Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2020

 

Blížící se oslavy nového roku

a s nimi související mše svaté poznamenají vládní opatření proti šíření koronaviru. Biskup Antonín Basler zahájí nový rok mší 31. prosince o půlnoci na Svatém Hostýně. Podmínky pro osobní návštěvu půlnoční mše sv. budou velice omezené, téměř nemožné. Vzhledem k pandemii je i další mše zde možno sledovat v přímém přenosu přes internet.
MAFRA

Konečně alespoň jeden délkový metr sněhu na Hostýně po Vánocích, ale i to potěšilo

 

 

Co se mění na Svatém Hostýně od neděle 27. prosince

Bazilika může být zaplněna pouze do 10 procent kapacity k sezení.
Další ustanovení jsou stejná jako platila od 19. prosince.

Noční zákaz vycházení je od 21:00 do 5:00.
Silvestrovská děkovná pobožnost začne ve 22:30 růžencem a vyvrcholí ve 24:00 pontifikální mší slouženou o.b. Antonínem Baslerem. Z důvodu koronaviru bude počet věřících v bazilice velice limitován. Celou pobožnost a mši bude možné sledovat prostřednictvím našich kamer.

Ubytovací služby jsou uzavřeny.

Restaurace jsou uzavřeny.
Otevřeno může být pouze výdejové okénko a to do 21:00.
Z okénka se nemohou prodávat alkoholické nápoje k okamžité konzumaci na ulici.

Je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.

Platí zákaz shromažďování více než 2 osob ve vnitřních i venkovních prostorech.

Tato opatření potrvají do 28. února 2021 do 23:59.

 

 

Od 23. do 27. prosince nebude recepce odpovídat na telefonické dotazy. Tato služba bude obnovena v pondělí 28. prosince. Informace o bohoslužbách, jízdní řády, stav počasí, možnosti (či spíše nemožnosti) se ubytovat a provozu restaurací hledejte na těchto stránkách. Samozřejmě platí obecně závazná vládní nařízení v rámci nouzového stavu.

 

V atmosféře před 3. nedělí adventní hodnotil výbor a kontrolní komise Matice svatohostýnské rok 2020

 

Jaká krizová opatření vlády budou platit od pátku 19. prosince na Svatém Hostýně

Bazilika může být zaplněna pouze do 20 procent kapacity k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel.
Před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikujte ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.
Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Ubytovací služby jsou uzavřeny.

Restaurace jsou uzavřeny.
Otevřeno může být pouze výdejové okénko a to do 23:00.
Z okénka se nemohou prodávat alkoholické nápoje k okamžité konzumaci na ulici.

Je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.

Platí zákaz shromažďování více než 6 lidí ve vnitřních i venkovních prostorech.
Platí zákaz pohybu od 23:00 do 5:00.

Tato opatření potrvají do 23. prosince 2020 do 23:59.

 

On-line mše z baziliky sledovalo i deset tisíc lidí

 

Dvě brigády, které se uskutečnily před zimou s cílem zvelebení Svatého Hostýna

Brigáda zaměřená na úklid hlavního schodiště

Ani podzimní počasí neodradilo uskutečnit již tradiční brigádu ochotných mladých farníků z Bystřice pod Hostýnem. Brigáda zaměřená na úklid hlavního schodiště k vodní kapli proběhla v pondělí 14. prosince 2020, a jak dokazují fotky, s elánem a dobrým úmyslem se dílo podařilo. Kéž je tento drobný dobrý skutek připočten ke větší cti a chvále Matky Boží.
Fotogalérie

 

Úklid před zimou se konal 23. - 24. října 2020 za účasti lidí z mnoha koutů ČR

Hospodářská správa nechala předběžně udělat ořez stromů na vrcholu Hostýna, připravila k vyklízeni objekt pod Poutním domem č.2, zajistila traktor s vlečkou a řidičem a plánovaná brigáda se mohla uskutečnit.
Bylo obstojné počasí a tak se podařilo spálit 14 vleček havarijního dříví (ani se nechce věřit, že to je ta hromada popela na posledních dvou snímcích) a uklidit venkovní mobiliář (hlavně lávky k sezení) k zimnímu spánku. Taky bylo odklizeno listí z části schodiště.
Chuť a odvahu do práce, která trvala po oba dny od rána do setmění nám dodával P. Kelnar, člen výboru Matice svatohostýnské, který šel do díla jako lev a vždy dokázal strhnout svým příkladem i ty ostatní.
Udělal se kus práce, za což patří všem zúčastněným veliké poděkování a Zaplať Pán Bůh. Současně je to výzva pro ty, kteří jsou schopni a ochotni udělat dobrý skutek i v příštím roce.
Fotogalérie

 

 

Hlavní opatření, která budou platit na Svatém Hostýně od čtvrtka 3. prosince

Od tohoto dne bude možné ubytování hlavně rodin a jednotlivců

Otevřou se vnitřní prostory restaurací v režimu redukovaného provozu (jen usazení hosté, u jednoho stolu max 4 lidé, polovina kapacity)

Pokud se týká bohoslužeb tak jsou zde nová pravidla pro účast na bohoslužbách

 

Jaká nová opatření platí od pondělka 23. listopadu

Současná pandemická opatření znamenají, že je možné, aby na veřejnou bohoslužbu bylo přítomno 20 lidí a ti co zajišťují bohoslužbu.
Jinak v podstatě platí to, co je již uvedeno jako současnost od 22. října a níže

Pro ty, kteří chtějí vědět všechno:

Od 23. listopadu na bohoslužby, svatby a pohřby až 20 osob (z webu ČBK a ADO)

Nouzový stav a mimořádná opatření – co všechno aktuálně platí (z vládního webu)

 

Všude dobře, na Svatém Hostýně nejlépe

 

Dobrá zpráva pro návštěvníky Svatého Hostýna

Zbouráním a úpravou terénu po starých nevyhovujících WC nad točnou byl učiněn první krok vedoucí k započetí realizace 1. etapy projektu dopravní obslužnosti. Na místě nevyužívaných a poškozených WC bude stát informační centrum, které bude sloužit poutníkům a také jiným návštěvníkům Svatého Hostýna u hlavního vstupu do areálu poutního místa.
K odstranění WC bylo zvoleno podzimní období , kdy je návštěvnost na Svatém Hostýně menší a mohli jsme tak lépe zajistit plynulost prací.
Další stavby by měly navazovat. Jedná se o úpravu autobusové točny a výstavbu nové přístupové silnice k poutním domům. Matice svatohostýnská se bude podílet ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým na výstavbě tohoto náročného projektu. Důležitou podmínkou pro to, aby stavby mohly být zahájeny je taky zajištění jejich financování.

Josef Kužel, vedoucí hospodářské správy MSH

 

Současnost (od 22. října 2020) a nejbližší výhled dění na Svatém Hostýně

Jako hlavní informační kanál o tom co se zde děje a funguje či nefunguje využívejte hostýnské stránky, které chceme udržovat aktuální.

Vládní opatření ve formě Usnesení vlády ČR

Provoz a bohoslužby v bazilice se řídí Listem arcibiskupa Graubnera k vládním opatřením.
Současná pandemická opatření znamenají, že od čtvrtku 22.10 je možné, aby na veřejnou bohoslužbu byl pouze celebrant a ti co zajišťují bohoslužbu + max. 1 osoba z lidu. Zvuk bohoslužby je přenášen před baziliku a do kaple sv. Josefa a ambitu P.M. LaSaletské. Prosíme, abyste respektovali nařízení 3R. Děkujeme.
Přešli jsme na zimní pořádek bohoslužeb. Choďme do baziliky k soukromé adoraci, bazilika bude v obvyklou dobu mezi bohoslužbami a růžencem otevřená. Respektujme už dřive zavedená opatření, zejména známá pravidla 3R. Platí zákaz hromadného zpěvu přítomného lidu a sborová vystoupení. Je povolen pouze sólový zpěv.

Museli jsme se přizpůsobit poslednímu krizovému nařízení vlády a pro "civilní provoz", který zde zajišťuje Matice svatohostýnská vyplývá:
Restaurace v poutních domech jsou uzavřeny, návštěvníky obsluhují prostřednictvím výdejových okýnek a stravu a nápoje je nutno konzumovat ve venkovích prostorách (nebo přibalit do batohu na túru) za respektování už dřive zavedených opatření, zejména známých pravidel 3R.
Nejlepší podmínky pro tuto činnost má "Kavárna pod bazilikou", která má charakter prodejny hotových jídel. V tomto novém stánku jsou k dispozici i teplá jídla.
Stejná pravidla platí i pro další stánky na Hostýně a pro Ovčárnu, která má o vikendových dnech otevřeno taky výdejové okýnko.
V poutních domech neubytováváme a všechny hromadné akce byly zrušeny. Poutní domy jsou uzavřeny, recepce nárazově vyřizuje e-mailové a telefonní dotazy.
Provoz veřejných WC je zajištěn v omezeném rozsahu s ohledem na menší počet návštěvníků.

 

V pondělí 19.10. začíná změna pořadu bohoslužeb

zde na Hostýně. Každý den jsou mše v 7:15, 9:30 a v neděli je navíc ve 13:00 svátostné požehnání a odpolední mše ve 14:45.
Podle výzvy našich biskupů se denně modlíme růženec nejen v obvyklých 18:45, ale i druhý růženec ve 20:00. Všechny mše i růžence jsou přenášeny kamerami a můžete se tak modlit společně s námi.
Od středy 14.10. je počet lidí na mši v kostele omezen na 6. Zvuk bohoslužby je přenášen před baziliku a do kaple sv. Josefa a ambitu P.M. LaSaletské. Prosíme, abyste i nadále nosili roušky. Děkujeme.
Duchovní správa na Svatém Hostýně

 

Mše sv. na úmysly myslivců a včelařů, sobota 17. 10. 2020 v 10:15

 

Modleme se posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19

Podle výzvy Stálé rady ČBK ze dne památky Panny Marie Růžencové modleme se posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00, ať sami či společně v rodinách.
+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

 

Jaká nová opatření a zákazy platí od středy 14. října 2020

Zde je jejich redukovaná verze platná pro Svatý Hostýn. Budou platit do konce nouzového stavu, tedy zatím do 3. listopadu. V pondělí 12.10. večer je vyhlásila vláda. 

Co vše se od půlnoci z úterý na středu mění?

Restaurace se uzavírají. Povoleno je pouze výdejní okénko s provozem do 20:00.
Výjimku mají hotelové restaurace, které však musí mít za dodržení hygienických opatření otevřeno jen pro své hosty a jen do 20:00.

Sdružování osob
Uvnitř i venku se v jednu chvíli může shlukovat maximálně šest lidí - týká se to i bohoslužeb a dalších náboženských akcí. Na Svatém Hostýně máme ještě dvě oddělené kaple ozvučněné z baziliky a ozvučněný venkovní prostor.
Tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob.
Společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6), zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu

Roušky
Nově se budou roušky nosit nejen všude ve vnitřních prostorách a v hromadné dopravě, ale také na venkovních zastávkách a nástupištích hromadné dopravy.

Prosíme poutníky, aby ohledně dalších informací sledovali pokyny místních kněží a personálu.

Připojme se k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby.
Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas a taky na internetových stránkách https://hostyn.cz/kamery.html
Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

 

Pomozte Svatému Hostýnu v současné tíživé situaci
Váš příspěvek můžete zaslat na účet Matice svatohostýnské č.ú. 13430691/0100, použijte variabilní symbol 555 (členové matice použijí navíc jako specifický symbol své členské číslo).
Příspěvek můžete zaslat taky na účet Duchovní správy č.ú. 1040641691/0100.
Prosíme taky o Vaši přímluvnou modlitbu, stejně jako i my pamatujeme na Vás.

 

V mimořádné době zveme hlavně rodiny na Svatý Hostýn,

ubytujte se za zvýhodněných podmínek a v přírodě zde prožijte pod ochranným pláštěm Panny Marie alespoň několik dnů. Zajistíme bezpečné prostředí pro Váš pobyt, jako novinku zde máme venkovní hřiště pro děti. Pokud se týká dopravy k nám dejte přednost automobilu. Ubytování na Hostýně může znemožnit vyhlášení "lockdownu"

 

Informace k dotacím na Otevřené brány

Paní Mgr Milena Machálková, děkanátní účetní z Holešova, sečetla návštěvnost podle přehledů jednotlivých průvodců a vyšlo jí, že z ČR mělo zájem o prohlídku na Svatém Hostýně celkem 3.761 osob, ze zahraníčí 766 osob v době od června do září 2020. V květnu se z důvodu známých omezení neprovázelo.

 

Dvacátá druhá svatohubertská pouť letos s omezením

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v šíření nákazy COVID-19 a s ohledem na aktuálně platná opatření, vyplývající z usnesení vlády ze dne 8.10.2020, bude při letošní Svatohubertské pouti zrušen doprovodný program, včetně eucharistického průvodu k obrázku sv. Huberta. Mše svatá v 10:15 bude sloužena P. Josefem Stuchlým SJ za všechny živé a zemřelé myslivce, lesáky, včelaře a všechny ostatní přátele přírody a jejich rodiny.
Při mši svaté smí být v bazilice podle nového nařízení přítomno maximálně 10 osob a nebude doprovázena zpěvem ani trubači. Pro ty, kteří letos na Svatý Hostýn doputují a nedostanou se z důvodu omezení počtu přítomných osob do baziliky, bude zajištěn přenos zvuku do kaple sv. Josefa, kaple Panny Marie La Salettské a do venkovních reproduktorů. I pro kaple platí omezení přítomnosti maximálně 10 osob. V prostoru okolo baziliky a u venkovního podia budou rozmístěny lavičky.
Pro ty, kdo se na Svatý Hostýn letos nevypraví nebo se z různých důvodů pouti zúčastnit nemohou, doporučujeme sledovat přímý přenos mše svaté na internetových stránkách https://hostyn.cz/kamery.html .
Věříme, že navzdory všem komplikacím, které nám současná situace přináší a přes omezenou možnost plnohodnotného osobního setkání s živým Kristem na Svatém Hostýně, se všichni spojíme v modlitbách nejen k uctění našeho patrona – sv. Huberta, ale i za brzké vyřešení současné koronavirové epidemie.
Těšíme se na setkání s Vámi všemi v příštím roce při 23. svatohubertské pouti.
Za organizátory pouti – Ing. Josef Dostál

 

Z nových opatření Vlády ČR

platí od pondělka 12. října 2020 pro účast na bohoslužbách a náboženských akcích - na dva týdny je omezena maximálně na deset lidí "indoors". Do neděle 11. 10. byl tento limit 100 lidí (zavedený jako opatření proti šíření koronaviru).

 

Průběh dušičkové pouti dozná s ohledem na epidemiologická opatření změny

Ve shodě s vládními nařízeními i pokynem, které podle nich vydal arcibiskup Jan Graubner, se především omezuje počet účastníků každé bohoslužby na nejvýše 100 osob s tím, že je třeba mezi nimi dodržet rozestup alespoň 2 metry, každý musí mít místo k sezení, zakazuje se společný zpěv a samozřejmostí je dezinfekce rukou i používání roušky.
Ti, kdo se do baziliky nevejdou, mohou využít 50 míst k sezení v kapli sv. Josefa nebo v ambitu se sochou Panny Marie La Salettské, kam bude přenášen zvuk z baziliky. Pro další účastníky poutě pak zbývá už jen venkovní prostor před pódiem a v okolí baziliky, kam je zvuk z baziliky rovněž přenášen.
Součástí dušičkové pouti je večerní bohoslužba v sobotu 10. října od 17.00, celebrovat ji bude biskup Josef Nuzík, a také mše svatá v neděli od 10.15. Nekoná se ovšem sobotní světelný průvod na lesní hřbitov.

 

Pokyn arcibiskupa Graubnera k aktuálním vládním nařízením

 

Svatý Hostýn v plné síle

Čtyřem kněžím z duchovní správy na sv. Hostýně již přišlo vyrozumění o druhém negativním testu na Covid-19. Tím jim skončila karanténa a mohli se již zapojit do dění v bazilice. Opět jsme je mohli vidět přes kamery, když se modlili večerní růženec.
Tímto chci poděkovat obětavosti kněží z okolí, kteří pomohli překonat těch pár dní, kdy byly kněžské síly ztenčeny. Celý tento týden byly bohoslužby i poutě podle obvyklého pořádku a od svátku sv. Václava budou opět mše svaté celebrovat obvyklí kněží z Hostýnské duchovní správy.
Děkujeme, že nám zachováváte věrnost jak při vašich osobních poutích, tak i prostřednictvím připojení přes internet. Ať nás všechny doprovází přímluva Matky Boží Hostýnské.
Josef Stuchlý SJ, rektor baziliky, 27. 9. 2020

Matice Svatohostýnská poskytuje své ubytovací služby nepřetržitě a restaurace jsou otevřené jako obvykle.

 

Svatý Hostýn běží dál

Bazilika na Svatém Hostýně je otevřená veřejnosti celodenně a mše svaté jsou slouženy v obvyklých časech. Večer v 18:45 je společná modlitba růžence.
Minulý týden se čtyři kněží z Hostýna setkali s osobou, která se ukázala jako infikovaná nemocí Covid-19. Všichni čtyři kněží mají negativní test na Covid-19. Přesto musí být v karanténě. Jsou proto izolovaní na faře a nestýkají se s okolím.
Další dva kněží z Hostýna byli poslední týdny mimo Hostýn a proto nebyli v kontaktu s daným infikovaným člověkem. Proto mohou zajišťovat provoz Hostýnské baziliky bez změn i nyní.
Mše svaté jsou ve všední dny v 7:15, 9:30, 11:15, v sobotu jsou mše v 7:15, 9:00, 10:15, 11:30 a svátostné požehnání ve 13:00. Nedělní pořad bohoslužeb je 7:15, 9:00, 10:15, 11:30, svátostné požehnání ve 13:00 a mše v 15:15. Počet kněží, kteří zpovídají bude menší, ale alespoň jeden kněz bude zpovídat.
Matice Svatohostýnská poskytuje své ubytovací služby nepřetržitě a restaurace jsou otevřené jako obvykle.
Josef Stuchlý SJ,

Duchovní správa na Svatém Hostýně je v karanténě

Od pondělí (21.9.) se podařilo zajistit kněze odjinud a tak budou mše sv. podle rozpisu bohoslužeb už v bazilice.

Pro všechny tyto bohoslužby platí - všichni přítomní musejí mít roušku, v bazilice nebude nikdo stát a místa v lavicích a případně na židlích budou obsazena s požadovanými rozestupy t.j. ob jedno místo. Při vstupu do baziliky si desinfikujte ruce. Ti, kteří se nevejdou do baziliky za těchto podmínek mohou sledovat bohoslužbu ve venkovním ozvučněném prostoru.

Bazilika na Svatém Hostýně omezila konání mší sv. od 15.9. Bazilika je nedaleko Bystřice pod Hostýnem kde rapidně stoupl počet případů nákazy koronavirem.
Mše sv. v bazilice se budou konat podle pravidelného rozpisu, ale bez účasti lidu (podobně jako tomu bylo v době nejhlubší koronavirové krize) do pátku 18.9. Sledovat mše sv. můžeme prostřednictvím kamery na obvyklých odkazech na internetových stránkách anebo venku v okolí baziliky, které je ozvučněné.
Bazilika je otevřena k individuálním návštěvám od 12:30 do 18:00.

Ubytování, restaurace a pohyb po Hostýně zatím bez omezení, karanténa se týká pouze omezení sloužení mše sv. pro veřejnost.
Jak v bazilice, tak v celém areálu poutního místa je nutno dodržovat obecně platná nařízení ohledně covidu-19 (roušky, desinfekce, vzdálenosti atd.).
Další informace budeme upřesňovat v průběhu upřesňování vládních opatření.

 

Poděkování vedoucímu hospodářské správy Matice svatohostýnské

Citace toho, co bylo schváleno výborem MSH pro vjezd těžších autobusů s poutníky na soukromý pozemek na vrcholu Hostýna:

Výjezd autobusů s poutníky je povolen pouze na točnu. V případě nutnosti (autobusy s hendikepovanými poutníky) lze autobus otočit v zatáčce u sv. Huberta po předchozí informaci a schválení na recepci (HS) za dodržení všech bezpečnostních podmínek a poté sjet s autobusem na parkování zpět na točnu. Výjezd a přístup hendikepovaných poutníků k bazilice vždy řešit včas a individuálně s recepcí a HS MSH (telefonicky, emailem, osobně). Situace se bude do budoucna řešit aktuálně a průběžně v návaznosti na výstavbu nové přístupové komunikace k PD č.3.

A po tomto úvodu milé poděkování vedoucímu HS, které přišlo z Brna

Klub seniorů od svatých Janů v Brně-Bystrci vznikl v roce 2017 a do svého názvu převzal patrocinium našeho farního kostela svatých Janů (Křtitele a Evangelisty). Zřizovatelem klubu je Úřad městské části, který dotuje většinu našich akcí podle schváleného půlročního plánu.
Snažíme se, aby činnost klubu byla co nejpestřejší a proto pořádáme kurzy zdravotního cvičení, tréninku paměti, návštěvy divadel, výstav, koncertů, zájezdy, a vycházky, které dotace nepotřebují.
Z výčtu akcí je zřejmé, že k nejkomplikovanějším patří příprava a realizace zájezdu. Letos jsme plánovali návštěvu Svatého Hostýna již na jaře, avšak vinou koronaviru se zájezd mohl uskutečnit v náhradním termínu až 10. září 2020.
Zájem seniorů byl značný, protože řada zájemců zejména z řad žen se chtěla na “Hostýnek“ podívat ještě jednou znovu. Brzy jsme se setkali s dotazy, jak se někteří účastníci dostanou z dolního parkoviště autobusů (točny) nahoru do baziliky, když jim již neslouží nohy a zdolávání schodů je pro ně velni, velmi obtížné.
Obrátil jsem se na Matici svatohostýnskou a byl jsem příjemně překvapen ochotou, se kterou se ženský personál telefonního kontaktu ujal řešení našeho problému. Byla nabídnuta možnost odvozu cca pěti našich seniorek služebním mikrobusem s řidičem panem Josefem Kuželem.
Vše ovšem bylo podmíněno tím, že nebude pan Kužel muset již dopoledne nebo potom během dne odjet tímto jediným služebním autem za svými povinnostmi mimo Svatý Hostýn.
Náš dobrý známý, ochotný řidič spolehlivé brněnské dopravní společnosti TOROS pan Stanislav Hladký nás hladce dopravil autobusem na dolní točnu a pohybliví účastníci se vypravili vzhůru. Po malé chvilce přijel červeným mikrobusem pan Josef Kužel, vedoucí HS Matice svatohostýnské a s ochotou (zřejmě sobě vždy vlastní) pomáhal naše dámy naložit do vozu. Když jsem jim potom během cesty vzhůru pověděl o větrné elektrárně, auto k ní “samo“ zabočilo, aby naše seniorky viděly jednak Jurkovičovu křížovou cestu shora i větrnou elektrárnu zblízka. Potom jsme přijeli před baziliku a před Jurkovičův sál. Úsměvy na tvářích našich pěti žen při vystupování hovořily za všechny projevy vděčnosti.
Na Hostýně jsme všichni prožili překrásný půlden, který byl pro pět našich seniorek završen cestou dolů k autobusu mikrobusem řízeným opět panem Josefem Kuželem. Již nastupování nahoře poblíž hostýnské recepce proběhlo jako setkání se starým známým a loučení dole na točně pak v atmosféře vděku za možnost poznání člověka, který pěti ženám umožnil zážitek, který bude dlouho prosvětlovat jejich další dny – to jsem se od nich dověděl v autobusu na cestě do Holešova a domů do Brna.
Děkuji tímto panu Josefu Kuželovi sám za sebe i za náš klub. Jeho pomoc a nezištná služba budou neodmyslitelně patřit do kytičky příjemných zážitků, které charakterizují naši vydařenou návštěvu Svatého Hostýna.
Za Klub seniorů od svatých Janů PhDr. František Zajíček, předseda klubu

 

Třicátá národní pouť sekulárního františkánského řádu

hlavní mše sv. byla sobotu 12. září v 10:15. Hlavním celebrantem byl P. Jakub František Sadílek OFM, provinční ministr z Prahy společně s dalšími koncelebranty. Po mši sv. také promluvil František Reichel OSF, národní ministr III. řádu a pak se kněží se spolu s ministranty krátce zastavili v bazilice u severního bočního vchodu, kde je pod sochou Božského Srdce Páně reliéfní obraz sv. Františka z Assisi.

 

Na Hostýně bylo babí léto od 10. do 16. září 2020

Výstavka výsledků literární a výtvarné soutěže 2020 "Rodinná pohoda není náhoda" byla v bazilice

Mše sv. v rámci Pouti členů Matice svatohostýnské byla v neděli 6. září v 9:15

V archivu TV Noe je záznam Noevin z 8. září a v něm je od 5 min. i reportáž z Pouti Matice svatohostýnské

Seniorský relaxační pobyt 2020 na Svatém Hostýně

 

Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin

Poslední prázdninovou sobotu (29. srpna) se od časného rána na Svatý Hostýn začali sjíždět pracovníci děkanátních center se svými dobrovolníky, aby pro rodiny připravili program poutě a oblíbená soutěžní stanoviště. Kolem 10. hodiny se organizátoři i poutníci sešli na prostranství před venkovním pódiem ke slavení mše svaté, při níž jsme děkovali za 30. výročí od založení olomouckého arcidiecézního Centra pro rodinný život i za čas prázdnin – za všechny krásné chvíle i místa navštívená o prázdninách. Školáci si vyprošovali Boží požehnání pro nový školní rok.
Také jsme v modlitbě vzpomněli na otce arcibiskupa a nezapomněli jsme na jeho narozeniny. I když s námi tentokrát nebyl, o narozeninové překvapení nepřišel. Dort od rodin pro něho převzal otec biskup Josef Nuzík, který ho tentokrát na pouti zastoupil. Rodiny povzbudil ke společné modlitbě, vzájemnému odpouštění a důvěře v Boží pomoc.
Po přestávce na oběd paní Zdeňka Jančíková z Matice svatohostýnské vyhlásila výsledky výtvarné a literární soutěže „Rodinná pohoda není náhoda“, následovalo divadlo nejen pro děti, a pak už se rodiny vydaly na soutěžní stanoviště po celém areálu poutního místa.
Letos jsme s kolegy z rodinných center připravili tři trasy a podle věku dětí si každá rodina zvolila náročnost. V cíli děti čekala odměna, ale napětí na hlavní výhru ještě zůstávalo… Po ukončení soutěží jsme při adoraci chválili Pána Boha a děkovali nejen za krásně prožitý den, ale také za všechno dobré, co jsme od něho dostali.
Po modlitbě korunky k Božímu milosrdenství a svátostném požehnání proběhlo narozeninové losování. Vedoucí centra Josef Záboj vylosoval tři rodiny, které získaly dárkový balíček. Vítězná rodina byla pozvaná do arcibiskupského paláce v Olomouci na prohlídku a na setkání s otcem arcibiskupem.
Markéta Matlochová

Rodiny s dětmi se na Hostýně loučily s prázdninami a prosily o požehnání do nového školního roku
Fotografie ze mše sv. a z dalšího průběhu pouti
Další fotogalérie
Pozvánka

 

Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací bude v polovině září

 

Tradiční orelská pouť se konala v sobotu a v neděli 22. a 23. srpna

Orelská pouť se vydařila po všech stránkách jako významná náboženská, sportovní i společenská událost.
Kdo má zájem o fotografie z jednotlivých akcí, které se v rámci pouti odehrály na Svatém Hostýně a taky pod Hostýnem, může využít odkazy na fotogalérie, ve kterých se nachází spousta fotografií tak, jak byla pořízeny fotografy bez jakohokoliv textu, popisu nebo komentáře a nebyl udělán jejich výběr.
Je to pro silné nervy, ale na těchto fotografiích se najdou snad všichni, kteří byli vědomky nebo nevědomky účastníky pouti.

Běh na Svatý Hostýn (323)    Výsledková listina
Běh k Božímu hrobu (163)
Běh k Božímu hrobu - stupně vítězů (43)
Podvečerní mše svatá (19)
Večerní světelná křížová cesta (48)
Noční zpívání před bazilikou (15)
Poutní mše svatá (101)
Orelské setkání (63)
Průvod s orelskými prapory a mše svatá - video
Orelské shromáždění - video

 

12. pouť pedagogů byla v sobotu 22. srpna 2020

Z přímluv při mši svaté:

Bratři a sestry, náš nebeský Otec miluje každého člověka. Prosme dnes zejména o požehnání a o dary Ducha svatého do nového školního roku pro každého z nás, zvláště pro všechny děti, jejich rodiče, učitele a vychovatele, katechety zde shromážděné.

Modleme se za nás, kdo pracujeme ve školách. Kéž je naše práce motivována touhou po předání pravdy, dobra a krásy. Abychom byli příkladem těm, kdo jsou nám svěřeni a obstáli jsme jak před lidmi, tak jednou před věčnou Boží Moudrostí.

Modleme se za naše rodiče, prarodiče a učitele. Dej jim dary Ducha svatého: dar rozumu a moudrosti, dar rady a síly: kéž si jsou vědomi své odpovědnosti a vychovají novou generaci, která bude nadějí našeho národa.

Modleme se i za všechny, kdo ve školách působili a již zemřeli. Bože, odplať jim vše dobré, co na světě vykonali a přijmi je do své otcovské náruče.

Z myšlenek P. Marka O. Váchy, které zazněly při promluvě na mši svaté a poté na přednášce, kdy posluchači zaplnili zcela Jurkovičův sál.

Přednáška se nazývala:

Škola, učitel a víra v době viru

Učitele přirovnal ke stavitelům katedrál. Katedrály budovalo několik generací. Také učitelé stojí před úkolem, který přesahuje rozmezí lidského života. Neuvidíme s největší pravděpodobností výsledky své práce, ty se dostaví za 50, 100 let. Úkoly nedokončíme, ale jsou významné.
Učitel svým charakterem se vtiskává do duše dítěte. Dítě je jako tvarovací hmota. V dobrém nebo ve zlém ji utváříme. Ať chceme nebo ne, tvarujeme budoucí generace. V tom je velká odpovědnost tohoto povolání.
Slovo má velkou moc. Pochvala, povzbuzení, vyslovené přesvědčení, že něco dobrého nastane, vyvolá u těch, na které působíme, velké změny. Mohou to být ty první impulsy do domina věcí, jimiž se změní vesmír.
Zamyšlení nad slovem dospělost. Kdy jsme připraveni samostatně se rozhodovat? I s vědomím, že uděláme chybu, špatné rozhodnutí.
Na příkladu vědce augustiánského opata Georga Mendela jsme se zabývali otázkou, jaké zákonitosti působí ve vědě.
V umění, teologii a také u svatých postav je to jiné. Svatí nebyli obdařeni pouze výjimečnou milostí. I oni měli své křehkosti, prožívali své životy s jejich výšinami i trápením, měli svá charismata a těžkosti. Jsme povoláni, jak nás vybízí papež František, snažit se jít ke svatosti. Na životě každého z nás záleží.
Není lhostejné, kde se nacházíme. Svatý Hostýn, kde se generace poutníků modlily, kde se děly a dějí zázraky, nás vybízí, abychom se obrátili.
Velmi zajímavé byly úvahy nad ilustrací z 16. století. Přemýšleli jsme o smrtelném hříchu lenosti - acedia. Jak je důležité vzít svou pouť životem do svých rukou, nedívat se pasivně z okna, ale přitakat svému poslání, naplnit život.
Pozornost věnoval P. Marek Vácha i významu vzdělání. Jaký důraz na něj kladli a kladou bratři Židé. Učení, studium je bráno jako forma modlitby. Například v přírodních vědách můžeme objevovat Boha ve stvořené přírodě. Poznáváme-li obrazy, učíme se rozumět jejich tvůrcům, nahlížíme do jejich nitra.
V závěru velmi myšlenkově bohaté přednášky jsme si připomněli, že v době koronaviru jsme pochopili, že chodit do školy není právo, ale privilegium. Museli jsme dávat důraz na samostudium a výuku on line. I svátosti a víra jsou privilegium. Doba virová nám toto ukázala.
P. M. Vácha sklidil za své úžasné vystoupení velký a dlouhý potlesk. Vážíme si jeho návštěvy mezi pedagogy na Svatém Hostýně.
Zdeňka Jančíková

Z myšlenek P. Marka O. Váchy, které zazněly při promluvě na mši svaté a poté na přednášce. Posluchači, poutníci na XII. Pouti pedagogů  zcela zaplnili Jurkovičův sál.
Přednáška se nazývala: ŠKOLA, UČITEL A VÍRA V DOBĚ VIRU.
Marek „Orko“ Vácha

Fotografie,   Další fotografie

 

Druhé upozornění na to, že v letošním roce nebude Valná hromada MSH ani Setkání důvěrníků

 

28. muklovská pouť na Svatý Hostýn

Konfederace politických vězňů ČR a Matice svatohostýnská pořádají v sobotu 5. září 2020  28. muklovskou pouť na Svatý Hostýn.
V 10:00 začne pontifikální mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kterou bude celebrovat Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský.
Po ukončení mše svaté bude slavnostní setkání u památníku politickým vězňům. Celý průběh muklovské pouti přinese také živým přenosem na svých stránkách KPV ČR.

Program muklovské pouti v sobotu 5. září a pozvánka na tuto pouť

 

 

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty bude 18. - 20. září

 

Poutníky na Hostýně ukryje nový stánek, otevřený bude celoročně

Nové zázemí pro návštěvníky vzniklo pod bazilikou na Svatém Hostýně. Přístavba k Poutnímu domu č. 1 poslouží poutníkům, kteří přijeli v pozdějším čase a těm, kteří se na vrchu zdrží do pozdních odpoledních hodin, nebo budou hledat úkryt před deštěm. Samozřejmě ji mohou využít i zde ubytovaní.
Zděný, krytý prostor je vybaven několika stoly, součástí je i barový pult, kde si lidé mohou koupit čaj, kávu, případně další občerstvení (včetně teplých jídel a polévky). Součástí přístavby je taky otevřená zastřešená terasa s výhledem do krajiny a areálu Svatého Hostýna, kde si v případě nepříznivého počasí mohou sníst vlastní svačinu, případně si k ní koupit nápoj.
Podobný objekt dosud na našem poutním místě chyběl.
Stánek byl zprovozněn v sobotu 22. srpna 2020 a bude otevřen celoročně do večerních hodin.
Duben – září
Po – Čt         9:00 – 18:00
Pá – So         8:00 – 20:00
Ne                 9:00 – 17:00
Říjen – březen
Po – Čt          9:00 – 16:00
Pá – Ne         9:00 – 17:00
Provozovatelem stánku je firma ADAM EXCLUSIVE s.r.o.
se sídlem Tyršova 642, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Fotografie

 

V Jurkovičově sále byla nainstalována putovní výstava

o životě a díle Františka kardinála Tomáška, který byl rodákem ze Studénky. Její prvotní instalace se uskutečnila v jeho rodišti a zde je podrobnější informace.
Naše současná výstava není tak rozsáhlá jako byla ta ve Studénce, ale i tak se hodně dovíme o tomto kardinálovi. Výstava potrvá do 20. října 2020.

 

Pozvánka na výstavu o J.E. kard. Františku Tomáškovi

 

Slavnostní hodová mše sv. (dožínky), Bystřice p. H., neděle 30. srpna 2020

 

Titulární slavnost sobota 15. srpna, pontifikální mše sv. se konala na venkovním oltáři

Foto Fojtů

A jeden snímek z Hlavní pouti o den později

 

Třetí pouť kuchařů a cukrářů byla 8. srpna

Muzikantská pouť v neděli 2. srpna 2020 se vydařila (foto Fojtů)

 

Vážení a milí přátelé, členové MSH a důvěrníci

Výbor MSH na srpnové schůzi rozhodl o zrušení Valné hromady a Setkání důvěrníků dne 6. září 2020 z epidemiologických důvodů kolem nejisté situace epidemie Covid-19 v České republice.
Důležité informace, které by zazněly na Valné hromadě, budou zveřejněny ve 4. čísle LSH a na internetových stránkách Svatého Hostýna.
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že Pouť členů MSH tímto rozhodnutím zrušena není a bude se konat v řádném termínu, tj. 6. září 2020 s pontifikální mší svatou od 9:15.
S ohledem na další nepředvídatelný vývoj epidemie Covid-19 doporučujeme sledovat průběžné informace na našich internetových stránkách – www.hostyn.cz
Za celý výbor MSH Vám děkuji za pochopení.
MUDr. Mořic Jurečka - předseda

 

Běh na Svatý Hostýn a Běh k Božímu hrobu se uskuteční v rámci orelské pouti

 

V rámci oslav letošního trojnásobného výročí mučedníka

a jednoho z patronů olomoucké arcidiecéze sv. Jana Sarkandra vznikla pamětní medaile s motivem ze Sarkandrovy kaple v Olomouci. Slavnostní ražbu jejího prvního exempláře provedl arcibiskup Jan Graubner.

 

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka vykonaly pouť na Svatý Hostýn

V neděli 19. července jsme se vydaly spolu s naší milou návštěvou na pouť na Svatý Hostýn, na který nás pozvala. Po delší době jsme se mohly opět připojit k dalším poutníkům a spočinout u naší nejlepší Matky, Panny Marie, která slyší i to, co nevyslovíme.
Po mši svaté jsme si prošly i další pěkná místa, potěšilo nás, že kaple Panny Marie La Sallettské je již krásně opravena. Nezapomněly jsme ani na zemřelé, kteří očekávají vzkříšení těla v přilehlém místě odpočinku.
Před zpáteční cestou jsme se posilnily výborným bramboráčkem. Počasí bylo příhodné, přesně na putování. Děkujeme.

 

Letos na Svatý Hostýn po osmé - pozvánka na sobotu 1. srpna 2020

Pěší pouť na Svatý Hostýn z obce Podhradní Lhota u Rajnochovíc v okrese Kroměříž se letos uskuteční již po osmé. Netradiční putování Iesáků, myslivců a přátel přírody všech generací krajinou Hostýnských vrchů je zvládnutelné i pro fyzicky méně zdatné poutníky.
Délka poutní trasy z Podhradní Lhoty na Svatý Hostýn je přibližně 16 km.
Putování zakončíme mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.
Nebojte se přijít putovat s námi, každý poutník je vítán!

 

Poutníci z Uherského Hradiště a okolí, 11. července, dvě fotogalérie

 

Změna ve funkci vedoucího hospodářské správy MSH

V pondělí 13. července se konalo mimořádné jednání výboru Matice svatohostýnské, kterým bylo uzavřeno výběrové řízení na obsazení pozice „ Vedoucí hospodářské správy“ Matice svatohostýnské, z.s. na Svatém Hostýně.
Na tuto pozici byl vybrán pan Josef Kužel z Chvalčova, který nejlépe splnil zadané podmínky výběrového řízení. Datum nástupu je 1. srpna 2020. Do této doby bude funkci vykonávat p. Dagmar Fojtů.

 

Kniha Svatý Hostýn v proměnách času

Autorem knihy je PhDr. Mgr. Josef Pala, publicista, redaktor náboženského tisku, šéfredaktor Listů svatohostýnských.
Kniha je čtvercového formátu, vázaná a je vhodná i jako pěkný dárek. Je ji možno zakoupit na recepci Poutního domu č. 3 nebo objednat na kontaktech Matice svatohostýnské.

 

 

 

X. moravská compostela, fotografie z 3. až 5. dne putování mezi Svatým Hostýnem a Velehradem

Duchovní správa a rodina manželů Bendových z Olšan u Prostějova připravila Pouť dětí na začátku prázdnin, která se konala v sobotu 27. června 2020 ...

Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení

Krojová pouť 2020 a Pouť farnosti Kelč v neděli 14. června byla s mlhou ...

Průvod Božího Těla 2020 v sobotu 13. června z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn

Projekt otevřené brány je opět v provozu, máme otevřenou taky rozhlednu a muzeum

Výstava obrazů a keramiky Marie Široké s názvem „Prolínání“ potrvá do konce července

Na TV Noe bude v sobotu 4.7. ve 23:40 dokument Poselství z hor pojednávající o Matici svatohostýnské

 

Svatý Hostýn, 22. a 23. týden roku 2020

Zpřesněný odhad jak se bude vyvíjet život na Svatém Hostýně

Nouzový stav skončil, ale nadále platí hygienická pravidla ministerstvo zdravotnictví, která jsou postupně zpřesňována.
Vnitřní prostory restaurací jsou v provozu od 25. května. Kapacity venkovních zahrádek byly rozšířeny.
Od 1. června opět poskytujeme ubytování pro jednotlivce a rodiny a taky pro hromadné akce. Informujte se osobně na recepci poutního domu č.3 nebo na kontaktech Matice svatohostýnské - https://hostyn.cz/kontakty.html .
Rozebíhají se i akce duchovního vzdělávání tak zde dochází k jednáním o termínových možnostech s ohledem na kapacitní možnosti ubytování a stravování na Svatém Hostýně.
Je otevřeno Svatohostýnské muzeum v Jurkovičově sále a taky rozhledna. Otevírací hodiny jsou na jiné stránce tohoto infopanelu.
Operátor T-mobile posílil telefonní signál a celý vrchol Hostýna je teď pokryt dostatečným signálem pro telefony i pro data.

Od 8. června se navýší počet osob na bohoslužbách až na 500

Několik foto postřehů z Hostýna na počátku června 2020

Kroměřížský týdeník (Naděžda Fraisová) píše o poutích na Svatém Hostýně

 

Svatý Hostýn, 21. týden roku 2020

Odhad jak se bude vyvíjet život na Svatém Hostýně

Nouzový stav skončil, ale nadále platí hygienická pravidla ministerstvo zdravotnictví, která jsou postupně zpřesňována. Souhrn nejnovějších opatření je zde - https://koronavirus.mzcr.cz/
Vnitřní prostory restaurací budou v provozu od 25. května. Kapacity venkovních zahrádek jsou využívány už nyní. Od 1. června začneme ubytovávat jednotlivce a rodiny v poutních domech. V současné době je nejvhodnější forma rezervace ubytování e-mail na adrese matice@hostyn.cz
Pokud se týká duchovního vzdělávání tak naději na uskutečnění mají akce počínaje červencem 2020. Zde dochází k jednáním o termínových možnostech s ohledem na kapacitní možnosti ubytování a stravování na Svatém Hostýně.
K poutím se vyjádřila duchovní správa takto (je to obdobně jako tomu bylo před 14 dny):
Poutní kalendář upřesňujeme s Arcibiskupstvím olomouckým. Velké poutě s účastí o. arcibiskupa nebo jeho pomocných biskupů budou omezeny. V květnu a na počátku června rušíme všechny tradiční poutě. První pouť, která bude mít charakter zahájení poutní sezóny, bude v sobotu 13. června - pěší Božítělový průvod z Bystřice pod Hostýnem. Doporučujeme, aby i ty další červnové pouti dohodly a využily venkovní oltář vedle baziliky. Farní poutě rádi uvítáme v týdnu, o sobotách a nedělích, dejte opět přednost venkovnímu oltáři.
Velké srpnové poutě už snad budou jako tomu bylo v minulých létech. Sledujte kalendář poutí a týdenní ohlášky.

ČT o 7. neděli velikonoční nasnímala v bazilice reportáž pro svou hlavní zpravodajskou relaci

7. neděle velikonoční ve fotografiích ze mše sv.

Matice svatohostýnská z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

Pouť do Oldřichovic ke sv. Zdislavě (v sobotu 23. května) se společenstvím bystřických rodin

 

Svatý Hostýn, 20. týden roku 2020

V neděli 17. května o půlnoci skončil nouzový stav vyhlášený kvůli koronaviru, většina omezení by však měla skončit až o týden později. Od 25. května lidé už nebudou muset na veřejnosti nosit roušky, naplno se otevřou restaurace, hotely, bary, ale i hrady a zámky, stejně jako bazény, wellness centra, solária či sauny.

Nový stánek je před otevřením

 

Pozdrav Pán Bůh,
moc Vám všem děkujeme za mše i pobožnosti a vlastně za vše jak nás motivujete ke správné cestě k Bohu, pokud můžeme, tak jsme tam přes internet s Vámi. Také je bezvadné, že je oltář osvětlen stále a můžeme se kdykoli modlit, děkovat a prosit.
Obou růženců se denně účastníme, také Vám od nás z Vítějevse máváme.
Velice si ceníme Vašeho úžasného přístupu. Moc nám to nemocným pomáhá, prožíváme krásné chvíle.
Máme Vás všechny moc rádi a modlíme se za Vás
Opršálovi

Zdravím Milovaný Hostýnek
Opět sledují mši svatou a hraje varhaník Miloš, je to perfektní, vždy ví co má hrát, krása. Už se těším až se bude normálně chodit do kostela. Děkuji vám.
Jan Vybíral

Děkuji za krásná slova
Anna Boráková

V neděli 17. května měla být Osmnáctá pouť včelařů, tak alespoň slabá útěcha

 

Svatý Hostýn, 19. týden roku 2020

 

Pomozte Svatému Hostýnu v současné tíživé situaci
Váš příspěvek můžete zaslat na účet Matice svatohostýnské č.ú. 13430691/0100, použijte variabilní symbol 555 (členové matice použijí navíc jako specifický symbol své členské číslo).
Příspěvek můžete zaslat taky na účet Duchovní správy č.ú. 1040641691/0100.
Prosíme taky o Vaši přímluvnou modlitbu, stejně jako i my pamatujeme na Vás.

V pátek 8. května na svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí se konala NeTradiční pouť Mary's Meals (proti hladu ve světě).

Kvůli pandemii a nařízení vlády se konala pro širokou veřejnost v tomto roce ON-LINE.
Na programu byla v 10:00 na YouTube zajímavá přednáška o Zambii s možností kladení dotazů, prezentovala ji Lucy Nečesalová.
11:30 Mši sv. na podporu hnutí Mary’s Meals v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, celebroval P. Cyprián Marek Bobák, OFM. V bazilice bylo od jen 15 možných účastníků, další byli v ozvučeném prostoru před bazilikou za respektování příslušných doporučení.
Další příznivci Mary's Meals se účastnili virtuálně pomocí tří streamů, které jsou k dispozici ze Svatého Hostýna.

Pozvání na tuto pouť

Dvě fotogalérie z Druhé pouti Mary's Meals 2019

 

Svatý Hostýn, 18. týden roku 2020

Odhad jak se bude vyvíjet život na Svatém Hostýně

Vláda nás stále překvapuje úpravami opatření v rámci nouzového stavu a tak následující řádky považujte jen za náš současný odhad. Naštěstí jsou tato opatření v souladu s rozvolňováním a ne se zpřísňováním současného stavu.
Souhrn platných opatření je zde - https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/
Od 1. června začneme ubytovávat jednotlivce a rodiny v poutních domech a budou otevřeny i restaurace. V současné době je nejvhodnější forma rezervace ubytování e-mail na adrese matice@hostyn.cz
Pokud se týká duchovního vzdělávání tak naději na uskutečnění mají akce počínaje červencem 2020.
K poutím se vyjádřila duchovní správa takto:
Poutní kalendář upřesňujeme s Arcibiskupstvím olomouckým. Velké poutě s účastí o. arcibiskupa nebo jeho pomocných biskupů budou omezeny. V květnu a na počátku června rušíme všechny tradiční poutě. První pouť, která bude mít charakter zahájení poutní sezóny, bude v sobotu 13. června - pěší Božítělový průvod z Bystřice pod Hostýnem. Doporučujeme, aby i ty další červnové pouti využívaly venkovní oltář vedle baziliky. Farní poutě rádi uvítáme v týdnu, o sobotách a nedělích, dejte přednost venkovnímu oltáři.
Tradiční poutě v červenci a srpnu - uvidíme, upřesníme.

V době velikonoční, která potrvá do konce května, využijme pastýřský list brněnského biskupa o. Vojtěcha (např. při nevpuštění do baziliky v rámci omezení počtu věřících na bohoslužbě) a projděme si v usebranosti Cestu světla, kterou máme na Svatém Hostýně (polovina schodiště a od sochy Krista napravo)

Víkend a 4. neděle velikonoční (na Svatém Hostýně je možné po dohodě se vyzpovídat)

 

Svatý Hostýn, 17. týden roku 2020

Jak to teď je v bazilice při zahájení mše sv. natočila ČT pro Události v regionech (od 14:10 do 15:40 min)

Bohoslužby v bazilice jsou od pondělka 27. 4. podle letního pořádku (viz pokyny ČBK na dalším řádku)

V sobotu 25. dubna měla být Dvacátá sedmá pouť hasičů, tak alespoň slabá útěcha

Něco z historie hasičských poutí ve Zlínském kraji

Květen - měsíc Panny Marie

Jaro 2020 na Svatém Hostýně - to jsou taky květy

 

Několik ohlasů z jednoho dne od těch, kteří sledují bohoslužby v bazilice

10:34 AM
Jan Vybíral ​- Zdravím můj milovaný Hostýnek už si neumím ani představit, že bych si nepustil mši svatou. Jste úžasní děkuji vám za to. Honza
10:54 AM
Štěrbovi Třebechovice - ​prosím, neví někdo, kdo to tak krásně zpíval žalm ?
12:14 PM
Anna Cvencekova ​- Pan Boh zaplat za sv.omsu a povzbudenie
2:23 PM
Lubomír Chládek -​ amen,aleluja
2:57 PM
Petra Čechakova ​- Srdečné Bohu díky za přenos mše svaté. Bůh Vám žehnej. Petra
3:16 PM
Andrea Hartmannová ​- Bohu diky ♥️
3:19 PM
DomiMC ​- Chvála Kristu a Panně Marii Boží láska a milosrdenství ať je stále s Vámi. Manžele Tomšů a Častulikovi ze Všeminy.

 

Svatý Hostýn, 16. týden roku 2020

Víkend a 2. neděle velikonoční

Otázka:
Před Velikonocemi se otevřely hobbymarkety. Nebyly ale povoleny církevní obřady, kam by zajisté přišlo méně lidí než do těch marketů. Jaký byl důvod?
Odpověď:
Byla snaha udělat nějaké opatření těsně před Velikonocemi, aby lidé měli náplň a nebyli nuceni chodit po návštěvách. Samozřejmě je možno namítat, že v hobbymarketech došlo k obrovskému nakupení lidí, to je pravda, protože se to nepodařilo úplně dodržet, jak bylo požadováno. Hobbymarkety praskaly ve švech, lidé chtějí doma kutit.

Co se týká církevních obřadů, v posledních dnech probíhaly intenzívní s církvemi, jak připravit harmonogram, a k dohodě došlo. Od 27. dubna by se měly rozvolňovat bohoslužby, první limit počtu osob je patnáct. I vzhledem k rizikovosti bude přísné rozmístění osob v kostele a nastaveno je tam asi osm dalších parametrů.

Z vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb vyplývá, že ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady.

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

Na Svatém Hostýně si uvědomujeme, že zde bude situace složitá s ohledem na začínající poutní sezónu. Jednotlivé poutě, tak jak jsme na ně byli zvyklí, se nebudou moci uskutečnit minimálně do začátku prázdnin s ohledem na zákaz hromadných akcí, který bude pravděpodobně platit.

Jednotlivé vlny rozvolňovacích opatření přísné karantény mají jen orientační termíny a na Svatém Hostýně předpokládáme otevření poutních domů (zejména pro individuální rodinné pobyty) od 8. června 2020.

 

Svatý Hostýn, 15. týden roku 2020

Krátká reportáž ČTK z Velikonoc na Svatém Hostýně

Tři snímky z vnitřní kamery v bazilice pořízené na Bílou sobotu večer

 

Přání k Velikonocům

 Aleluja!
 Ať slavné Kristovo vzkříšení,
 naši tmu ve světlo promění!
 Aleluja!

 Radostné aleluja,
 jistotu víry, že Pán je stále s námi
 a vítěznou naději,
 tryskající z oslavených ran
 našeho zmrtvýchvstalého Spasitele,
 velikonočního Beránka.

 To Vám ze srdce přeje (včetně plnosti pokoje pro duši)
 výbor Matice svatohostýnské.

 Svatý Hostýn, Velikonoce 2020

 

Toulavá kamera ČT uvedla na Velikonoční neděli premiéru pořadu o křížových cestách na Svatém Hostýně

 

Vláda prodloužila nouzový stav do 30. dubna, pro Svatý Hostýn se toho moc nemění

Poutní domy jsou uzavřeny, recepce nárazově vyřizuje e-mailové a telefonní dotazy.
Restaurace mají příležitostné otevřena výdejní okénka. Ovčárna přes víkendy, hlavně o sobotách, o nedělích méně, přes týden nejvíc PD3 a občas taky PD2.
Hospodářská správa zajišťuje běžnou údržbu, přistoupilo se k malířským pracem, uklízí se. Jsou zajišťovány taky stavební práce - dostavba prodejního stánku i oprava vodovodu probíhá podle harmonogramu.

 

Svatý Hostýn, 14. týden roku 2020

Smutné časy na Svatém Hostýně v době koronaviru

Zrušení Hasičské poutě 2020 na Svatém Hostýně

Děti a mládeži, máte více času a tak se zapojte do výtvarné a literární soutěže pro rok 2020

Není možná osobní účast lidí na bohoslužbách. Veškeré další akce byly zrušeny. Neubytováváme a poutní domy, restaurace a prodejní stánky jsou do odvolání zavřeny. Některé restaurace občas vydávají občerstvení přes okýnko.

 

Svatý Hostýn, 13. týden roku 2020

I ve velmi těžké době, kdy se nemůžeme osobně účastnit mše sv., se utíkáme prostřednictvím moderních komunikačních prostředků nejen na Svatý Hostýn, sledujeme tam mše sv., modlíme se společně sv. růženec pod ochranným pláštěm Panny Marie Svatohostýnské.
Známé prostředí baziliky, ve které je sloužena mše sv. bez věřících, nás určitě uklidňuje. Využijme dobu prázdných chrámů k prohloubení našeho duchovního života v rodinách, objevme Krista i v té naší rodině. Dodržujme nařízená opatření a chovejme se ohleduplně. Pak určitě příjde pomoc Boží a Panny Marie a nastane změna k lepšímu.

Nabízíme podklady pro slavení 5. neděle postní. Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii ve společenství. I tuto postní neděli můžeme vstoupit do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy skrze společnou modlitbu v rodině. Člověk ji může prožít sám, nebo ve společenství rodiny. Pak je vhodné, aby ji vedl otec rodiny.

Připomínáme, že se prostřednictvím našich kamer můžeme zúčastnit každodenně (týdenní rozpis bohoslužeb - ohlášky) mše sv. pod ochranným pláštěm Panny Marie Svatohostýnské a večer v 18:45 také modlitby sv. růžence. Zejména o nedělích zaznamenáváme více než 7 tis. účastníků. Snad náš systém bude funkční i v tak těžké době.

 

Svatý Hostýn, konec 11. týdne a 12. týden roku 2020

Od pondělka 16. března není možná osobní účast lidí na bohoslužbách.
Z rozhodnutí arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera ze dne  16. března 2020 upozorňujeme, že není možné konat veřejné bohoslužby s účastí lidu.
P.Jirí Šolc Sj, administrátor Duchovní správy na Svatém Hostýně

Tuto nedělní bohoslužbu (modlitbu pro slavení 4. neděle postní) můžeme prožít doma i bez přítomnosti kněze

S ohledem na omezení pohybu občanů ČR, které vláda projednala večer dne 15. března 2020, nebudeme na Svatém Hostýně ubytovávat a poutní domy, restaurace a prodejní stánky jsou do odvolání zavřeny.
Veškeré další akce byly zrušeny a s ohledem na další zpřísnění karantény neočekáváme zlepšení.

Jak ho viděl novinář Kroměřížského deníku v neděli po poledni

Jak o něm referuje videoreportáž České televize z nedělního dopoledne

Na Svatém Hostýně je pusto a téměř prázdno, restaurace a stánky jsou zavřené. V neděli došlo podle potřeby ke zdvojení mší sv. - ta druhá se konala v kapli sv. Josefa.
Tento den bylo taky mimořádně hezky a tak se nějací poutníci a turisté objevili.
Ubytovaných je málo, veškeré duchovní akce byly zrušeny a s ohledem na další zpřísnění karantény neočekáváme zlepšení. Občas se zde objeví asi jen pejskaři, cyklisté a sportovci z nejbližšího okolí a pokud bude zachována a povolena doprava, i ti nejvěrnější poutníci.

 

Dle nařízení vlády ze dne 12. března 2020 oznamujeme:

Ve všedních dnech se slouží mše svaté v 7:15 a v 9:30 v bazilice a také v kapli sv. Josefa. Maximální povolený počet lidí na každé bohoslužbě bude 30 osob. Bazilika bude otevřena pro veřejnost v době 10:30 – 16:00.
O sobotách se slouží mše svaté v 7:15, v 9:30, a v 11:15 v bazilice a také v kapli sv. Josefa. Maximální povolený počet lidí na každé bohoslužbě 30 osob. Bazilika bude otevřena pro veřejnost až v době od 12:30 – 17:00.
O nedělích se slouží mše svaté v 7:15, v 9:30, v 11:15 a v 14:45 v bazilice a také v kapli sv. Josefa. Maximální povolený počet lidí na každé bohoslužbě bude 30 osob. Svátostné požehnání ve 13:00 pouze v bazilice. Maximální počet osob 30. Bazilika bude otevřena pro veřejnost až v době od 16:00 – 18:30.
Modlitba svatého růžence bude denně v 18:45 s maximálním počtem třiceti lidí.
Děkujeme za pochopení a zároveň vás vyzýváme k soukromé modlitbě růžence a korunky k Božímu milosrdenství ve 20:00 za ukončení epidemie.
P. Jiří Šolc SJ adm.

Před cestou na Svatý Hostýn veřejnou dopravou si zkontrolujte jízdní řády, některé dopravní společnosti přešly na jejich úsporné (prázdninové) verze

Tradiční křížová cesta, kterou je možno projít na Svatém Hostýně v rámci přípravy na Velikonoce

Postně laděná píseň na téma Jurkovičova křížová cesta a Svatý Hostýn

Kristus Oráč, zhudebněná báseň s motivy Jurkovičovy křížové cesty

 

Na rozhledně byla vyměněna okna

 

Do autobusu na Hostýn už od března 2020 nesmíte vzít zvíře

Výběrové řízení na provozovatele rekonstruovaného stánku na Svatém Hostýně

Matice svatohostýnská, z.s. nabízí volnou pracovní pozici - údržbář s nástupem od 1. března

Naše sesterské poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce prožilo bolest

 

Tři krátké zprávy z Listů svatohostýnských

 

 

Přístavba stánku s občerstvením a další opravy na Svatém Hostýně

 

Antonín Cyril Stojan (1851 – 1923)

Olomoucký arcibiskup v letech 1921 – 1923, pocházel z Beňova nedaleko Přerova a kněžské svěcení přijal roku 1876. Působil na několika místech severní Moravy, než byl ustanoven farářem v Dražovicích u Vyškova. Úspěšně kandidoval jako poslanec do Říšské rady a po vzniku Československa byl nejdříve poslancem a poté senátorem. Po odstoupení olomouckého arcibiskupa Lva Skrbenského z Hříště byl Stojan zvolen správcem diecéze a počátkem roku 1921 jmenován arcibiskupem. Zemřel však již necelé dva roky poté a byl pochován na Velehradě, o jehož obnovu – spolu se Svatým Hostýnem – celý život usiloval. Beatifikační proces byl v olomoucké arcidiecézi zahájen roku 1965 a ukončen o dvacet let později, Kongregace pro blahořečení a svatořečení vydala roku 1996 dekret o správnosti procesu a papež František uznal v roce 2016 jeho heroické ctnosti.

Muzeum A.C. Stojana na stránkách obce

Fara v Beňově a Muzeum A. C. Stojana - únor 2020

 

 

Matice svatohostýnská měla své zastoupení na veletrhu v Praze v expozici ČBK

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD je významnou akci svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. I v roce 2020 se na veletrhu představil téměř celý svět. Nechyběly národní turistické centrály tradičních evropských zemí i vzdálených destinací, jako Ameriky, Asie nebo Afriky. Na turistické zážitky lákaly regiony České republiky, aktuální nabídku zájezdů do celého světa nabídly desítky cestovních kanceláří a agentur.
Katolická církev se prezentovala v samostatném stánku České biskupské konference, kde se střídali zástupci jednotlivých diecézí, významných poutních míst a ubytovacích zařízení v rámci církevní turistiky. Byly zde vidět taky stánky dalších církví a náboženských společností.
Veletrh HOLIDAY WORLD 2020 byl opět spojen s veletrhem PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA, který představil nejzajímavější památkové objekty České republiky včetně církevních památek. Záštitu nad touto výstavou převzalo Ministerstvo kultury ČR. V rámci propojení těchto dvou veletrhů tak došlo k logické synergii mezi památkami a cestovním ruchem - spojení památek a turistiky.

Co píší Listy svatohostýnské o účasti Matice svatohostýnské na obou veletrzích cestovního ruchu

 

Zjevení Panny Marie v Lurdech v roce 1858 (Wikipedie)

 

Nové propagační materiály

Ve spolupráci s grafickým studiem a tiskárnou Kleinwächter v Místku byly navrženy a vytištěny nové propagační materiály. Jsou určeny pro širokou veřejnost, poutníky i turisty ve zhuštěné podobě seznamují s děním na Svatém Hostýně, s jeho historií i současností tohoto mariánského poutního místa. V rámci přeshraniční spolupráce jsme pořídili i propagační leták pro poutní místo Turzovka - Korňa v žilinské diecézi na Slovensku. Ve vydávání dalších letáků (i cizojazyčných) budeme pokračovat.
Na novém grafickém stylu, který zahrnuje nejen nové logo, ale i další písemnosti, informační systém a objekty na Svatém Hostýně, má největší zásluhu P. Vladimír Kelnar, člen výboru MSH - zde je k přečtení úvodní informace.

Hlavní leták poutního místa
Akce na Svatém Hostýně v roce 2020, ceny ubytování a doprava
Rozhledna Císaře Františka Josefa I.
Stanovy Matice svatohostýnské a přihláška
Poutní místo Turzovka - Korňa

 

Gostyň v Polsku se podobá Hostýnu

Podobnost je zejména ve vnějším vzhledu a přístupovém schodišti k bazilice. To je ovšem mnohem kratší a méně strmé, než u našeho nejvýše položeného poutního místa Hostýn (735 m n. m.) s bazilikou Panny Marie Nanebevzaté. Polský Hostýn - Svatá hora stojí rovněž na návrší, ale v oblasti rovinatého Velkopolska jen 120 metrů n. m. vysokém.
Založení baziliky, která patří k nejcennějším památkám barokní architektury v Polsku, je spojováno se založením Kongregace sv. Filipa Neri v roce 1668. Součástí areálu je klášter, vybudovaný v letech 1732 - 36 a osídlený mnichy "filipíny hostýnskými", nazvanými podle patrona sv. Filipa z Neri.
Ve střední části baziliky je osmiboká, 40 m vysoká kopule, má 17 m v průměru, váží kolem 90 tun. Z nejvyšších oken lze za dobré viditelnosti spatřit 70 km vzdálenou Poznaň a údajně také až 120 km vzdálené město Wroclaw. V kříži na vrcholu kopule jsou umístěny dokumenty se záznamy o opravách baziliky. Z místa pod kopulí je vidět na hlavní oltář a také na všechny boční oltáře v bazilice.
Právě tak je tomu i v podzemních kryptách pod bazilikou, které přesně kopíruji konfiguraci baziliky. V podzemí je umístěno 350 truhel. Jsou v nich ostatky knězi a zakladatelů baziliky, pro ty je vyhrazena krypta pod hlavním oltářem. V jedné z truhel lze spatřit vysušenou postavu kněze, který zemřel r. 1773.
Ani krypty se nevyhnuly výkyvu doby, za druhé světové války v nich byly vojenské ubikace. Vojáci, Němci i Rusové, většinu truhel otevřeli a vybrali všechny cennosti. Ostatky byly později umístěny zpět do truhel náhodně. Stejný osud nepotkal jen truhly hermeticky uzavřené, ve kterých neprobíhá běžné tlení lidské tkáně, protože vojáci měli obavy z nákazy.
V kryptách už se nepochovává. Výjimku mají privilegovaní příslušníci rodin zakladatelů baziliky, jejich ostatky bývají uloženy do hlavní krypty v hermeticky uzavřené truhle.
Průvodcovskou službu bazilikou i kryptami provádějí studenti teologie, klerici k prvního ročníku kongregace knížete Filipínů, založené sv. Filipem Neri. Zasvěceně vyprávějí nejen historii baziliky, znájí také technické detaily stavby. Vyprávění dokáží ozvláštnit vtipnými příběhy a historkami - snad i v duchu patrona sv. Filipa z Neri, který byl člověkem veselým, nabádal k radosti, byl nazýván božím žertéřem a je zobrazován se srdcem v dlani, neboť se mu podle legendy pro svou dobrotu a lásku nevešlo do hrudi. Už za svého života byl prohlášen svatým a zvolen kardinálem, ale po sedmi dnech se této vznešené funkce vzdal a vrátil se jako prostý kněz mezi své věřící.
Areál Hostýna - Svaté hory - je v oblasti Velkopolska historickým skvostem barokní polské architektury. Kromě vzácných reliktů lze spatřit také studnu z r. 1657, nadkrytou střechou cibulovitého tvaru, krytou šindelem.
V areálu, který je přívětivým místem pro návštěvu, je také prodejna se suvenýry a publikacemi. Neschází ani restaurace pro občerstvení.
Richard Sobotka

Stránky - http://www.jozefzeidler.eu/web/, pro prohlížení si zapněte překládač stránek.
Gostyň je přibližně v polovině cesty mezi Wroclaví a Poznaní. Je to taky centrum vážné hudby - a určitě tip na poutní zájezd.

 

Požehnaný den

Bohu díky za možnost zúčastnit se mše sv. u Panny Marie na Hostýnku. Díky za přiměřená, věcná, vysvětlující a objasňující homilie, která zůstávají v srdci. Díky za mši svatou, která je startem každého dne. Ať Vás, kteří nám sloužíte provází Boží požehnámí, ochrana Panny Mari a Anděla Strážného. Díky za pozdravy a ujištění, že o nás, kteří jsme anonymní, víte. Díky.
S úctou M. Kubová

 

I v letošním roce měla Matice svatohostýnská své zastoupení na veletrhu v Brně

a zase to byla součást expozice Arcibiskupství pražského. Matice svatohostýnská zde měla své dva reprezentanty, kteří návštěvníkům veletrhu přibližovali význam tohoto mariánského poutního místa zasazeného v krásném přírodním prostředí Hostýnských vrchů a seznamovali je co nabízí jak v duchovní sféře, tak i ve sféře obecné celoroční turistiky.

   

 

Štěpán Rak koncertoval na Svatém Hostýně

Na Svatém Hostýně pomalu končí oslava Vánoc a přelomu mezi rokem 2019 a 2020 a na Nový rok byl na programu koncert Štěpána Raka – světového kytarového virtuose, skladatele, profesora pražské Akademie múzických umění.
Přečtěme si alespoň to, co o něm píše Alfred Strejček (více je pak na stránkách www.stepanrak.cz):
"Nelze postihnout všechny tváře a podoby Štěpánovy. Mnohé jsou překvapivé, ale všechny spojuje hudba a láska. Jen přes tyto dva fenomény se lze dobrat k jeho nitru. Štěpána nelze přehlédnout. Lze ho mít rád (a hodně!), nebo i naopak. Nikdy nestojí v závětří. K životu přistupuje vášnivě. Pere se s časem i sám se sebou (někdy i se světem kolem), dívá se a zachycuje okem objektivu poezii, která nám často uniká – a miluje. Vždy celým srdcem. V tom je žhavé magma jeho tvorby. Když hraje na kytaru, sám se stává hudbou. U nikoho jiného jsem to dosud neviděl. Závidí i přeje. Umí být opatrný na korunu, ale věnuje často velkoryse celý výtěžek koncertu včetně honoráře na pomoc potřebným. Jeho hudba nemá ohraničení ani respekt k ustáleným formám. Respektuje ale vždy své posluchače, ať už sedí v nejslavnějších koncertních síních světových metropolí nebo u táboráku na Medenici. Tam všude je jeden Štěpán a jedna hudba. A ta se dotýká všech.
Ani 1648 společných vystoupení ve 33 zemích čtyř kontinentů mi nedovolí napsat, že Štěpána dobře znám, ale moc si ho vážím a mám upřímně rád!"

Ve svém hodinovém koncertu ve vánočně vyzdobené bazilice Nanebevzetí Panny Marie zahájil skladbou připomínající krále Davida, pak to byly variace na renesanční hudbu, vánoční hudba jak ji známe na západ od našich hranic, variace na známé české koledy a na závěr se virtuos věnoval vzpomínkám na vznik naší a slovenské hymny u příležitosti konce starého a začátku nového roku.
Nejsem odborník na hudbu, ale to co jsem viděl a slyšel v průběhu jedné hodiny mě dojalo k slzám (a nebyl jsem sám). Je neuvěřitelné, co dokáže jedna kytara v rukách opravdového mága. Skutečně to byla jen jedna židle, jeden muž, jedna kytara a mikrofon. Chvílemi se mi zdálo, že hraje celý orchestr, slyšel jsem různé nástroje a chvílemi to bylo lyrické zklidnění.
Závěrečný potlesk ve stoje byl určitě dokladem toho, že jsme byli touto hudbou zasaženi všichni. Pan profesor vyjádřil poděkování za to, že mu bylo umožněno koncertovat v tak významném chrámu, my posluchači jsme zase věděli, že i pro baziliku to byla čest.

 

Ivo Buráň

Doplněno odborníky (13. ledna 2020)

Dovoluji si poslat odkaz na svůj stručný report o koncertu Štěpána Raka na Hostýně:
https://jazzport.cz/2020/01/13/novorocni-koncert-stepana-raka-na-hostyne/

Pan profesor Rak s potěšením schválil uveřejnění obou uvedených videí:
Tři úryvky vánočních písní (od 00:00, 03:26 a 05:03).
https://youtu.be/P5FDSYu6nwg

Závěrečná část fantazie na českou a slovenskou národní hymnu z nového alba Štěpána Raka DOMOV MŮJ.
https://youtu.be/lEu0XuoMiAA

Album všech doladěných fotek:
https://photos.app.goo.gl/KKChPg2zReMNZv658

Michal Sýkora, Jazzport.cz

 

Na stránkách Kroměřížského deníku je rozhovor s P. Jiřím Šolcem SJ

 

Dětský folklorní soubor Děcka ze Skoronic,

tradičně hostoval na Svatém Hostýně a měl svá vystoupení v bazilice naplánovana na Silvestra (2x), na Nový rok 1x a 2. ledna 2020 1x. Děvčata zpívala koledy v průběhu mší sv. a celý soubor měl po ukončení mší sv. folklorní pásmo.

 

Mše sv. na zahájení roku 2020 v bazilice na Svatém Hostýně (foto)

Videozáznam z půlnoční novoroční mše sv. v bazilice na Svatém Hostýně (z archivu TV Noe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování