Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2018

 

Atmosféra duchovních vánočních akcí na Svatém Hostýně

Novoroční koncert s Cimbálovou muzikou Soláň

„Vinšujem vám štěsti a zdravi, svaté Boži požehnáni, ni na ten novo nastavajici rok, ale na mnoho let, abystě ve zdravi žili …“. Po slovech lidového přání o Slavnosti Panny Marie, Matky Boží, po poslední dopolední mši svaté a před svátostným požehnáním, zazněl interiérem mariánské baziliky novoroční charitativní koncert vánočních koled v podání Cimbálové muziky Soláň z Rožnova pod Radhoštěm a jejich sólistů.
V Lukášově evangeliu čteme na Nový rok: „Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“. Všichni přítomní tak mohli ve svých srdcích rozvažovat nejen o slovech a písních vánočních koled, ale - slovy otce Josefa Čunka závěrem koncertu – rozvažovat o Božích darech hudby, zpěvu a hry na hudební nástroje, a tak věnovat zpět tyto dary Ježíškovi, narozenému Božímu Slovu a Lásce, v betlémských jeslích.
Velké poděkování všem, kteří dobrovolným finančním darem přispěli na charitativní akci, Tříkrálovou sbírku 2019, během novoročního koncertu. Zvláště srdečné poděkování pak Cimbálové muzice Soláň, která věnovala polovinu svého honoráře na tuto bohulibou akci.
Tato akce už vlastně patří do roku 2019.

Fotografie

 

Záznam ze silvestrovské půlnoční mše sv., hlavním celebrantem byl o. biskup Antonín Basler

 

Živý betlém z Horní Lidče

Na schodišti před svatohostýnskou bazilikou se krátce po silvestrovském poledni sešly desítky malých a velkých koledníků a účinkujících z malebné obce Horní Lideč.
Stovky poutníků i turistů pod schodištěm a kolem dokola, jedním slovem stovky lidí dobré vůle, sledovaly děj betlémského příběhu vloženého do valašského prostředí. Hornolidečská schola a mládež, cimbálová muzika, valašská rodina u tradičního vánočního stolu, svatá rodina s andělem, tři králové, pastýři, koledníci a všichni ostatní vytvořili příjemné vánoční společenství obohacené o proměnlivé zimní počasí. Zpočátku sněžilo, pak se vyjasnilo a nakonec zasvítilo sluníčko. Nakonec byl všem odměnou nádherný výhled do okolí.
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci této dnes již tradiční akce.

Videozáznam ze schodů před bazilikou
Fotografie
Další fotogalérie, foto Jiří Koleček
Snímky ze Silvestra z Facebooku

 

Vánoční koncert VUS Ondráš

V podvečer svátku sv. Jana Evangelisty (27. 12.) se uskutečnil na Svatém Hostýně vánoční koncert „Radujme se, veselme se“ Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna.
Zvukomalebným akustickým prostorem mariánské baziliky zněly adventní a vánoční skladby, staročeské, moravské a slovenské koledy i působivé duchovní slovo. Soubor vytvořil neopakovatelnou vánoční atmosféru vánočního oktávu ve zcela zaplněné bazilice nejen slovem, zpěvem a hrou, ale i citlivými světelnými efekty.
Několik autobusů a četné hloučky pěších poutníků se po koncertě postupně ztrácely v noční tmě na cestě ke svým domovům stejně tak, jak se před koncertem na poutním místě vynořovaly z večerního šera.
Záznam celého vánočního koncertu naší kamerou ve zcela zaplněné bazilice
Celý předtočený koncert v rámci koncertní šnůry je s detaily na záznamu ČT
Textový popis vánočních akcí - Mořic Jurečka

 

Přání o. acibiskupa Jana a Matice svatohostýnské a to nejen čtenářům Listů svatohostýnských

Pozdrav a přání z Bystřice pod Hostýnem

 

Provozně-praktické informace k přelomu roku 2018 / 2019

Na Štědrý den pojedou linkové autobusy na Svatý Hostýn podle pravidelného jízdního řádu s tím, že v 16:45 bude přidán mimořádný spoj, který pojede z Hostýna v 16:45 dolů do Bystřice pod Hostýnem
Nahoru (od žel. st.):
6:35, 7:55, 8:45, 9:25, 10:00, 10:40, 12:40, 13:40, 14:40
Dolů:
7:15, 8:20, 9:10, 9:50, 10:25, 11:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:45 (autobus odjíždí přesně v tuto stanovenou hodinu)

Na Silvestra 31. prosince 2018
pojedou mimořádné autobusy Krodosu na Svatý Hostýn ve 20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 a ve 23:00.
Po půlnoční bohoslužbě pojedou autobusy dolů do Bystřice pod Hostýnem - 1. ledna 2019 v 01:00 a v 02:00.

Ve dnech 22.12. - 26.12. se v poutních domech nebude ubytovávat. Recepce zajišťující ubytování nebude ve dnech 23. - 25.12. v provozu. Nebude rovněž možnost odpovídat na telefonické dotazy.
Informace o bohoslužbách, jízdní řády a počasí hledejte na www.hostyn.cz.

V tyto dny budou v provozu i některé stánky zajišťující občerstvení. Zde bude jejich provoz ovlivněn množstvím poutníků a počasím.

 

Folklorní soubor Děcka ze Skoronic zazpívá v bazilice na přelomu roku 2018/2019

Dohodnutá vystoupení:

V neděli 30. prosince při mši sv. v 9:30 zazpívají Děcka ze Skoronic, po mši sv. bude vánoční pásmo

Stejně tak tomu bude v pondělí (sv. Silvestr) a na Nový rok (1. ledna 2019)

 

Ohňostroj v Bystřici pod Hostýnem pořádá město

Novoroční koncert 2019

Živý betlém bude poslední den roku

Největší výstava betlémů v Beskydech, řezbáři v akci, živá vánoční hudba

Vánoční koncert 2018 bazilikae ve čtvrtek 27. prosince večer

Závěr roku a první den nového roku bude na Hostýnku ve znamení duchovní kultury

Štěpánská vycházka s portáši, 26. prosince od 9: - 17 hod., začátek v bystřickém zámku

Svatoštěpánský koncert, 26. prosince od 16:00 v kostele sv. Jiljí

 

Obnovitelné zdroje energie a Svatý Hostýn

Zdánlivě nelogické spojení, někomu se může zdát, že poutní místo a obnovitelné zdroje (dále jen OZ) - to nejde dohromady. Jistě víte, že na Hostýně máme větrnou elektrárnu o výkonu 225 kW a že pod dlažbou v bazilice je podlahové vytápění a to s využitím 100 metrových vrtů a tepelných čerpadel.
Podle definice se OZ rozumí nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, slunečního záření, energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly, energie vody, biopaliva a další. Celý tento komplex přírodních zdrojů vděčí za svou existenci slunečnímu světelnému a tepelnému záření, které vzniká termonukleární reakcí. Naše republika ve využití OZ zaostala (k tomu přispěly i nesmyslné dotace, které byly v minulosti schváleny gigantickým farmám se slunečními kolektory). Připravuje se ale novela příslušných zákonů o podpoře využívání OZ, abychom se přiblížili nejvyspělejším státům, které už dnes pokrývají podstatnou část spotřeby za pomoci OZ a tím taky čistých a k přírodě šetrných zdrojů. Rozdíl oproti minulosti bude zejména v tom, že se přechází na využití vyrobené elektrické nebo tepelné energie lokálně s využitím akumulace v místě spotřeby.
Taky Svatý Otec se vyslovuje pro OZ, důrazně varuje před klimatickou změnou, prosazuje čistou energetiku a ve svých vystoupeních taky akcentuje sociální aspekty této problematiky.
V rámci výboru Matice svatohostýnské byla ustanovena odborná komise, která bude sledovat to, co se v oblasti OZ děje a připravuje. Mnohé věci vyplývají ze zpřísňování požadavků EU. Zdá se, že investoři budou mít zlepšené podmínky pro realizaci těchto záměrů. V podmínkách Svatého Hostýna je to udržení a prodloužení životnosti větrné elektrárny v té podobě jak ji známe, rozšíření a využití zkušeností s tepelnými čerpadly pro vytápění nebo přitápění i dalších objektů. Chceme taky vyzkoušet využití slunečních kolektorů (i když pro tento účel nemáme mnoho vhodných střech, ty naše mají severojižní hřebeny). V rámci projektu dopravní obslužnosti a elektromobility taky chceme pořídit vozidlo, určené k přepravě hůře pohyblivých poutníků z autobusové točny k bazilice.
Ke zvýšenému využití OZ máme na Hostýně dobré podmínky - vytápění poutních domů a celoroční potřeba teplé vody, stejně je tomu u kláštera a restaurací. Pokud jsou mezi čtenáři LSH odborníci, kteří se chtějí zapojit radou nebo i projekčně, tak to uvítáme. Víme i to, že celou situaci s využitím OZ může zkomplikovat skutečnost, že Svatý Hostýn je Národní kulturní památka, ale jsme přesvědčeni, že si poradíme i s tím.
Ivo Buráň

 

Členové Matice svatohostýnské z Prahy taky zvelebují Svatý Hostýn, další Společné dílo

Duchovní cvičení pro členy MSH - 30.11. - 2.12. 2018 (autor fotografií Jiří Koleček)

 

Navštivte Ovčárnu na Svatém Hostýně

Trochu stranou od hlavního poutního ruchu na Svatém Hostýně se nachází stylový penzion Ovčárna, který poskytuje stravování a ubytování zejména turistům. Najdeme ho pod autobusovou točnou v místě, kde v roce 1912 došlo k přestavbě staré ovčírny (salaše) na útulnu pro poutníky. Dnes je to jeden z objektů, který pronajímá Matice svatohostýnská zájemcům o poskytování restauračních služeb pro poutníky a turisty.
Ovčárna má od jara 2018 nové nájemce, jsou to p. Andrea Stloukalová Janováčová a p. Miroslav Stloukal, kteří zde taky bydlí. Služby penzionu byly zahájeny 5. července a v současné době je to klasická restaurace v přízemí celého objektu s kapacitou cca 100 míst u stolů ve třech prostorách (přes léto byla v provozu taky venkovní zahrádka). Novým nájemcům se podařilo vkusně zrenovovat vnitřní zařízení a zdá se, že hosté odcházejí spokojeni s kvalitou jídla i obsluhy.
Penzion nabízí výběr hotových jídel a taky minutky, po předchozí domluvě je možnost připravit jídla dle přání. Nahlédnutím do jídelního a nápojového lístku se zdejší ceny podobají těm v restauracích v poutních domech a občas se zde vyskytne jídlo i pod 100 Kč. Pivo je zde z přerovského pivovaru Zubr.
Proběhlo už zde i několik rodinných oslav a firemních akcí. V této praxi chtějí současní nájemci i nadále pokračovat. Penzion bude pro veřejnost otevřen i v mimosezonu denně (kromě pondělka) od 10:00 do 16:00, o sobotách a nedělích od 9:00. V případě potřeby a zájmu je možno dohodnout i delší provozní dobu. Dotazem bylo zjištěno, že je možno obsloužit opozdilé návštěvníky i v mimo uvedenou provozní dobu.
Ubytování je možné ve 2, 3 nebo 5 lůžkových pokojích v 1. patře Ovčárny. Je k dispozici 21 lůžek. Příslušenství je společné na chodbě. Cena lůžka je 350 Kč/osoba a noc, cena zahrnuje i snídani.
Telefonický kontakt je 730964173 nebo 722316507. Ovčárna má i svoje stránky na adrese http://hostyn-ovcarna.cz/
Ivo Buráň

Fotografie

 

Přehled nového na Svatém Hostýně co zatím přinesl rok 2018

Leden
Zasvěcený svátek, Matky Boží, Panny Marie na Nový rok byl obohacen prvním novoročním charitativním koncertem, jehož výtěžek byl věnován na tříkrálovou sbírku Charity České republiky.
Bankomat slouží poutníkům i turistům od konce roku 2017.
Zakoupeno 120 židlí do přednáškového sálu a do Poutního domu č. 3.
Vláda na svém zasedání koncem ledna schválila návrh ministerstva kultury na prohlášení 19 významných poutních míst za národní kulturní památky včetně Svatého Hostýna.
Únor
S městem Bystřice p. H. vyřízeno povolení o umístění automatu na povolenky k výjezdu.
Březen
Zemřel P. František Měsíc, SJ, kaplan na Svatém Hostýně od roku 1999 (2.3.).
Duben
Na dubnové schůzi výboru stanoven seznam a harmonogram priorit rozvoje Svatého Hostýna.
Účast zástupců MSH na společné Pouti moravských matic v Zašové (15. 4.).
Před zahájením poutní sezóny opraven kamenný chodník od baziliky kolem Poutního domu č. 3.
Zástupci výboru MSH navštívili farnost Vlčnov.
Květen
Na Valné hromadě MSH byla mimo jiné schválena úprava stanov matice a prodloužen mandát členům výboru na 5 let.
Jako výraz poděkování se uskutečnil duchovní koncert pro členy MSH v rámci konání VH MSH.
Připomněli jsme si 150 výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze.
Propagace MSH na mezinárodním setkání diecézí Katholiken Tag v Mnichově.
V bazilice instalována výstava prací z dětské aktivity Život ve farnosti.
Po úmrtí bývalého nájemce získal penzion Ovčárna výběrovým řízením v květnu nového nájemce, který zahájil provoz restaurace i penzionu prvním červencovým dnem.
Červen
Mgr. Lubomír Vývoda podal rezignaci na funkci předsedy výboru MSH z osobních důvodů.
Proběhl první duchovně-turistický relaxační pobyt pro seniory na Svatém Hostýně.
Opraveny schody před vstupem do restaurace Poutního domu č. 2.
Provedeny nátěry venkovních lavic a zábradlí v celém areálu.
Zakoupeny nové matrace na pokoje 3. poschodí Poutního domu č. 3.
Na parkovišti u hřbitova byl nainstalován automat na povolenky k výjezdu na Svatý Hostýn.
Ukončena realizace grantu Řešení zeleně na Svatém Hostýně.
Realizováno posílení wi-fi signálu v poutních domech.
Uskutečněno vybavení baziliky defibrilátorem pro potřeby poutníků i turistů.
Dva automaty na pamětní mince ve svatohostýnském areálu.
Výstava „Tomáš Baťa pohledem studentů“ v Jurkovičově sále (18. 6. – 29. 7.)
Červenec
Platnost prohlášení Svatého Hostýna národní kulturní památkou (1. 7.).
Srpen
První svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů v ČR na Svatém Hostýně (11. 8.)
MUDr. Mořic Jurečka byl zvolen v srpnu novým předsedou výboru MSH.
MUDr. Zdislava Tělupilová se stala novou členkou výboru MSH.
Herní prvky, stolní hry a sportovní potřeby k dispozici pro rodiny s dětmi na recepci.
Výstava „ Orel a jeho historie (P. Bula, P. Drbola, P. Toufar)“ v Jurkovičově sále.
Na Arcidiecézní pouti rodin prezentována MSH ve dvou stáncích.
Propagace MSH na Světovém setkání rodin v Dublinu.
Září
P. Josef Čunek, SJ se stal superiorem, duchovním správcem a rektorem baziliky.
P. Ing. Jiří Šolc, SJ ukončil funkci superiora, duchovního správce a rektora baziliky.
Jako výraz poděkování se uskutečnil duchovní koncert pro důvěrníky MSH v rámci jejich setkání.
Proběhl druhý duchovně-turistický relaxační pobyt pro seniory na Svatém Hostýně.
Říjen
Vedení kroniky MSH předáno do péče výboru MSH.
Vyměněny všechny koberce v Poutním domě č. 2.
Renovovány dveře do kaple Sv. Kříže na rozhledně.
Provedena sanace exponátů a revize vitrín v Jurkovičově sále svatohostýnského muzea.
Revize stavu a provozu větrné elektrárny konstatovala provozuschopnost objektu, byly vyčleněny finance k opravě některých částí elektrárny na jaře 2019.
Na základě revize vodovodního zařízení Leopold vytvořen harmonogram naléhavých a plánovaných servisních prací (podzim 2018, jaro 2019). Provizorně opravena Leopoldova studna.
Opraveny schody k venkovním záchodům.
Instalován dataprojektor a promítací plátno v Jurkovičově sále.
Listopad
Rekonstrukce kotelny, instalace nového kotle na dřevoplyn včetně zásobníků, vyvložkování komína v penzionu Ovčárna.
MSH má nové logo a grafický manuál k použití do všech správních a propagačních materiálů.
Na základě nabídkového řízení má restaurace Poutního domu č. 3 nového nájemce.

Opravena a restaurována řada sakrálních předmětů, včetně hřbitovní brány.
Propagace MSH na řadě církevních akcích: Katholiken Tag v Mnichově (květen 2018), …
V roce 2017 připravován a v roce 2018 schválen projekt přeshraniční spolupráce Svatý Hostýn – Turzovka pod názvem Poselství z hor.
Dlouholetá členka MSH darovala Matici svatohostýnské svou nemovitost.

Na začátku a na konci poutní sezóny probíhá pravidelně úklid svatohostýnského areálu, hrabání listí, sběr ulomených větví, zametání prostor, atd. Poděkování patří všem, kteří se zapojili do těchto prací, zejména farníkům a poutníkům z Francovy Lhoty, Střelné, Nedašova, Brumova - Bylnice, Lidečka, Horní Lidče, pražské farnosti u kostela Matky Boží před Týnem, žákům ze Základní školy Pod Dubičkem z Bystřice pod Hostýnem a také nejmenším brigádníkům z farnosti Bystřice pod Hostýnem pod vedením paní Jakubcové. Pán Bůh zaplať za vaši bohulibou aktivitu a pomoc.
Dagmar Fojtů, Mořic Jurečka

 

Setkání výboru Matice svatohostýnské s otcem arcibiskupem

Koncem liturgického roku tradičně v před adventním čase v pondělí 26. listopadu 2018 se setkali členové výboru MSH (omluveni byli P. Šolc a PhDr. Juráň) s otcem arcibiskupem Janem v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Členové výboru informovali otce protektora o činnosti výboru v roce 2018, v bohaté diskuzi byla probrána mnohá aktuální témata současnosti a rozvoje Svatého Hostýna:
Dopravní obslužnost, provozování restaurace v poutním domě č. 3., problematika stánkového prodeje, sociální aspekty činnosti matice a vztahy k hendikepovaným členům matice, nové logo matice a s tím spojený jednotný grafický dizajn, propagace matice vč. filmu o ní, který bude realizovat TV Noe v rámci přeshraniční spolupráce s poutním místem Turzovka, náměty jak dále pokračovat s kronikou matice, vlastnictví majetku nemovitých objektů s ohledem na další předprojektovou a projektovou přípravu, posílení telefonního signálu pro mobilní telefonování, nové lavice v bazilice a další témata, kterými se výbor zabývá na svých pravidelných schůzích.
V závěru o. arcibiskup poděkoval členům výboru i důvěrníkům a požehnal všem při zvelebování našeho mariánského poutního místa.
Ivo Buráň

 

Obrázky ukázaly, jak děti prožívají víru

V letošním roce jsme dostali od nejmenších svatohostýnských poutníků řadu pěkných obrázků, které zaslali do soutěže „Život farnosti“. Po skončení výstavky v bazilice jsme nejhezčí z nich zarámovali a vyzdobili jimi chodby poutního domu č. 3, aby nadále těšily všechny, kdo tyto prostory navštíví.
Moc pěkné výtvarné ztvárnění motivů Svatého Hostýna jsme mohli vidět také na výstavce Základní umělecké školy Bystřice p. Hostýnem v tamějším zámku. Proto nás potěšilo, že její vedení vyhovělo naší prosbě a darovalo několik z prací nadaných bystřických dětí pro stejný účel. Již jsou jimi vyzdobeny stěny poutního domu č. 3. Tato ZUŠ se nám také představí výstavou prací mladých talentů v Jurkovičově sále v příštím roce.
Přejme si i do dalšího roku, aby se nám naše činnost s dětmi a mládeží dařila a přinášela dobré plody.
Zdeňka Jančíková

 

Hledáme provozovatele restaurace v Poutním domě č.3

V Bystřici pod Hostýnem bude v neděli 25. listopadu 2018 koncert

Zatím nepolapitelný tulák po Hostýnských vrších, který se snad ani nechystá k zimnímu spánku

 

Svatohubertská pouť 2018 očima poutníka z Jižních Čech

20. října jsem navštívil moravský poutní kostel Panny Marie na Hostýně. Jeho presbytář byl slavnostně vyzdoben "myslivecky", protože se zde měla konat tradiční pouť myslivců. Kolem oltáře a ambónu byly položeny květiny, paroží a šišky ze stromů a nezbytný obraz svatého Huberta s jelenem, zarámovaný březovými větvemi.
Svatý Hubert je hlavním patronem myslivců a na jeho svátek (3. listopadu) se konají tradiční Hubertovy hony a v jezdeckém sportu tzv. Hubertovy jízdy. Zajímavé a krásné jsou zmíněné svatohubertské mše, při nichž zní barokní hudba troubená na lesní rohy. Hubert pocházel z francouzského šlechtického rodu a kolem roku 700 se stal biskupem v Lutychu. Ale původně to byl otec a manžel, jemuž při narození dítěte zemřela milovaná žena. Často pak hledal zapomnění při honech v lese. Dle legendy spatřil jelena, jenž měl mezi parohy svítící kříž. Od té doby se věnoval duchovenské činnosti.
U nás je nejznámější lovecký řád svatého Huberta, založený koncem 17. století známým Františkem Antonínem Sporckem. Ale my, Jihočeši, máme lovecký řád ještě o něco starší, a sice Schwarzenberské (či Hosínské) lovecké bratrstvo na Hluboké, Třeboni a Drahonicích. Založil jej roku 1692 barokní kavalír a náruživý lovec Adam František Schwarzenberg. Toto bratrstvo bylo výjimečným příkladem myslivecké a lesnické organizace. V českokrumlovském archivu je dochován originál nové matriky jeho členů, jež se hlásili k patronům "spanilé myslivosti": mučedníku Eustachovi, biskupu Hubertovi a českému poustevníku Ivanovi.
Mezi podepsanými členy bratrstva je opravdu pestrá směs: od panských úředníků a lesních knížecích zaměstnanců (někteří se jmenovali Srncové) až po malíře Jana Jiřího Hamiltona či faráře z okolních obcí (Zahájí, Pištín, Hosín, Purkarec). Tato nejstarší myslivecká korporace v Čechách měla v členské matrice citaci žalmu: "Jako po živém pramenu vody jelen žízní každé doby, tak také ztrápená duše volá k Bohu Přijď!"
Bratrstvo, vnášející do myslivosti i duchovní rozměr, bylo úředně zrušeno až za nacistů.
Českobudějovický deník, 30.10.2018

Fotografie ze svatohubertské pouti 2018 a Noeviny, zahrnující tuto pouť od 7:25 do 9:20 min

 

Pozvánka na Noční modlitební procesí, které se bude konat v noci z 2. na 3. listopadu 2018

 

Matice svatohostýnská v roce 2018 dětem a mládeži

V letošním roce mohly děti a mladí lidé namalovat či napsat něco o životě ve své farnosti. V červnu až září byla z těchto více než 80 příspěvků v bazilice uspořádána výstavka. Nejzdařilejší tři práce byly odměněny víkendovým pobytem (ubytování) na Svatém Hostýně zdarma pro celou rodinu.
Porota vybrala tyto vítězné práce: Kristýna a Veronika Plívovy z Vnorov (slohová práce o jejich cestě k víře, k svátosti biřmování), Lucie Vajďáková z Podkopné Lhoty (Kaplička na Papradné – malba temperami) a Radim Pospíšil z Poličné u Valašského Meziříčí (sada obrázků a vyprávění). Všichni, kdo zaslali do soutěže práce, obdrželi od Matice svatohostýnské věcnou cenu za účast v soutěži.
I letos jsme při srpnové arcidiecézní pouti rodin v sobotu 25. srpna měli pro děti i pro rodiče připravena dvě stanoviště v rámci hostýnského „Světového setkání rodin“. Jeden ze dvou stánků nabízel zdarma drobné pohoštění, které připravili členové Matice svatohostýnské. Druhý stánek nabízel dětem zajímavé hry a úkoly, výtvarné tvoření i s malou odměnou. Srdečné poděkování patří všem, kdo na této pouti svou prací pomáhali.
Na naše rodiny s dětmi myslíme i v období mezi akcemi. Letos jsme zakoupili stůl na stolní tenis, sportovní vybavení (míče, badminton, luk a šípy a jiné), dále větší množství stolních a deskových her pro děti různého věku. Toto vybavení je připraveno k zapůjčení u recepce poutního domu č. 3.
Pokud je na Svatém Hostýně rodina s dětmi, skupina mladých a podobně, mohou si pro případ nepříznivého počasí nebo pro venkovní vyžití tyto hry a sportovní náčiní zapůjčit. Bližší informace podáme zájemcům na recepci. Přejeme pěknou zábavu při společných hrách a sportování!
Zdeňka Jančíková

 

Jak pohlíží na rok 2018 duchovní správa

Na konci minulého roku, kdy jsme úspěšně dokončili kompletní opravu XI. zastavení Jurkovičovy a Köhlerovy křížové cesty, jsem psal v Listech svatohostýnských, že stále nevíme, zda dostaneme dotaci z IROP na opravu X. a XI. zastavení této křížové cesty. Dotaci jsme nakonec pro velký převis poptávky nad nabídkou nedostali, takže jsme XI. zastavení hradili pouze z darů a sbírek věřících. Moc vám všem za to děkujeme.
Původně jsme chtěli začít s pracemi na rekonstrukci kaplí sv. Jana Sarkandera a Panny Marie plačící v jarních měsících letošního roku, ale bez dotací jsme byli finančně natolik vyčerpaní, že jsme práce museli odložit. Nicméně jsme požádali o pomoc Zlínský kraj, který nám poskytl mimořádnou dotaci na restaurování mozaiky X. zastaveni Jurkovičovy křížové cesty ve výši téměř dvou milionů korun. To nám umožnilo, abychom měli z větší části pokryty finanční prostředky na dokončení tohoto mimořádného díla, a peníze, které jsme vybrali při sbírkách, mohli použít na rekonstrukci výše zmíněných kaplí. V nich již byly odstraněny podlahy, sejmuty všechny dřevěné prvky, které projdou kompletním restaurováním a zlacením. Tady musím zmínit obrovskou pomoc mužů z Brumova ‑ Bylnice, kteří ručně vykopali a vyvezli desítky kubíků zeminy z důvodu snížit asi o 40 cm úroveň podlah kvůli tomu, že podlaha bude tak jako v bazilice provětrávaná a temperovaná.
Po dobu 4 dnů v průměru v osmi mužích neúnavně a tvrdě pracovali a někteří si dokonce brali na tuto akci dovolenou a tím nám pomohli ušetřit mnoho desítek tisíc korun. V průběhu října by měly začít stavební práce, které již bude provádět stavební firma. Uvidíme, jak rychle se nám bude dařit postupovat.
Velmi náročné bude restaurování dřevěných prvků z kaple sv. Jana Sarkandera, protože některé části bude nutné z důvodu jejich napadení hnilobou znovu vyrobit. Snad již v příštím roce bude možné obě kaple otevřít pro poutníky a návštěvníky Svatého Hostýna. Moc děkujeme všem, kteří buď svojí prací, nebo finančně nám pomáhají v obnově nemovitostí v majetku duchovní správy. Po dokončení rekonstrukce kaplí by již měly být všechny stavby v dobrém technickém stavu a pak přijde na řadu restaurování movitých věcí, nové lavice do baziliky, osvětlení apod.
Petr Janek technický administrátor na Svatém Hostýně

 

Zákaz vjezdu autobusů k bazilice, transport hendikepovaných poutníků do baziliky

Z bezpečnostních a dopravních důvodů výbor Matice svatohostýnské zdůrazňují dodržování zákazu vjezdu autobusů a objemných dopravních prostředků k bazilice. Dopravu autobusů s poutníky je vhodné a žádoucí předem písemně, telefonicky nebo e ‑mailem oznámit na recepci nebo přímo hospodářské či duchovní správě. Vyhneme se tak preventivně organizačním komplikacím, včetně parkování a zajištění stravování.
Obracíme se na rodiny, farnosti a organizace, aby dopravu hendikepovaných poutníků rovněž předem písemně, telefonicky nebo e ‑mailem hlásili na recepci nebo hospodářské či duchovní správě. Pokud je doprava hendikepovaných poutníků organizována hromadně autobusem, je vhodné si zajistit dopravu zdravotně postižených poutníků osobním vozem z parkoviště na točně přímo k bazilice svépomocí nebo domluvou na recepci nebo duchovní správě. Hospodářská i duchovní správa může být nápomocna v těchto situacích, ale vzhledem k materiálnímu, personálnímu a časovému omezení není vždy schopna vyhovět všem poutníkům.
Do budoucna v rámci řešení nové dopravní obslužnosti budeme tento problém řešit komplexně. Děkujeme za pochopení, vstřícnost a spolupráci.
MUDr. Mořic Jurečka, předseda výboru MSH

 

O. arcibiskup Jan udělil službu akolyty kandidátům trvalého jáhenství, neděle 4. listopadu 2018

Dušičková pouť 2018 - sobota 13. října, foto Ing. Štěpnička

Růžencová pouť, neděle 7 října 2018

Svatý Hostýn se stal místem taktického cvičení hasičů

IX. svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn 28.- 30. září 2018

Tato pouť zachycená na stránkách Slováckého deníku

Františkánská pouť se konala 15. září 2018

 

Průběh seniorského relaxu na Hostýnku ve dnech 9. – 14. září 2018

Tučné mezinadpisy jsou odkazy na fotografie.

Zúčastnilo se jej 44 účastníků z různých míst České republiky. Ubytováni byli v poutním domě č. 3. První společné setkání bylo v neděli 9. září u večeře, kde byly předány informace k pobytu. Rámcový denní program na další dny zahrnoval: 7:15 - individuální možnost účasti na mši svaté v bazilice; 7:45 – společná snídaně v jídelně poutního domu, 8:45 - autobusový zájezd do okolí s návštěvou církevních památek a dalších pamětihodností, k večeru návrat na Svatý Hostýn, následná společná večeře v poutním domě s instrukcemi na další den, v 18:45 možnost účasti na modlitbě růžence v bazilice, po 19:30 možnost společného sdílení v poutním domě anebo ve venku s večerními a noční prohlídkami objektů na Svatém Hostýně.
První den pobytu
Odjezd autobusem po trase Sazovice, Provodov a Luhačovice. V Sazovicích nás provedla paní Marie Rapantová světově proslulým, nedávno posvěceným kostelem sv. Václava, na poutním místě Malenisko na Provodově paní Marie Kaláčová a v Luhačovicích nám kostel otevřel a povyprávěl o jeho historii a současnosti pan Lubomír Vaculčík. Pak jsme pomalu pokračovali v chůzi přes celé lázně, poobědvali jsme, ochutnávali lázeňské oplatky a prameny a většina z nás došla až k přehradě.
Druhý den pobytu
Byl celý věnován Svatému Hostýnu. Účastníci měli skvělou průvodkyni po pamětihodnostech (Kristýnu Fojtů), stihli komentovanou prohlídku muzea v Jurkovičově sále, prohlídku baziliky, prohlídku zvonů a kopule baziliky, prohlídku a předvedení varhan. Byla taky společná vycházka na Skalný a odvážní se pokusili zvládnout zdejší lezecké skály. Večer byl hojně navštívený táborák s možností opékání špekáčků. Taky jsme si u něho zazpívali. Někteří sjeli v průběhu dne do Bystřice pod Hostýnem, kde si udělali nákupy a prohlédli zdejší pamětihodnosti.
Třetí den pobytu
Dopoledne jsme věnovali Svatému Kopečku, odpoledne to byla Olomouc. Na Svatém Kopečku nás mile přivítala sestra Jitka Krňávková z Kongregace sester premonstrátek, provedla nás Norbertinem (klášter sester) a taky bazilikou, kde byla profesionální prohlídka. Nakonec nás provedla ambity. Návštěvu jsme zakončili v kapli, kde jsme si zazpívali mariánské písně. Polední přestávku jsme využili ke krátkému občerstveni na náměstí před zdejšími stánky (boudkami). Pokračování bylo v katedrále v Olomouci a v arcibiskupském paláci s profesionálními průvodci. Na cestě do centra jsme se zastavili v kapli sv. Jana Sarkandera a závěrem byla individuální prohlídka obou náměstí a nákup olomouckých tvarůžků.
Čtvrtý den pobytu
Byl turisticky náročnější. Vyjeli jsme na Pustevny a odtud jsme šli pěšky ke kapli na Radhošti. Většina došla až tam a jen někteří zůstali u sochy Radegasta. Na zpáteční cestě jsme navštívili unikátní dílnu na lisované svíčky Unipar v Rožnově pod Radhoštěm. Poslední zastávka byla na poutním místě Zašová, kde se o nás dobře postaral předseda Matice zašovské pan Josef Krůpa. Poutavě nám vyprávěl o záměrech této Matice s objektem kláštera, o poutním chrámu a taky o vodním pramenu Stračka.

Smyslem celého pobytu bylo: Poznejme Svatý Hostýn s Pannou Marií Svatohostýnskou a taky jeho zajímavé okolí.
Důraz byl kladen taky na pohybové aktivity, které jsou často v seniorském věku zanedbávány. Někteří z nás byli překvapeni, co ve svém věku a třeba s norskými holemi dovedou, když je ostatní povzbudí.
Počasí nám po celou dobu přálo, zkazilo se až v pátek 14. září, ale to už spokojení účastníci odjížděli domů po společné snídani.
Podobnou akci (po obměněných trasách) připravujeme taky v červnu a září 2019. Do programu zkusíme dohodnout a začlenit i lázeňské procedury v Harmonii na úpatí Hostýna. Sledujte: www.hostyn.cz a další Listy svatohostýnské.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce pro pohyblivé seniory (včetně stravování), která se úspěšně konala už potřetí.
Ivo Buráň

 

Pozdrav ze Želechovic (pod dojmem setkání s důvěrníky)

Dobrý den ,
děkuji za hezky prožitou neděli při mém prvním setkání s důvěrníky na našem Hostýnku.
Mohla bych poprosit o písemný záznam z této schůze?
Mým velkým potěšením byl zvolený nový předseda, kterého jsem měla možnost poznat již při zájezdu do města Příbor. Pan doktor Jurečka nás provedl kostelem i ostatními památkami města, ale hlavně nás o historii těchto míst velmi krásně informoval. Byl to 6-denní pobyt na Hostýnku s výlety po okolí organizovaný Ing. Buráněm v měsíci červnu. Všichni jsme byli s programem spokojeni.

Připomínky: v restauraci by mohla být nabídka jídel i o menší hmotností, nebo dětská.
V lavicích, kde lidé klečí, doplnit vyplněnou podložkou pod kolena.Je stále více lidí, kteří mají kolena operovaná.

Závěr:
Do práce jsem dnes nastoupila plná krásné duchovní energie. Když jsme se všichni na setkání modlili, pro mě to byl pocit čisté, průzračné studánky. Nevím, jak bych to jinak lépe popsala.
Ať se daří, k tomu pevné zdraví a boží pomoc
přeje Jarmila Plachá, Želechovice n./Dř. 3.9.2018

 

21. - 23. září 2018 proběhne víkend pro seniory

 

Přijeďte se podívat na Skoronickou jízdu králů

Přátelé a příznivci jízd králů, dojeďte v nedělu 9. září na jednu hodinu odpolední. 26 jezdců objede Skoronice, dary pro krála vybere a u každyho domu povinčuje. Na Kanále zahraju muzikanti Cimbálové muziky Kyjovsko, zazpivaju Tragačnice z Kyjova a mezi pátů a půl šestů tam proběhne slavnostní ceremoniál Skoronické jízdy králů.
V pátek 7. září od půl sedmé máme na Obecňáku slavnostní večer k poctě této starobylé slavnosti.
Dojeďte se podívat, Marie Holcmanová

Pozvánka

 

26. pouť muklů, sobota 1. září, určitě si vyslechněte homilii, kterou přednesl Dominik kardinál Duka

 

Noční modlitební procesí vyjde v pátek 8. září před půlnocí a v sobotu ve 2:30 bude v bazilice jitřní mše sv.

 

Změna ve vedení duchovní správy na Svatém Hostýně

Rektor baziliky na Svatém Hostýně P. Ing. Jiří Šolc, SJ, po dvanácti letech vedení duchovní správy na Svatém Hostýně předává k 1. 9. 2018 funkci duchovního správce nejznámějšího poutního místa v České republice jezuitskému knězi P. Josefu Čunkovi, SJ (1955).
P. Jiří Šolc zůstává na Svatém Hostýně jako kaplan duchovní správy.
(jpa)

 

Rodiny se loučily s prázdninami a slavily narozeniny arcibiskupa Graubnera

S mottem „Evangelium rodiny – radost pro svět“ se v sobotu 25. srpna 2018 sešly na Svatém Hostýně stovky rodin, aby zde společně oslavily tradiční pouť na závěr prázdnin. Letos se uskutečnila také ve spojení se Světovým setkáním rodin v Dublinu a účastníci mimo jiné oslavily blížící se 70. narozeniny olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.
Navzdory deštivému počasí se na pouť dostavil velký zástup poutníků, kteří dopoledne zaplnili svatohostýnskou baziliku. Ještě před bohoslužbou je zde telefonicky pozdravil biskup Josef Nuzík, který se ve stejné době účastnil Světového setkání rodin s papežem Františkem v irském Dublinu.
„Spolu se dvěma kolegyněmi z Národního centra pro rodinu jsem zde v Dublinu velmi intenzivně vnímal Boží přítomnost: to, že se v cizí zemi na setkání s 30 tisíci lidmi cítíte dobře, nebo že z 65 přednášek a seminářů a 200 přednášejících můžete vybrat právě to, co vám přijde vhod, totiž jinak vysvětlit nejde,“ popsal své dojmy biskup Nuzík a dodal: „Každý, kdo tvoří rodinu, může v myšlenkách ze setkání najít sílu k dalším krokům i harmonii, po které toužíme.“
Hlavní mši svatou ve svatohostýnské bazilice celebroval arcibiskup Jan Graubner a v homilii poděkoval všem rodinám za to, že trpělivě snášejí oběti, které život v rodině každodenně přináší. Vybídl také ke spoléhání se na Boha. „Může to být právě vaše rodina, která přispěje k obnově společnosti. Pokud ale chceme být součástí Božího díla, musíme se také ptát, jak on ho má naplánované,“ uvedl olomoucký arcibiskup.
„Mějte odvahu říkat Bohu ‚ano‘, říkat ‚ano‘ Božímu hlasu, který se vám ozývá ve svědomí,“ vybídl pak arcibiskup Graubner a vyzval k podpoře a šíření petice na podporu manželství. „Papež Pius XII. říkal, že pasivita dobrých je vítězstvím zlých. Děkuju proto všem, kdo mají odvahu se i na této rovině zapojit a udělat něco víc pro to, aby veřejnost změnila svůj pohled na rodinu,“ dodal arcibiskup Graubner.
Překvapení přinesl závěr bohoslužby, kdy pořadatelé z olomouckého Centra pro rodinný život pogratulovali arcibiskup Graubnerovi k jeho sedmdesátinám. Květiny mu k této příležitosti přišli předat manželé Jakubcovi z Bystřice pod Hostýnem se svými šesti dětmi.
V rámci odpoledního programu si na své mohly přijít všechny věkové kategorie. Pro děti bylo připraveno deset stanovišť „z celého světa“, takže v Austrálii s klokany proskákaly překážkovou dráhu, v Indii se se sestrami Matky Terezy učily obvazovat rány a v Africe mlít kukuřičná zrna na mouku. Program mimoto nabídl loutkové divadlo, „Cestu manželů“, adoraci nebo růženec. Závěr pak opět patřil narozeninám arcibiskupa Graubnera, když se k jejich oslavě nad baziliku vzneslo několik desítek nafukovacích balónků. „V každém z nich je uschovaný vzkaz, aby se nálezce registroval na webu www.rodinnyzivot.cz. Pro toho, kdo se přihlásí z nejvzdálenějšího místa, je připravena odměna,“ vysvětlil biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas.

Dvě fotogalérie z Arcidiecézní pouti rodin

 

Vyhodnocení soutěže Život naší farnosti bude v sobotu 25. srpna

Největší diecézí v naší stoleté republice je arcidiecéze olomoucká. Čítá 418 farností v 21 děkanátech. Boží lid zde v současnosti vede přes 300 duchovních otců. Přehledná mapa farností, informuje i návštěvníky baziliky u severního vchodu. A současně nabízí malým svatohostýnským poutníkům, aby si tu svoji farnost (její území na vystřižené malé mapce – samolepce) nalepili do velké mapy, celku, jehož jsme součástí a spojuje nás víra, také naše moravská, cyrilometodějská sounáležitost.
Děti a mladí lidé letos zachytili v obrázcích a vyprávěních své zážitky, které prožívají ve farnosti. Na výstavce v bazilice jsme mohli nahlédnout do mysli dětí: jak jsou bohoslužby a celkově život farního společenství vnímány dětskýma očima.
Uvědomíme si, jak se postupně vyvíjí jejich chápání obřadů, mší svatých apod. Dětské práce jsou vytvořené od srdce, autenticky ukazují, co je pro děti významné, co je oslovuje a zůstává ve vzpomínkách.
Například více obrázků je o tom, jak si děti „jdou pro křížek“ na konci mše svaté. Je to „jejich“ důležitá chvilička, jsou aktivní, přímo zapojeny do dění v kostele. Naplnila se i naše očekávání: Starší děti dovedly slovy ocenit a vyzvedly, když se ve farnosti pořádají rozmanité akce, při nichž se farní rodina setkává, posilují se lidské vztahy. A to je velmi cenné.
Tuto letošní aktivitu Matice svatohostýnské vyhodnotila několikačlenná porota na konci července.
Na Pouti rodin v sobotu 25. srpna 2018 budou po mši svaté odměněni všichni, kdo se zapojili do letošní aktivity matice - výstavka v bazilice na téma Děti píší a malují o životě své farnosti. Ceny jsou pro ně připraveny. Zároveň v den této pouti budou na panelu výstavky uvedeny výsledky soutěže. Vítězové dostanou víkendový pobyt zdarma pro svou rodinu na Svatém Hostýně. Jedno ze stanovišť na Pouti rodin je i letos připraveno naší Maticí - budeme tam mít téma Církev v České republice a kromě her zde děti od Matice dostanou občerstvení.

Výsledky literární a výtvarné soutěže pro děti a mládež na téma Život farnosti

Zdeňka Jančíková

Arcidiecézní pouť rodin - sobota 25. srpna 2018, další informace jsou na stránkách Oldinu

 

Matice svatohostýnská má nového předsedu

Na pravidelné schůzi výboru, která se konala 10. srpna 2018 na Svatém Hostýně, byl zvolen novým předsedou výboru MUDr. Mořic Jurečka (1965) z Příbora. Volbě předcházelo odstoupení bývalého předsedy výboru Mgr. Lubomíra Vývody z osobních důvodů. Místopředsedou výboru zůstává Ing. Josef Dostál.
Členkou výboru se taky stala MUDr. Zdislava Tělupilová.(1959) z Vizovic.

Evangelizace, ale i dopravní obslužnost či zřízení herního areálu – to všechno jsou oblasti, na které se chce v budoucnu zaměřit Matice svatohostýnská.
"Naším posláním je sloužit, a to jak poutníkům, tak turistům," shrnuje nový předseda matičního výboru Mořic Jurečka. Do vedení spolku, který se svými více než sedmi tisíci členy představuje po Orlu druhou nejpočetnější křesťanskou organizaci, byl zvolen před necelými dvěma týdny – a jak říká, prioritou je úspěšně pokračovat v tom, co začalo minulé vedení.
"Jedná se především o tři probíhající projekty v oblasti rozvoje poutního místa: dokončení nové podoby dopravní obslužnosti Svatého Hostýna, které se zdárně vyvíjí, dále situace kolem prodejních stánků lemujících horní část schodiště a také započaté rekonstrukce a opravy budov," vyjmenovává Jurečka, který je povoláním lékař a pochází z Příbora.
Za velice důležité dále považuje rozšiřovat možnosti, jak na poutní místo přilákat mládež a rodiny. "Například máme v plánu zbudovat zde herní areál, kde by si rodiče s dětmi mohli odpočinout," zmiňuje nový předseda. V současnosti podle něj existuje několik možností, kde by takový areál mohl vzniknout, a čeká se na výsledky dalších jednání se zainteresovanými stranami.
Podobně důležité je podle něj pamatovat na to, že Svatý Hostýn je nejen nejnavštěvovanějším poutním místem v naší zemi, ale nově také Národní kulturní památkou. "Je to místo nejen pro poutníky, ale i pro turisty, a my musíme pamatovat také na ně a překračovat bariéry, které nás od nich dělí," je přesvědčen Jurečka a dodává: "Svatý Hostýn se tak může stát místem, kde se tito lidé setkají s vírou."
Jiří Gračka, KT

 

Před 150 lety se narodil významný architekt Dušan Jurkovič

Narodil se 23. srpna 1868 v obci Turá Lúka (dnes součást Myjavy) na Slovensku. Po studiu na nižším gymnáziu v Šoproni odešel do Vídně, kde v letech 1884 až 1889 studoval na Státní průmyslové škole. Po návratu na Slovensko spolupracoval s lidovými tesaři z Oravy, jejichž práce ho zaujala. Poté studoval valašské lidové stavby u vsetínského stavitele Michala Urbánka, s  nímž navrhoval pro národopisnou výstavu v Praze valašskou dědinu a další folklórní stavby.
Postupně začal být známým a od roku 1896 již působil jako samostatný architekt v Brně. Ocenění práce mu přineslo zakázku na stavbu souboru výletních ubytoven Pustevny na Radhošti (1897–1899). Mezi lidmi začal být nazýván básníkem dřeva. Během své „brněnské“ životní etapy realizoval projekty lázeňských domů v Luhačovicích (1901–1903), úpravy zámku v Novém Městě nad Metují (1908–1913).
V době první světové války postupně navrhl a realizoval řadu vojenských hřbitovů a památníků doma i v cizině. Je autorem návrhu mohyly M. R. Štefánika na Bradle.
V době spolupráce s malířem Jožou Uprkou, který navrhoval původně skleněné mozaiky křížové cesty na Svatém Hostýně (keramické mozaiky zde rovněž vytvořil Jano Köhler), přestavěl také jeho dům a ateliér v Hroznové Lhotě včetně vnitřního zařízení.
Po vzniku Československé republiky se vrátil na Slovensko a usadil se v Bratislavě. Roku 1919 se stal přednostou Památkového úřadu v Bratislavě. Vedle bohaté architektonické a návrhářské tvorby se usilovně věnoval i objevování krás slovenské krajiny a její propagace v Čechách a na Moravě. Stal se „uměleckým“ architektem, který dokázal postavit pohádkové obytné domy, stejně tak jako průmyslové objekty.
Zemřel po životě naplněném tvůrčí uměleckou prací 21. prosince 1947 v Bratislavě. Jeho dílo, specifické svým výrazem a charakterem, zahrnuje téměř 400 architektonických návrhů. Jejich část nebyla vinou války a tím i nedostatku financí ke škodě budoucích časů realizována (např. projektované stavby na Svatém Hostýně).
Josef Pala

 

 

Orli a učitelé se sešli u Panny Marie

Dvě jubilejní poutě zaplnily o uplynulém víkendu Svatý Hostýn: v sobotu sem podesáté doputovali učitelé a v neděli si zase členové Orla připomněli výročí nástupu komunistické totality.
Ke slavení mše svaté při orelské pouti se v neděli sešli hned dva arcibiskupové: společně s hlavním celebrantem kardinálem Dominikem Dukou také arcibiskup Jan Graubner, kterému zástupci Orla pogratulovali k jeho blížícím se 70. narozeninám.
Členové a příznivci Orla si připomněli 70. výročí pouti, kdy na Svatém Hostýně v roce 1948 více než sto tisíc poutníků manifestovalo za náboženskou svobodu a po níž byli členové Orla odsouzeni k vysokým trestům.
Odpor orlů vůči oběma totalitám i jejich přínos k získání svobody představily výstavy v Jurkovičově sále. Jejich úctu k Panně Marii bude zase od neděle připomínat pamětní deska, kterou na 3. zastavení křížové cesty požehnal arcibiskup Graubner.
Celebrantem sobotní bohoslužby na pouti učitelů byl českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád. Učitele při ní upozornil, že v pedagogice je nejdůležitější kříž. "Tvoří ho horizontála vztahů k ostatním lidem a vertikála vztahu k Bohu. Nic na tomto světě není důležitější než učit právě tomuto," upozornil biskup Posád.
Jiří Gračka, KT

Fotografie z nedělní pontifikální mše sv. v rámci orelské pouti

Desátá pouť pedagogů na Svatém Hostýně

V sobotu 18. srpna 2018 se sešli učitelé, vychovatelé, ředitelé a další pedagogové na Svatém Hostýně , kde se konala již desátá na pouti pedagogů. Pozvání od pořadatelů pouti přijal Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický, který je zároveň předsedou Rady ČBK pro mládež. Pečuje-li o naši mládež, jistě má co říci i pedagogům. Tedy těm, kteří navazují na rodinnou výchovu, doplňují ji a připravují mladou generaci do života. Při mši svaté, která se konala v 10,15 hod., koncelebroval i rektor baziliky P. Jiří Šolc.
Téma přednášky znělo: „Disharmonický člověk a jeho výchova aneb pokus o pedagogiku založenou na Bibli.“ Ve své promluvě hovořil otec biskup o zásadním postavení rodiny při výchově dětí. Dobře fungující rodina, kterou tvoří samozřejmě matka a otec, tedy žena a muž. Právě spojku "A" mezi slovy žena a muž velmi zdůraznil, několikrát zopakoval. Spolu se doplňují, tvoří celek, jsou oba celistvým člověkem.
Dále pan biskup vyzdvihl myšlenku, že škola a její učitelé jsou pro rodiče pouze pomocníky při výchově. Tato skutečnost bývá mnohdy v naší společnosti opomíjena. V promluvě a posléze na přednášce v Jurkovičově sále zdůraznil otec biskup důležitost kříže v pedagogice, ve formování osobností dětí: Aby byla výchova správně nastavena, musí existovat horizontála kvalitních vzájemných vztahů mezi lidmi podílejícími se na této výchově a zároveň nesmí chybět vertikála vztahu vychovatele s Bohem. Obě dimenze jsou nepostradatelné.
Setkání s otcem biskupem Posádem v Jurkovičově sále bylo přítomno šest desítek pedagogů. Je pravda, že ne všichni učitelé, kteří se účastnili mše svaté, přišli na následující přednášku. V závěru byl čas i na dotazy z pléna. Mnozí přítomní využili možnosti osobního setkání a krátké rozhovory s otcem biskupem následovalyi po přednášce. Děkujeme Mons. Posádovi za povzbudivá slova pro nás, kantory, do nového školního roku.
Lubomír Vývoda

 

1. svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, sobota 11. srpna, doplněno video, dvě fotogalérie k prohlížení

 

 

Vážení a milí přátelé, bratři a sestry

Bůh dal člověku svobodnou vůli a svobodnou mysl. Náboženská svoboda, její uchování, udržování a předávání mladé generaci, je odrazem těchto božích darů.

Křesťanská sportovní organizace Orel a její historický vývoj neustále názorným příkladem ukazuje dnešní mladé generaci, a to nejen křesťanské, jak je nutné i v dnešní hektické době víru a náboženskou svobodu chránit, manifestovat a bojovat za ni.

V rámci výročí významné orelské pouti v roce 1948 vyprošujeme Boží požehnání a milosti společně s ochranou Matky Boží všem členům a příznivcům této bohulibé organizace.

V modlitbách děkujeme a vzpomínáme na všechny, kteří v duchu orelské činnosti založené na křesťanských základech obětovali Bohu za nás za všechny více, než si umíme představit.

Za výbor Matice svatohostýnské a její členskou základnu
Mořic Jurečka

 

Orelská pouť 2018 - pozvánka

Vážené sestry, vážení bratři,
jako každoročně i letos se vydejme společně k Matce Boží na Svatý Hostýn.
Orelská pouť se koná ve dnech 18. a 19. srpna 2018. Letos si připomeneme 70. výročí od orelské pouti v roce 1948, kdy na Svatý Hostýn na sto tisíc poutníků připutovalo manifestovat za náboženskou svobodu. Následkem toho byli členové ústřední kanceláře a náčelnických rad odsouzeni k vysokým trestům.
Přijměte srdečné pozvání na letošní pouť, abychom společně poděkovali za obnovu Orla a rozvoj orelské činnosti a vyprosili si další přízeň a požehnání, aby se orelská činnost mohla rozvíjet v duchu svých tradic ve svobodné zemi.
V Jurkovičově sále můžete shlédnout výstavy, které poukazují na odpor Orla vůči oběma totalitním režimům a na jeho přínos pro získání svobody.
Vyzýváme jednoty a župy k hojné účasti praporů. Každý prapor obdrží pamětní stuhu. Bude také odhalen orelský památník.
www.orel.cz

 

Pozvánka na Pouť Matice svatohostýnské a na setkání s důvěrníky, neděle 2. září 2018

Pozvánka na duchovní koncert Za nebeskou branou II., který se koná v neděli 2. září ve 13:30

Na Chvalčově skončila výstava Magický Hostýn

Střední průmyslová škola nábytkářská v BpH vystavovala v Jurkovičově sále exponáty vztahující se k T. Baťovi

 

Zelenou stopou na Svatý Hostýn 2018

Po krátké společné modlitbě a přivítání otcem Vratislavem Kozubem vykročili první srpnovou sobotu již pošesté účastníci tradiční pouti lesáků, myslivců a všech, kterým není osud naší přírody, lesa a prostředí kolem nás lhostejný. Trasa pouti je stále stejná a zvládnutelná i pro fyzicky méně zdatné poutníky.
Z Podhradní Lhoty jsme se vydali po lesních cestách k loukovskému polesí a pak dál přes Chvalčov na Svatý Hostýn. Cestou jsme se zastavili poblíž místa tragického úmrtí mladého lesního dělníka a v modlitbě vzpomněli na všechny zemřelé a nemocné lesáky, myslivce a pracovníky v lese a prosili P. Marii Svatohostýnskou o ochranu pro všechny, kdo v lese pracují nebo do lesa rádi chodí. U obrázku svatého Huberta na loukovském polesí jsme modlitbou uctili našeho patrona.
Po krátkém občerstvení a načerpání sil jsme za plného slunce vyrazili do strmých svahů Svatého Hostýna. Studená svatohostýnská voda u Vodní kaple byla pro všechny odměnou, osvěžením a posilou. Zbývajících pár metrů po hostýnských schodech bylo po takovém povzbuzení hračkou. Po společné modlitbě Cesty světla byla pouť zakončena mší svatou, při které nám zazpíval a zahrál Sbor svatého Huberta z Loučky.
Po svátostném požehnání jsme se všichni společně vyfotili a letošní putování „zelenou stopou“ ukončili posezením u kávy. Děkujeme všem lesákům, myslivcům a přátelům přírody, kteří s námi putovali i těm, kteří ač s námi nemohli jít, na nás mysleli a byli s námi duchovně spojeni v modlitbách. Velký dík a upřímné Pán Bůh zaplať patří všem, kdo se zapojili do organizace pouti a hlavně Marušce Pšenicové z Kunovic, která s námi poprvé z důvodu nemoci neputovala. Těšíme se na setkání s Vámi i v příštím roce.
Josef Dostál

Fotografie z putování

 

Letos na Svatý Hostýn po šesté - pozvánka

Pěší pouť na Svatý Hostýn z obce Podhradní Lhota u Rajnochovíc v okrese Kroměříž se letos uskuteční již po šesté. Netradiční putování Iesáků, myslivců a přátel přírody všech generací krajinou Hostýnských vrchů je zvládnutelné i pro fyzicky méně zdatné poutníky.
Délka poutní trasy z Podhradní Lhoty na Svatý Hostýn je přibližně 16 km.
Putování zakončíme mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.
Nebojte se přijít putovat s námi, každý poutník je vítán!

 

Hlavní pouť v Rajnochovicích v neděli 29. července, loni jsme ji oslavili pěší poutí z Bystřice p.H.

 

Desátá pouť pedagogů, sobota 18. srpna 2018

Orelský běh na Svatý Hostýn, sobota 18. srpna 2018

Závěrečný koncert letní školy barokní hudby sobota 18. srpna v 19:00 v bazilice na Svatém Hostýně

 

Fotografie z Pouti valašských dechových hudeb - dvě fotogalérie k prohlížení

 

Zahrádkáři a ovocnáři v létě 2018

Nastal krásný letní den,
s ním já jsem spokojen.
S chutí vyrazím do zahrady,
koukám, s ovocem si nebudu vědět rady.

Strom obsypaný švestkami
větve se pod tíhou klaní.
A kanadské borůvky na keři,
co jich tam je, nikdo neuvěří.

Pustím se na radu rodiny  
při zavařování strávím hodiny.
Udělám šťávu do foroty,
a taky nějaké ty kompoty.

Hrušky, to jsou taky návaly,
budu muset z nich dělat křížaly
Pak k tomu přidám švestky,
práce bude moc, budu to mít těžký.

Něco dám taky zamraziti,
to bude dobré k použití.
S přidáním do obyčejného jogurtu,
posypku na buchtě nebo na dortu.

Když nastanou mlhy a zima,
naše zásoby, ty budou príma.
Nebudeme muset do obchodu,
použijeme bez obav naší zásobu.

Tak budeme žít zdravě,
bez ÉČEK v naší ovocné stravě.
A tak se těším zase na to,
až bude příští léto stát opět za to.

Nedočkavý Ivo Doležilek
se z počátku toho lek.
Určitě přijde, jako vždy, dobrá hvězdná konstelace,
no řeknu, bude to zajímavá práce.

Raduje se Ivo D. - 24. července 2018

 

Prázdninové radovánky ,,jak pro koho“

Nastalo léto, přišly prázdniny
a tak se těší na vnuky(čky) dědové i babiny.
Budou vymýšlet různé aktivity
Jak pro seniory, tak pro vnoučata, aby jste byli hbití.

Buďme rádi, že jsou s námi
naše ztuhlé kosti jsou s nimi rozhýbány,
je to jenom na prázdninovou chviličku,
přes prázdniny, má někdo takovou rozcvičku.

Omlouvám se ,, máte je doma“ jsou s vámi
když budou blbnout, je to pohroma k požehnání.
Ale buďte rádi, že je máte doma ke hlídání,
v prázdném domě je ticho, a pak je postrádáte.

Dcery neb synové propůjčí vám ratolest
na víkendové, neb volno na potěšení, a jste rádi že je máte.
To je opět nové k životu omlazení
a na duši nové pohlazení.

Příjemné prožité prázdniny přeje Ivo D. 4. července 2018

 

 

 

Tak ty naše paní učitelky (i ředitelky) mají to nejhorší za sebou a už to jde jen k lepšímu

Poutní sezóna vyvrcholí v polovině srpna

1. svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR sobota 11. srpna 2018

Pozvánka na Muzikantskou pouť v neděli 5. srpna

Pěší putování na Svatý Hostýn zelenou stopou v sobotu 4. srpna 2018

 

 

Na Chvalčově byly Hody

Hody 2018 Chvalčov - vernisáž výstavy Magický Hostýn

 

P. František Král oslavil 30 let od udělení svátosti kněžství a naše matice byla u toho

Městys Spálov v Oderských vrších (rodiště P. Františka Krále sousedící s vojenským újezdem Libavá v blízkosti poutního místa Maria ve Skále) se stal místem, kde otec oslavil 30 let od udělení svátosti kněžství. V současné době je děkanem ve Vsetíně (děkanát v rámci olomouckého arcibiskupství) a je taky členem výboru Matice svatohostýnské.
Společná děkovná mše sv. se konala v neděli 24. června 2018 v zaplněném kostele sv. Jakuba Staršího ve Spálově. Po mši sv. mu poděkovali zástupci organizací, kde zanechal významný otisk v rámci svého kněžského působení. Dostavil se i hejtman zlínského kraje. Na závěr byli všichni přítomí farníci i poutníci pozváni na oběd do místní sokolovny.

Fotografie

 

Zrakově postižení na Svatém Hostýně

Lidé se zrakovým postižením se v sobotu 23. června sešli při "své" pouti na Svatém Hostýně. Mysleli při ní na to, jak být prospěšní svému okolí. "Vždycky si při této pouti uvědomuji, kolik Božích požehnání dostávám," shrnuje iniciátor akce Kvido Sandroni. Lidé nevidomí a se zrakovým postižením se podle něj při pouti snaží rozlišovat, jaké je jejich místo v církvi. "Je to povzbuzení, abychom se zapojovali do běžných farních činností a nabízeli svou pomoc," dodal.
Poutníci se přepravují autobusem, ale není to kvůli problémům se zrakem. "Stárnou a chodí se jim hůř, snažíme se jim proto cestu usnadnit. Občas si někdo povzdychne, že by se chtěl nechat vyvézt až k bazilice, ale aspoň ty schody od parkoviště ke kostelu musí každý zvládnout sám," usmívá se Sandroni.
KT, gra

 

 

Valná hromada Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje

V úterý 19. června 2018 se na Svatém Hostýně v zasedačce Poutního domu č.1 konala Valná hromada Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. Jejím předsedou je zlínský krajský radní pan Jan Pijáček. V průběhu VH se výrazně angažovali Ing. Martina Janochová (ředitelka stezky) a Ing. Martin Peterka (projektový manažer a trasér stezky).
Tato stezka, která bude mít několik tras, povede poutníky ze severu (z Polska a možná i ze Švédska) na jih, do Soluně a Říma. Určitě nebude konkurovat evropskému poutnictví do Compostely ke hrobu sv. Jakuba, ale různé propoje a společné uzly se nabízejí. Valná hromada měla své účastníky i prostřednictvím videokonference v řecké Soluni, odkud k nám kdysi oba svatí bratři zamířili. Pro Soluň byl celý průběh VH tlumočen a i odtud přišly zajímavé podněty. Zdá se, že snahy propojit stezku přes Maďarsko a Chorvatsko budou úspěšné.
Důležitým sdělením bylo to, že došlo k dohodě s Klubem českých turistů a trasy stezky budou v terénu vyznačeny v rámci značení turistických tras. Tento klub ale převede trasy na ty, které jsou obvyklé a už vyznačené - více se půjde do přírody a mimo silnice.
Středobodem na území České republiky je a bude Velehrad. Svatý Hostýn je na hlavní trase a přispěl ke vzniku této poutní trasy - http://www.cyril-methodius.eu/24746-cm-trasy. Hlavním organizátorem, který převzal tento odkaz po Matici svatohostýnské, se pak stala Centrála cestovního ruchu ve Zlíně - http://www.ccrvm.cz/ a z jejích aktivit vznikly i podpůrné aktivity dalších krajů na Moravě i na Slovensku.
Matice svatohostýnská zajistila kulturní prostředí pro jednání valné hromady a na její závěr byla komentovaná prohlídka objektů na Svatém Hostýně, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Fotografie

 

4. pouť schol a scholiček a 5. pouť klubů a přátel historických vozidel

Sluncem prozářený sobotní den 16. června 2018 před 11. nedělí v liturgickém mezidobí nabídl poutníkům i turistům na Svatém Hostýně nečekaný kulturní zážitek, propojení dvou svatohostýnských poutí, 4. pouti schol a scholiček a 5. pouti klubů a přátel historických vozidel (autoveteránů). K Panně Marii Svatohostýnské se sjelo na 140 děvčat a chlapců z 9 schol a scholiček z různých moravských míst. Na mši svaté v 9 hodin vystupovala chrámová schola z Kopřivnice, na mši svaté v 11:30 hodin chrámová schola z Příbora. Během hlavní mše svaté v 10:15 hodin se představily chrámové scholy z Valašska, z Francovy Lhoty a ze Zašové a spontánně se přidávaly i další přítomné scholy.
Po odpoledním požehnání čekal všechny přítomné poutníky i turisty ve svatohostýnském amfiteátru příjemný duchovní program, vystoupení všech zúčastněných schol a scholiček. Studentská chrámová schola ze Zašové zaujala svým energickým mladistvým vystoupením. Třicetičlenná štramberská schola a scholička zapůsobila nejen svým působivým představením ve stylových modrých trikotech, ale také svými nejmenšími zpěváčky s neuvěřitelným spontánním projevem. Příborská schola svým profesionálním vystoupením jen potvrdila svou skoro třicetiletou činnost na půdě kůrů příborských kostelů. Schola z Horního Lidče stále naplňuje své heslo: „Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá“.
V polovině programu se sešli na podiu všichni členové schol a scholiček, a bylo jich skutečně na 140, a společně zazpívali Panně Marii Svatohostýnské a všem přítomným posluchačům působivou mariánskou píseň Madonu.
Ve druhé polovině odpoledního programu se prezentovaly scholy a scholičky z Valašska. Zasněžená schola z Velkých Karlovic (kostel Panny Marie Sněžné) neustále každoročně obohacuje setkání schol na Svatém Hostýně a v Lidečku. Roztomilé scholy a scholičky z Drnovic a Újezdu u Valašských Klobouk zaujaly svým interaktivním přednesem s hudebními nástroji a se zapojením pohybových prvků do svého vystoupení. Schola z Francovy Lhoty důstojným způsobem ukončila vystoupení všech zúčastněných schol nejen svým podmanivým představením, ale také ukončením modlitbou, kterou scholička zakončuje své zkoušky. Nakonec si všechny scholy společně zazpívaly.
Díky Bohu a Panně Marii scholy a scholičky neustále pracují na obměňování své členské základny, studující mládež odchází, omladina přichází, objevují se noví sbormistři a vedoucí schol, svá místa nachází mladí nadaní multiinstrumentalisté, zapojuje se mládež s citem pro interaktivní hudební a pohybový projev. Setkání schol a scholiček na Svatém Hostýně by mělo být právě proto tím ideálním prostředím, motivem a stimulem pro rozvoj křesťanských aktivit našich dětí a mládeže.
Velké poděkování patří Duchovní správě na Svatém Hostýně, Matici svatohostýnské a Valašské nadaci ve Francově Lhotě za to, že se snaží neustále podporovat tyto bohulibé aktivity naší moravské křesťanské mládeže.
Mořic Jurečka

Fotografie ze 4. pouti schol a scholiček
Fotografie z 5. pouti klubů a přátel historických vozidel
Video z těchto poutí

 

Kardinál Trochta patronem milovníků auto a moto veteránů

Majitelé historických aut považují za svého patrona vedle sv. Kryštofa nyní i kardinála Štěpána Trochtu. 'Podporu jeho blahořečení vyjádřili při sobotní pouti (16.6.) na Svatém Hostýně.
„Tenhle jsem našel v příkopě,“ předvádí majitel kolemjdoucím svůj motocykl a hrdost mu přitom září z očí, podobně . jako desítkám dalších účastníků pouti historických vozidel. A právem: uváděných sedmdesát let by novotou zářícímu stroji každý nehádal.
Vytrvalost milovníků autoveteránů vyzdvihl v promluvě při zahájení také rektor svatohostýnské baziliky P. Jiří Šolc SJ. „Tato vozidla se často našla zaprášená někde v kůlně. Když se jich ale ujal někdo zkušený, ze stroje zralého do šrotu vzniklo krásné dílo,“ upozornil. A zároveň připomněl, že péči si zaslouží také lidské nitro. „I tam to může vypadat jako v zaprášená stodole. S Boží pomocí ho ale máme proměnit zpět do stavu, který pro něj naplánoval jeho Tvůrce,“ vybídl přítomné a dodal: „Kéž je tato pout' povzbuzením, abychom úctu, jakou máte ke svým strojům, dokázali vztáhnout i na věci duchovní.“
To, že na duchovní věci nezapomínají, stvrdili majitelé historických vozů hned vzápětí, když vedoucí klubu veteránů z Rožnova pod Radhoštěm Vladimír Šimek oznámil, že za svého patrona společně se sv. Kryštofem prohlašují i kardinála Štěpána Trochtu.
Iniciativa, se kterou přišli lidé z Valašské nadace se sídlem v Trochtově rodné Francově Lhotě, přitom není jedinou akcí s cílem šířit věhlas jejich rodáka. Na místě mohli lidé podpořit i petici za Trochtovo blahořečení nazvanou „Zapomenutý in pectore“ a odnést si kartičku se čtrnácti zastaveními Trochtovy životní cesty. Nechyběl mezi nimi Terezín a Mauthausen, kde byl za války vězněn, Vatikán, kde byl roku 1969 jmenován kardinálem „in pectore“, tedy utajeně, anebo Turín, kde prošel formací u salesiánů.
Holubice poletí z Turína
Toto severoitalské město využijí lidé z Valašské nadace a farníci k propagaci kardinála Trochty ještě jinak. V nejbližších dnech z Turína vypustí dvacet poštovních holubic, aby urazily stejně jako kdysi mladý Štěpán Trochta takřka tisícikilometrovou cestu na Moravu. "Pokud se to povede, budou chtít akci zopakovat příští rok a poté vždy za pět let při výročích úmrtí svého rodáka.
„Salesiánské učiliště v Turíně má v Trochtově životě významné místo, protože právě tady načerpal inspiraci a posilu pro své životní postoje,“ sdělil jednatel Valašské nadace Josef Kliš. „Holubice jsou zase symbolem čistoty, která tomuto mučedníkovi přísluší,“ doplnil Jiří Buček, šéf holubářů z třiceti Valašských vesnic, kteří za akcí stojí.
Věrný až do smrti
Za svým duchovním postojem, který si z Turína odnesl, stál Třochta podle pořadatelů až do smrti, a to přes snahu komunistů o jeho kompromitaci a likvidaci. „Musel jednat takticky, protože znal lágry a kriminály i zevnitř. K mocipánům ale nebyl loajální a zemřel po tvrdém výslechu,“ doplnil Josef Kliš.
KT, Jiří Gračka

 

Na Svatém Hostýně se uskutečnil seniorský relaxační pobyt

v době od 10. do 15. června 2018. Čtyřicítka účastníků z různých míst republiky se stala na pět dní poutníky a hodně se toho nachodilo pěšky.
Byli jsme 3x na autobusovém zájezdu po okolí Svatého Hostýna a jeden den byl věnován výhradně tomuto poutnímu místu.Velice mě překvapili i lidé s menší pohyblivostí, kteří měli možnost využít kratších připravených tras. Ve skupině často překonávali sami sebe a večer z toho měli radost.
Zde alespoň výčet toho, co jsme navštívili - Pustevny, pěšky na Radhošť ke kapli a zpět, kostel sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě, působivou kapli Sv. Ducha ve Starém Zubří, poutní kostel v Zašové a pramen Stračka, farní kostel v Příboře, náměstí a Freudův dům, piaristické zahrady, refektář kláštera, farní kostel ve Štramberku, zdejší náměstí a samozřejmě Trůbu, prošli jsme Horní baštou, dřevěný kostelík sv. Kateřiny, úžasný kostel v Sazovicích, poutní místo Provodov, kostel v Luhačovicích a nakonec jsme zde prošli celými lázněmi až k přehradě.
Na tomto místě díky za předem objednané průvodcovské služby na těchto místech. Byli jste skvělí, zapálení pro věc, kterou děláte a uměli to poutavě podat pro nás poutníky a turisty.
Taky na Svatém Hostýně, kde jsme byli všichni ubytováni, se nikdo nenudil. Asi polovina se účastnila ranní mše sv. a večer chodila na růženec do baziliky. Konaly se zde taky komentované prohlídky téměř všech pamětihodností, které se zde vyskytují vč. těch, které jsou pro veřejnost uzavřeny.
Večer bylo 1x posezení u ohně s opékačkou a po celou dobu pobytu jsme mohli sdílet své zážitky při společných besedách na různých místech v areálu poutního místa. Účastníci byli spokojeni s kvalitou stravy a možnostmi, které nabízí Poutní dům č.3.
Rozloučení bylo snídaní v pátek a pak se účastníci rozjeli různými směry a dopravními prostředky ke svým domovům do reality běžných dnů.
Děkuji poutníkům, účastníkům akce, za jejich dochvilnost, ukázněnost a zájem o připravené trasy.

Následují odkazy na jednotlivá navštívená místa, fotografie z akce a pozvánka na další seniorský pobyt:

http://www.matice-radhost.cz/  http://ado.cz/poutni/radhost/radhost.htm
http://www.svatazdislava.cz/
https://www.zubran.cz/2014/09/11/pamatky-v-zubri-kaple-sv-ducha/
https://www.maticezasovska.cz/  http://ado.cz/poutni/zasova/zasova.htm
http://www.pribor.cz/www/cz/farni-kostel-narozeni-panny-marie/
http://www.pribor.cz/www/cz/rodny-dum-sigmunda-freuda/
http://www.pribor.cz/www/cz/piaristicky-klaster-kolej-a-gymnazium/
http://www.stramberk.info/dr-cs/348-kostel-sv-jana-nepomuckeho.html
http://www.stramberska-truba.info/
http://www.stramberk.info/dr-cs/21-horni-a-dolni-basta.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svaté_Kateřiny_(Štramberk)
Kostel v Sazovicích  https://www.farnostmyslocovice.cz/news/mse-sv-v-kostele-sv-vaclava-v-sazovicich/
http://ado.cz/poutni/provodov/provodov.htm
http://www.luhacovice.cz/

Ivo Buráň

 

Pozvánka na koncert  Za nebeskou branou II. (od svaté Máří do Tří králů)

Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská zvou členy Matice svatohostýnské a poutníky na duchovní koncert – světci v lidových i církevních písních, pranostikách, obyčejích, který se koná v neděli 2. září v 13:30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.
Účinkují: soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, nositel ceny Laureát Strážnice 2010, kvartet Komorního sboru P. J. Vejvanovského z Nového Jičína, sólisté chrámového sboru ze Štramberka.
Tento duchovně koncipovaný pořad je poděkováním a zároveň dárkem všem členům Matice svatohostýnské za jejich dlouholetou činnost pro zvelebování našeho mariánského poutního místa.
Akce se realizuje v rámci pouti členů Matice svatohostýnské a setkání důvěrníků.

 

Relaxačně duchovní pobyty pro seniory na Svatém Hostýně

V červnu a září roku 2018 připravila Matice svatohostýnská relaxačně duchovní pobyty určené pro seniory, kteří nemají problémy s pohybem a chůzí.
Pobyty se uskuteční od nedělního večera do pátečního rána, a to v termínech od 10. do 15. června a od 9. do 14. září.
Denní program zahrne možnost individuální účasti na ranní mši svaté a večer na modlitbě růžence v bazilice. Snídaně a večeře bude společná formou polopenze. Každý pobyt bude zahrnovat 3x autobusový zájezd k návštěvě poutních a zajímavých míst v okolí Svatého Hostýna. Jeden den bude plně věnován Svatému Hostýnu a jeho nejbližšímu okolí.
Večer bude možnost táboráku s opékáním, po ostatní večery bude možnost zábavy ve společenské místnosti a taky noční vycházky a komentované prohlídky zajímavých objektů na Svatém Hostýně. Hudební nástroje, hudebníci a baviči jsou vítáni.
Trasy autobusových zájezdů zahrnou zajímavá místa do 70 km od Svatého Hostýna, jako např. Luhačovice, Provodov, Olomouc a Svatý Kopeček, Kroměříž, Pustevny, kaple na Radhošti, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Zašová, kaple ve Starém Zubří a na Prostřední Bečvě, Příbor, Štramberk a popř. i jiná místa. Výběr bude proveden těsně před pobytem a jedním z kritérií bude i počasí.
Náklady na osobu - viz pozvánka na relax

Videopozvánka TV Noe na zářiový relaxační pobyt

 

 

Informace o GDPR (o ochraně osobních údajů),

určena pro členy Matice svatohostýnské jako subjekty údajů

Vážení přátelé
Matice svatohostýnská z.s., DIČ: 00206776, IČ: 00206776., se sídlem Svatý Hostýn 115, je správcem vašich osobních údajů, které nám k naší činnosti poskytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Dagmar Fojtů. Zpracování provádíme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, údaje jsou zpracovávány po dobu trvání zájmu o naše aktivity. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku.

 

 

Víkendový pobyt prarodičů s vnoučaty - 22. – 24. června

Valná hromada Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje - 19. června na Svatém Hostýně

V pondělí 18. června - vernisáž výstavy Baťa očima studentů v Jurkovičově sále

5. pouť klubů a přátel historických vozidel, sobota 16. června

4. pouť schol a scholiček, sobota 16. června

V pátek 15. června ve 23:45 vyjde Noční modlitební procesí z Bystřice p. H. na Svatý Hostýn

Druhá krojová pouť - byla v neděli 10. června 2018

Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví - byla v sobotu 9. června 2018

Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo) - sobota 2. června

Pouť přátel a dobrodinců díla Dona Bosca v Havířově - sobota 2. června

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi o víkendu 1. – 3. června 2018

Výzva dětem - ještě i na počátku června můžete poslat či přinést obrázek či příspěvek psaný slovy o životě ve své farnosti. Vítězné příspěvky budou odměněny MSH - pobytem pro rodinu na Svatém Hostýně o víkendu

 

Śestnáctá pouť včelařů se konala ve dnech 19.- 20. května

Videozáznam z této pouti

Zhodnocení pouti na stránkách včelařů

Pozvání na 16. včelařskou pouť v sobotu a v neděli 19. - 20. května 2018

 

Seminární pouť za nová duchovní povolání

 

Položení základního kamene Národního divadla před 150 lety bylo událostí nevídaných rozměrů

Slávu, jaká vypukla před sto padesáti lety – 16. května 1868, nezažila Praha už dlouho. Tisíce slavnostně ustrojených lidí, hudba, alegorické vozy. Všichni chtěli být přítomni slavnostnímu položení základního kamene Národního divadla.
Myšlenka výstavby Národního divadla se začala rodit od roku 1844. "Privilej na vystavění, zařízení, vydržování a řízení" samostatného českého divadla byla sice udělena již v dubnu 1845, ovšem až za dalších šest let Sbor pro zřízení českého národního divadla v Praze vydal první veřejné provolání k zahájení sbírek.
Nutno dodat, že nebyly pouze lidové, ale prostředky na stavbu poskytl rovněž panovník a šlechta – Chotkové, Kinští, Schwarzenbergové, Harrachové, Černínové, Nosticové a Kolowrat-Krakovský. Osobní příspěvek Františka Josefa I. čítal pěti tisíc zlatých a po ničivém požáru dalších 13 tisíc.
Pro zakoupení vhodného pozemku přicházelo v úvahu hned několik míst, Národní divadlo tak dnes mohlo stát na Staroměstském, Karlově nebo Václavském náměstí namísto paláce Koruna. Nakonec byl z výnosu prvních sbírek zakoupen pozemek bývalé solnice s krásnou vyhlídkou na hradčanské panorama, jehož lichoběžníkový půdorys a určitá stísněnost však uložily stavitelům budovy nelehkou úlohu.
Doba Bachova absolutismu ovšem počinům tohoto druhu právě nepřála, a tak došlo nejprve k výstavbě divadla prozatímního v zadní části pozemku. Pojmenováno bylo - jak jinak - Prozatímním, a jeho budova byla později zakomponována do Národního divadla.

Základních kamenů není nikdy dost
A základní kámen? Nakonec nebyl jeden, ale rovnou několik. Původní představa o jediném kousku, pokud možno z Řípu, doznala změny, všechny kraje totiž chtěly přispět kamenem vlastním. Do Prahy byly sváženy postupně a každému z nich bylo přiděleno pořadové číslo.
Jako zcela první dorazil už 5. května kámen z Radhoště, obdržel tedy jedničku. Favorit z Řípu, doprovázený velkými manifestacemi, byl přivezen jako druhý na slavnostně vyzdobeném voze s nápisem "Na Řípu Čech svůj život vzal, na Bílé Hoře dokonal, v matičce Praze teď znovu vstal".
Paradoxně tím hlavním, na který poklepalo čtyřiadvacet známých českých osobností, se stal balvan z lomu Kaménka u Louňovic (kamenolom patřil Gabrielu Žižkovi, členovi sboru pro zřízení Národního divadla, který vhodný kámen věnoval). Řipský čedič se totiž ukázal být příliš tvrdým jak pro urychlené opracování, tak k vytesání otvoru pro kovovou skříňku, do níž byla vložena zakládací listina, dobové mince a tiskoviny plus tři kamenné úlomky, památka na věznění Mistra Jana Husa v Kostnici. A navíc kvůli sporům o to, které místo v zemi je nejvýznamnější a nejpamátnější, zvolil sbor nakonec diplomaticky kámen z náhodně vybraného neutrálního a neznámého místa. Pravým základním kamenem je tedy žulový kvádr z Louňovic na Černokostelecku, ani ostatní místa ale nepřišla tak úplně zkrátka, v základech Národního divadla se nakonec našlo místo i pro ostatních více než 20 památných kamenů.
Další kameny dodal Vyšehrad, Žižkov, Zlatý kůň u Koněprus, Blaník, Hostýn, Svatobor u Sušice, Doudleby, Boubín a Čerchov, Trocnov, Prácheň u Horažďovic, Lipník, Buchlov a Helfštýn, Záhlinice na Moravě, Branka na Dobeníně u Náchoda a Podlažice u Chrasti.

Z Plavského mohylníku, ale i z Chicaga
V základech se rovněž ocitlo pouzdro s hlínou z jihočeského Plavského mohylníku, prehistorického mohylového pohřebiště, a z Podivína dorazila cihla uhnětená z hlíny a vody z pramene, u něhož křtil sv. Cyril. Ten měl ostatně spolu s bratrem sv. Metodějem křtít Slovany i vodou z hostýnské studánky, jejíž plný soudek je prý v podzemí Národního divadla rovněž zazděn.
Ačkoliv nebyl navzdory několika rekonstrukcím dodnes objeven, zřejmě se kdesi v podzemí opravdu skrývá – i on totiž obdržel vlastní evidenční číslo 21.
K základním kamenům se navíc pojí nejedna legenda, třeba jak se při lámání horniny na Blaníku propadl kamenický mistr do hluboké průrvy, a v nitru hory se setkal s blanickými rytíři.
Některé kameny doputovaly se značným zpožděním, třeba bílý mramor od krajanů z Chicaga s nápisem "Co krev pojí, moře nerozdvojí" dorazil teprve po roce. Poněkud kuriózně byly některé odmítnuty, to aby prý nepřipomínaly neblahé události našich národních dějin. Například příspěvek z Přibyslavi nebyl přijat, neboť šlo o místo, kde zemřel Jan Žižka. Těžko říci, co tomu nebozí Přibyslavští říkali!

Regata a alegorické vozy
Velké oslavy začaly již v předvečer památného dne velkou regatou lodí na Vltavě, jakousi obdobou svatojánských Navalis – však také svátek nejznámějšího českého patrona sv. Jana Nepomuckého byl slaven stejného dne jako položení kamenů, čehož vlastenečtí organizátoři šikovně využili pro zvýšení počtu návštěvníků své akce.
Už od rána 16. května korzovaly po pražských ulicích davy lidí (odhadem sto až sto padesát tisíc). Sváteční průvod včetně alegorických vozů a jezdců v čele s Hanáky v krojích, mířící od karlínské Invalidovny směrem k vltavskému nábřeží, vytvářel opravdu pestrou podívanou. Takto například popisuje dobový tisk pražské řezníky:
"V čele jel hlasatel v zeleném hedvábném šatě, sepjatém červeným šatem, za ním vedl jiný jezdec s červeným hedvábným kabátcem a slovanskou šerpou dvacet statečných chasníků v bílých kazajkách a zástěrách s černými spodky do bot, zelenými čapkami s českým lvem a lesklými širočinami na ramenou. Následovalo šest panošů v kroji čtrnáctého věku, dva nesli těžký, řezníkům pražským od Jana Lucemburského darovaný klíč, dva prastarou knihu práv a výsad řeznických. Statečný rytíř na koni vedeném dvěma panoši nesl v ruce prapor, pod nímž bojovali řezníci proti Švédům."
Úvodní řeč pronesl politik, novinář a poslanec Karel Sladkovský, jehož obsáhlý projev se nesl v duchu tehdejšího květnatého stylu: "…Aj ty předrahá máti naše Praho, jak blažeností zářícím okem pohlížíš na bezčetné zástupy lidu nesčíslného, jenž v nepřehledném průvodu slavnostním jeví se dnes před tebou! I neklame tě cit blaženosti mateřské! Ano, jsou to všickni vlastní tvoji synové i dcery, jenž byťsi v nejkrajnější konce širých vlastí našich rozptýleni, v duchu vždy věrně hlásili se k tobě…". Jen původních "sedmero skal" musel vzhledem navýšení počtu základních kamenů pohotově přehodnotit.

Klepali politici, stavitelé, umělci i stavitelé
První poklep se slovy: "Ve jménu národa v Čechách i na Moravě jednotného požehnejž pán Bůh dílu svatyně této, na které národu českému zjevovati a před oči stavěti se má všeliká mravní pravda i krása" provedl František Palacký, následoval František Ladislav Rieger spolu s dalšími politickými a spolkovými osobnostmi Čech a Moravy. Za vědu vystoupil Jan Evangelista Purkyně, za budovatele divadla Josef Zítek se stavitelem Antonínem Havlem, hudbu zastupoval Bedřich Smetana.
A nezůstalo při poklepech – následnou "prostonárodní slavnost" na Letné si vesele užíval lid obecný, zatímco národní elity se odebraly na banket, aby svlažily hrdla přípitky na jednotu slovanských národů. Slavnostní večer zakončila premiéra Dalibora Bedřicha Smetany v Prozatímním divadle.
Místnost se základními kameny, ležící šest metrů pod úrovní řeky Vltavy, může zvídavý návštěvník Národního divadla navštívit dodnes.
Helena Kalendová

Nesmazatelná stopa moravského poutního místa v základech Národního divadla

16. května 1868 byly položeny základy Národního divadla (ND) v Praze. Na světě neexistuje budova, která by ve svých základech skrývala tolik základních kamenů z mnoha historicky významných míst země, jako naše Zlatá kaplička. Přesný počet není znám. Nicméně v evidenční knize je pod číslem 19 veden kámen z Hostýna a pod číslem 21 dokonce „soudek svatohostýnské vody“, který byl, neznámo kde, v základech zazděn. Vlastenecká a obrozenecká vůle našich předků, ohromující duchovní síla poutníků a mariánská zbožnost Moravanů doprovázely namáhavou a strastiplnou cestu pískovcového kamene z Hostýnských vrchů do Prahy počátkem května před 150 lety.
Na pozvání organizátorů oslav 150. výročí položení základního kamene Národního divadla se vydali i zástupci Matice svatohostýnské v sobotu 12. 5. 2018 do naší Matičky stověžaté (Mgr. L. Vývoda, PaeDr. Z. Jančíková, MUDr. M. Jurečka).
Po přivítání ředitelem ND MgA. Janem Burianem na balkónovém prostranství střechy historické budovy následovaly prohlídka základních kamenů ve sklepení a divadelní rekonstrukce událostí kolem roku 1868 v podání herců činohry ND na náměstí V. Havla. Poté ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd a zástupci delegací z rodných míst základních kamenů přednesli své zdravice. Předseda výboru MSH Mgr. L. Vývoda předal symbolický kamínek, pamětní medaili a láhev svatohostýnské vody. Poukázal na odkaz našich předků a zdůraznil význam duchovního požehnání Matky Boží svatohostýnské pro činnost Národního divadla a pro ochranu české kultury.
V reprezentačních prostorách historické budovy jsme byli přítomni slavnostnímu odhalení bronzové busty českého šlechtice Karla III. Schwarzenberka, významného mecenáše a jednoho z hlavních iniciátorů myšlenky založení ND. Z neplánovaného setkání se současným českým politikem panem Karlem Schwarzenberkem a jeho synem vyplynulo milé pozdravení Matici svatohostýnské.
Na kameni z Hostýna je vyrytá část staročeského verše z Rukopisu královédvorského:
„Mrzkostí jest poroba Hospodinu“
ta matka běd. Tak to zpíwal na Hostýnu, w proud Tatar se řítě děd.
z Hostýna z Moravy

Mořic Jurečka

Fotografie z akce

 

Národní divadlo slaví. Základní kámen „svatostánku“ položili před 150 lety

Národní divadlo si v sobotu 12. května 2018 společně s lidmi, kteří dorazili na pražské náměstí Václava Havla, připomnělo 150. výročí položení základního kamene ke stavbě budovy. Historické události zrekonstruovali v hraném představení členové činohry. Následovala zdravice zástupců obcí, z nichž dvacítka základních kamenů pochází. Součástí akce byly i prohlídky fasády divadla, vystoupení folklórních souborů nebo výuka staročeské polky pod vedením sólistů baletu.
Události předcházející svému vzniku připomnělo Národní divadlo na řadě panelů umístěných na piazzettě vedle novorenesanční budovy Josefa Zítka. Herečka Taťjana Medvecká pak v roli Historie provedla návštěvníky úskalími, které museli při úsilí o zbudování divadla překonat čeští vlastenci ztvárnění Jiřím Štěpničkou, Vladimírem Javorským a Davidem Prachařem.
Příznivci divadla se poté mohli podívat na expozici základních kamenů v podzemí divadelní budovy nebo navštívit výstavu darů, které Národní divadlo za dobu své existence obdrželo. Vedle obrazů či broušených váz poutal pozornost například i chodský čakan nebo dřevěný kolovrat.
Ministr kultury Ilja Šmíd (za ANO) dnes instituci popřál, aby lidem přinášela radost a krásná představení. "Tento národ nemá moc jistot, stále něco zpochybňujeme. Ale něco, co se zpochybnit nedá, je to, že Národní divadlo patří nám všem. Že je symbol nejen umění, ale vůbec státnosti," uvedl na akci.
www.info.cz

 

Sarkandrovská pěší pouť z Holešova byla v sobotu 5. 5. 2018, ČTK o této pouti a fotogalérie ze zahájení poutě

Prosebná pěší pouť z Podhradní Lhoty na Svatý Hostýn, úterý 22. května

Koncert pěveckého sboru Vokál Přerov sobota 19.května odpoledne v rámci včelařské pouti

Víkend pro seniory na Svatém Hostýně 18. - 20. května

16. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, neděle 13. května 2018

Pouť Mary's Meals byla na Svatém Hostýně 8. května 2018

Pouť Mary's Meals s poděkováním a prosbami za další požehnání pro tento projekt, 8. května 2018

Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice pořádá pěší pouť rodin z Tesáku na Svatý Hostýn v úterý 8. května

Na Provodově požehnali Otevřené brány 2018

 

Hostýnské návraty Josefa Ruszeláka, zlínského malíře a grafika

Bylo to už hodně dávno, asi někdy po válce, ale stačí přivřít oči a je tu sváteční vzpomínka:
Jsem s rodiči na Svatém Hostýně, na pouti. Slyším společné modlitby poutníků u křížové cesty. Vidím krojované tetičky a také děti v krojích. Louka je plná lidí, sedí v trávě a rozvážně pojídají, co si kdo přinesl. Moje žena si vybavuje ze svého dětství podobný obraz taky, vidí sebe i rodiče na stejné hostýnské louce. A já se bavím představou, že jsme už tenkrát seděli docela blízko sebe. Taky tvrdím, že to hezké děvčátko v hanáckém kraji, které se mně tenkrát líbilo, byla určitě ona - moje budoucí žena. Slušelo jí to.
Hostýn se nám stal místem, kam se spolu moc rádi a často vracíme. Náš rodinný rekord je 12x za rok. K naší soukromé pouti se někdy podaří přizvat přátele, taky kumštýře. Nejdřív se jich ptám: byli jste už někdy na Hostýně? Trvá to mnohým i léta, než se odhodlají k pěší túře. A někteří až v pokročilém věku! (např. Ludvík Kundera, František Listopad, Jiří Karen, Jan Rąjlich). Až tady poctivě přiznali, že díky našemu pozvání jsou tu poprvé, nebo po dlouhých letech (Jaromír Zemina...). Určitě mluvili pravdu, protože na Hostýně se nelže.

Tato často vzácná setkání jsem dokumentoval a upravil na fotopanelu v restauraci Poutního domu č.2. Ty fotografie jsou malá svědectví o vzájemné radosti ze setkání. Potkali se tu přátelé - malíři, sochaři, divadelníci, spisovatelé i básníci. Po prohlídce památných míst pokračují přátelské rozmluvy, jak jinak než tady, u dobrého jídla.
Jeden vedle druhého byli Hostýnem nadšení. Výšlap na posvátnou a pamětihodnou horu - to je především čas věnovaný k rozjímání. k rozmlouvání, zpytování a i ke zpovědi. Když počasí nepřeje a prší, sněží, nebo hrozí ledovice, potom pro zpáteční cestu domů, dolů z kopce, volíme cestu po silnici. To už bývá veselejší - s vnoučaty a s písničkou, anebo si zopakujeme básně ze studentských let. Od K. H. Máchy, přes Erbena kam paměť dosáhne.
Pro básníky mám slabost. Básně jsou pro mne solí i kořením života. Útržky z básní píši do obrazů, někdy stránky veršů instaluji mezi obrazy, dovedou i za mne říct něco, co neumím namalovat. Tož tak. Navrhnul jsem využit příjemného prostředí této restaurace taky k setkávání s výtvarnou tvorbou i poezii. Začal jsem u sebe a pro tuto “první hostýnskou dávka“ jsem sáhnul do šuplíku z 80. let.

 

Pouť Proglasu a TV Noe nebyla na Svatém Hostýně

Matice svatohostýnská vyhlásila výběrové řízení na provozovatele stylového penzionu Ovčárna

Víkendový seminář pro ženy o Sebeúctě a Úctě bude na počátku května

25. mezinárodní hasičská pouť, propagační jízda historické hasičské techniky a videozáznam z pouti

Tradiční pouť známá jako Pouť Proglasu a TV Noe nebude na Svatém Hostýně

 

Páté setkání členů a příznivců moravských matic bylo v neděli 15. dubna v Zašové

Jarním sluncem prosluněná třetí velikonoční neděle provázela účastníky páté společné pouti moravských matic ve valašském poutním místě, v Zašové. Organizátoři letošní matiční poutě, Matice zašovská a Matice radhošťská, přivítali zástupce Matice cyrilometodějské, Matice svatoantonínské, Matice svatohostýnské, Matice svatokopecké i Matice velehradské v poutním areálu kostela Navštívení Panny Marie i v prostorách bývalého trinitářského kláštera. Poutní mši svatou celebroval Mons. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské, koncelebrovali místní pan farář P. Jiří Polášek a P. Bernard Petr Slaboch OPraem. ze Svatého Kopečku u Olomouce. Homilie otce Peňáze se nesla v duchu obou novozákonních čtení k významu poutnictví a o mateřské starostlivosti matic v péči o věřící a poutníky. Kázání ukončil slovy: „Každý z nás na této zemi, poutníkem je k věčnosti“. Po mši svaté následovala komentovaná prohlídka kostela, společná polední modlitba Regina coeli a prohlídka areálu trinitářského kláštera.
V odpoledním programu se nám představily obě valašské matice, Matice zašovská i radhošťská, s velice působivým vystoupením vystoupila zašovská schola, proběhla prezentace o historii trinitářského kláštera (Mgr. Jan Matyáš).
V rámci rozvíjející se církevní turistiky byla prezentována Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Ti, kteří vydrželi až do konce matiční poutě, navštívili společně přírodní poutní areál Stračka s pramenem léčivé vody. Pouť byla zakončena svátostným požehnáním na cestu (P.Jiří Polášek).
Dá-li Pán Bůh, příští šestá společná pouť moravských matic v roce 2019 se uskuteční na Svatém Kopečku u Olomouce.
Mořic Jurečka

Poutní kázání Mons. Jana Peňáze

Vážení a milí,
ještě jednou Vám děkuji za účast na 5. matiční pouti v Zašové. Její uspořádání bylo pro nás velkou zkušeností. Jsme rádi, že jste přijali naše pozvání a svou účastí podpořili naše snažení.
Pozdravujte na Svatém Hostýně
Za Matici zašovskou, Josef Krůpa

Pozvánka na 5. pouť matic v poutním místě Zašová

Poutní místo Zašová

 

Rozhodnutí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem o zákazu vstupu do lesa

 

Pozvánka na Valnou hromadu Matice svatohostýnské a na slavnostní koncert

Pozvánka na Valnou hromadu Matice svatohostýnské a na slavnostní koncert věnovaný hlavně členům matice

 

V sobotu 21. dubna 2018 bude pouť ke sv. Zdislavě do Oldřichovic

 

Z velikonoční tradic

se zachovalo to, že kostelní zvony znějí na Zelený čtvrtek při mši naposledy, pak umlknou až do Bílé soboty, "odlétají do Říma". Mnohde existovala pověra, že když naposledy zvoní na Zelený čtvrtek zvon, má člověk cinkat penězi, aby se ho držely. Jinde zvonili paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši.
Hlas zvonů nahrazovaly o velikonocích nejrůznější klapačky, řehtačky nejen malé do ruky, ale především na jihovýchodní Moravě i velké klapačky na trakařích. Jejich hluk se rozléhal po celé vesnici, na mnoha místech se říkalo, že děti honí proradného Jidáše.
Již ze 16. století je dochována obchůzka s popěvky, namířenými proti Jidášovi a Židům, kteří ukřižovali Krista. V některých venkovských kostelích bylo zvykem, že jeden z chlapců, jakmile kněz začal mši, vyběhl ven a pelášil pryč. Ostatní děti s klapačkami a řehtačkami za ním. Dbalo se, aby honěný chlapec, představující Jidáše, byl zrzavý. Někdy vybíhali chlapci společně a Jidášem byl pak nejlepší běžec či ten, kdo vyběhl z kostela jako prvý. Často se při pronásledování volalo: "Jidáše honíme, klekání zvoníme, při tom se modlíme ...."
Méně často se Jidáš pronásledoval v jiné velikonoční dny.

I na Svatém Hostýně chodili kdysi chlapci z Chvalčové Lhoty s řehtačkami a dřevěnými klapačkami (r. 1916)

 

Svatý týden byl zahájen v bazilice na Květnou neděli průvodem s ratolestmi

 

 

Pořad bohoslužeb na Svatém Hostýně o Velikonocích (29. 3. - 2.4.)

Zelený čtvrtek: 17:00, večerní mše sv.na památku večeře Páně
Velký pátek: 15:00, velkopáteční obřady, pašije, uctívání sv. Kříže a sv. přijímání
Bílá sobota: večerní obřady již náležejí ke Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a začínají v 19:00 .
Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v: 7:15, 9:15, 11:15, 14:15
Pondělí velikonoční, mše sv. v: 7:15, 9:15, 11:15
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu nebudou dopolední mše sv.
Možnost sv. zpovědi bude upřesněna v ohláškách.

 

 

 

Kvůli vichřici se postili v neděli 18. března

Silný vítr zkomplikoval o víkendu život na mnoha místech ČR. Na Svatém Hostýně kvůli němu zůstali poutníci bez zásob i možnosti odjet domů.
V-neděli ráno jsme zjistili, že kvůli popadaným stromům se na Svatý Hostýn nikdo nedostane. Zavřené tak zůstaly všechny restaurace i stánky a my jsme se rázem ocitli bez jídla, popsala napínavé chvíle Marie Vaňková z valašskoklobouckého Centra pro rodinu.
Na Svatém Hostýně se svými kolegy pořádala víkendové setkání pro-snoubence a všichni tak byli navzdory svátečnímu dni donuceni se postit. Naštěstí jsme si mohli uvařit aspoň kávu a čaj a o své skromné zásoby se pak s námi rozdělila další ubytovaná skupina.
Právě okolí Svatého Hostýna patřilo o víkendu k nejpostiženějším místům Zlínského kraje. V sobotu a neděli vyjeli hasiči k celkem 52 případům odstraňování škod po vichřici, z toho 42 jich bylo v okrese Kroměříž a většina kolem Bystřice pod Hostýnem, shrnul mluvčí kraje Roman Žemlička. Silnici na Svatý Hostýn dle něj blokovalo deset padlých stromů a během prací v blízkostí hasičů spadl další. Odklízení proto muselo být načas přerušeno a silnice zůstala pro dopravu uzavřena ještě večer.
Pohroma se přitom vyhnula samotnému poutnímu místu. Nejvíc popadaných stromů bylo uprostřed kopce, v asi dvousetmetrovém úseku silnice. Na vrchoIku ale k žádným vážnějším škodám nedošlo, jak uvedl technický administrátor svatohostýnské duchovní správy Petr Janek.
Šťastného konce se pak během dne dočkali i „trosečníci“ na odříznutém vrcholku. V průběhu odpoledne hasiči volali, že jedou nahoru a v koloně za nimi pak všichni poutníci budou moci z Hostýna odjet, popsala vedoucí hospodářské správy Dagmar Fojtů a dodala, že od pondělního rána je už silnice znovu průjezdná.
KT, Jiří Gračka

 

V sobotu (17.3.) ráno doputovali poutníci ze Svatého Kopečka a o. Marian a další kněží celebrovali mši sv.

 

 

Video z pohřbu P. Františka Měsíce SJ v sobotu 10. března 2018

Snímky z pohřbu a další soubor fotografií

 

Na Svatém Hostýně máme nového kněze

K 1. březnu 2018 rozšířil jezuitskou komunitu na Svatém Hostýně další kněz P. Mgr. et Mgr. Petr Havlíček, dosavadní administrátor akademické farnosti v Olomouci.

 

 

Železný poutník, tradiční noční postní putování Svatý Kopeček - Svatý Hostýn, 16. - 17. 3. 2018

 

Koncept rozvoje poutního místa a návrh na prodloužení volebního období

V poslední době se matiční výbor na poutním místě opakovaně zabývá otázkou důležitosti a pořadí různých aktivit v závislosti na čase a finančních možnostech. V souvislosti s novými úkoly a potřebami doby se tak stále více dostává do popředí otázka, čím je třeba se především zabývat a jakým směrem se v delším časovém horizontu vydat.
K tomu je nutné vytvořit koncept rozvoje poutního místa, shodnout se na něm a posléze se krok za krokem snažit jednotlivé záměry realizovat. Doba pokročila. Není možné mít na zřeteli jen aktuální údržbu, ale také přemýšlet nad další budoucností Svatého Hostýna. Nechceme činit unáhlená rozhodnutí, která jsou v krátkém čase odsouzena k zapomnění, ale realisticky zvážené kroky opřené o finanční a personální možnosti. Takový dokument je pro další práci velmi potřebný. Stávající výbor na něm začal pracovat.
K tomu je však třeba ještě jedna věc. Protože se zvolený výbor každé tři roky z vůle voličů tu více, tu méně obměňuje, bylo by dobré, kdyby iniciátoři projektů měli potřebný čas na jejich realizaci. Doba tří let je pro investiční činnost poměrně krátká. Stávalo se, že nový výbor situaci vyhodnotil jinak a řada možná i dobrých projektů zůstala pouze ve formě idejí. Současní členové výboru se proto usnesli, že květnové valné hromadě předloží návrh na prodloužení mandátu volených členů výboru z dosavadních tří na pět let. Domníváme se, že tento čas je potřebný pro to, aby alespoň některé projekty mohly být realizovány těmi, kteří je navrhli, a nebyly jen nutným úkolem těch, kteří ho po předchůdcích převzali.
Prosíme o Vaše pochopení. Chceme pracovat odpovědně, mít čas na solidní analýzu dosavadních kroků, pokusit se zohlednit předpokládaný rozvoj poutního místa a na základě toho stanovit priority. S výsledky naší práce Vás budeme na našich webových stránkách i stránkách Listů svatohostýnských nadále seznamovat.
P. Vladimír Kelnar

 

Video dokument o Svatém Hostýně

a o některých dalších poutních místech jako nových Národních kulturních památkách.

Stanoviska osobností, které se vyjádřily k Svatému Hostýnu jako nové NKP v jarním čísle Listů svatohostýnských

 

Veliký měsíc vychází za bazilikou na Svatém Hostýně

Jeden z nejlepších úlovků se podařil nadšenému amatérskému fotografovi Tomáši Bubíkovi, který zachytil vycházející úplněk za bazilikou na Svatém Hostýně. V úterý 30. ledna 2018 v 18:15 se mu to konečně podařilo. Byla to vzácná shoda výběru vhodné vzdálenosti od Hostýna, tak, aby měsíc byl větší než bazilika, místa odkud se fotilo a času, kdy vše nastalo. Taky teleobjektivu, který přiblížil nádherné panoráma a samozřejmě i počasí. Nasvětlení řady poutních domů je ze zbytkového jasu oblohy po západu slunce.
„Tak na tenhle záběr jsem čekal bez přehánění několik let. Buď bylo zataženo, nebo byl daleko, nebo se neprotnul s Hostýnem (fotografováno od sousoší sv. Anny na katastru obce Jankovice), ale dnes se zadařilo,“ okomentoval svůj snímek, který zveřejnil na Facebooku. Fotka Měsíce, coby rudomodré koule, zářící v pozadí Hostýna – poutního místa na Zlínsku, měla během chvilky stovky obdivných komentářů.

 

Jezuité zvou na duchovní cvičení na Svatém Hostýně i jinde

 

Biskup Konzbul: „Celý život je cesta. Nejdůležitější je však cíl, kam směřujeme.“

 

Svatohostýnský růženec je v prodeji

 

Milé děti, mladí přátelé, zapojte se do soutěže k narozeninám naší republiky

 

 

 

 

 

 

Pokračování