(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky ze života církve a kolem ní v roce 2022

 

Ave Maria, krátké info k modlitební akci

Akce bude probíhat od půlnoci rána do půlnoci večera 13. ledna. Má název Mariin den. Modleme se třináctého v měsíci, tak jak byl 13. den vybrán pro zjevení ve Fatimě, zda jak si žádala Panna Maria - Rosa Mystica, aby právě tento den byl zasvěcen Matce Boží.
Modlí se biskupové, kněží, řeholníci a laici z mariánských a jiných poutnických míst za vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie Organizuje to Slovenská úmluva za rodinu pod záštitou o. biskupa Kuboša, ale vysílat to budeme z Polska, z kláštera Sester v Krakowě - Lagiewnikách.
Oslovili jsme více než 20 poutních hlavně mariánských měst po celém světě (Kibeho, Lurdy, Fatima, La Sallete, Censtochowa, Niepokalanowo, Guadalupe, Loreto, San Giovani Rotondo, Gargano …). Většina už potvrdila účast, časy od 15:00 do 22:00 jsou už obsazené. Postupně to doplňujeme.
Každé poutní místo má 1 hodinu, během které by se mělo pomodlit 2 růžence a krátké zasvěcení se Panně Marii. Ideálně, pokud by to bylo v češtině, polštině, italštině a angličtině – pro tyto jazyky máme tlumočníky. Je zapotřebí mít live kamery a YT kanál, nebo umět vysílat živě přes stream.
Pro Svatý Hostýn to bude ve 20:00 - https://youtu.be/yItCeG7UEEI
Přeji požehnaný den, Erik Zbiňovský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování