(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2018

 

Pořad bohoslužeb na Svatém Hostýně o Velikonocích (29. 3. - 2.4.)

Zelený čtvrtek: 17:00, večerní mše sv.na památku večeře Páně
Velký pátek: 15:00, velkopáteční obřady, pašije, uctívání sv. Kříže a sv. přijímání
Bílá sobota: večerní obřady již náležejí ke Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a začínají v 19:00 .
Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v: 7:15, 9:15, 11:15, 14:15
Pondělí velikonoční, mše sv. v: 7:15, 9:15, 11:15
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu nebudou dopolední mše sv.
Možnost sv. zpovědi bude upřesněna v ohláškách.

 

 

 

Video z pohřbu P. Františka Měsíce SJ v sobotu 10. března 2018

Snímky z pohřbu a další soubor fotografií

 

Video dokument o Svatém Hostýně

a o některých dalších poutních místech jako nových Národních kulturních památkách.

Stanoviska osobností, které se vyjádřily k Svatému Hostýnu jako nové NKP v jarním čísle Listů svatohostýnských

 

 

Na Svatém Hostýně máme nového kněze

K 1. březnu 2018 rozšířil jezuitskou komunitu na Svatém Hostýně další kněz P. Mgr. et Mgr. Petr Havlíček, dosavadní administrátor akademické farnosti v Olomouci.

 

 

Železný poutník, tradiční noční postní putování Svatý Kopeček - Svatý Hostýn, 16. - 17. 3. 2018

 

Koncept rozvoje poutního místa a návrh na prodloužení volebního období

V poslední době se matiční výbor na poutním místě opakovaně zabývá otázkou důležitosti a pořadí různých aktivit v závislosti na čase a finančních možnostech. V souvislosti s novými úkoly a potřebami doby se tak stále více dostává do popředí otázka, čím je třeba se především zabývat a jakým směrem se v delším časovém horizontu vydat.
K tomu je nutné vytvořit koncept rozvoje poutního místa, shodnout se na něm a posléze se krok za krokem snažit jednotlivé záměry realizovat. Doba pokročila. Není možné mít na zřeteli jen aktuální údržbu, ale také přemýšlet nad další budoucností Svatého Hostýna. Nechceme činit unáhlená rozhodnutí, která jsou v krátkém čase odsouzena k zapomnění, ale realisticky zvážené kroky opřené o finanční a personální možnosti. Takový dokument je pro další práci velmi potřebný. Stávající výbor na něm začal pracovat.
K tomu je však třeba ještě jedna věc. Protože se zvolený výbor každé tři roky z vůle voličů tu více, tu méně obměňuje, bylo by dobré, kdyby iniciátoři projektů měli potřebný čas na jejich realizaci. Doba tří let je pro investiční činnost poměrně krátká. Stávalo se, že nový výbor situaci vyhodnotil jinak a řada možná i dobrých projektů zůstala pouze ve formě idejí. Současní členové výboru se proto usnesli, že květnové valné hromadě předloží návrh na prodloužení mandátu volených členů výboru z dosavadních tří na pět let. Domníváme se, že tento čas je potřebný pro to, aby alespoň některé projekty mohly být realizovány těmi, kteří je navrhli, a nebyly jen nutným úkolem těch, kteří ho po předchůdcích převzali.
Prosíme o Vaše pochopení. Chceme pracovat odpovědně, mít čas na solidní analýzu dosavadních kroků, pokusit se zohlednit předpokládaný rozvoj poutního místa a na základě toho stanovit priority. S výsledky naší práce Vás budeme na našich webových stránkách i stránkách Listů svatohostýnských nadále seznamovat.
P. Vladimír Kelnar

 

Co se takhle od Popeleční středy připojit k iniciatívě 40 dní bez alkoholu

 

Veliký měsíc vychází za bazilikou na Svatém Hostýně

Jeden z nejlepších úlovků se podařil nadšenému amatérskému fotografovi Tomáši Bubíkovi, který zachytil vycházející úplněk za bazilikou na Svatém Hostýně. V úterý 30. ledna 2018 v 18:15 se mu to konečně podařilo. Byla to vzácná shoda výběru vhodné vzdálenosti od Hostýna, tak, aby měsíc byl větší než bazilika, místa odkud se fotilo a času, kdy vše nastalo. Taky teleobjektivu, který přiblížil nádherné panoráma a samozřejmě i počasí. Nasvětlení řady poutních domů je ze zbytkového jasu oblohy po západu slunce.
„Tak na tenhle záběr jsem čekal bez přehánění několik let. Buď bylo zataženo, nebo byl daleko, nebo se neprotnul s Hostýnem (fotografováno od sousoší sv. Anny na katastru obce Jankovice), ale dnes se zadařilo,“ okomentoval svůj snímek, který zveřejnil na Facebooku. Fotka Měsíce, coby rudomodré koule, zářící v pozadí Hostýna – poutního místa na Zlínsku, měla během chvilky stovky obdivných komentářů.

 

Jezuité zvou na duchovní cvičení na Svatém Hostýně i jinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování