(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2019

 

 

V pátek 22. února kolem 14:00 budeme testovat elektrovozidlo,

kterým chceme vyvážet a svážet imobilní poutníky z parkoviště autobusů pod autobusovou točnou k bazilice a zpět.
Výbor matice tuto další službu poutníkům pojímá ekologicky a předběžně doporučil zakoupit homologované vozítko (určené k provozu i na veřejných komunikacích, nové, čtyřmístné, v bílé barvě.
Další uplatnění bude mít i při provádění údržby na vrcholu Hostýna.
S každou novinkou se samozřejmě vynořuje hodně otázek, ale určitě je budeme řešit.

 

 

Některé další služby, které poskytujeme zdarma ubytovaným v poutních domech

Po dobu ubytování v poutních domech na Svatém Hostýně můžete využít možnost zapůjčení literatury (zejména té křesťanské). Knihy jsou volně přístupné, umístěné ve dvou knihovničkách v místnosti naproti recepce a třetí knihovnička je umístěna ve 2. poschodí mezi jídelnou a sálem v Poutním domě č. 3. Budeme je postupně doplňovat. Zapůjčenou knihu si můžete přečíst v této místnosti nebo venku a taky na pokoji. Po ukončení pobytu ji vraťte na místo, ze kterého jste si ji vypůjčili.
V této místnosti je taky televizor se satelitním příjmem programů (návod k obsluze je vedle televizoru). Fandové seriálů se musejí dohodnout, na co se budou dívat. Dále je zde počítač připojený k internetu, kde si můžete vyřídit taky svoji e-mailovou poštu.
Všechny tyto služby Vám poskytujeme v rámci ubytování zdarma.
Místnost slouží taky maminkám s batolaty přítomným na Svatém Hostýně k jejich nakojení nebo přebalení - maminky mají přednost.
Možnost zapůjčení her pro děti

 

Dnes brzy ráno a za tmy (14. února na svátek sv. Valentina)

jsem ho poprvé uslyšel. Posla jara, který svými ranními trylky oznamuje, že brzy bude jaro a zima pomalu končí. Ta nynější byla určitě štědrá na vodu a vláhu, kterou potřebují podzemní vody, ale přinesla i hodně ponurých a zatažených dnů s mlhou.
Nejsem ornitolog, ale předpokládám, že to byl kos, který k nás přezimuje a začal obhajovat své teritorium. Věřím, že ho uslyším i v dalších dnech. Sýkorka, která u nás taky přezimuje, to určitě nebyla.
Z opeřenců, kteří se k nám vracejí z teplých krajin, zaslechneme asi nejdříve skřivana a špačka, kteří se objevují už během února. Jak poeticky tuto situaci vyjadřují lidová odpozorovaná moudra o tom, že na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout, a že sv. Dorota rozdává ptáčkům píšťaličky.
I.B.

 

V neděli 17. února bude na Velehradě Zimní pouť a zároveň Volební valná hromada Matice velehradské

 

Změny v duchovní správě

Od 1. února 2019 je po převelení P. Josefa Čunka SJ na Velehrad (informace z novin viz níže) rektorem baziliky opět P. Jiří Šolc SJ. Bude to asi do začátku května, než nový provinciál převezme úřad v Praze. Potom by měl přijít na Svatý Hostýn P. Josef Stuchlý SJ.

Komunitu na Svatém Hostýně doplnil P. Jiří Obruča SJ (nar. 1964), který dlouhodobě působil ve Švýcarsku.

 

Bouřlivý potlesk vítal pátera Čunka v jeho novém působišti na Velehradě
Na Velehradě se člověka dotýká Bůh, říká nejvyšší představený jezuita

 

 

Jediná vrtule v kraji se točí na Hostýně. Zmizí?

Větrná elektrárna na Hostýně slouží už 25 let a je ve špatném stavu. Arcibiskupství by však chtělo ve výrobě "čisté" energie pokračovat.
Vrtule na hřebeni Hostýnských vrchů je vidět na dlouhé kilometry daleko a k vyhlášenému poutnímu místu patří už čtvrt století. Větrná elektrárna, kterou tu provozuje Arcibiskupství olomoucké, se však v letošním roce dostala na hranici životnosti.
Co bude dál, zatím není jasné. Ve hře je několik variant. Na Hostýně by rádi v budoucnu postavili elektrárnu novou, je ale možné, že jediné zařízení tohoto typu ve Zlínském kraji brzy zmizí úplně.
"Pokud to bude ekonomicky rentabilní, tak bychom ji ještě několik let udrželi v provozu," naznačil mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.
Bude záležet především na tom, zda se podaří na elektrárnu sehnat náhradní díly. Náklady na případné opravy by totiž neměly přesáhnout ekonomický přínos elektrárny. Zařízení přitom opravu nutně potřebuje. Poslední větší zásah podstoupila elektrárna před čtyřmi lety, kdy bylo repasováno ozubené kolo, na kterém se otáčí kabina s vrtulí na směr větru, a zároveň generátor vyrábějící proud. "Nyní máme problémy s převodovkou a elektronikou, která elektrárnu řídí," připustil Gračka.
O budoucnosti elektrárny by mohlo být jasněji už letos. Tak či tak lze Foto: Zdeněk Němec, MAFRA předpokládat, že do pár let stávající vrtule zmizí. Na Hostýně by však chtěli s výrobou čisté energie pokračovat. "Obnovitelné zdroje jsou důležitým tématem, které souzní s učením katolické církve," podotkl Gračka.
Podle něj se stávající projekt osvědčil a aktuálně se zkoumá, jaké možnosti se nabízejí. V ideálním případě chce arcibiskupství na Hostýně vystavět elektrárnu novou, ale Gračka zároveň upozorňuje, že památkáři této variantě nejsou nakloněni.
Hostýn má od loňského roku status Národní kulturní památky a nová stavba by vyžadovala odborné posouzení. Podle Národního památkového ústavu (NPÚ) však žádné oficiální stanovisko k celé věci neexistuje a je předčasné předjímat, jak se památkáři k takovému projektu postaví.
"Národnímu památkovému ústavu nebyly zaslány žádné informace o konkrétním záměru investora realizovat na Svatém Hostýně novou větrnou elektrárnu, proto k tématu není možné formulovat odborný názor," poznamenala mluvčí kroměřížského NPÚ Petra Zelinková.
Při posuzování takového návrhu by záleželo na případném umístění objektu či pohledovém uplatnění ve vztahu k širšímu i vzdálenějšímu okolí.
"Výsledky takového posouzení bez konkrétního návrhu nelze předjímat ani srovnávat se situací v době schválení stávající elektrárny," doplnila Zelinková.
Hostýnská větrná elektrárna je jedinou v celém kraji
Arcibiskupství nicméně pracuje i na variantě, že by elektrárnu postavilo na jiném místě. "Tak, abychom zde měli takzvaný ostrovní systém, kdy by se větrná energie využívala pro celý Svatý Hostýn, přebytky jímaly do baterií a zbylá energie se dodávala do sítě," vysvětlil Gračka.
V současné době přitom veškerá vyrobená energie putuje do rozvodné sítě a Hostýnu provoz elektrárny ekonomicky pomáhá.
Už dříve ovšem zaznívaly názory, že podobné zařízení k důstojné dominantě Hostýna nepatří. Gračka v tom ale problém nevidí. "Od baziliky je dost daleko a siluetu historických památek samotného poutního místa neruší," řekl.
Podobný názor má i krajský radní Jan Pijáček, který má na starosti cestovní ruch. "Nemyslím, že by existence větrné elektrárny byla pro Hostýn nějak rušivá. Toto místo má zásadnější problémy, jako například neutěšený stav prodejních stánků pod bazilikou," popsal Pijáček.
Hostýnská větrná elektrárna je jedinou v kraji. Pro tato zařízení tady totiž nejsou podmínky. "Zlínský kraj je malý a příliš kopcovitý. Vhodné jsou ploché vysočiny nebo oblé a nezalesněné kopce," řekl už dříve David Hanslian z oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR.
"Nemyslím, že by existence větrné elektrárny byla pro Hostýn nějak rušivá." Jan Pijáček krajský radní pro cestovní ruch
Mladá fronta Dnes, Ondřej Holubec - 24. ledna 2019

Další informace k problematice

 

 

Poutní domy byly bez vody

od pátku 10. do 23, ledna po havárii vodovodního potrubí. Neubytovávalo se. Veřejná WC bylo nutno uzavřít. I další služby byly omezené.
Hlavním zdrojem pitné vody pro Svatý Hostýn je studna Leopold, která je ve směru na Slavkov. Odtud se voda čerpá tlakovým čerpadlem do dvou vodojemů na vrcholu Hostýna (vedle rozhledny). Vzdušná vzdálenost mezi Leopoldem a vodojemy je 1,3km a výškový rozdíl je 170m. Z těchto vodojemů teče voda samospádem do areálu poutních domů a tam nastala havárie.

Informace o havárii na vodovodním řádu na Svatém Hostýně
V průběhu dne 8. leda jsme zjistili, že přestává téct voda v jednotlivých poutních domech a restauracích na Svatém Hostýně. Po prohlídce centrálního vodovodu bylo ve středu 9. 1. zjištěno, že porucha bude pravděpodobně na potrubí DN 100 zásobovacího řadu mezi centrálním vodojemem a poutními domy. Tento řad má celkovou délku cca 500m.
Situaci jsme začali ihned řešit. Ještě týž den byla oslovena firma VaK Kroměříž, provádějící měření poruch na vodovodních řadech. Bohužel vzhledem k množství sněhu nebylo možné v pátek, místo poruchy zjistit. V pondělí 14. 1. jsme proto, požádali firmu VHS z Bystřice o pomoc, při hledání poruchy a jejím odstranění. V úterý 15. 1. byla provedena zástupcem firmy celková prohlídka s tím, že následující den byly vyměněny ventilů v rozvodné šachtě u PD č. 1, ze které jsou zásobovány jednotlivé poutní domy a penzion Ovčárna. Výměnou ventilů a jejich manipulací bylo možné přesněji lokalizovat místo možné poruchy.
Ve čtvrtek 16. 1. bylo místo poruchy lokalizováno v prostoru kolem venkovního podia. Ve čtvrtek, v pátek a v pondělí 21. 1. byly prováděny v trase vodovodu v délce cca 40 m sondy na potrubí a následně v úterý 22.1. bylo lokalizovalo, místo poruchy, těsně u betonové patky nosné konstrukce střechy podia v hloubce cca 2,5 m. Poškozené vodovodní potrubí bylo opraveno, ale museli jsme počkat do dalšího dne do naplnění vodojem, abychom mohli obnovit zásobování.
Ve středu 23. 1.2019 po příchodu do práce jsme zjistili, že voda opět neteče a vodojem je prázdný. Znovu jsme prošli celou zásobovací trasu a vzhledem k většímu tlaku v potrubí a vyplavení vody na terén bylo záhy objeveno nové místo poruchy asi 15 m od poruchy předešlé. Firma VHS BpH v odpoledních hodinách druhou prasklinu v potrubí opravila a večer již byl vodovod v provozu.
Poněkud s napětím jsme očekávali ráno 24. 1. 2019. Po příchodu do práce, však k naší radosti voda teče bez problémů. Nechci se radovat předčasně, ale věřím, že zkouška trpělivosti pro tuto zimu byla již dostačující.
Podobnou poruchu, ale v jiném místě jsme řešili také v loňské zimě a lze předpokládat, že se na stávajícím litinovém potrubí budou opakovat. Vzhledem k tomu, že vodovodní řád DN 100 je proveden z litinového potrubí v poměrně složitých geologických podmínkách, doporučuji po odborných konzultacích řešit výstavbu nového zásobovacího řadu v plastovém potrubí, které snese podstatně větší geologickou zátěž.
Závěrem chci říct, že nalezení místa poruchy potrubí bylo značně problematické, neboť v současné době je na vrcholu Svatého Hostýna cca 40 cm sněhu, celodenní mráz a noční teploty hluboko pod – 10st.C.
Chtěla bych touto cestou poděkovat společnosti VHS s.r.o. Bystřice pod Hostýnem a jejímu majiteli p. Ryzákovi za rychlou a odbornou pomoc.
Dagmar Fojtů, vedoucí HS

 

 

2x Seniorský relax na Svatém Hostýně v roce 2019

Motto: poznejme Svatý Hostýn s Pannou Marií Svatohostýnskou a taky jeho zajímavé okolí.

Pozvánka s uvedením základních informací

Další dotazy směřujte na kontakty Matice svatohostýnské, kde si už můžete relax předběžně objednat. V objednávce taky můžete uvést své přání, jaký výlet by mohl být v nabídce (viz níže) nebo navhujete-li zařadit nějaký jiný do 70 km daleko od Hostýna. Taky svůj případný zájem o absolvování lázeňských procedur.

Názor na seniorský relax si můžete udělat z těchto odkazů popisujících rok 2018:
Září 2018
Videosestřih z relaxačního pobytu seniorů
Červen 2018

V roce 2019 budeme vybírat z těchto možností autobusových výletů:
To, co už bylo a máme ověřené:
Sazovice, Provodov, Luhačovice
Radhošť, Pustevny, Prostřední Bečva sv. Zdislava
Zašová, Staré Zubří Sv. Duch
Rožnov skanzeny, Jurkovičova rozhledna
Svatý Kopeček, Olomouc
Příbor, Štramberk, dřevěný kostelík sv. Kateřiny
Nové tipy na tento rok:
Poutní místo Velehrad, skanzeny, Klimentek
Poutní místo Štípa, Kostelec lázně, hrad Lukov, Zoo Lešná
Poutní místo Rajnochovice, Kelč, Troják, Tesák
Poutní místo Turzovka na Slovensku
Horní Lideč, Pulčínské skály, Francova Lhota
Lázně Teplice n. B., Hranice Kostelíček, poutní místo Maria ve Skále, prameny Odry
Kroměříž, zámek, zahrady, muzeum K. Kryla
Velké Karlovice, Karolinka, Soláň
Baťův kanál

Případným zájemcům z přihlášených účastníků zajistíme absolvování procedur v "Podhostýnských lázních"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování