Střípky ze života církve a kolem ní v roce 2023

 

Mary’s Meals: Naděje pro už bezmála 2,5 milionu dětí v nejchudších zemích

V posledních měsících až příliš často slýcháme, jak je současná ekonomická situace v naší zemi špatná a jak jsou na tom čeští občané zle. Přitom stále platí, že Česká republika patří k nejbohatším státům světa – s fungujícím sociálním aparátem, výkonným zdravotnickým systémem a dostatkem jídla pro všechny.

V žádném případě nechci zlehčovat naše současné problémy, ale rád bych je postavil do správné perspektivy. Nedostatek má úplně jinou tvář a výše popsané „samozřejmosti“ by byly předmětem oprávněné závisti v mnoha zemích současného světa. Své by o tom mohlo vyprávět kterékoli ze 67 milionů hladovějících dětí, které kvůli chudobě nechodí do školy. Aby přežily, musejí pracovat nebo žebrat. Další desítky milionů dětí chodí do školy hladové. Pocit hladu a nedostatek energie samozřejmě omezuje schopnost se něco naučit, a tak sporadické návštěvy školy s prázdným žaludkem většinou nejsou korunovány úspěšným dokončením školní docházky.

Na pomoc těmto dětem je zaměřena mezinárodní charitativní organizace Mary‘s Meals. Jejím cílem je zajistit, aby děti v nejchudších oblastech světa dostaly každý vyučovací den ve své škole jedno vydatné jídlo. Rovnice, podle níž Mary‘s Meals pracuje, má podobu škola + jídlo = naděje. Děti jsou motivovány do školy přijít, protože právě tam dostanou najíst. S plným žaludkem se daleko lépe soustředí a kvalitněji se naučí předkládanou látku. Získané vzdělání jim pak dává naději, že díky němu v budoucnosti lépe uživí sebe a své blízké. Jde o jednoduchou cestu, která je pro takto podporované komunity zásadním faktorem, jenž je vyvádí ze začarovaného kruhu nevzdělanosti a chudoby.

Organizace vznikla v roce 2002, kdy bylo podle daného modelu v jedné škole v Malawi poprvé podáváno jídlo prvním dvěma stovkám dětí. Skot Magnus MacFarlane-Barrow, jenž Mary‘s Meals založil, je přesvědčen, že celé hnutí inspirovala Panna Maria. Proto se také organizace jmenuje Mary‘s Meals, tedy „Mariina jídla“. Magnus totiž ještě jako teenager navštívil Medjugorje a proměny, které od té doby ve svém životě zažíval, jej vedly až k naprostému odevzdání svých sil do služby pro chudé a vyčleněné. O tom, že je Panna Maria opravdu skvělou „manažerkou“ svědčí, že po dvaceti letech existence dnes Mary‘s Meals podporuje přesně 2 429 182 dětí v 18 zemích světa. Většinou jde o země Afriky, ale také Asie a Latinské Ameriky.

Česká pobočka Mary’s Meals vznikla před pěti lety a usiluje o dosažení vize světa, kde hladovějící děti budou neznámým jevem. Jsme jednou ze dvaceti zemí, kde se pro toto bohulibé dílo sbírají prostředky od nesčetných drobných dárců. A vzhledem k tomu, že roční náklady na podporu jednoho dítěte v současnosti činí 550 Kč, lze bez přehánění říct, že se s vynaložením poměrně malých prostředků dají vykonat velké věci.

Klíčem k dosažení takto nízkých nákladů je několik základních faktorů. Tím zřejmě nejpodstatnějším je zapojení obrovského množství dobrovolníků, kteří v bohatých západních zemích ve svém volném čase různými způsoby vybírají prostředky pomocí mnoha nejrůznějších aktivit. Dobrovolníci jsou neméně důležití v chudých zemích, kde program probíhá. Tam pracují zejména ve školách, kde pro děti každý vyučovací den připravují jídlo, dohlížejí na dodržování hygieny a starají se o spolehlivou distribuci potravin. Například jen v Malawi takto bez nároku na odměnu pracuje přibližně 85 000 místních dobrovolníků.

Dalším nízkonákladovým faktorem je skutečnost, že 75 % surovin, které jsou používány pro přípravu jídla, je nakupováno od zemědělců přímo ve státech, kde pomoc probíhá. Díky tomu není cena surovin prodražována náklady na dopravu a zároveň jsou takto podporováni místní farmáři.

V rámci českého prostředí je ještě potřeba zmínit fakt, že činnost české pobočky je plně financována ze soukromých zdrojů. To znamená, že plných 100 % prostředků vybraných v ČR, je posíláno na pomoc dětem do mezinárodní centrály ve Skotsku. V roce 2022 čeští dárci zajistili pomoc pro přibližně 67 tisíc dětí.

V případě, že vás činnost mezinárodní charitativní organizace Mary’s Meals oslovila a chtěli byste se do ní zapojit, můžete tak učinit několika způsoby:

- Jednak je možné poslat peněžní dar. Číslo sbírkového účtu je 44 102 77 / 0100 a uvádíme jej také na konci tohoto textu. Pravidelné příspěvky umožňují dlouhodobé plnění závazků vůči již zapojeným dětem, ale s velkou vděčností budou přivítány jakékoli dary v jakékoli výši. Další formy darování jsou popsány na českých stránkách www.marysmeals.cz v sekci „Darujte“.

- V květnu tohoto roku se dá přispět i velmi neobvyklým způsobem. Česká pobočka totiž 8. května 2023 pořádá v brněnském Zoner Boby Hall centru koncert nazvaný „Hudba pro uši i pro duši“, jehož veškerý výdělek bude opět v plné výši věnován na stravování nejchudších dětí. Další informace již brzy zveřejníme na stránkách www.marysmeals.cz i na portále goout.net, jehož prostřednictvím budou prodávány lístky na koncert, kde vystoupí Police Symphony Orchestra a Tomáš Klus. Na koncertě bude přítomen i Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel Mary’s Meals. Zakoupením lístku můžete financovat celoroční stravování jednoho, dvou nebo tří dětí.

- Do práce pro Mary’s Meals se v Česku můžete zapojit i jako dobrovolníci a rozšířit řady přibližně šesti set Čechů, kteří již tomuto dílu svůj čas a síly věnují. Se svou nabídkou se nám můžete ozvat na mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené níže.

- A jestliže máte pocit, že se o činnosti Mary’s Meals, jejích hodnotách a dopadu působení potřebujete dozvědět víc, rádi vám zašleme knihu „Bouda, která krmí milion dětí“, jež obsahuje veškeré podstatné informace a navíc je velmi čtivá. Stačí, když nám napíšete svoji adresu a prosbu o zaslání na mail info@marysmeals.cz a do předmětu zprávy uvedete heslo „Hostýn“. Knihu, jejíž vytištění bylo uhrazeno ze soukromých zdrojů, vám pošleme zadarmo.

Marek Telička, Mary’s Meals ČR

Mary's Meals

Mary's Meals, kniha a filmy

Kontakty na českou pobočku
Mary’s Meals Česká republika z.s.
Okružní 843/9a, 638 00 Brno
Telefon: 703 685 407
E-mail: info@marysmeals.cz
IČ: 06918735
č.ú.: 44 102 77 / 0100

 

 

V Prusinovicích se na střeše kostela vnímavým očím objevily věže katedrál

Chvála Kristu, milý pane inženýre,
Boží přítomnost můžeme vnímat stále, pokud máme otevřený zrak. Jak ten fyzický smysl, tak na duchovní rovině. Proto se také s Vámi podělím o zajímavý moment. 23. ledna, když jsem v Prusinovicích čekala na své žáky, abych je z družiny převedla na faru k výuce náboženství, upozornila mne jedna žačka na zajímavý výjev, který uviděla na střeše našeho obecního kostela. Také mě upoutal, proto jsem tuto zajímavou sněhovou scenérii zdokumentovala. Připomíná mi věže katedrál. Nádhera. Foto připojuji v příloze.

V modlitbách Bc. Naděžda Fraisová www.nadaanezka.estranky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování