(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Duchovní obnovy, duchovní cvičení, exercicie a semináře

jejichž pořadatelem je Matice svatohostýnská.

Může se do nich přihlásit každý věřící člověk, který je ochoten se podřídit zavedené tradici těchto akcí. Jejich kalendář je na těchto stránkách.
Na Svatém Hostýně samozřejmě probíhají i další duchovní cvičení pro uzavřená společenství, do kterých se není možno přihlásit.

 

Exercicie

Tento termín znamená několikadenní duchovní obnovu ve skupině (kursu), který vede zpravidla kněz. Duchovní cvičení spočívají především v modlitbě, mlčení po celou dobu kursu, přednáškách vedoucího kursu a společných bohoslužbách.
Již v dávných dobách se křesťané odebírali podle Ježíšova příkladu na osamělá místa, aby zde určitý čas prožívali intenzivním způsobem v samotě s Bohem. Ve středověku měly mnohé kláštery pro tento účel uzpůsobené pokoje a někdy "poustevny". V 16. století dal nový podnět k duchovním cvičením sv. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu. Napsal knihu s názvem "Exercitia spiritualia" (Duchovní cvičení), ve které popsal tuto asketickou praxi, mající postupný metodický průběh, a hlavně ji svěřil zkušenému duchovnímu vedení. Duchovní cvičení mohou trvat tři dny nebo týden, ale podle svatého Ignáce také celý měsíc. Kodex kanonického práva (CIC) je u duchovních předpokládá každoročně. Exercicie však hojně absolvují i laici a v poslední době se zvyšuje zájem o pobyty v exercičních střediscích s duchovním zaměřením. Programy jsou přizpůsobené potřebám účastníků a výjimku netvoří ani partnerské páry nebo rodiny s dětmi. Víkend nebo dovolená v klášteře patří stále častěji k psychohygienické praxi současných lidí.

Ignaciánské exercicie

 

... a již začínají posvátné exercicie se spasitelným mlčením, kajícími slzami a zbožnými úmysly a procítěnými promluvami. Není krásnějšího a vhodnějšího místa pro duchovní cvičení jako hora Hostýn. Srdečné prostředí, radost duše i očí, plic i čela, které nechalo všechny starosti bůhví jak daleko a hluboko pod horou a nade vše bezprostřední blízkost Mariina, s níž si můžeš nerušeně pohovořiti ráno, za poledne i večer. Ve volné chvíli sleduješ trpícího Spasitele na křížové cestě a pokaždé v nitru si skládáš svá rozjímání podle rozpoložení a potřeb své duše pod zorným úhlem poslední meditace exercitátora......
Hlasy svatohostýnské r. 1947

 

 

 

Duchovní cvičení, semináře a relaxační pobyty na Svatém Hostýně v roce 2019

8. – 10.2.
Víkendová duchovní obnova, vede Ing. Mgr. Václav Čáp
Téma: Blízkost Boha v Písni písní

19.2. - 23.2.
Ignaciánské exercicie vede P.František Lízna SJ
Téma: Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství

1. - 3.3.
SEMINÁŘ PRO ŽENY: vedou manželé Smékalovi
Téma: Seberozvojový víkend pro ženy aneb od problému k řešení

17. - 22.3.

Duchovní cvičení pro kněze, vede P.Josef Čunek

30.4. - 4.5.
Ignaciánské exercicie vede P.František Lízna SJ
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista

17.5. - 19.5.
Víkendová duchovní obnova pro seniory

2.6. - 7.6.
Duchovní obnova s P.Jiřím Pleskačem (kněz katolické církve východního obřadu)
Téma: Vnitřní uzdravení

9.6. - 14.6.
Seniorský relax s osvěžením ducha i těla,
pobyt na Svatém Hostýně spojený s výlety do blízkých poutních míst a turistických center

30.7. - 3.8.
Ignaciánské duchovní cvičení, vede P.Josef Čunek SJ

14.8. - 17.8.
Duchovní obnova, vede Mons. Pavel Posád

19.8. - 24.8.
Duchovní obnova pro mladé 15 – 40 let s P.Jiřím Pleskačem

1.9. - 6.9.
Seniorský relax s osvěžením ducha i těla,
pobyt na Svatém Hostýně spojený s výlety do blízkých poutních míst a turistických center

15. - 22.9.
Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací, vede P.Antonín Klaret Dabrowski OFM

22.9. - 24.9.
Duchovní pobyt - Senioři na Hostýně

25.10. - 27.10.
Duchovní obnova s P.Jiřím Pleskačem (kněz katolické církve východního obřadu)
Téma: O mši svaté

10.11. - 15.11.
Duchovní obnova s P.Jiřím Pleskačem (kněz katolické církve východního obřadu)
Téma: Vnitřní uzdravení

19.11. - 23.11.
Ignaciánské exercicie, vede P.František Lízna SJ
Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím

29.11. - 1.12.
Duchovní obnova pro HASIČE a členy Matice Svatohostýnské
vede Mons.Jan Graubner, arcibiskup olomoucký - I.skupina

6.12. - 8.12.
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
vede Mons.Jan Graubner, arcibiskup olomoucký - II.skupina

10.12. - 14.12.
Ignaciánské exercicie, vede P.František Lízna SJ
Téma: Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace o lásce

 

Organizační informace

Matice svatohostýnská je pořadatelem veřejně přístupných duchovních cvičení, do kterých se může přihlásit každý věřící člověk, který je ochoten se podřídit zavedené tradici těchto cvičení.
Na Svatém Hostýně probíhají i další duchovní cvičení pro uzavřená společenství, do kterých se není možno přihlásit.
V době vrcholné poutní sezóny nevypisujeme termíny exercicií s ohledem na velký počet poutí a poutníků navštěvujících toto poutní místo. Není možno zajistit klidné prostředí nutné pro průběh duchovních cvičení.
Přihlášky a bližší informace zde na recepci v Poutním domě č.3 nebo na korespondenční adrese a dalších kontaktech matice:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Chvalčov
tel: 573381693, e-mail: matice@hostyn.cz

 

 

 

 

(Známé symboly)Program duchovních obnov na rok 2018

3. - 7. ledna
Ignaciánské exercicie vede P.František Lízna SJ
Téma: Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým,
kontemplace o lásce

1. - 4. února
Duchovní cvičení, vede P. Elias Vella OFM Conv.
Téma: Rozlišování duchů

20. - 24. března
Ignaciánské exercicie vede P. František Lízna SJ
Téma: Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství

4. - 6. května
SEMINÁŘ PRO ŽENY: vedou manželé Smékalovi
"Neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste Vy"
Téma: O sebeúctě a úctě jako spojených nádobách...

9. - 13. května
Ignaciánské exercicie vede P. František Lízna SJ
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista

13. - 18. května

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, Téma: Vnitřní uzdravení
(kněz katolické církve východního obřadu)

18. - 20. května
Víkendová duchovní obnova pro seniory

10. - 15. června
RELAXAČNÍ POBYT PRO SENIORY: autobusové zájezdy, společná setkání, turistika

31.7. - 4. srpna

Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ

15. - 18. srpna
Duchovní obnova vede Mons. Pavel Posád

21. - 25. srpna
Duchovní obnova pro mladé 15 – 40 let, s P. Jiřím Pleskačem
(kněz katolické církve východního obřadu)

4. - 8. září
Ignaciánské exercicie vede P. František Lízna SJ
Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím

9. - 14. září
Relaxační pobyt pro seniory, autobusové zájezdy, turistika

21. - 23. září
Víkendová duchovní obnova pro seniory

26. - 28. října
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, Téma: O mši svaté
(kněz katolické církve východního obřadu)

11. - 16. listopadu
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, Téma: Vnitřní uzdravení
(kněz katolické církve východního obřadu)

23. - 25. listopadu
Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské
vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký - I. skupina

30.11. - 2.12.
Duchovní obnova pro členy Matice Svatohostýnské
vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký - II. skupina

11. - 15. prosince
Ignaciánské exercicie vede P. František Lízna SJ
Téma: Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace o lásce

 

Organizační informace

Matice svatohostýnská je pořadatelem veřejně přístupných duchovních cvičení, do kterých se může přihlásit každý věřící člověk, který je ochoten se podřídit zavedené tradici těchto cvičení.
Na Svatém Hostýně probíhají i další duchovní cvičení pro uzavřená společenství, do kterých se není možno přihlásit.
V době vrcholné poutní sezóny nevypisujeme termíny exercicií s ohledem na velký počet poutí a poutníků navštěvujících toto poutní místo. Není možno zajistit klidné prostředí nutné pro průběh duchovních cvičení.
Přihlášky a bližší informace zde na recepci v Poutním domě č.3 nebo na korespondenční adrese a dalších kontaktech matice:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Chvalčov
tel: 573381693, e-mail: matice@hostyn.cz

 

 

 

 

 

 

Ignaciánské exercicie trvají 30 dní,

ale z praktických důvodů jsou rozděleny do čtyř týdnů, které metodicky na sebe navazují.

Témata jednotlivých týdnů
I. týden - Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství
II. týden - Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
III. týden - Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím
IV. týden - Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace o lásce
Kdo již absolvoval I. týden může nastoupit do dalších týdnů.

 P. František Lízna SJ, který obvykle tyto exercicie na Svatém Hostýně vede, netrvá na jejich absolvování v pořadí podle jednotlivých týdnů. Je možno se přihlásit v jejich průběhu do kteréhokoliv tématu.

Exercicie - duchovní cvičení se řídí přibližně tímto denním časovým rozvrhem:
 6:45 Ranní modlitba
 7:00 Mše svatá
 7:45 Snídaně
 8:45 První úvaha (promluva, rozjímání)
10:45 Druhá úvaha
12:00 Oběd
15:00 Třetí úvaha
17:00 Čtvrtá úvaha
18:00 Večeře
19:00 Sv. růženec v basilice
19:45 Konference, dotazy, pohovory
21:30 Noční klid
Zachovej mlčení, aby člověk nepřeslechl to, co Ti chce říct dobrý Pán Bůh.
Zachovej mlčení a neruš mluvením ty, kdo jsou ochotni v tichu rozjímat.

 

Aktuální nabídka jezuitských exercicií v České republice

 

Tak asi ne ......

Děláme "televizní exercicie", tři rozjímání přes den a jedno v noci.

 

Co jsou to ignaciánské exercicie?

Exercicie jsou základem ignaciánské spirituality a na nich stojí i jezuitské Konstituce. Sv. Ignác v úvodu své exerciční knížky píše, že exercicie jsou k tomu, aby se člověk zbavil všech neuspořádaných náklonností a po jejich odstranění hledal a našel Boží vůli v uspořádání vlastního života ke spáse duše. Cílem exercicií tedy je: zbavit se toho špatného, co do mého křesťanského života nemůže patřit, a pak najít Boží vůli pro sebe; hledat, jaký plán má Bůh s mým životem, a rozhodnout se ho realizovat. K dosažení tohoto cíle slouží některé prostředky, mezi něž patří především atmosféra ticha (silentium), ve které se po dobu exercicií žije, pravidelná několikahodinová denní modlitba, účast na svátostech, rozhovory s exercitátorem.
Zkušenost a poznání, které člověk poctivým, upřímným konáním exercicií nabude, je bohatstvím nedozírné ceny a může pozitivně ovlivnit mnohé v životě člověka. Muž či žena začíná víc rozumět sobě a často i Bohu: proč v určitých chvílích mého života se mnou Bůh jednal právě takto, proč dopustil ty a ty věci apod. Stejně tak člověk pochopí, že je tady spousta tajemství, která nás vedou k pokornému přiznání, že jsme jen lidmi omezeného poznání a omezené intelektuální kapacity a že naším úkolem je často přijímat i to, co nemůžeme svým rozumem pochopit a zdůvodnit. Velice cenným plodem exercicií se stává opravdu hluboké a osobní přilnutí ke Kristu, touha po stálém ryzím přátelství s Ním a ochota žít skutečně tak, jak si to On přeje.
Plody duchovních cvičení jsou ale pro každého exercitanta jiné, zcela osobní. To proto, že každý člověk je originál a Bůh během té doby, kdy se mu člověk otevírá v intenzívní modlitbě, s ním jako s takovým (tedy jako s originálem) zcela osobně pracuje; dává mu přesně to, co pro svůj život, pro svou životní cestu potřebuje.
Struktura „duchovních cvičení“ sv. Ignáce z Loyoly

„Duchovní cvičení“ sv. Ignáce z Loyoly, konaná se zaujetím a s otevřeností vůči Bohu, se mohou stát dokonalou školou vnitřního života nejen pro kněze, řeholníky a řeholnice, ale i pro všechny laické osoby bez rozdílu. „Duchovní cvičení“ jsou rozděleny na čtyři části a každou z nich jejich autor nazval „týdnem“. Jejich absolvováním exercitant prochází jakoby třemi etapami duchovního života: očistnou, osvětnou a sjednocení.

První týden: Poznat hloubku vlastního hříchu a zároveň hloubku Božího milosrdenství.
První týden „cvičení“ nám dává plnější poznání sebe samých. Je to dnes o to důležitější, že současný člověk následkem povrchního pohledu na pomíjivý svět neumí vejít do svého nitra, aby poznal svou opravdovou velikost i skutečnou bídu. „Cvičení“ prvního týdne pomáhají tomu, kdo dostává duchovní cvičení (srov. DC 5), uvidět nepořádek svého života, hloubku hříchu i jeho ničící sílu, která narušuje všechny nejdůležitější vztahy: k Bohu, k bližnímu i k sobě samému. Cesta do vlastního nitra odkrývá člověku neuvědomělé, často protichůdné motivy jeho jednání, ničící vášně, vnitřní zranění. Exercitant ji podniká proto, aby s celým svým břemenem mohl dojít pro odpuštění a uzdravení k ukřižovanému Kristu, „vždyť Jeho ranami jsme uzdraveni“ (Iz 53,5). Velkou předností ignaciánských „cvičení“ je to, že k poznání sebe samých docházíme nejen s pomocí nějakého čistě lidského pohledu na člověka nebo za pomoci moderních psychologických věd, ale předevšíma v prvé řadě díky světlu Božího slova a v atmosféře stálé modlitby. Nejdůležitější osobou, psychologem a léčitelem není ten, kdo dává duchovní cvičení (exercitátor), ale sám „Stvořitel a Pán, který se sám sděluje Jemu oddané duši tím, že ji přivine ke své lásce a chvále a disponuje pro tu cestu, na které mu od této chvíle bude moci lépe sloužit“ (DC 15).

Druhý týden: Poznat, zamilovat si a následovat Krista.
Po zkušenosti očistné moci Božího milosrdenství v prvním týdnu hledá člověk ve druhém týdnu „cvičení“ důvěrné setkání s osobou Ježíše Krista, aby Ho „vnitřně poznal, více miloval a věrněji následoval“ (DC 104). Kristus se stává od této chvíle jeho jediným Pánem a Mistrem. Díky kontemplaci evangelia druhého týdne „cvičení“ se pozemský život a lidství Ježíšovo stává pro toho, kdo dostává duchovní cvičení, svátostí, která umožňuje poznání tajemství samotného Boha: „Kdo vidí mne, vidí Otce,“ říká Ježíš (Jan 14,19). Když se ten, kdo dostává duchovní cvičení, dívá tělesnýma očima na lidství Ježíšovo, očima duše „vidí“ Jeho božství. Celý Ježíšův život, který člověk kontempluje, mluví o nekonečné lásce Boha k lidem a zároveň nás zve, abychom na ni odpověděli. Tato plnost božství, která je v Kristu, hluboce posvěcuje každé Jeho slovo, každý Jeho skutek, každé Jeho gesto. Celá lidská skutečnost pocítila v Ježíši posvěcení. A proto všechno, co popisují evangelia, se pro nás stává poučením o tom, čím jsme také my, čím se máme stávat a jak máme žít.
Těm, kdo stojí před volbou životního povolání, rozjímání druhého týdne pomáhají nejprve získat vnitřní svobodu vůči tomu, co se má stát předmětem volby. Neboť „při každé volbě, pokud to závisí od nás, musí být oko našeho úmyslu čisté, že hledím jedině na to, k čemu jsem stvořen, totiž ke chvále Boha, našeho Pána, a ke spáse své duše“ (DC 169). Teprve vnitřně svobodný člověk může uslyšet výzvu Ježíše na tu cestu, kterou On sám pro něho vybral. Naše volba cesty života je totiž vždy přijetím pozvání samotného Ježíše.
U osob, které již ve volbě životního povolání mají jasno, rozjímání druhého týdne vedou k prohloubení vnitřního života a oživení víry.

Třetí týden: Svým srdcem vnímat a zakoušet utrpení Krista.
Ježíš k nám promlouvá nejvíc tehdy, když pro nás trpí, umírá a vstává z mrtvých. V rozjímáních o umučení a smrti Ježíše ve třetím týdnu „cvičení“ vidíme závažnost a dramatičnost situace člověka po dědičném hříchu, ale také nekonečnou lásku Boha, který obětoval na kříži svého Syna proto, abychom měli život věčný. Rozjímání o umučení a smrti upevňují v člověku touhu po plném sjednocení s Ježíšem a vedou ho k následování Mistra i v tom, co je pro nás nejtěžší: „ke snášení veškerých urážek, veškeré potupy a stejně tak i chudoby, … jestliže mě nejsvětější Velebnost chce vyvolit a přijmout k takovému životu a stavu“ (DC 98).

Čtvrtý týden: Radovat se se zmrtvýchvstalým Ježíšem.
Rozjímání o Ježíšově umučení a smrti je sice v "duchovních cvičeních“ chronologicky oddělené od rozjímání o zmrtvýchvstání, obě události ale vytváří jakoby dvě části jedné centrální události – velikonočního tajemství. Ježíšovo zmrtvýchvstání nemůže být bez Jeho kříže. Nazírání Ježíše zmrtvýchvstalého ve čtvrtém týdnu nám ukazuje, že posledním cílem našeho života není utrpení a strasti, ale podíl na věčném Božím štěstí. Ježíš odchází z tohoto světa v bolesti a utrpení, ale proto, aby se znovu vrátil a obdaroval své milované plností lásky a pokoje. Tato skutečnost nám pomáhá udržet naději a vnitřní pokoj v obdobích životních zkoušek a v protivenstvích.

Rozjímání o lásce.
„Duchovní cvičení“ končí rozjímáním o lásce. Toto závěrečné rozjímání má být jakýmsi mostem mezi dobou intenzivní modlitby během duchovních cvičení a obdobím všedního života, které přichází. Toto rozjímání má napomoci exercitantovi zakoušet, že „přítomnost Boha můžeme najít ve všech věcech, které nás obklopují v denním životě, např. v dialogu, při chůzi, v pozorování, naslouchání, přemýšlení a ve všem, co děláme, protože Jeho božský Majestát se projevuje ve všech věcech“ (sv. Ignác z Loyoly). Z člověka naplněného láskou k Bohu pak tryská modlitba velkého odevzdání a nabídky: „Vezmi si, Pane, a přijmi celou moou svobodu, mou paměť, můj rozum a celou mou vůli, všechen můj majetek a moje vlastnictví. Tys mi to dal, Tobě, Pane, to vracím zpět. Všechno je Tvoje, nalož s tím zcela podle své vůle. Dej mi jen svou lásku a milost, to mi stačí.“