(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2018

 

Rozpis poutí v období od 17. do 24. června 2018

17. 6. Neděle
9:00 – poutníci z Trojanovic a Frenštátu – P. Ježík
15:15 – farnost Prakšice – P. Kapuš hl. c.
18 6. Pondělí
9:15 – intence na poděkování za dar 50 let spo-lečného života manželů Zanáškových – P. Šolc
11:15 – poutníci z Domanína a Těmic – P. Havlíček
12:00 – farnost Bludov – P. Sekanina
21. 6. čtvrtek
9:15 –farnost Val. Meziříčí (děti po 1. sv. přijímání) – P. Stefan hl. c.
13:00 – svátostné požehnání – P. Stefan
14:30 – přednáška pro řeholnice v bazilice – P. Žaluda
22. 6. Pátek
9:15 – intence na poděkování za dar 50 let společného života manželů Koukalových a za živou a + rodinu Koukalovu a Chudějovu – P. Šolc
23. 6. sobota
9:00 – pouť farností Lukov a Kašava – P. Mach
10:15 – pouť obce Jankovice –průvod od točny ke vchodu přivítání - P. Peroutka – zvonění
11:30 – 9. pouť zrakově postižených – P. Šolc
13:00 – svátostné požehnání – P. Ježík
14:00 – svatba – P. Šolc
24. 6. neděle 9:00 – poutníci z Bohuslavic nad Vláří– P. Ježík
11:30 – pouť farnosti Choryně – P. Jombík hl. c.
ŘK duchovní správa Svatý Hostýn

 

 

4. pouť schol a scholiček a 5. pouť klubů a přátel historických vozidel

Sluncem prozářený sobotní den 16. června 2018 před 11. nedělí v liturgickém mezidobí nabídl poutníkům i turistům na Svatém Hostýně nečekaný kulturní zážitek, propojení dvou svatohostýnských poutí, 4. pouti schol a scholiček a 5. pouti klubů a přátel historických vozidel (autoveteránů). K Panně Marii Svatohostýnské se sjelo na 140 děvčat a chlapců z 9 schol a scholiček z různých moravských míst. Na mši svaté v 9 hodin vystupovala chrámová schola z Kopřivnice, na mši svaté v 11:30 hodin chrámová schola z Příbora. Během hlavní mše svaté v 10:15 hodin se představily chrámové scholy z Valašska, z Francovy Lhoty a ze Zašové a spontánně se přidávaly i další přítomné scholy.
Po odpoledním požehnání čekal všechny přítomné poutníky i turisty ve svatohostýnském amfiteátru příjemný duchovní program, vystoupení všech zúčastněných schol a scholiček. Studentská chrámová schola ze Zašové zaujala svým energickým mladistvým vystoupením. Třicetičlenná štramberská schola a scholička zapůsobila nejen svým působivým představením ve stylových modrých trikotech, ale také svými nejmenšími zpěváčky s neuvěřitelným spontánním projevem. Příborská schola svým profesionálním vystoupením jen potvrdila svou skoro třicetiletou činnost na půdě kůrů příborských kostelů. Schola z Horního Lidče stále naplňuje své heslo: „Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá“.
V polovině programu se sešli na podiu všichni členové schol a scholiček, a bylo jich skutečně na 140, a společně zazpívali Panně Marii Svatohostýnské a všem přítomným posluchačům působivou mariánskou píseň Madonu.
Ve druhé polovině odpoledního programu se prezentovaly scholy a scholičky z Valašska. Zasněžená schola z Velkých Karlovic (kostel Panny Marie Sněžné) neustále každoročně obohacuje setkání schol na Svatém Hostýně a v Lidečku. Roztomilé scholy a scholičky z Drnovic a Újezdu u Valašských Klobouk zaujaly svým interaktivním přednesem s hudebními nástroji a se zapojením pohybových prvků do svého vystoupení. Schola z Francovy Lhoty důstojným způsobem ukončila vystoupení všech zúčastněných schol nejen svým podmanivým představením, ale také ukončením modlitbou, kterou scholička zakončuje své zkoušky. Nakonec si všechny scholy společně zazpívaly.
Díky Bohu a Panně Marii scholy a scholičky neustále pracují na obměňování své členské základny, studující mládež odchází, omladina přichází, objevují se noví sbormistři a vedoucí schol, svá místa nachází mladí nadaní multiinstrumentalisté, zapojuje se mládež s citem pro interaktivní hudební a pohybový projev. Setkání schol a scholiček na Svatém Hostýně by mělo být právě proto tím ideálním prostředím, motivem a stimulem pro rozvoj křesťanských aktivit našich dětí a mládeže.
Velké poděkování patří Duchovní správě na Svatém Hostýně, Matici svatohostýnské a Valašské nadaci ve Francově Lhotě za to, že se snaží neustále podporovat tyto bohulibé aktivity naší moravské křesťanské mládeže.
Mořic Jurečka

Fotografie ze 4. pouti schol a scholiček

Fotografie z 5. pouti klubů a přátel historických vozidel doplníme po jejich dodání pořadateli poutě

 

 

Na Svatém Hostýně se uskutečnil seniorský relaxační pobyt

v době od 10. do 15. června 2018. Čtyřicítka účastníků z různých míst republiky se stala na pět dní poutníky a hodně se toho nachodilo pěšky.
Byli jsme 3x na autobusovém zájezdu po okolí Svatého Hostýna a jeden den byl věnován výhradně tomuto poutnímu místu.Velice mě překvapili i lidé s menší pohyblivostí, kteří měli možnost využít kratších připravených tras. Ve skupině často překonávali sami sebe a večer z toho měli radost.
Zde alespoň výčet toho, co jsme navštívili - Pustevny, pěšky na Radhošť ke kapli a zpět, kostel sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě, působivou kapli Sv. Ducha ve Starém Zubří, poutní kostel v Zašové a pramen Stračka, farní kostel v Příboře, náměstí a Freudův dům, piaristické zahrady, refektář kláštera, farní kostel ve Štramberku, zdejší náměstí a samozřejmě Trůbu, prošli jsme Horní baštou, dřevěný kostelík sv. Kateřiny, úžasný kostel v Sazovicích, poutní místo Provodov, kostel v Luhačovicích a nakonec jsme zde prošli celými lázněmi až k přehradě.
Na tomto místě díky za předem objednané průvodcovské služby na těchto místech. Byli jste skvělí, zapálení pro věc, kterou děláte a uměli to poutavě podat pro nás poutníky a turisty.
Taky na Svatém Hostýně, kde jsme byli všichni ubytováni, se nikdo nenudil. Asi polovina se účastnila ranní mše sv. a večer chodila na růženec do baziliky. Konaly se zde taky komentované prohlídky téměř všech pamětihodností, které se zde vyskytují vč. těch, které jsou pro veřejnost uzavřeny.
Večer bylo 1x posezení u ohně s opékačkou a po celou dobu pobytu jsme mohli sdílet své zážitky při společných besedách na různých místech v areálu poutního místa. Účastníci byli spokojeni s kvalitou stravy a možnostmi, které nabízí Poutní dům č.3.
Rozloučení bylo snídaní v pátek a pak se účastníci rozjeli různými směry a dopravními prostředky ke svým domovům do reality běžných dnů.
Děkuji poutníkům, účastníkům akce, za jejich dochvilnost, ukázněnost a zájem o připravené trasy.

Následují odkazy na jednotlivá navštívená místa, fotografie z akce a pozvánka na další seniorský pobyt:

http://www.matice-radhost.cz/  http://ado.cz/poutni/radhost/radhost.htm
http://www.svatazdislava.cz/
https://www.zubran.cz/2014/09/11/pamatky-v-zubri-kaple-sv-ducha/
https://www.maticezasovska.cz/  http://ado.cz/poutni/zasova/zasova.htm
http://www.pribor.cz/www/cz/farni-kostel-narozeni-panny-marie/
http://www.pribor.cz/www/cz/rodny-dum-sigmunda-freuda/
http://www.pribor.cz/www/cz/piaristicky-klaster-kolej-a-gymnazium/
http://www.stramberk.info/dr-cs/348-kostel-sv-jana-nepomuckeho.html
http://www.stramberska-truba.info/
http://www.stramberk.info/dr-cs/21-horni-a-dolni-basta.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svaté_Kateřiny_(Štramberk)
Kostel v Sazovicích  https://www.farnostmyslocovice.cz/news/mse-sv-v-kostele-sv-vaclava-v-sazovicich/
http://ado.cz/poutni/provodov/provodov.htm
http://www.luhacovice.cz/

Ivo Buráň

 

Pozvánka na koncert  Za nebeskou branou II. (od svaté Máří do Tří králů)

Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská zvou členy Matice svatohostýnské a poutníky na duchovní koncert – světci v lidových i církevních písních, pranostikách, obyčejích, který se koná v neděli 2. září v 13:30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.
Účinkují: soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, nositel ceny Laureát Strážnice 2010, kvartet Komorního sboru P. J. Vejvanovského z Nového Jičína, sólisté chrámového sboru ze Štramberka.
Tento duchovně koncipovaný pořad je poděkováním a zároveň dárkem všem členům Matice svatohostýnské za jejich dlouholetou činnost pro zvelebování našeho mariánského poutního místa.
Akce se realizuje v rámci pouti členů Matice svatohostýnské a setkání důvěrníků.

 

Informace o GDPR (o ochraně osobních údajů) určena pro členy Matice svatohostýnské jako subjekty údajů

Vážení přátelé
Matice svatohostýnská z.s., DIČ: 00206776, IČ: 00206776., se sídlem Svatý Hostýn 115, je správcem vašich osobních údajů, které nám k naší činnosti poskytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Dagmar Fojtů. Zpracování provádíme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, údaje jsou zpracovávány po dobu trvání zájmu o naše aktivity. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku.

 

V pondělí 18. června - vernisáž výstavy Baťa očima studentů v Jurkovičově sále

5. pouť klubů a přátel historických vozidel, sobota 16. června

4. pouť schol a scholiček, sobota 16. června

V pátek 15. června ve 23:45 vyjde Noční modlitební procesí z Bystřice p. H. na Svatý Hostýn

Druhá krojová pouť neděle10. června 2018

Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo) - sobota 2. června

Pouť přátel a dobrodinců díla Dona Bosca v Havířově - sobota 2. června

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi o víkendu 1. – 3. června 2018

Výzva dětem - ještě i na počátku června můžete poslat či přinést obrázek či příspěvek psaný slovy o životě ve své farnosti. Vítězné příspěvky budou odměněny MSH - pobytem pro rodinu na Svatém Hostýně o víkendu

 

Śestnáctá pouť včelařů se konala ve dnech 19.- 20. května

Videozáznam z této pouti

Zhodnocení pouti na stránkách včelařů

Pozvání na 16. včelařskou pouť v sobotu a v neděli 19. - 20. května 2018

 

 

Položení základního kamene Národního divadla před 150 lety bylo událostí nevídaných rozměrů

Slávu, jaká vypukla před sto padesáti lety – 16. května 1868, nezažila Praha už dlouho. Tisíce slavnostně ustrojených lidí, hudba, alegorické vozy. Všichni chtěli být přítomni slavnostnímu položení základního kamene Národního divadla.
Myšlenka výstavby Národního divadla se začala rodit od roku 1844. "Privilej na vystavění, zařízení, vydržování a řízení" samostatného českého divadla byla sice udělena již v dubnu 1845, ovšem až za dalších šest let Sbor pro zřízení českého národního divadla v Praze vydal první veřejné provolání k zahájení sbírek.
Nutno dodat, že nebyly pouze lidové, ale prostředky na stavbu poskytl rovněž panovník a šlechta – Chotkové, Kinští, Schwarzenbergové, Harrachové, Černínové, Nosticové a Kolowrat-Krakovský. Osobní příspěvek Františka Josefa I. čítal pěti tisíc zlatých a po ničivém požáru dalších 13 tisíc.
Pro zakoupení vhodného pozemku přicházelo v úvahu hned několik míst, Národní divadlo tak dnes mohlo stát na Staroměstském, Karlově nebo Václavském náměstí namísto paláce Koruna. Nakonec byl z výnosu prvních sbírek zakoupen pozemek bývalé solnice s krásnou vyhlídkou na hradčanské panorama, jehož lichoběžníkový půdorys a určitá stísněnost však uložily stavitelům budovy nelehkou úlohu.
Doba Bachova absolutismu ovšem počinům tohoto druhu právě nepřála, a tak došlo nejprve k výstavbě divadla prozatímního v zadní části pozemku. Pojmenováno bylo - jak jinak - Prozatímním, a jeho budova byla později zakomponována do Národního divadla.

Základních kamenů není nikdy dost
A základní kámen? Nakonec nebyl jeden, ale rovnou několik. Původní představa o jediném kousku, pokud možno z Řípu, doznala změny, všechny kraje totiž chtěly přispět kamenem vlastním. Do Prahy byly sváženy postupně a každému z nich bylo přiděleno pořadové číslo.
Jako zcela první dorazil už 5. května kámen z Radhoště, obdržel tedy jedničku. Favorit z Řípu, doprovázený velkými manifestacemi, byl přivezen jako druhý na slavnostně vyzdobeném voze s nápisem "Na Řípu Čech svůj život vzal, na Bílé Hoře dokonal, v matičce Praze teď znovu vstal".
Paradoxně tím hlavním, na který poklepalo čtyřiadvacet známých českých osobností, se stal balvan z lomu Kaménka u Louňovic (kamenolom patřil Gabrielu Žižkovi, členovi sboru pro zřízení Národního divadla, který vhodný kámen věnoval). Řipský čedič se totiž ukázal být příliš tvrdým jak pro urychlené opracování, tak k vytesání otvoru pro kovovou skříňku, do níž byla vložena zakládací listina, dobové mince a tiskoviny plus tři kamenné úlomky, památka na věznění Mistra Jana Husa v Kostnici. A navíc kvůli sporům o to, které místo v zemi je nejvýznamnější a nejpamátnější, zvolil sbor nakonec diplomaticky kámen z náhodně vybraného neutrálního a neznámého místa. Pravým základním kamenem je tedy žulový kvádr z Louňovic na Černokostelecku, ani ostatní místa ale nepřišla tak úplně zkrátka, v základech Národního divadla se nakonec našlo místo i pro ostatních více než 20 památných kamenů.
Další kameny dodal Vyšehrad, Žižkov, Zlatý kůň u Koněprus, Blaník, Hostýn, Svatobor u Sušice, Doudleby, Boubín a Čerchov, Trocnov, Prácheň u Horažďovic, Lipník, Buchlov a Helfštýn, Záhlinice na Moravě, Branka na Dobeníně u Náchoda a Podlažice u Chrasti.

Z Plavského mohylníku, ale i z Chicaga
V základech se rovněž ocitlo pouzdro s hlínou z jihočeského Plavského mohylníku, prehistorického mohylového pohřebiště, a z Podivína dorazila cihla uhnětená z hlíny a vody z pramene, u něhož křtil sv. Cyril. Ten měl ostatně spolu s bratrem sv. Metodějem křtít Slovany i vodou z hostýnské studánky, jejíž plný soudek je prý v podzemí Národního divadla rovněž zazděn.
Ačkoliv nebyl navzdory několika rekonstrukcím dodnes objeven, zřejmě se kdesi v podzemí opravdu skrývá – i on totiž obdržel vlastní evidenční číslo 21.
K základním kamenům se navíc pojí nejedna legenda, třeba jak se při lámání horniny na Blaníku propadl kamenický mistr do hluboké průrvy, a v nitru hory se setkal s blanickými rytíři.
Některé kameny doputovaly se značným zpožděním, třeba bílý mramor od krajanů z Chicaga s nápisem "Co krev pojí, moře nerozdvojí" dorazil teprve po roce. Poněkud kuriózně byly některé odmítnuty, to aby prý nepřipomínaly neblahé události našich národních dějin. Například příspěvek z Přibyslavi nebyl přijat, neboť šlo o místo, kde zemřel Jan Žižka. Těžko říci, co tomu nebozí Přibyslavští říkali!

Regata a alegorické vozy
Velké oslavy začaly již v předvečer památného dne velkou regatou lodí na Vltavě, jakousi obdobou svatojánských Navalis – však také svátek nejznámějšího českého patrona sv. Jana Nepomuckého byl slaven stejného dne jako položení kamenů, čehož vlastenečtí organizátoři šikovně využili pro zvýšení počtu návštěvníků své akce.
Už od rána 16. května korzovaly po pražských ulicích davy lidí (odhadem sto až sto padesát tisíc). Sváteční průvod včetně alegorických vozů a jezdců v čele s Hanáky v krojích, mířící od karlínské Invalidovny směrem k vltavskému nábřeží, vytvářel opravdu pestrou podívanou. Takto například popisuje dobový tisk pražské řezníky:
"V čele jel hlasatel v zeleném hedvábném šatě, sepjatém červeným šatem, za ním vedl jiný jezdec s červeným hedvábným kabátcem a slovanskou šerpou dvacet statečných chasníků v bílých kazajkách a zástěrách s černými spodky do bot, zelenými čapkami s českým lvem a lesklými širočinami na ramenou. Následovalo šest panošů v kroji čtrnáctého věku, dva nesli těžký, řezníkům pražským od Jana Lucemburského darovaný klíč, dva prastarou knihu práv a výsad řeznických. Statečný rytíř na koni vedeném dvěma panoši nesl v ruce prapor, pod nímž bojovali řezníci proti Švédům."
Úvodní řeč pronesl politik, novinář a poslanec Karel Sladkovský, jehož obsáhlý projev se nesl v duchu tehdejšího květnatého stylu: "…Aj ty předrahá máti naše Praho, jak blažeností zářícím okem pohlížíš na bezčetné zástupy lidu nesčíslného, jenž v nepřehledném průvodu slavnostním jeví se dnes před tebou! I neklame tě cit blaženosti mateřské! Ano, jsou to všickni vlastní tvoji synové i dcery, jenž byťsi v nejkrajnější konce širých vlastí našich rozptýleni, v duchu vždy věrně hlásili se k tobě…". Jen původních "sedmero skal" musel vzhledem navýšení počtu základních kamenů pohotově přehodnotit.

Klepali politici, stavitelé, umělci i stavitelé
První poklep se slovy: "Ve jménu národa v Čechách i na Moravě jednotného požehnejž pán Bůh dílu svatyně této, na které národu českému zjevovati a před oči stavěti se má všeliká mravní pravda i krása" provedl František Palacký, následoval František Ladislav Rieger spolu s dalšími politickými a spolkovými osobnostmi Čech a Moravy. Za vědu vystoupil Jan Evangelista Purkyně, za budovatele divadla Josef Zítek se stavitelem Antonínem Havlem, hudbu zastupoval Bedřich Smetana.
A nezůstalo při poklepech – následnou "prostonárodní slavnost" na Letné si vesele užíval lid obecný, zatímco národní elity se odebraly na banket, aby svlažily hrdla přípitky na jednotu slovanských národů. Slavnostní večer zakončila premiéra Dalibora Bedřicha Smetany v Prozatímním divadle.
Místnost se základními kameny, ležící šest metrů pod úrovní řeky Vltavy, může zvídavý návštěvník Národního divadla navštívit dodnes.
Helena Kalendová

Nesmazatelná stopa moravského poutního místa v základech Národního divadla

16. května 1868 byly položeny základy Národního divadla (ND) v Praze. Na světě neexistuje budova, která by ve svých základech skrývala tolik základních kamenů z mnoha historicky významných míst země, jako naše Zlatá kaplička. Přesný počet není znám. Nicméně v evidenční knize je pod číslem 19 veden kámen z Hostýna a pod číslem 21 dokonce „soudek svatohostýnské vody“, který byl, neznámo kde, v základech zazděn. Vlastenecká a obrozenecká vůle našich předků, ohromující duchovní síla poutníků a mariánská zbožnost Moravanů doprovázely namáhavou a strastiplnou cestu pískovcového kamene z Hostýnských vrchů do Prahy počátkem května před 150 lety.
Na pozvání organizátorů oslav 150. výročí položení základního kamene Národního divadla se vydali i zástupci Matice svatohostýnské v sobotu 12. 5. 2018 do naší Matičky stověžaté (Mgr. L. Vývoda, PaeDr. Z. Jančíková, MUDr. M. Jurečka).
Po přivítání ředitelem ND MgA. Janem Burianem na balkónovém prostranství střechy historické budovy následovaly prohlídka základních kamenů ve sklepení a divadelní rekonstrukce událostí kolem roku 1868 v podání herců činohry ND na náměstí V. Havla. Poté ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd a zástupci delegací z rodných míst základních kamenů přednesli své zdravice. Předseda výboru MSH Mgr. L. Vývoda předal symbolický kamínek, pamětní medaili a láhev svatohostýnské vody. Poukázal na odkaz našich předků a zdůraznil význam duchovního požehnání Matky Boží svatohostýnské pro činnost Národního divadla a pro ochranu české kultury.
V reprezentačních prostorách historické budovy jsme byli přítomni slavnostnímu odhalení bronzové busty českého šlechtice Karla III. Schwarzenberka, významného mecenáše a jednoho z hlavních iniciátorů myšlenky založení ND. Z neplánovaného setkání se současným českým politikem panem Karlem Schwarzenberkem a jeho synem vyplynulo milé pozdravení Matici svatohostýnské.
Na kameni z Hostýna je vyrytá část staročeského verše z Rukopisu královédvorského:
„Mrzkostí jest poroba Hospodinu“
ta matka běd. Tak to zpíwal na Hostýnu, w proud Tatar se řítě děd.
z Hostýna z Moravy

Mořic Jurečka

Fotografie z akce

 

Národní divadlo slaví. Základní kámen „svatostánku“ položili před 150 lety

Národní divadlo si v sobotu 12. května 2018 společně s lidmi, kteří dorazili na pražské náměstí Václava Havla, připomnělo 150. výročí položení základního kamene ke stavbě budovy. Historické události zrekonstruovali v hraném představení členové činohry. Následovala zdravice zástupců obcí, z nichž dvacítka základních kamenů pochází. Součástí akce byly i prohlídky fasády divadla, vystoupení folklórních souborů nebo výuka staročeské polky pod vedením sólistů baletu.
Události předcházející svému vzniku připomnělo Národní divadlo na řadě panelů umístěných na piazzettě vedle novorenesanční budovy Josefa Zítka. Herečka Taťjana Medvecká pak v roli Historie provedla návštěvníky úskalími, které museli při úsilí o zbudování divadla překonat čeští vlastenci ztvárnění Jiřím Štěpničkou, Vladimírem Javorským a Davidem Prachařem.
Příznivci divadla se poté mohli podívat na expozici základních kamenů v podzemí divadelní budovy nebo navštívit výstavu darů, které Národní divadlo za dobu své existence obdrželo. Vedle obrazů či broušených váz poutal pozornost například i chodský čakan nebo dřevěný kolovrat.
Ministr kultury Ilja Šmíd (za ANO) dnes instituci popřál, aby lidem přinášela radost a krásná představení. "Tento národ nemá moc jistot, stále něco zpochybňujeme. Ale něco, co se zpochybnit nedá, je to, že Národní divadlo patří nám všem. Že je symbol nejen umění, ale vůbec státnosti," uvedl na akci.
www.info.cz

 

Prosebná pěší pouť z Podhradní Lhoty na Svatý Hostýn, úterý 22. května

Koncert pěveckého sboru Vokál Přerov sobota 19.května odpoledne v rámci včelařské pouti

Víkend pro seniory na Svatém Hostýně 18. - 20. května

16. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, neděle 13. května 2018

Pouť Mary's Meals s poděkováním a prosbami za další požehnání pro tento projekt, 8. května 2018

Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice pořádá pěší pouť rodin z Tesáku na Svatý Hostýn v úterý 8. května

Na Provodově požehnali Otevřené brány 2018

 

Hostýnské návraty Josefa Ruszeláka, zlínského malíře a grafika

Bylo to už hodně dávno, asi někdy po válce, ale stačí přivřít oči a je tu sváteční vzpomínka:
Jsem s rodiči na Svatém Hostýně, na pouti. Slyším společné modlitby poutníků u křížové cesty. Vidím krojované tetičky a také děti v krojích. Louka je plná lidí, sedí v trávě a rozvážně pojídají, co si kdo přinesl. Moje žena si vybavuje ze svého dětství podobný obraz taky, vidí sebe i rodiče na stejné hostýnské louce. A já se bavím představou, že jsme už tenkrát seděli docela blízko sebe. Taky tvrdím, že to hezké děvčátko v hanáckém kraji, které se mně tenkrát líbilo, byla určitě ona - moje budoucí žena. Slušelo jí to.
Hostýn se nám stal místem, kam se spolu moc rádi a často vracíme. Náš rodinný rekord je 12x za rok. K naší soukromé pouti se někdy podaří přizvat přátele, taky kumštýře. Nejdřív se jich ptám: byli jste už někdy na Hostýně? Trvá to mnohým i léta, než se odhodlají k pěší túře. A někteří až v pokročilém věku! (např. Ludvík Kundera, František Listopad, Jiří Karen, Jan Rąjlich). Až tady poctivě přiznali, že díky našemu pozvání jsou tu poprvé, nebo po dlouhých letech (Jaromír Zemina...). Určitě mluvili pravdu, protože na Hostýně se nelže.

Tato často vzácná setkání jsem dokumentoval a upravil na fotopanelu v restauraci Poutního domu č.2. Ty fotografie jsou malá svědectví o vzájemné radosti ze setkání. Potkali se tu přátelé - malíři, sochaři, divadelníci, spisovatelé i básníci. Po prohlídce památných míst pokračují přátelské rozmluvy, jak jinak než tady, u dobrého jídla.
Jeden vedle druhého byli Hostýnem nadšení. Výšlap na posvátnou a pamětihodnou horu - to je především čas věnovaný k rozjímání. k rozmlouvání, zpytování a i ke zpovědi. Když počasí nepřeje a prší, sněží, nebo hrozí ledovice, potom pro zpáteční cestu domů, dolů z kopce, volíme cestu po silnici. To už bývá veselejší - s vnoučaty a s písničkou, anebo si zopakujeme básně ze studentských let. Od K. H. Máchy, přes Erbena kam paměť dosáhne.
Pro básníky mám slabost. Básně jsou pro mne solí i kořením života. Útržky z básní píši do obrazů, někdy stránky veršů instaluji mezi obrazy, dovedou i za mne říct něco, co neumím namalovat. Tož tak. Navrhnul jsem využit příjemného prostředí této restaurace taky k setkávání s výtvarnou tvorbou i poezii. Začal jsem u sebe a pro tuto “první hostýnskou dávka“ jsem sáhnul do šuplíku z 80. let.

 

Matice svatohostýnská vyhlásila výběrové řízení na provozovatele stylového penzionu Ovčárna

Víkendový seminář pro ženy o Sebeúctě a Úctě bude na počátku května

Prvomájová pouť rodin

25. mezinárodní hasičská pouť sobota 28. dubna, propagační jízda historické hasičské techniky a videozáznam z pouti

Tradiční pouť známá jako Pouť Proglasu a TV Noe nebude na Svatém Hostýně

 

Páté setkání členů a příznivců moravských matic bylo v neděli 15. dubna v Zašové

Jarním sluncem prosluněná třetí velikonoční neděle provázela účastníky páté společné pouti moravských matic ve valašském poutním místě, v Zašové. Organizátoři letošní matiční poutě, Matice zašovská a Matice radhošťská, přivítali zástupce Matice cyrilometodějské, Matice svatoantonínské, Matice svatohostýnské, Matice svatokopecké i Matice velehradské v poutním areálu kostela Navštívení Panny Marie i v prostorách bývalého trinitářského kláštera. Poutní mši svatou celebroval Mons. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské, koncelebrovali místní pan farář P. Jiří Polášek a P. Bernard Petr Slaboch OPraem. ze Svatého Kopečku u Olomouce. Homilie otce Peňáze se nesla v duchu obou novozákonních čtení k významu poutnictví a o mateřské starostlivosti matic v péči o věřící a poutníky. Kázání ukončil slovy: „Každý z nás na této zemi, poutníkem je k věčnosti“. Po mši svaté následovala komentovaná prohlídka kostela, společná polední modlitba Regina coeli a prohlídka areálu trinitářského kláštera.
V odpoledním programu se nám představily obě valašské matice, Matice zašovská i radhošťská, s velice působivým vystoupením vystoupila zašovská schola, proběhla prezentace o historii trinitářského kláštera (Mgr. Jan Matyáš).
V rámci rozvíjející se církevní turistiky byla prezentována Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Ti, kteří vydrželi až do konce matiční poutě, navštívili společně přírodní poutní areál Stračka s pramenem léčivé vody. Pouť byla zakončena svátostným požehnáním na cestu (P.Jiří Polášek).
Dá-li Pán Bůh, příští šestá společná pouť moravských matic v roce 2019 se uskuteční na Svatém Kopečku u Olomouce.
Mořic Jurečka

Dvě fotogalérie ze setkání matic na webu Člověk a víra

Poutní kázání Mons. Jana Peňáze

Vážení a milí,
ještě jednou Vám děkuji za účast na 5. matiční pouti v Zašové. Její uspořádání bylo pro nás velkou zkušeností. Jsme rádi, že jste přijali naše pozvání a svou účastí podpořili naše snažení.
Pozdravujte na Svatém Hostýně
Za Matici zašovskou, Josef Krůpa

Pozvánka na 5. pouť matic v poutním místě Zašová

Poutní místo Zašová

 

Relaxačně duchovní pobyty pro seniory na Svatém Hostýně

V červnu a září roku 2018 připravuje Matice svatohostýnská relaxačně duchovní pobyty určené pro seniory, kteří nemají problémy s pohybem a chůzí.
Pobyty se uskuteční od nedělního večera do pátečního rána, a to v termínech od 10. do 15. června a od 9. do 14. září.
Denní program zahrne možnost individuální účasti na ranní mši svaté a večer na modlitbě růžence v bazilice. Snídaně a večeře bude společná formou polopenze. Každý pobyt bude zahrnovat 3x autobusový zájezd k návštěvě poutních a zajímavých míst v okolí Svatého Hostýna. Jeden den bude plně věnován Svatému Hostýnu a jeho nejbližšímu okolí.
Večer bude možnost táboráku s opékáním, po ostatní večery bude možnost zábavy ve společenské místnosti a taky noční vycházky a komentované prohlídky zajímavých objektů na Svatém Hostýně. Hudební nástroje, hudebníci a baviči jsou vítáni.
Trasy autobusových zájezdů zahrnou zajímavá místa do 70 km od Svatého Hostýna, jako např. Luhačovice, Provodov, Pustevny, kaple na Radhošti, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Zašová, kaple ve Starém Zubří a na Prostřední Bečvě, Příbor, Štramberk a popř. i jiné pamětihodnosti.
Náklady na osobu - viz pozvánka na relax

 

 

Rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem o zákazu vstupu do lesa

 

Pozvánka na Valnou hromadu Matice svatohostýnské a na slavnostní koncert

Pozvánka na Valnou hromadu Matice svatohostýnské a na slavnostní koncert věnovaný hlavně členům matice

 

V sobotu 21. dubna 2018 bude pouť ke sv. Zdislavě do Oldřichovic

 

Z velikonoční tradic

se zachovalo to, že kostelní zvony znějí na Zelený čtvrtek při mši naposledy, pak umlknou až do Bílé soboty, "odlétají do Říma". Mnohde existovala pověra, že když naposledy zvoní na Zelený čtvrtek zvon, má člověk cinkat penězi, aby se ho držely. Jinde zvonili paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši.
Hlas zvonů nahrazovaly o velikonocích nejrůznější klapačky, řehtačky nejen malé do ruky, ale především na jihovýchodní Moravě i velké klapačky na trakařích. Jejich hluk se rozléhal po celé vesnici, na mnoha místech se říkalo, že děti honí proradného Jidáše.
Již ze 16. století je dochována obchůzka s popěvky, namířenými proti Jidášovi a Židům, kteří ukřižovali Krista. V některých venkovských kostelích bylo zvykem, že jeden z chlapců, jakmile kněz začal mši, vyběhl ven a pelášil pryč. Ostatní děti s klapačkami a řehtačkami za ním. Dbalo se, aby honěný chlapec, představující Jidáše, byl zrzavý. Někdy vybíhali chlapci společně a Jidášem byl pak nejlepší běžec či ten, kdo vyběhl z kostela jako prvý. Často se při pronásledování volalo: "Jidáše honíme, klekání zvoníme, při tom se modlíme ...."
Méně často se Jidáš pronásledoval v jiné velikonoční dny.

I na Svatém Hostýně chodili kdysi chlapci z Chvalčové Lhoty s řehtačkami a dřevěnými klapačkami (r. 1916)

 

Svatý týden byl zahájen v bazilice na Květnou neděli průvodem s ratolestmi

 

Pořad bohoslužeb na Svatém Hostýně o Velikonocích (29. 3. - 2.4.)

Zelený čtvrtek: 17:00, večerní mše sv.na památku večeře Páně
Velký pátek: 15:00, velkopáteční obřady, pašije, uctívání sv. Kříže a sv. přijímání
Bílá sobota: večerní obřady již náležejí ke Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a začínají v 19:00 .
Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v: 7:15, 9:15, 11:15, 14:15
Pondělí velikonoční, mše sv. v: 7:15, 9:15, 11:15
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu nebudou dopolední mše sv.
Možnost sv. zpovědi bude upřesněna v ohláškách.

 

 

 

Kvůli vichřici se postili v neděli 18. března

Silný vítr zkomplikoval o víkendu život na mnoha místech ČR. Na Svatém Hostýně kvůli němu zůstali poutníci bez zásob i možnosti odjet domů.
V-neděli ráno jsme zjistili, že kvůli popadaným stromům se na Svatý Hostýn nikdo nedostane. Zavřené tak zůstaly všechny restaurace i stánky a my jsme se rázem ocitli bez jídla, popsala napínavé chvíle Marie Vaňková z valašskoklobouckého Centra pro rodinu.
Na Svatém Hostýně se svými kolegy pořádala víkendové setkání pro-snoubence a všichni tak byli navzdory svátečnímu dni donuceni se postit. Naštěstí jsme si mohli uvařit aspoň kávu a čaj a o své skromné zásoby se pak s námi rozdělila další ubytovaná skupina.
Právě okolí Svatého Hostýna patřilo o víkendu k nejpostiženějším místům Zlínského kraje. V sobotu a neděli vyjeli hasiči k celkem 52 případům odstraňování škod po vichřici, z toho 42 jich bylo v okrese Kroměříž a většina kolem Bystřice pod Hostýnem, shrnul mluvčí kraje Roman Žemlička. Silnici na Svatý Hostýn dle něj blokovalo deset padlých stromů a během prací v blízkostí hasičů spadl další. Odklízení proto muselo být načas přerušeno a silnice zůstala pro dopravu uzavřena ještě večer.
Pohroma se přitom vyhnula samotnému poutnímu místu. Nejvíc popadaných stromů bylo uprostřed kopce, v asi dvousetmetrovém úseku silnice. Na vrchoIku ale k žádným vážnějším škodám nedošlo, jak uvedl technický administrátor svatohostýnské duchovní správy Petr Janek.
Šťastného konce se pak během dne dočkali i „trosečníci“ na odříznutém vrcholku. V průběhu odpoledne hasiči volali, že jedou nahoru a v koloně za nimi pak všichni poutníci budou moci z Hostýna odjet, popsala vedoucí hospodářské správy Dagmar Fojtů a dodala, že od pondělního rána je už silnice znovu průjezdná.
KT, Jiří Gračka

 

 

Video z pohřbu P. Františka Měsíce SJ v sobotu 10. března 2018

Snímky z pohřbu a další soubor fotografií

 

 

Video dokument o Svatém Hostýně

a o některých dalších poutních místech jako nových Národních kulturních památkách.

Stanoviska osobností, které se vyjádřily k Svatému Hostýnu jako nové NKP v jarním čísle Listů svatohostýnských

 

 

Na Svatém Hostýně máme nového kněze

K 1. březnu 2018 rozšířil jezuitskou komunitu na Svatém Hostýně další kněz P. Mgr. et Mgr. Petr Havlíček, dosavadní administrátor akademické farnosti v Olomouci.

 

 

Železný poutník, tradiční noční postní putování Svatý Kopeček - Svatý Hostýn, 16. - 17. 3. 2018

 

 

Koncept rozvoje poutního místa a návrh na prodloužení volebního období

V poslední době se matiční výbor na poutním místě opakovaně zabývá otázkou důležitosti a pořadí různých aktivit v závislosti na čase a finančních možnostech. V souvislosti s novými úkoly a potřebami doby se tak stále více dostává do popředí otázka, čím je třeba se především zabývat a jakým směrem se v delším časovém horizontu vydat.
K tomu je nutné vytvořit koncept rozvoje poutního místa, shodnout se na něm a posléze se krok za krokem snažit jednotlivé záměry realizovat. Doba pokročila. Není možné mít na zřeteli jen aktuální údržbu, ale také přemýšlet nad další budoucností Svatého Hostýna. Nechceme činit unáhlená rozhodnutí, která jsou v krátkém čase odsouzena k zapomnění, ale realisticky zvážené kroky opřené o finanční a personální možnosti. Takový dokument je pro další práci velmi potřebný. Stávající výbor na něm začal pracovat.
K tomu je však třeba ještě jedna věc. Protože se zvolený výbor každé tři roky z vůle voličů tu více, tu méně obměňuje, bylo by dobré, kdyby iniciátoři projektů měli potřebný čas na jejich realizaci. Doba tří let je pro investiční činnost poměrně krátká. Stávalo se, že nový výbor situaci vyhodnotil jinak a řada možná i dobrých projektů zůstala pouze ve formě idejí. Současní členové výboru se proto usnesli, že květnové valné hromadě předloží návrh na prodloužení mandátu volených členů výboru z dosavadních tří na pět let. Domníváme se, že tento čas je potřebný pro to, aby alespoň některé projekty mohly být realizovány těmi, kteří je navrhli, a nebyly jen nutným úkolem těch, kteří ho po předchůdcích převzali.
Prosíme o Vaše pochopení. Chceme pracovat odpovědně, mít čas na solidní analýzu dosavadních kroků, pokusit se zohlednit předpokládaný rozvoj poutního místa a na základě toho stanovit priority. S výsledky naší práce Vás budeme na našich webových stránkách i stránkách Listů svatohostýnských nadále seznamovat.
P. Vladimír Kelnar

 

 

Veliký měsíc vychází za bazilikou na Svatém Hostýně

Jeden z nejlepších úlovků se podařil nadšenému amatérskému fotografovi Tomáši Bubíkovi, který zachytil vycházející úplněk za bazilikou na Svatém Hostýně. V úterý 30. ledna 2018 v 18:15 se mu to konečně podařilo. Byla to vzácná shoda výběru vhodné vzdálenosti od Hostýna, tak, aby měsíc byl větší než bazilika, místa odkud se fotilo a času, kdy vše nastalo. Taky teleobjektivu, který přiblížil nádherné panoráma a samozřejmě i počasí. Nasvětlení řady poutních domů je ze zbytkového jasu oblohy po západu slunce.
„Tak na tenhle záběr jsem čekal bez přehánění několik let. Buď bylo zataženo, nebo byl daleko, nebo se neprotnul s Hostýnem (fotografováno od sousoší sv. Anny na katastru obce Jankovice), ale dnes se zadařilo,“ okomentoval svůj snímek, který zveřejnil na Facebooku. Fotka Měsíce, coby rudomodré koule, zářící v pozadí Hostýna – poutního místa na Zlínsku, měla během chvilky stovky obdivných komentářů.

 

Jezuité zvou na duchovní cvičení na Svatém Hostýně i jinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování