(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Historie Hostýna

Pravěk

Tatarský vpád

Vznik a vývoj poutního místa

Zatím nejslavnější období

30. léta minulého století

Dvě totality

Po roce 1989

Chronologicky od roku 1845

 

 

 

Novodobá historie Matice svatohostýnské je postupně zpracovávána

Arcibiskup František Vaňák je pohřben na Svatém Hostýně

Historické snímky ze setkání mládeže na Svatém Hostýně ke konci tisíciletí

Historie venkovních křížových cest

Hostýnské hospody, noclehárny a kramářské boudy, minulost a současnost

Z archivu bystřického muzea jsme obdrželi několik historických fotografií Svatého Hostýna

 

Historické fotografie z vrcholu Svatého Hostýna zachycují roky 1902 - 1961

První dva snímky zachycují chrám ještě bez mozaiky nad hlavním vchodem. Skoro se nechce věřit, že už ve dvacátých létech na Hostýnem létala letadla, ze kterých někdo fotil vrchol. Jsou vidět už trochu odrostlé stromy, kterými byl vrchol zalesněn v roce 1905. Socha Božského Srdce Páně stála až do roku 1931 v horní části schodiště. Na louce je i anglická kaple, která byly rozebrána v roce 1930. Monumentální schodiště pod chrámem bylo uprostřed rozděleno zábradlím. V létech 1929 - 1932 byla vyměněna kopule chrámu. Už ve třicátých létech byl problém s dojezdem auty a autobusy na vrchol Hostýna. V době hlavních poutí byla přístupová cesta doslova obležena autobusy. A jejich odvážní řidiči dokonce sjížděli k Ovčárně. Na snímcích je rovněž světelný kříž o jehož obnově se opět začíná mluvit.
Fotogalérie (přibližné letopočty pořízení jsou v názvech snímků)

 

O tom, jak jsme se v minulosti setkávali na Moravě s nájezdníky a s islámskou kulturou

 

Otestujte si své znalosti o Svatém Hostýně