(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky ze života církve v roce 2020

 

V pátek 12. června bude v mnoha kostelích v ČR Noc kostelů, zde je program v Kroměříži

Abeceda křesťanské víry - jednotlivé díly krátkých videokurzů generálního sekretáře ČBK

Otevřené chrámy v Moravskoslezském kraji - příležitost bezplatně navštívit kostely, kaple a poutní místa

 

Doba nouzového stavu a jeho doznívání

Církev a koronavirus na webu ČBK a aktuality na stránkách olomouckého arcibiskupství

Videokázání (nejen) pro děti - 13. neděle v mezidobí

Videokázání (nejen) pro děti - 12. neděle v mezidobí

Od 15. června se ruší rozestupy dva metry při bohoslužbách

Videokázání (nejen) pro děti - 11. neděle v mezidobí

O koronaviru pro skalní optimisty

KT - Do kostelů se vrací liturgický život

Od 8. června jsou povolené bohoslužby pro 500 osob

Videokázání pro děti - Slavnost Nejsvětější Trojice

Od 25. května se navyšuje počet osob na bohoslužbách až na 300

Bohoslužby se vrací k normálu

Jeden z návrhů, jak budou farnosti řešit nedostatek financí na svůj provoz

V neděli 17. května o půlnoci skončil nouzový stav

Určeno milovníkům češtiny (pro studijní účely

Usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na 100 na bohoslužbách od 11.5.

KT - na mši svatou jen s patnácti lidmi

KT - jak vznikají noviny při pandemii?

S malým zpožděním, ale ještě aktuálně (zpívají děti)

Bohoslužby za účasti 15 osob jsou povolené od pátku 24. dubna

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb

Podpořme Katolický týdeník

Velkopáteční obřad v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Velkopáteční obřady pražského arcibiskupa budou před skutečným Kristovým křížem

Krátký videokurz České biskupské konference o víře na téma Golgota

Trochu jinak než je teď obvyklé - Jablunkovská pouť k Panně Marii z Guadalupe v Mexiku

Velikonoční výzva biskupů

Všechny texty na Svatý týden, včetně tridua

Velikonoční triduum - videa pro podporu osobní a rodinné modlitby z webu liturgie.cz

Komunita Blahoslavenství zve na společné prožití Svatého týdne v našich rodinách

Modlitba v rodině na Květnou neděli

Jaké budou v tomto roce Velikonoce, do diskuze v LN se zapojil i P. Richard Greisiger

Podnětný přehled většinou funkčních možností, jak křesťan může využít internet v době koronavirové

Přehled online vysílaných bohoslužeb v ČR

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Doporučení pro kněze ve farnostech v období zákazu bohoslužeb nad 100 osob

Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření MZ ČR ohledně shromáždění osob

 

Vůči neomarxismu máme větší imunitu

Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner se stal novým předsedou České biskupské konference, výkonného orgánu české církve, kterému po dobu deseti let předsedal Dominik kardinál Duka. Co ho čeká, jak hodnotí dopad pandemie na církev a proč si myslí, že je naší výhodou to, že jsme byli „promořeni marxismem“? Přinášíme exkluzivní interview s novým předsedou ČBK.

Jaké největší výzvy teď před Vámi jako novým předsedou ČBK stojí? Jaký první krok budete muset podniknout?

Především situace je dnes jiná, než byla před dvaceti lety, když jsem tuto službu přijímal poprvé. Tehdy to bylo pořád ještě porevoluční budování a kladení kolejí. Dnes je vidět spíše únava, ale nová situace je výzvou nejen na poli pastorace, která je našim hlavním posláním, ale i v oblasti ekonomické. Církev vstupuje do těžké hospodářské etapy, ostatně celosvětová společnost vstupuje do další hospodářské krize a všichni si budou utahovat opasky, ale snad právě pod tím tlakem vzniknou nové věci a více se sblížíme i vyrosteme ve vztahu k Bohu, na nějž budeme muset daleko více spoléhat.

Mohl byste stručně zhodnotit dopady koronavirové pandemie na církev? Lze už teď odhadnout ekonomické ztráty, které pandemie církvi způsobila? Dokázala být církev lidem dostatečně nablízku i v době nouzového stavu?

Jako pozitivní mohu vidět, že si mnozí uvědomili lidskou omezenost a křehkost navyklých jistot. Pandemie ovšem ukázala, jak je snadné ovládnout lidi strachem a rozbít vztahy i zbavit svobody. Nejde při tom jen o strach o sebe, ale mnozí, přestože se cítí zdraví, ze strachu, aby někoho nenakazili, nechají staré lidi v samotě. Církvi to taky ukazuje, že v praxi je u většiny asi větší strach ze smrti, než víra v život věčný, a to je výzva. Vedle toho je třeba vidět jako pozitivní znamení množství ochotných dobrovolníků a spoustu iniciativ i ve farnostech. Většina kněží byla aspoň v telefonickém spojení se spoustou lidí. Velice si vážím obětavosti nejen zdravotníků, ale i pracovníků Charity, kteří měli zpočátku nejméně ochrany. Skutečný ekonomický dopad na církev ještě neumíme odhadnout, ale bude veliký. K důsledkům coronaviru musíme připočíst dopady sucha na zemědělství a lesnictví.

Jak se díváte na současnou roli Evropské unie? Na jednu stranu se zdá být garantem stability a ekonomického rozvoje, na druhou stranu otevřeně podporuje ideologie, které jsou v rozporu s učením katolické církve, a vydává je za tzv. evropské hodnoty. Kdo se proti tomu ozve, bývá označen za ultrakonzervativce nebo za Putinova agenta. Co s tím?

Především, když mluvím o EU, nechci říkat ONI, ale MY. V tom taky vidím klíč k řešení a výzvu k aktivitě. Křesťanská kultura není poklad v trezoru či v muzeu. Ta vzniká z žitého evangelia a umírá, když se evangelium nežije. Ekonomická stabilita nestojí jen na výrobě a obchodu, ale i na důvěře, spravedlnosti a solidaritě. Nezachrání nás žádná ideologie, ale otevřenost Bohu, kterého necháme v sobě milovat a ze sebe vyzařovat. Nauka církve je důležitá, ale důležitější je život křesťanů, bez toho by se i skvělá nauka mohla stát jen teorií či ideologií. Promiňte, ale ten soumrak Evropy, to zatemnění mnoha hlav a srdcí vidím jako výzvu či dluh nás, kteří máme úkol být světlem. Tmu nelze přemoci jinak než světlem.

Evropská unie se umí zastat mnohých menšin, někdy i takových, které ve skutečnosti vůbec utlačovány nejsou. Nemáte pocit, že se z hájení práv menšin stává až jakýsi diktát? Křesťané jsou nejpronásledovanější skupinou, ale o této skutečnosti jako by se veřejně bálo hovořit. Je Evropa stále ještě křesťanská?

Bohužel, Evropa dnes vypadá jako postkřesťanská. My si musíme častěji vzpomenout na první křesťany, kteří žili v pohanské říši. Římská kultura a společnost se rozpadala. Křesťany dokonce považovala za bezbožníky a zabíjela, ale oni proměnili společnost zevnitř, protože měli odvahu žít podle evangelia a nebáli se obětí. V tom byla jejich síla. Dnes se nesmíme bát nálepkování a marginalizace. Křesťanská obnova společnosti je možná jen tehdy, jestli se obnoví křesťané, křesťanské rodiny.

Slovensko nedávno odmítlo přijmout Istanbulskou smlouvu, proti níž se jasně vyslovila i Česká biskupská konference. Potěšil vás postoj našich východních sousedů? Jak to podle vašeho názoru dopadne v České republice?

V souvislosti s coronavirem se dnes mluví o potřebě promořit společnost, aby získala imunitu. Myslím, že postkomunistické země byly za totality marxismem tak silně promořeny, že máme větší imunitu k marxistickým idejím, i když přicházejí v nových kabátech neomarxismu. Tím nechci říct, že jsme na Východě lepší než na Západě, a že se můžeme vytahovat. V mnohém se musíme od nich učit, ale pokud nechceme zahodit utrpení našich otců a zpronevěřit jejich zkušenosti, máme povinnost se bránit zhoubným ideologiím. Nejsem prorok, abych věděl, jak to dopadne, vidím, že mladá generace tu draho zaplacenou imunitu ztrácí, ale mám naději.

Ekonomové varují před tím, že nás čeká hospodářská krize, jaká tu nebyla od třicátých let minulého století. Vzhlížíte k budoucnosti spíše s obavami nebo nadějí?

Vážnou hospodářskou krizi v nejbližších letech považuji za realitu, ale ne za katastrofu. Jestli se na čas dokážeme uskrovnit, a poučit se z minulosti, může být poměrně brzy překonána, ale byl bych moc rád, kdybychom se jen nechtěli vracet do minulosti. Je třeba jít dál a v ekonomice nevidět zisk jako jediný cíl, ale myslet i na národní soběstačnost a solidaritu s nejchudšími nejen v EU, ale ve světě, nedívat se na cizince jako na levnou pracovní sílu, ale nezištně pomoci s rozvojem v chudých zemích.

Konzervatívní noviny, Antonín Randa, duben 2020

Předsedou ČBK byl zvolen arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner

 

Setkání České a Slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě

se konalo ve dnech 4. a 5. února. Mši svatou u příležitosti setkání obou provincií Tovaryšstva Ježíšova celebroval ve Velehradské bazilice provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova P. Petr Přádka SJ.

 

 

 

Něco o hospodaření katolické církve z Lidových novin, strana 1, strana 2

 

Holešov si v letošním roce připomene 400. výročí umučení Jana Sarkandera

Letošní rok si připomene Holešov 400. výročí umučení tamního faráře Jana Sarkandera. Do letošních oslav se zapojí město, muzeum i Římskokatolická církev. "Město připravuje otevření Pamětní síně svatého Jana Sarkandera," uvedla v létě 2019 mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová.
Na Jana Sarkandera, velmi oblíbeného nejen na Moravě, ale také ve Slezsku a Polsku, si již koncem prosince vzpomněl sám arcibiskup Jan Graubner, který celebroval mši v opravených prostorách kaple zasvěcené právě Janu Sarkanderovi v Olomouci. Kaple prošla značnou rekonstrukcí a svého slavnostního otevření se dočkala příhodně jen pár měsíců před kulatým výročím smrti svatého Jana Sarkandera. Mši svatou provázel zpěv svatomichalské schóly za doprovodu varhan nebo kytary.
Tato zajímavá a složitá osobnost působila na panství Ladislava Popela mladšího z Lobkovic. Byl do Holešova povolán, aby zajistil rekatolizaci Lobkovicových poddaných.
Po vypuknutí stavovského povstání na Moravě přispěl významnou měrou k záchraně města od vydrancování polskými kozáky. Místo vděku byl následně Sarkander zajat, falešně obviněn a následně zemřel na následky krutého mučení ve vězení v Olomouci. Roku 1995 byl Jan Sarkander svatořečen. Věrnost Jana Sarkandera je podle arcibiskupa Graubnera povzbuzením pro nás, když bojujeme ve zkouškách a pokušeních.
Ani na mučidlech nevyzradil zpovědní tajemství.
Kroměřížský týdeník, 14.01.2020

 

Tříkrálová sbírka 2020

Pan Kleinwächter pořádal v Místku již 17. ročník výstavy betlémů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování