(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2019

 

Změna ve vedení duchovní správy na Svatém Hostýně

Dlouholetý rektor baziliky na Svatém Hostýně P. Ing. Jiří Šolc, SJ, předal vedení duchovní správy na Svatém Hostýně k 24. dubna 2019 P. Ing. Josefu Stuchlému, M.A., SJ (1966), bývalému provinciálovi českých jezuitů.
Nový svatohostýnský duchovní správce pochází z Ostravy, kde také v roce 1990 promoval na VŠB jako strojní inženýr. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1991 a noviciát prožil na Svatém Hostýně a v Kolíně.
V letech 1993 až 1996 studoval filozofii v Krakově a následně pak teologii v Dublinu a Londýně (1997–2002). Kněžské svěcení přijal 6. dubna 2002 na Svatém Hostýně z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. V letech 2002 až 2004 ještě absolvoval studium psychologie v Bostonu.
Po návratu do České republiky začal sloužit v Brně, kde byl vicesuperiorem jezuitské komunity a studentským kaplanem při Vysokoškolském katolickém hnutí Brno. Dne 3. února 2013 převzal funkci představeného České provincie Tovaryšstva Ježíšova.
Josef Pala

 

Pěší pouť tatínků a dětí

Tátové a děti, zveme vás na jubilejní 10. ročník pěší poutě, kterou zahájíme v pátek ráno mší svatou na Svatém Hostýně a ukončíme ji nedělní liturgií na Velehradě.
Máme k dispozici doprovodné vozidlo (proto putujeme jen s tím nejnutnějším) a přespáváme jako správní poutníci v tělocvičnách (Napajedla a Štípa). Poutí nás bude provázet P. Jiří Putala.
Termín: 21. – 23. června 2019.
Bližší informace: Mgr. Josef Záboj, tel. 587 405 292, e-mail: zaboj.josef@ado.cz

 

Lékaři a zdravotníci na Svatém Hostýně

Devátá pouť lékařů, zdravotních sester, nemocničních kaplanů a dalších pracovníků ve zdravotnictví a všech lidí dobré vůle se uskuteční na poutním místě Svatý Hostýn v sobotu 8. června.
Mši svatou v 10:15 slouží pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler. Na mši svatou bude navazovat Cesta světla, kterou povede Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v olomoucké arcidiecézi.
Po odpoledním požehnání bude následovat koncert duchovní hudby (Antonín Dvořák: Biblické písně).
Pozvánka na Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví

 

Relaxační pobyty na Svatém Hostýně, které pořádá Společenství vdov a vdovců

ve dnech 16. až 22. června, ubytování v poutním domě č. 3, v rámci pobytu jsou tři zájezdy – na slovenské poutní místo Turzovka, na hrad, kostely a muzea v Bouzově, v Lošticích, v Mohelnici, na památky v Olomouci a na Svatém Kopečku u Olomouce.
Přihlášky: Ing. Stanislav Žáček, e-mail: zacek.st@seznam.cz, tel. 724 225 469 Relaxační pobyt pro ovdovělé pomůže zlepšit fyzické i duševní zdraví

Na pobyt v regeneračním centru Harmonie v Bystřici pod Hostýnem ve dnech 21. až 28. září zve všechny zájemce Společenství vdov a vdovců. Pobyt uprostřed překrásné přírody na západním úpatí Hostýnských hor nabídne tři až čtyři procedury denně, volný vstup do wellness a program se společným posezením, promítáními filmů a reprodukovanou hudbou.
Přihlášky: Jana Janečková, e-mail: janec.jani@seznam.cz, tel. 739 342 639

 

Pouť pedagogů bude v sobotu 17. srpna 2019

Srdečně zveme na tradiční srpnovou pouť nejen pedagogy, ale i vás, kdo se snažíte o zušlechťování mladé generace. Vždyť malým či větším dílem my všichni, kdo pro své (nebo i cizí) děti, vnoučata, mladé žijeme, máme vliv na to, jaká bude budoucnost blízké rodiny i celé společnosti.
Proto o pouti svěřujeme školní vzdělávání, ale hlavně výchovu mladé generace Matce Boží a po mši svaté při setkání v Jurkovičově sále sdílíme své zkušenosti z tohoto velkého úkolu.
Letos se nám podařilo získat pro přednášku opět velmi zajímavou osobnost. Její neokázalé a působivé vyprávění zaznělo nedávno i v TV Noe. Je to skromná, moudrá a na životní zkušenosti velmi bohatá dáma, paní Kamila Bendová. Profesí matematička, manželka již zesnulého disidenta Václava Bendy, matka sedmi dětí, babička a prababička. Po vědcích, profesorech, duchovních otcích představí svůj pohled na záležitosti „všedních dnů“ i výchovy žena.
Jak ona vidí současnou mladou generaci, co potřebuje? Co shledává v životě jako důležité, jak to ve své rodině naplňuje? I vy můžete k připravované přednášce vznést své dotazy nebo náměty, rádi je paní Bendové předáme: e ‑mail: matice1@hostyn.cz
Lubomír Vývoda

 

Na 17. národní pouti včelařů nechyběli hejtman, arcibiskup ani Nivničané

Za slunečného počasí a osobní účasti předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmily Machalové, hejtmana Zlínského kraje a senátora Jiřího Čunka i několika tisíc věřících z celé České republiky a Slovenska, vyvrcholila svatohostýnská včelařská pouť v neděli 19. května dopoledne bohoslužbou v tamní bazilice.
Celebroval ji olomoucký arcibiskup Jan Graubner a ve své promluvě mimo jiné poznamenal, že i včelařství má svoje limity.
„Je dobře že milujete své včely ale nebylo by dobře, kdybyste je milovali víc než svou rodinu,“ řekl arcibiskup.
Dvoudenní pouť na Svatém Hostýně měla v sobotu i v neděli pestrý program a předcházela Světovému dnu včel, který včelaři slaví 20. května. V ten den se totiž narodil slovinský rodák Anton Janša (1734–1773) působící ve Vídni, jehož většina evropských včelařů považuje za zakladatele moderního včelařství. Janša sice působil v hlavním městě bývalého mocnářství jako malíř, ale choval v Meidlingu, dnes turisticky oblíbené vídeňské vinařské oblasti, okolo stovky včelstev a už tehdy v nástavkových úlech. Navíc pořádal přednášky, kterých se prý zúčastnila i císařovna Marie Terezie. Jeho kniha Úplný kurz včelařství, přeložená do češtiny, často tvořila základ moderních včelařských učebnic a mnozí v ní dodnes nacházejí ponaučení.
Tradiční výprava věřících z Nivnice startovala z rodiště J. A. Komenského ráno v sedm hodin a za devadesát minut už nivničtí poutníci stoupali z parkoviště na vrcholu po 250 kamenných schodech k bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
„Naše cesty z Nivnice na Svatý Hostýn o včelařských poutích se již staly tradicí. Přestože se mi zdá, že účastníků na nich ubývá, baziliku zaplnili i dnes,“ řekl Deníku Karel Hladiš, jednatel nivnických včelařů a zároveň také předseda okresní organizace Českého svazu včelařů Uherské Hradiště
Slovácký deník

Fotogalérie

Trocha včelařského humoru
Videoreportáž z včelařské pouti v roce 2018
Včelaří vzpomínají na své poutě na Hostýně v létech 2006 - 2016

 

Valná hromada MSH, neděle 5. května 2019

Ráno první květnové neděle na Svatém Hostýně, třetí neděle velikonoční, přivítalo poutníky májovou sněhovou nadílkou a mírným mrazíkem. Každoročně tradičně o prvním květnovém víkendu se sjíždějí členové Matice svatohostýnské ze všech koutů Moravy, Slezska, Čech a Slovenska na své oblíbené mariánské poutní místo, aby společnou Poutí matice svatohostýnské oficiálně zahájili svatohostýnskou poutní sezónu a poděkovali Pánu Bohu a Panně Marii za uplynulý rok.
Slavnostní mši svatou sloužil pomocný biskup olomoucký a generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík za koncelebrace kněží ze Svatého Hostýna, P. Vladimíra Kelnara z Prahy a P. Františka Krále ze Vsetína – členů výboru MSH a bohoslovců.
Předseda výboru Mořic Jurečka a členka výboru MSH Zdislava Tělupilová přivítali Otce biskupa a všechny přítomné. Homilie se nesla v duchu hlásání a šíření radostné zvěsti velikonočního tajemství prostřednictvím matiční činnosti členů a důvěrníků ve svých domovech a farnostech. Biskupské heslo Otce biskupa Mons. Mgr. Josefa Nuzíka: „Evangelium nuntiare“ – „Hlásat radostnou zvěst“.
Přímluvy ze mše svaté:
Pane, prosíme tě za naše bratry a sestry v kněžské a řeholní službě působící na Svatém Hostýně, abys jim požehnal v jejich každodenní duchovní činnosti a v aktivitách zvelebujících naše poutní místo.
Prosíme tě za všechny členy Matice svatohostýnské a za naše důvěrníky, abys jim pomáhal v jejich bohulibé evangelizační a misijní činnosti hlásání a šíření radostné zvěsti ve svých domovech a ve farnostech.
Prosíme za členy výboru MSH, revizní a kontrolní komise, abys je neustále provázel Boží prozřetelností a dary Ducha svatého v jednání a rozhodování v rámci zabezpečování všestranných služeb pro poutníky a v péči o naše mariánské poutní místo.
Prosíme také za zaměstnance hospodářské správy a za všechny zaměstnance a příznivce svatohostýnského areálu, abys je naplňoval duchovní energií a silou řešit a zvládat nejen běžné každodenní ale i nenadálé a složité situace.
Prosíme tě za naše nemocné a vysokým věkem obdarované členy, aby ve svých strastech a bolestech viděli trpícího Krista, který jim daruje sílu, útěchu, víru, naději a lásku a milosrdný pohled Panny Marie Bolestné.
Vzpomínáme na všechny členy MSH, kteří nás předešli a spí spánkem pokoje. Dej jim, Pane, věčnou odměnu za jejich bohulibou a obětavou práci pro Matku církev a pro Matku Boží, Pannu Marii.
Mořic Jurečka

Dvě profesionální fotogalérie z webu Člověk a víra:
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/193d19c8-3bfa-4996-a69a-c1d2c0741253
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ea8b85c1-4dfa-496b-807f-362b001e2bbd

Další fotogalérie
Videoreportáž z Valné hromady Matice svatohostýnské
Vyznamenaní členové MSH 2019 - foto František Ingr

 

 

Pouť bohoslovců k Matce Boží neděle 5. května

 

 

6. pouť moravských matic

Poslední dubnový víkend na Svatém Hostýně otevřel bránu letošním poutím. V sobotu 27. 4. se uskutečnila 26. mezinárodní hasičská pouť a v neděli 28. 4. Pouť moravských matic, a to šestá v pořadí. První matiční pouť byla 25. 5. 2014 na Svatém Kopečku, druhá byla na Svatém Hostýně (31. 5. 2015), třetí na Svatém Antonínku (5. 6. 2016), čtvrtá na Velehradě (2. 4. 2017) a loňská předposlední na poutním místě Zašová (15. 4. 2018).
Letos tedy Svatý Hostýn hostil sedm moravských matic podruhé. Na poutní místo dorazilo asi 8 desítek zástupců výborů Matice velehradské, svatohostýnské, cyrilometodějské, radhošťské, svatokopecké, zašovské a svatoantonínské v doprovodu několika kněží. Slavnostní matiční mši svatou o neděli Božího milosrdenství celebroval v jejich doprovodu Otec arcibiskup Jan Graubner, který při homilii zdůraznil význam velikonoční radostné zvěsti v poslání matic.
Otce arcibiskupa a zástupce všech moravských matic přivítal předseda výboru MSH. Předseda Matice radhošťské pan Drahomír Strnadel předal otci arcibiskupovi a MSH výroční medaile. Otec Jan Peňáz, předseda Matice velehradské, se omluvil a pozdravil poutníky prostřednictvím svých členů. Zástupci ostatních moravských matic se postupně představili během matiční pouti.
Po odpoledním společném požehnání následovala přednáška otce arcibiskupa v Jurkovičově sále na téma Misijní poslání moravských matic. Otec arcibiskup Jan se zaměřil na současné postavení a poslání moravských matic v místech svého působení a zabýval se otázkou, co mohou matice udělat pro farnosti a regiony, které svou matici nemají.
Pouť byla zakončena duchovním koncertem s tematickým názvem Mariánský kult v duchovní a lidové písni na Svatém Hostýně (CM Bukovinka a Ženský sbor Jaderničky z Bystřice pod Hostýnem, Hanácký mužský sbor Rozina z Olomouce).
Z nedělních přímluv:
Abychom očima prvních křesťanů stojících u Božího hrobu každodenně šířili velikonoční radostnou zvěst a Boží milosrdenství misijní činností ve svých maticích.
Abychom na přímluvu Matky Boží, Královny nebe, ochraňovali a uchovávali ve svých srdcích matiční odkaz našich předků a stále o něm uvažovali.
Abychom ve stopách svatého Antonína aktivně pečovali o všestranné potřeby poutníků obětavou a nezištnou službou na nám svěřených poutních místech.
Abychom ve šlépějích svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů a moravských misionářů, neustále šířili, aktualizovali a dále předávali misijní poslání matic.
Abychom nezapomínali a s vděčností a uznáním vzpomínali na ty, kteří nás svou činností v moravských maticích předešli a nyní spí spánkem pokoje.

Příští rok se Pouť moravských matic, dá-li Pán Bůh, bude konat v neděli 24. 5. 2020 na Svatém Kopečku.
Mořic Jurečka

Fotogalérie z pouti matic
Další fotogalérie ze setkání moravských matic

 

Hasičská pouť 2019

Poutní místo Svatý Hostýn opět po roce, v sobotu 27. dubna 2019, přivítalo tisíce hasičů a dalších poutníků na 26. mezinárodní hasičské pouti. Setkali se zde hasiči z celé České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Chorvatska a Polska.
Po nástupu se průvod pod velením Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby „Provodovjané" přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Účastníky poutě přivítal Josef Juráň a ve svých vystoupeních pozdravili starosta SH ČMS Jan Slámečka, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslav Ryba, hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek, předseda výboru Matice svatohostýnské Mořic Jurečka a arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner.
108 historických praporů ze 100 registrovaných sborů dobrovolných hasičů přivedlo účastníky poutě do baziliky a jejího nejbližšího okolí. Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner. V závěru byly žehnány nové hasičské prapory včetně tabule pro označení hasičské zbrojnice.
Velká účast hasičů i ostatních návštěvníků potvrdila velkou tradici této nadnárodní hasičské poutě. Pořadatelé z okrsku Lukovské Podhradí s podporou OSH Zlín, KSH Zlínského kraje a ústředí SH ČMS opět zajistili důstojnou oslavu svátku patrona hasičů, svatého Floriána.
Josef Bernátík, starosta SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje

Videosestřih z pouti

Něco z historie hasičských poutí ve Zlínském kraji

 

Restaurace a kavárna v Poutním domě č.3 nabízí nové služby poutníkům a turistúm

Od soboty 30. března 2019 je v plném provozu restaurace a kavárna v Poutním domě č.3. Provozovatelem je Gastro Hostýn s.r.o a odpovědná osoba je p. Patrik Nesvadba z Vizovic.
Zatím jsme zaznamenali hodně změn v sortimentu jídel a způsobu jejich výdeje. Jedná se o samoobslužný provoz.
Nově je zde i kavárna a cukrárna.
Věříme, že všechno bude k prospěchu a k rychlému odbavení návštěvníků Svatého Hostýna.
Provozní doba bude po dobu platnosti letního času denně od 8:00 do 17:00.

 

Videopozvánka na Pouť moravských matic a na Valnou hromadu Matice svatohostýnské

 

Bohoslužby o Velikonocích - 14. - 22. dubna

Velikonoční symbolika
Svatý týden - krátký průvodce

Květná neděle  - mše sv. dle rozpisu: 7:15, 9:30, 11:15 a 14:15
Zelený čtvrtek: 17:00
Velký pátek: 15:00
Bílá sobota: 19:00
Neděle - Boží hod velikonoční - mše sv. dle rozpisu: 7:15, 9:30, 11:15 a 14:15
Pondělí velikonoční: – 7:15, 9:30 a 11:15

 

 

Průvodcovská služba na Svatém Hostýně v roce 2019

V letošním roce od května do září bude opět na Svatém Hostýně průvodcovská služba, která se zapsala do paměti návštěvníků našeho poutního místa pod názvem „Otevřené brány“. Tento projekt v roce 2019 vstoupí do desátého jubilejního roku.
Tato služba je poskytována zdarma. Poutníkům a turistům je přednesen výklad o historii poutního místa. Průvodcovskou službu, o kterou je stále velký zájem, si můžete také objednat, a to na recepci Matice svatohostýnské. Financování projektu doposud podporoval Zlínský kraj, Město Bystřice pod Hostýnem a Obec Chvalčov. V současné době Matice svatohostýnská vyjednává podporu financování na tříleté období se stejnými partnery jako dosud. Věříme, že návštěvníci budou i nadále tuto poměrně velmi zajímavou službu využívat.
Dagmar Fojtů

 

Matice svatohostýnská opět vlastníkem historických nemovitostí

Členové výboru Matice svatohostýnské se často při svých jednáních dotýkají složitých majetkoprávních vztahů a vazeb na Svatém Hostýně. Zdaleka přitom nejde jen o poutní stánky. Většina pozemků na vrcholu kopce byla Maticí zakoupena od barona Loudona hned po jejím založení v roce 1895, a to z prvních matičních financí a darů věřících.
Chybějící peníze musely být kryty nezbytnou půjčkou. Spolek totiž od počátku nechtěl stavět na cizích pozemcích. Po přestavbě a rozšíření prvního hostince tak byly na náklady Matice opraveny krámky a přístupová cesta a tehdy ještě holý vrch zalesněn. V proměnách času 20. století byly zakoupené nemovitosti Matici odňaty, po roce 1990 většinou navráceny a některé z nich z důvodu lepšího ošetření jejich nezcizitelnosti poté darem přešly na Arcibiskupství olomoucké. Tento stav byl ovšem z hlediska našeho spolku dlouhodobě nevyhovující, protože pozemky měla Matice svatohostýnská pouze ve výpůjčce, a to do budoucna komplikuje možné investice, zejména velký projekt dopravní obslužnosti. Matice totiž chce a musí do některých pozemků i budov dále investovat, současně tím však nechce zatěžovat arcibiskupství.
Po doplnění stanov v roce 2018, zejména nově formulovaném ustanovení o nezcizitelnosti nemovitostí bez předchozího souhlasu arcibiskupa, a vložení tohoto omezení do veřejného rejstříku, odeslal výbor podání žádosti Arcibiskupství olomouckému na zpětné darování některých nemovitostí. Konkrétně šlo o pozemky pod stavbami, které Matice již vlastní, zejména pod poutním domem č. 2 nebo objektem sociálního zařízení sloužícího poutníkům.
Po předchozím projednání s otcem arcibiskupem arcibiskupství této prosbě v závěru roku 2018 vyhovělo a Matici svatohostýnské se tak v únoru 2019 tyto pozemky opět vrátily do vlastnictví.

Předmětem darovací smlouvy byla i oblíbená rozhledna a pozemek pod ní. V přízemí této stavby založené z iniciativy podnikavého P. Cibulky roku 1897 samotným císařem Františkem Josefem I. se nachází poutníkům méně známá kaple Svatého kříže. V loňském roce Matice zařídila obnovu ručně kovaných vstupních dveří, které jsou dílem uměleckého kováře Skřehoty z Bystřice pod Hostýnem. Po zhruba 120 letech se zaskvěly v původní kráse i s obnovenou originální barevností. V brzké době by se mělo pokračovat opravou východního vstupu, povrchu přístupové cesty a instalací nového zábradlí.
P. Vladimír Kelnar

 

 

Poselství z hor

TurzovkaPřeshraniční projekt Svatý Hostýn – Turzovka s názvem Poselství z hor
V roce 2017 jsme připravovali a v roce 2018 byl schválen projekt přeshraniční spolupráce pod názvem „Poselství z hor“. Do tohoto projektu byla zapojena poutní místa Svatý Hostýn a Turzovka. Cílem projektu je seznámit veřejnost s aktivitami a posláním spolku Matice svatohostýnské. Jako nejvhodnější forma pro propagaci činnosti Matice svatohostýnské byla navržena výroba asi dvacetiminutového filmového dokumentu.
Dalšími aktivitami projektu jsou výroba tiskovin, zakoupení projektového zařízení, zvukové a počítačové techniky a společná setkání poutníků na Svatém Hostýně a na Turzovce. Filmový dokument by měl sloužit Matici svatohostýnské k její propagaci ve farnostech a v křesťanských médiích a ke zvyšování zájmu veřejnosti o členství a práci v Matici.
Měl by být příkladem dobré praxe spolku Matice svatohostýnské s využitím na jiných poutních místech česko ‑slovenského příhraničí. Celkový rozpočet 20 680 €, dotace 17 578 € (85 %), vlastní zdroje 3 102 € (15 %), realizace projektu rok 2019.
Josef Tkadlec člen výboru MSH

 

V sobotu 23. února zemřel Ing. Josef Matela,

dlouholetý člen výboru Matice svatohostýnské. Poslední rozloučení s ním bylo v pátek 1. března ve 14:00 v bazilice na Svatém Hostýně.
Vzpomínka na Ing. Josefa Matelu

 

Církevní turistika se prezentovala na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2019

Je to společně s lednovým veletrhem v Brně největší akce v oboru cestovního ruchu u nás. Letos to byl 28. ročník a konal se ve dnech 21. – 24. února 2019 na Výstavišti v Praze – Holešovicích.
Veletrhu se kromě 46 zemí, cestovních kanceláří a regionů z různých zemí Evropy zúčastnily reprezentativními expozicemi i všechny kraje ČR.
Součástí veletrhu byl také stánek České biskupské konference s prezentací českých a moravských diecézí. Laskavostí Arcidiecéze pražské měl na obou veletrzích zastoupení taky Svatý Hostýn. Matice svatohostýnská zde měla své dva reprezentanty, kteří návštěvníkům veletrhu z celé republiky i ze zahraničí přibližovali význam tohoto mariánského poutního místa zasazeného v krásném přírodním prostředí Hostýnských vrchů a seznamovali je co nabízí jak v duchovní sféře, tak i ve sféře obecné celoroční turistiky.
Byly k dispozici i nově koncipované a aktuální letáky s programy akcí na Svatém Hostýně. Návštěvníci se taky vyptávali na nově vyznačené poutní nebo kulturní stezky pro pěší turistiku nebo poutnictví a na možnosti ubytování kolem nich.

Fotogalérie

 

V pátek 22. února jsme testovali elektrovozidlo,

kterým chceme vyvážet a svážet imobilní poutníky z parkoviště autobusů pod autobusovou točnou k bazilice a zpět.
Výbor matice tuto další službu poutníkům pojímá ekologicky a předběžně doporučil zakoupit homologované vozítko (určené k provozu i na veřejných komunikacích, nové, čtyřmístné, v bílé barvě.
Další uplatnění bude mít i při provádění údržby na vrcholu Hostýna.
S každou novinkou se samozřejmě vynořuje hodně otázek, ale určitě je budeme řešit.

Snímky z testování

 

Některé další služby, které poskytujeme zdarma ubytovaným v poutních domech

Po dobu ubytování v poutních domech na Svatém Hostýně můžete využít možnost zapůjčení literatury (zejména té křesťanské). Knihy jsou volně přístupné, umístěné ve dvou knihovničkách v místnosti naproti recepce a třetí knihovnička je umístěna ve 2. poschodí mezi jídelnou a sálem v Poutním domě č. 3. Budeme je postupně doplňovat. Zapůjčenou knihu si můžete přečíst v této místnosti nebo venku a taky na pokoji. Po ukončení pobytu ji vraťte na místo, ze kterého jste si ji vypůjčili.
V této místnosti je taky televizor se satelitním příjmem programů (návod k obsluze je vedle televizoru). Fandové seriálů se musejí dohodnout, na co se budou dívat. Dále je zde počítač připojený k internetu, kde si můžete vyřídit taky svoji e-mailovou poštu.
Všechny tyto služby Vám poskytujeme v rámci ubytování zdarma.
Místnost slouží taky maminkám s batolaty přítomným na Svatém Hostýně k jejich nakojení nebo přebalení - maminky mají přednost.
Možnost zapůjčení her pro děti

 

Dnes brzy ráno a za tmy (14. února na svátek sv. Valentina)

jsem ho poprvé uslyšel. Posla jara, který svými ranními trylky oznamuje, že brzy bude jaro a zima pomalu končí. Ta nynější byla určitě štědrá na vodu a vláhu, kterou potřebují podzemní vody, ale přinesla i hodně ponurých a zatažených dnů s mlhou.
Nejsem ornitolog, ale předpokládám, že to byl kos, který k nás přezimuje a začal obhajovat své teritorium. Věřím, že ho uslyším i v dalších dnech. Sýkorka, která u nás taky přezimuje, to určitě nebyla.
Z opeřenců, kteří se k nám vracejí z teplých krajin, zaslechneme asi nejdříve skřivana a špačka, kteří se objevují už během února. Jak poeticky tuto situaci vyjadřují lidová odpozorovaná moudra o tom, že na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout, a že sv. Dorota rozdává ptáčkům píšťaličky.
I.B.

 

Výzva k podání nabídky - „Přístavba prodejního stánku a rekonstrukce terasy s altánkem“

XII. národní setkání Modliteb otců v ČR, 8. – 10. března 2019

V neděli 17. února bude na Velehradě Zimní pouť a zároveň Volební valná hromada Matice velehradské

 

Změny v duchovní správě

Od 1. února 2019 je po převelení P. Josefa Čunka SJ na Velehrad (informace z novin viz níže) rektorem baziliky opět P. Jiří Šolc SJ. Bude to asi do začátku května, než nový provinciál převezme úřad v Praze. Potom by měl přijít na Svatý Hostýn P. Josef Stuchlý SJ.

Komunitu na Svatém Hostýně doplnil P. Jiří Obruča SJ (nar. 1964), který dlouhodobě působil ve Švýcarsku.

 

Bouřlivý potlesk vítal pátera Čunka v jeho novém působišti na Velehradě
Na Velehradě se člověka dotýká Bůh, říká nejvyšší představený jezuita

 

 

Jediná vrtule v kraji se točí na Hostýně. Zmizí?

Větrná elektrárna na Hostýně slouží už 25 let a je ve špatném stavu. Arcibiskupství by však chtělo ve výrobě "čisté" energie pokračovat.
Vrtule na hřebeni Hostýnských vrchů je vidět na dlouhé kilometry daleko a k vyhlášenému poutnímu místu patří už čtvrt století. Větrná elektrárna, kterou tu provozuje Arcibiskupství olomoucké, se však v letošním roce dostala na hranici životnosti.
Co bude dál, zatím není jasné. Ve hře je několik variant. Na Hostýně by rádi v budoucnu postavili elektrárnu novou, je ale možné, že jediné zařízení tohoto typu ve Zlínském kraji brzy zmizí úplně.
"Pokud to bude ekonomicky rentabilní, tak bychom ji ještě několik let udrželi v provozu," naznačil mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.
Bude záležet především na tom, zda se podaří na elektrárnu sehnat náhradní díly. Náklady na případné opravy by totiž neměly přesáhnout ekonomický přínos elektrárny. Zařízení přitom opravu nutně potřebuje. Poslední větší zásah podstoupila elektrárna před čtyřmi lety, kdy bylo repasováno ozubené kolo, na kterém se otáčí kabina s vrtulí na směr větru, a zároveň generátor vyrábějící proud. "Nyní máme problémy s převodovkou a elektronikou, která elektrárnu řídí," připustil Gračka.
O budoucnosti elektrárny by mohlo být jasněji už letos. Tak či tak lze Foto: Zdeněk Němec, MAFRA předpokládat, že do pár let stávající vrtule zmizí. Na Hostýně by však chtěli s výrobou čisté energie pokračovat. "Obnovitelné zdroje jsou důležitým tématem, které souzní s učením katolické církve," podotkl Gračka.
Podle něj se stávající projekt osvědčil a aktuálně se zkoumá, jaké možnosti se nabízejí. V ideálním případě chce arcibiskupství na Hostýně vystavět elektrárnu novou, ale Gračka zároveň upozorňuje, že památkáři této variantě nejsou nakloněni.
Hostýn má od loňského roku status Národní kulturní památky a nová stavba by vyžadovala odborné posouzení. Podle Národního památkového ústavu (NPÚ) však žádné oficiální stanovisko k celé věci neexistuje a je předčasné předjímat, jak se památkáři k takovému projektu postaví.
"Národnímu památkovému ústavu nebyly zaslány žádné informace o konkrétním záměru investora realizovat na Svatém Hostýně novou větrnou elektrárnu, proto k tématu není možné formulovat odborný názor," poznamenala mluvčí kroměřížského NPÚ Petra Zelinková.
Při posuzování takového návrhu by záleželo na případném umístění objektu či pohledovém uplatnění ve vztahu k širšímu i vzdálenějšímu okolí.
"Výsledky takového posouzení bez konkrétního návrhu nelze předjímat ani srovnávat se situací v době schválení stávající elektrárny," doplnila Zelinková.
Hostýnská větrná elektrárna je jedinou v celém kraji
Arcibiskupství nicméně pracuje i na variantě, že by elektrárnu postavilo na jiném místě. "Tak, abychom zde měli takzvaný ostrovní systém, kdy by se větrná energie využívala pro celý Svatý Hostýn, přebytky jímaly do baterií a zbylá energie se dodávala do sítě," vysvětlil Gračka.
V současné době přitom veškerá vyrobená energie putuje do rozvodné sítě a Hostýnu provoz elektrárny ekonomicky pomáhá.
Už dříve ovšem zaznívaly názory, že podobné zařízení k důstojné dominantě Hostýna nepatří. Gračka v tom ale problém nevidí. "Od baziliky je dost daleko a siluetu historických památek samotného poutního místa neruší," řekl.
Podobný názor má i krajský radní Jan Pijáček, který má na starosti cestovní ruch. "Nemyslím, že by existence větrné elektrárny byla pro Hostýn nějak rušivá. Toto místo má zásadnější problémy, jako například neutěšený stav prodejních stánků pod bazilikou," popsal Pijáček.
Hostýnská větrná elektrárna je jedinou v kraji. Pro tato zařízení tady totiž nejsou podmínky. "Zlínský kraj je malý a příliš kopcovitý. Vhodné jsou ploché vysočiny nebo oblé a nezalesněné kopce," řekl už dříve David Hanslian z oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR.
"Nemyslím, že by existence větrné elektrárny byla pro Hostýn nějak rušivá." Jan Pijáček krajský radní pro cestovní ruch
Mladá fronta Dnes, Ondřej Holubec - 24. ledna 2019

Další informace k problematice

 

 

Poutní domy byly bez vody

od pátku 10. do 23, ledna po havárii vodovodního potrubí. Neubytovávalo se. Veřejná WC bylo nutno uzavřít. I další služby byly omezené.
Hlavním zdrojem pitné vody pro Svatý Hostýn je studna Leopold, která je ve směru na Slavkov. Odtud se voda čerpá tlakovým čerpadlem do dvou vodojemů na vrcholu Hostýna (vedle rozhledny). Vzdušná vzdálenost mezi Leopoldem a vodojemy je 1,3km a výškový rozdíl je 170m. Z těchto vodojemů teče voda samospádem do areálu poutních domů a tam nastala havárie.

Informace o havárii na vodovodním řádu na Svatém Hostýně
V průběhu dne 8. leda jsme zjistili, že přestává téct voda v jednotlivých poutních domech a restauracích na Svatém Hostýně. Po prohlídce centrálního vodovodu bylo ve středu 9. 1. zjištěno, že porucha bude pravděpodobně na potrubí DN 100 zásobovacího řadu mezi centrálním vodojemem a poutními domy. Tento řad má celkovou délku cca 500m.
Situaci jsme začali ihned řešit. Ještě týž den byla oslovena firma VaK Kroměříž, provádějící měření poruch na vodovodních řadech. Bohužel vzhledem k množství sněhu nebylo možné v pátek, místo poruchy zjistit. V pondělí 14. 1. jsme proto, požádali firmu VHS z Bystřice o pomoc, při hledání poruchy a jejím odstranění. V úterý 15. 1. byla provedena zástupcem firmy celková prohlídka s tím, že následující den byly vyměněny ventilů v rozvodné šachtě u PD č. 1, ze které jsou zásobovány jednotlivé poutní domy a penzion Ovčárna. Výměnou ventilů a jejich manipulací bylo možné přesněji lokalizovat místo možné poruchy.
Ve čtvrtek 16. 1. bylo místo poruchy lokalizováno v prostoru kolem venkovního podia. Ve čtvrtek, v pátek a v pondělí 21. 1. byly prováděny v trase vodovodu v délce cca 40 m sondy na potrubí a následně v úterý 22.1. bylo lokalizovalo, místo poruchy, těsně u betonové patky nosné konstrukce střechy podia v hloubce cca 2,5 m. Poškozené vodovodní potrubí bylo opraveno, ale museli jsme počkat do dalšího dne do naplnění vodojem, abychom mohli obnovit zásobování.
Ve středu 23. 1.2019 po příchodu do práce jsme zjistili, že voda opět neteče a vodojem je prázdný. Znovu jsme prošli celou zásobovací trasu a vzhledem k většímu tlaku v potrubí a vyplavení vody na terén bylo záhy objeveno nové místo poruchy asi 15 m od poruchy předešlé. Firma VHS BpH v odpoledních hodinách druhou prasklinu v potrubí opravila a večer již byl vodovod v provozu.
Poněkud s napětím jsme očekávali ráno 24. 1. 2019. Po příchodu do práce, však k naší radosti voda teče bez problémů. Nechci se radovat předčasně, ale věřím, že zkouška trpělivosti pro tuto zimu byla již dostačující.
Podobnou poruchu, ale v jiném místě jsme řešili také v loňské zimě a lze předpokládat, že se na stávajícím litinovém potrubí budou opakovat. Vzhledem k tomu, že vodovodní řád DN 100 je proveden z litinového potrubí v poměrně složitých geologických podmínkách, doporučuji po odborných konzultacích řešit výstavbu nového zásobovacího řadu v plastovém potrubí, které snese podstatně větší geologickou zátěž.
Závěrem chci říct, že nalezení místa poruchy potrubí bylo značně problematické, neboť v současné době je na vrcholu Svatého Hostýna cca 40 cm sněhu, celodenní mráz a noční teploty hluboko pod – 10st.C.
Chtěla bych touto cestou poděkovat společnosti VHS s.r.o. Bystřice pod Hostýnem a jejímu majiteli p. Ryzákovi za rychlou a odbornou pomoc.
Dagmar Fojtů, vedoucí HS

 

 

2x Seniorský relax na Svatém Hostýně v roce 2019

Motto: poznejme Svatý Hostýn s Pannou Marií Svatohostýnskou a taky jeho zajímavé okolí.

Pozvánka s uvedením základních informací

Další dotazy směřujte na kontakty Matice svatohostýnské, kde si už můžete relax objednat. V objednávce taky můžete uvést své přání jaký výlet by mohl být v nabídce (viz níže) nebo navrhujete-li zařadit nějaký jiný do 70 km daleko od Hostýna. Taky svůj případný zájem o absolvování lázeňských procedur.

Názor na seniorský relax si můžete udělat z těchto odkazů popisujících rok 2018:
Září 2018
Videosestřih z relaxačního pobytu seniorů
Červen 2018

V roce 2019 budeme vybírat z těchto možností autobusových výletů:
To, co už bylo a máme ověřené:
Sazovice, Provodov, Luhačovice
Radhošť, Pustevny, Prostřední Bečva sv. Zdislava
Zašová, Staré Zubří Sv. Duch
Rožnov skanzeny, Jurkovičova rozhledna
Svatý Kopeček, Olomouc
Příbor, Štramberk, dřevěný kostelík sv. Kateřiny
Nové tipy na tento rok:
Poutní místo Velehrad, skanzeny, Klimentek
Poutní místo Štípa, Kostelec lázně, hrad Lukov, Zoo Lešná
Poutní místo Rajnochovice, Kelč, Troják, Tesák
Poutní místo Turzovka na Slovensku
Horní Lideč, Pulčínské skály, Francova Lhota
Lázně Teplice n. B., Hranice Kostelíček, poutní místo Maria ve Skále, prameny Odry
Kroměříž, zámek, zahrady, muzeum K. Kryla
Velké Karlovice, Karolinka, Soláň
Baťův kanál

Případným zájemcům z přihlášených účastníků zajistíme absolvování procedur v "Podhostýnských lázních"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování