýnské jste se již přibližně deset let mohli setkávat v některých našich dokumentech či propagačních materiálech. Případně na služebním vozidle. Časem ale vyvstala potřeba rozšířit jeho užití v šíři, s níž se dosud nepočítalo:
 • dopisy, oznámení, obálky, vizitky, pečeť, razítko
 • tiskoviny (letáky, knihy, kalendáře), pohlednice, turistické známky, magnetky
 • web, elektronická korespondence
 • informační tabule, směrovky, mapy, orientační systém
 • označení různých předmětů, vozidel, turistických a poutních upomínek
Bezprostředním podnětem pak byla skutečnost, že na tiskových materiálech vydávaných Maticí svatohostýnskou docházelo k nejednotnému a často výrazně odlišnému grafickému vyznění. To bylo předmětem oprávněné kritiky. Bylo proto nutné rozšířit podobu kruhového loga i do podélné varianty a k tomuto logotypu dotvořit grafický manuál. V praxi se projevilo, že je vhodné se vyhnout světlým a tmavším odstínům, které mohou být v černobílé verzi poněkud problematické. Také bylo třeba reagovat na postupující požadavky doby.
Po konzultaci s odborníky a grafickými studii se přistoupilo k přepracování loga tak, aby odpovídalo dnešním požadavkům i významu poutního místa Logo dle zadání mělo vycházet ze stávajícího a zachovat určitou kontinuitu. V kruhovém tvaru s nápisem se jevilo vhodné nadále pokračovat. Několik oslovených grafických studií se shodně vyjádřilo, že stávající logo požadovaný rozvoj neumožňuje, a navrhli proto vytvoření nového logotypu.
V první fázi byl tvůrcům ponechán prostor pro vlastní návrh. Výsledky byly různorodé, k žádanému cíli ovšem nevedly. Matice svatohostýnská si proto vybrala dvě nejúspěšnější studia a vznesla požadavek, aby se při tvorbě loga více pracovalo se siluetou poutní baziliky jako hlavní dominantou místa. Ta ostatně byla již ve starším logotypu a bylo by nesmyslné ji opouštět. Současně bylo žádoucí mít na zřeteli i její duchovní střed, a tím je unikátní zobrazení milostné sochy Panny Marie s Ježíškem. Obojí se tvůrci měli pokusit sladit do jednotného vizuálního celku. V praxi bylo třeba zajistit, aby bylo logo čitelné a rozpoznatelné i ve velmi malých velikostech. Tedy zjednodušit symboliku. Značka by měla mít výrazný kontrast vůči pozadí, na kterém se bude nejčastěji vyskytovat. V neposlední řadě by měla být snadno zapamatovatelná. K tomu může podstatně přispět nejen její výraznost, ale i jednoduchost.
Z těchto úvah nakonec vítězně vzešel návrh studia Kleinwächter holding, s. r. o., který byl rovněž spojen s příznivou cenou. Dominantním prvkem kulaté pečetní verze je mohutná kopule spojující výrazné nárožní věže hlavního průčelí. V náznaku zůstává několik stupňů schodiště z roku 1911, které ústí u chrámových dveří. Pro Svatý Hostýn je toto schodiště velmi charakteristické. Obvodový kruh s nápisem je doplněn dvěma zlatými hvězdami. V podélné verzi určené především pro úřední korespondenci je silueta baziliky obklopena věncem dvanácti zlatých hvězd. Tato hvězdná aureola symbolizuje jistou dokonalost a současně odkazuje k nebeskému znamení „ženy oděné sluncem s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy“ (Zj 12,1).
V invokacích je Panna Maria někdy označována za Hvězdu mořskou (Stella maris). Je tou nejjasnější a nejskvělejší hvězdou zářící ctnostmi a svítící příkladem. V této souvislosti snad i dodejme, že podobné úvahy před více jak půlstoletím vedly duchovní architekty sjednocené Evropy k dnešnímu symbolu EU – modré vlajce s dvanácti zlatými hvězdami, která poprvé slavnostně zavlála 13. 12. 1955.
Základní barvy našeho nového logotypu jsou dvě: zlatá a modrá. Zlatá barva užitá v kombinaci s modrými obrysy chrámového průčelí ukazuje na velikost a dějinný význam tohoto mariánského poutního místa. Modrá vstoupila do křesťanské ikonografie jako barva Mariina pláště. Symbolizuje nebeské milosti, které nám Panna Maria zprostředkovává. Současně je tradiční barvou oblohy (nebe). Maria je totiž obrazem člověka nebeského (1 Kor 15,49). Zlatá barva představuje nejvyšší čistotu, ušlechtilost a dokonalost. Snažili jsme se, aby logo bylo samo o sobě dostatečně čitelné a nepotřebovalo složitý výklad, jako tomu někdy bývá. Věříme, že příznivci starého loga novou značku odpovídající současným grafickým požadavkům časem přijmou za svou a budou si s ní Svatý Hostýn podvědomě spojovat.
P. Vladimír Kelnar

^  Podélná varianta s nápisem


<  Kruhová varianta s grafickým symbolem

 

Pouť Matice svatohostýnské a setkání s důvěrníky 2018, neděle 2. září

Záznam z jednání
Zpráva o činnosti výboru přednesená důvěrníkům
Hodnotící článek o této akci
Dvě fotogalérie z Pouti MSH a ze setkání s důvěrníky v Jurkovičově sále
Fotografie z Koncertu duchovní hudby Za nebeskou bránou II, odpoledne v rámci této akce

 

Valná hromada Matice svatohostýnské 2018

Prosluněná tradičně první májová neděle 6. května 2018 opět po roce přivítala na Svatém Hostýně členy Matice svatohostýnské v rámci konání valné hromady. Slavnostní mši svatou v 9:15 celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Bosco Graubner, koncelebrovali P. Ing. Jiří Šolc a P. Mgr. Vladimír Kelnar.
Řádná valná hromada začala v 10:30, vzhledem k nepřítomnosti většiny členů MSH nebyla usnášeníschopná, a proto náhradní valná hromada začala v 11:00. Bylo přítomno 220 členů.
Po schválení programu jednání a volbě orgánů náhradní valné hromady byly předneseny zprávy o činnosti MSH za uplynulé období (Mgr. L. Vývoda), zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise (Ing. J. Pokorný) a rozbor hospodaření za rok 2017 (paní D. Fojtů).
V rámci diskuse byl přednesen návrh na změnu Stanov MSH (P. Mgr. V. Kelnar, JUDr. P. Boučková) týkající se některých formálních záležitostí včetně změny funkčního období stávajících zvolených orgánů MSH ze tří na pět let. Návrh na změnu stanov v daných bodech byl schválen většinou přítomných hlasujících členů. Se změněnými body Stanov MSH se můžete blíže seznámit v Listech svatohostýnských.
Otec arcibiskup společně s paní Mgr. M. Loučkovou předali ocenění12 zasloužilým členům MSH z celkového počtu 16 nominovaných členů. Marie Loučková svým osobitým srdečným způsobem poděkovala zasloužilým členům a prostřednictvím jejich vzoru iniciovala k oslovení nových členů. Otec arcibiskup zdůraznil význam společenství členů Matice svatohostýnské jako jedné velké Boží rodiny.
Usnesení Valné hromady MSH, z.s. bylo schváleno většinou přítomných členů.
Po skončení valné hromady a po odpoledním svátostném požehnání se uskutečnil ve svatohostýnské bazilice duchovní koncert Za nebeskou bránou I., koncipovaný z církevních a lidových písní o svatých první poloviny liturgického roku. Koncert byl věnován všem členům MSH jako poděkování a uznání za jejich obětavou činnost pro Svatý Hostýn. Poděkování všem členům MSH, kteří se nemohli z jakýchkoli důvodů dostavit, všem našim nemocným a těm, kteří nás předešli a spí spánkem pokoje.
Mořic Jurečka

Z valné hromady - dva soubory fotografií videozáznam koncertu v bazilicedoplňující snímky

Výsledky hospodaření MSH
Usnesení Valné hromady a seznam vyznamenaných
Schválené stanovy Matice svatohostýnské, z.s.
Pozvánka na Valnou hromadu Matice svatohostýnské a na slavnostní koncert

 

Staňte se členy spolku Matice svatohostýnská

Milí ctitelé Panny Marie Svatohostýnské!
Již od roku 1895 působí na našem nejznámějším moravském mariánském poutním místě Matice svatohostýnská. Jejím posláním je všestranné zabezpečení služeb poutníkům a návštěvníkům Svatého Hostýna. Naše poutní místo nemá vlastní farnost. Zveme Vás dnes do velké svatohostýnské rodiny s prosbou:
Staňte se členy spolku Matice svatohostýnská a tím přispějete svým podílem, službou a prací k rozkvětu Svatého Hostýna. Pomozte nám zvelebovat naše poutní místo zasvěcené Panně Marii Nanebevzaté a uchovat jej jako místo osobního setkávání s Bohem i pro příští generace.
O co se Matice svatohostýnská stará?
• Stará se především o světské objekty a budovy, jejich drobné a velké opravy, zajišťuje projekty, plánování a zúčtování finančních prostředků na tyto projekty, provozuje rozhlednu, muzeum, parkoviště, toalety, zajišťuje úklid vrcholu Hostýna, péči o zeleň, odklízení sněhu.
• Společně s duchovní správou a organizátory velkých poutí vytváří podmínky, aby se tato velká shromáždění konala v důstojných podmínkách.
• Reguluje dopravní přístupnost tak, aby zejména pěší poutníci a zdravotně postižení měli zajištěnou dobrou dosažitelnost vrcholu Hostýna.
• Provozuje  ubytování  v poutních  domech,  formou smluvních  pronájmů  zajišťuje  jídlo  a občerstvení pro poutníky a ubytovací hostinec Ovčárnu. 
• Dohlíží na provoz prodejních stánků, zajišťuje doplňkové služby a prodej upomínkových předmětů.
• Spolek Matice svatohostýnská také zajišťuje výrobu a prodej ekologické elektrické energie.• Vydává časopis Listy svatohostýnské, provozuje internetové stránky a vydává další písemné, obrazové a zvukové materiály o Svatém Hostýně a spolupracuje se zástupci sdělovacích prostředků.
• Matice svatohostýnská nabízí své služby poutníkům nejen v období velkých slavností, ale působí na Svatém Hostýně celoročně. Služby hojně využívají i turisté.
Pokud máte zájem o vstup do spolku Matice svatohostýnská, vyplněnou přihlášku odevzdejte důvěrníkovi Matice svatohostýské ve Vaší farnosti nebo ji odevzdejte při návštěvě Svatého Hostýna na recepci v poutním domě č. 3, případně ji zašlete na naši adresu nebo pošlete na e-mail: matice@hostyn.cz
Členství ve spolku Matici svatohostýnská opravňuje ke slevě na ubytování na Svatém Hostýně. Za členy spolku Matice svatohostýnská je každý týden sloužena mše svatá, za zemřelé členy je sloužena mše svatá každé první pondělí v měsíci.
Výbor Matice svatohostýnské
Ze stanov spolku Matice svatohostýnská
(Celé stanovy najdete na internetových stránkách: ;)
Matice svatohostýnská je spolek, podle zákona č. 89/2012 Sb., registrovaný u Krajského soudu v Brně.
Matice svatohostýnská vznikla na konci 19. století. Jejím účelem bylo zachování významu Svatého Hostýna pro Římskokatolickou církev.
Matice svatohostýnská pokračuje v tradici správy tohoto poutního místa a snaží se uchovat tuto významnou církevní a kulturní památku České republiky i pro příští generace.
Účel spolku
Uchovat křesťanský ráz Svatého Hostýna zachovat a rozvíjet toto významné poutní místo a kulturní památku pro další generace, poskytovat služby poutníkům a návštěvníkům Svatého Hostýna, zejména občerstvení a ubytování.
Členství ve spolku
Členem může být fyzická osoba - katolický křesťan, který se zavazuje respektovat tyto stanovy. Osoby mladší 15 let jen se souhlasem zákonného zástupce. Na základě písemné přihlášky schvaluje přijetí za člena výbor Matice svatohostýnské.
Členství ve spolku zaniká
• úmrtím
• vystoupením (písemná forma)
• vyloučením (závažné porušení stanov)
• zánikem spolku
Práva členů
• účastnit se valných hromad, hlasovat na nich (členové od 15 let), vyjadřovat se ke všem projednávaným záležitostem
• členové starší 18 let mohou volit a být voleni do výboru a kontrolní komise (podmínkou pro zvolení je členství v délce trvání alespoň jednoho roku)
• být informován o činnosti spolku
Povinnosti členů
• dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
• oznamovat změny potřebné pro řádnou evidenci členů
• platit každoročně členské příspěvky v minimální výši 100 Kč pro nevýdělečně činné a 200 Kč pro ostatní (výši schvaluje nebo potvrzuje valná hromada), horní hranice příspěvku není omezena
• aktivně přispívat k činnosti spolku
Orgány spolku
• valná hromada – nejvyšší orgán, schází se zpravidla jednou za rok
• výbor – výkonný orgán, jedenáctičlenný, schází se zpravidla jednou měsíčně
• kontrolní komise – kontrolní orgán, pětičlenný, volený opět valnou hromadou
• předseda výboru a místopředseda – statutární orgán

Matice svatohostýnská, z. s.
Svatý Hostýn 115 768 72 Chvalčov e-mail: matice@hostyn.cz
www.hostyn.cz Bankovní spojení:
Číslo účtu: 13430691/0100
Variabilní symbol: členské číslo

 

Matice svatohostýnská s novým vedením

Poutní sezonu na nejnavštěvovanějším poutním místě u nás zahájila v neděli 7. května 2017 v bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Svatém Hostýně slavnostní mše svatá, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po jejím skončení se v Jurkovičově sále konala valná hromada Matice svatohostýnské (MSH), která byla volební. Po třech letech členové MSH zvolili nové vedení.
Podle prezenčních listin se jí zúčastnilo 264 členů. Do výboru MSH kandidovalo 18 členů, z nichž 10 bylo nových. V tajné volbě se volilo 10 členů výboru, olomoucký arcibiskup, který je protektorem Matice svatohostýnské, jmenoval jako svého zástupce jedenáctým členem výboru MSH svatohostýnského duchovního správce P. Jiřího Šolce. Kontrolní komise Matice svatohostýnské byla zvolena aklamací, protože se do voleb přihlásili jako kandidáti jen její stávající členové, a ti potvrdili do funkce předsedy kontrolní komise Ing. Jindřicha Pokorného z Brna.
Na ustavující schůzi výboru byli ve svých funkcích potvrzeni dosavadní předseda Mgr. Lubomír Vývoda (1959) z Trnavy u Zlína a místopředseda Ing. Josef Dostál (1964) z Chvalčova. Zapisovatelem byl zvolen nový člen výboru MUDr. Mořic Jurečka (1965) z Příboru.
Již podeváté byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské. Dvacet vyznamenaných převzalo z rukou olomouckého arcibiskupa Svatohostýnskou medaili a pamětní list. Matice svatohostýnská spolu s duchovní správou na Svatém Hostýně touto formou oceňuje záslužnou činnost obětavých poutníků a ctitelů Panny Marie Svatohostýnské pro zvelebování našeho poutního místa. Od roku 2009, kdy byly uděleny první Svatohostýnské medaile, ocenila Matice svatohostýnská již 173 zasloužilých věřících.
Mimo tato vyznamenání udělil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner zvláštní ocenění - Medaili svatých Cyrila a Metoděje – spolu s děkovným listem Mgr. Marii Loučkové a Ing. Václavu Lednickému, dlouholetým členům výboru Matice svatohostýnské, kteří již nekandidovali do nového výboru, za jejich zásluhy při obnově Matice svatohostýnské a za dlouholetou obětavou činnost pro naše poutní místo.
Poutníci si mohli zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok. Svatohostýnský kalendář 2018 provázejí fotografie 13 autorů, kteří své snímky zaslali na Svatý Hostýn.
Od roku 1990 se do Matice svatohostýnské přihlásilo 12 766 členů, z nichž zemřelo 5926, takže současný počet členů je 6840.
Josef Pala

Nový výbor Matice svatohostýnské
Ing. Ivo Buráň (1947), Ostrava
Ing. Zbyněk Domanský (1963), Zlín
Ing. Josef Dostál (1964), Chvalčov – místopředseda
PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D. (1963), Mysločovice
PhDr. Josef Juráň (1939), Ratiboř
MUDr. Mořic Jurečka (1965), Příbor – zapisovatel
P. František Král (1962), Vsetín
P. Mgr. Vladimír Kelnar (1961), Praha
P. Ing. Jiří Šolc, SJ (1945), Svatý Hostýn
Josef Tkadlec (1959), Horní Lideč
Mgr. Lubomír Vývoda (1959), Trnava u Zlína – předseda

Nová kontrolní komise Matice svatohostýnské
Marie Kopecká (1946), Tučín
Veronika Krajčová (1982), Březnice
Ing. Anna Martinů (1958), Všemina
Ing. Jindřich Pokorný (1964), Brno, předseda
Ing. Josef Žůrek (1951), Valašská Polanka

Seznam vyznamenaných zasloužilých členů Matice svatohostýnské
Marie Čevelová, Babice u Uherského Hradiště
Ludmila Filipová, Uničov
Stanislav Habaník, Pitín
Lenka Kadlečková, Slopné
Jaroslav Kozel, Čeladná
Marie Krejčířová, Kyselovice
Marie Kuřimská, Kunovice
Helena Malantová, Přerov
Jana Mikulková, Uherský Ostroh
Zdeňka Mikušová, Vsetín
Marie Müllerová, Nedakonice
Helena Pavelcová, Chvalčov
Marie Rybová, Kvasice
Vlastimil Sláma, Valašské Meziříčí
Marie Šigutová, Frenštát pod Radhoštěm
Marie Šimšíková, Vnorovy
Helena Tylečková, Košatka
Růžena Valešová, Uherské Hradiště – Jarošov
Marcela Zapletálková, Prosenice
Anna Zetíková, Březová u Uherského Brodu

Snímky z valné hromady a nový výbor
Další dvě profesionální fotogalerie z valné hromady

 

 

S dřívějšími i novými lidmi a plány vstupuje do dalšího volebního období výbor Matice svatohostýnské

Volební valná hromada se na Svatém Hostýně uskutečnila minulou neděli a v jedenáctičlenném výboru obměnila pět členů. "Vybraní kandidáti jsou kvalitní lidé s bohatými zkušenostmi a práci nového výboru mohou obohatit," je přesvědčen předseda matice Lubomír Vývoda, který ve funkci zůstává.
Oceňuje také, že za nové členy výboru byli zvoleni dva kněží – P. František Král ze Vsetína a P. Vladimír Kelnar z týnské farnosti v Praze. "Pokud jejich přítomnost přivede do řad matice nové členy, bude to dobře," dodává Vývoda. A P. Král potvrzuje, že v této oblasti vidí svou prioritu. "Rád bych přispěl k tomu, aby zvláště mladí lidé toto místo objevili. Zároveň se chci dělit o své zkušenosti kněze, který sem často jezdí s poutníky," dodává vsetínský farář.
Další z nových členů výboru, lékař Mořic Jurečka z Příbora, chce nejdříve zmapovat, co na Hostýně lidem chybí. "Důraz bych rád kladl na kulturní a společenské akce a na životní prostředí," dodal.
Revitalizace zeleně je i jedním z úkolů, které nový výbor dědí z dřívějška. "Připravujeme výsadbu nových, ošetření stávajících a kácení nebezpečných stromů," vyjmenoval Vývoda. Mezi další úkoly zmínil řešení výjezdu a parkování aut a autobusů nebo situaci kolem prodejních stánků. "Počítá se s novými, kamennými stánky," dodal předseda matice.
Arcibiskup Jan Graubner ocenil při valné hromadě dlouholetou práci odcházejících členů výboru Marie Loučkové a Václava Lednického.
Katolický týdeník, Jiří Gračka

 

 

 

Pokračování