(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

 

Něco z historie hasičských poutí ve Zlínském kraji

Dobrovolní hasiči okresu Zlín organizují na poutních místech každoročně dvě hasičské poutě. Poslední sobotu v měsíci dubnu probíhá mezinárodní hasičská pouť na Svatém Hostýně a první neděli v květnu se setkávají poutníci v Provodově – Maleniskách.

Poslední pouť se konala v roce 2019, byla to ještě doba předandemická

S myšlenkou zorganizovat hasičskou pouť na Svatém Hostýně přišel bratr Antonín Zaoral z Kašavy. Jeho důvod byl osobní, chtěl poděkovat Panně Marii za uzdravení po těžkém úrazu nohy. Slíbil, že když se uzdraví, dovede hasiče na Svatý Hostýn, což se poprvé stalo 30. dubna 1994. První hasičské poutě se zúčastnilo 150 uniformovaných hasičů z blízkého okolí s 9 prapory, mši svatou celebroval děkan Andrýsek.
Účast hasičů i praporů se stále zvyšovala, takže při desáté pouti to bylo již na 60 sborů se 49 prapory, celkem kolem 2.000 hasičů. V roce 2018 navštívily Svatý Hostýn tisíce poutníků ze 121 registrovaných sborů a se 118 historickými prapory. Mši svatou celebroval (pravidelně od roku 2002) arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, Mons. Jan Graubner. Od roku 1998 se poutě pravidelně účastní družební hasiči z Chorvatského Daruvaru, se kterým Kašava udržuje dlouholetou spolupráci. Přijíždí i další zahraniční hosté ze Slovenska, Polska, Německa a jiných míst Chorvatska.
V roce 2002 byl u přístupové cesty k bazilice Nanebevzetí Panny Marie položen základní kámen památníku, připomínajícímu historii vzniku hasičských poutí. Po smrti zakladatele poutě na něj byla v roce 2009 umístěna pamětní deska se vzpomínkou na bratra Antonína Zaorala.
Celou nadnárodní akci pořadatelsky zajišťují sbory dobrovolných hasičů okrsku Lukovské Podhradí (Kašava, Držková, Fryšták, Lukov, Lukoveček, Vlčková) s organizační pomocí Okresního sdružení hasičů Zlín a s finanční podporou Zlínského kraje a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Od roku 1995 se píše historie další hasičské pouti. Po návštěvě první hasičské pouti na Svatém Hostýně v roce 1994 se zrodila myšlenka zavést tuto tradici i na poutním místě Provodov - Maleniska. O realizaci záměru přivádět hasiče ke kostelu Panny Marie Sněžné se z místních nejvíce zasloužili velitel sboru Alois Vítek, starosta Josef Mikel a místní farář P. Bohumil Vícha.
První poutě 7.5.1995 se zúčastnilo asi 90 hasičů. Zájem o tuto pouť vzrůstal nejprve u okolních sborů. V dalších letech přibývalo vzdálenějších hasičů včetně dětí a mládeže. Od roku 2009 se poutí účastní i bratři ze spřáteleného sboru Provodov – Šonov, okres Náchod. Na konci mše svaté v roce 2011 P. Lubomír Vaďura posvětil sochu sv. Floriána, kterou zhotovil řezbář Martin Cigánek v upomínku hasičských poutí v Provodově.

Při obou poutích hasiče v průvodu doprovází dechová hudba Provodovjané.

Ing. Josef Bernátík, starosta OSH Zlín