(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské, které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky ze života církve v roce 2016

 

Vánoční pastýřský list

Drazí bratři a sestry, požehnané Vánoce a pravou radost z mimořádné blízkosti Boha každému z vás! Čas se naplnil. Advent nás přivedl k Vánocům. Adventní očekávání prohlubovalo naši touhu. Čím více jsme pociťovali jakékoliv osobní či společenské tísně a zloby, omezenost či neschopnost, tím více jsme vkládali naději do Spasitele.
Dnes se můžeme radovat z jeho příchodu, jako se radovali andělé i prostí pastýři v Betlémě. Hledíme na malé dítě v jeslích, v němž se skrývá mocný Bůh viditelný jen očima víry a čistým srdcem. Mnozí jej tehdy v Betlémě nepoznali, ale těm, kteří jej přijali, dal moc stát se Božími dětmi. I dnes zůstává jeho příchod pro mnohé zahalený do představ povrchní lidové tradice a pozlátka vánočních dárků. On však i dnes přichází jako mocný Bůh a skutečný Zachránce pro ty, kteří jej jako takového přijmou, kteří mu dají důvěru a spolehnou na něj.
V roce milosrdenství jsme zakusili, že jeho milosrdenství zná východisko i ze situací lidsky bezvýchodných. Mnoho rodin zakusilo, že jeho přítomnost proměňuje šeď všedních dnů v krásný svátek, uzdravuje vztahy a dává novou naději.
Pozvěte dnes Betlémské děťátko do vašich rodin. Ale nejprve mu otevřete svá srdce, udělejte ve svém srdci pro něj místo a nabídněte mu, aby byl vašim Pánem a vládcem, protože Bohu to místo patří. Zvolte si ho za krále svého srdce a řekněte mu, že toužíte po tom, aby ve vás budoval Boží království. Nebuďte smutní, že mu nemůžete nabídnout svou dokonalost a poklady mnoha dobrých skutků. Když nejste bohatí, nabídněte mu jako pastýři svou ubohost, ale dejte mu všechno jako oni. Pusťte do srdce radost z jeho přítomnosti. Nebojte se aspoň v duchu mu zpívat a vychutnat štěstí z jeho blízkosti. Vždyť to jsou přece skutečné Vánoce. Zkušenost svého srdce pak přeneste do rodiny a udělejte si doma společně krásnou chvilku s Ježíškem. Řekněte mu nahlas, že jste šťastni, když je s vámi. Zazpívejte mu a dejte najevo svou radost. To neradím jen rodinám s malými dětmi, ale všem. Nestyďte se jako dospělí za dětskou radost. Ta vám naopak může pomoci vidět srdcem a objevit to, co je lidským očím neviditelné, zažít úžas před Božím majestátem. Pak bude snadnější na Boha nezapomenout a snažit se mu líbit, poctivě hledat, co se mu líbí, co od nás čeká. Čím mu uděláme radost? Jedno víme jistě, že chce, abychom milovali bližního jako sebe a Boha ještě víc. Od Boha to není sobecké, když žádá, abychom ho milovali nade všecko. On je přece láska.
Pokud milujeme lásku nade všecko a otevíráme jí celé srdce, jsme schopni milovat božsky. To znamená, že těm, které milujeme, dáváme samotného Boha. Kdo by jim mohl dát víc? Ano, dnes můžeme jít domů s tímto posláním. Dnes můžeme proměnit naši rodinu v živý betlém, v kousek ráje. To jsou pravé Vánoce!
Ale ani s tím se nespokojte! K Vánocům patří návštěvy. Pozvěte v dalších dnech někoho na návštěvu a dejte i jemu prožít svou vánoční zkušenost. Nebo sami navštivte jinou rodinu. Nezůstaňte však jen u běžných řečí. Prožijte spolu radost z Ježíše, který je mezi vámi, když jste v jeho jménu, v jeho lásce. Pomozte i jiným zažít šťastnou radost z blízkosti Boha. A ještě něco. Dokázali byste do takové atmosféry pozvat někoho z lidí, kteří jsou osamělí, uzavření či úplně ztracení, na které se vy nebo vaše okolí dívá jako na ubožáky? I ti přece potřebují Spasitele, ba asi více než druzí. Spasitel by k nim velmi rád přišel. Doprovodíte ho? Udělejte Pánu Ježíši tu službu a zprostředkujte někomu potřebnému setkání s jejich Spasitelem. Znáte někoho takového ve svém okolí?
Drazí bratři a sestry, ještě jednou přeji každému z vás šťastné Vánoce. Ať jsou tím šťastnější, čím více lidí vtáhnete do radosti z Boha, který přichází mezi nás jako skutečný zachránce.
K tomu vám žehná arcibiskup Jan

 

Silvestrovská a novoroční pouť do Medjugorje

 

Česká školní inspekce ocenila arcibiskupa Graubnera a církevní školství v ČR

Slavnostní setkáníSlavnostní setkání u příležitosti čtvrtstoletí působení České školní inspekce (ČŠI) se uskutečnilo ve čtvrtek 8. prosince 2016 v budově Senátu Parlamentu ČR. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal při této příležitosti předal medaile několika oceněným, mezi nimi také olomouckému arcibiskupu Janu Graubnerovi; ocenil tak obnovu církevního školství v ČR.

 

 

Setkání v rámci Společenství vdov a vdovců, z. s. v adventu

Celodenní akce s programem a pohoštěním bude ve středu 14. prosince ve Zlíně v klášterní budově Regina, Divadelní 3242.
Mši sv. v místní kapli slouží v 9:45 Mons. Josef Nuzík, generální vikář.
Přihlášky:
Marie Štěpánů, e-mail: stepanu@seznam.cz, tel.: 730573461

 

 

Jak to funguje v Dubu nad Moravou

 

Návštěvu Svatých bran zpestřily nálepky

Navzdory pokročilému podzimu se Svatý Hostýn v neděli 20. listopadu zaplnil dětmi. Přijely si sem vyzvednout ocenění za vyplněné "poutní deníčky".
Mši svatou ze slavnosti Krista Krále celebroval v bazilice arcibiskup Jan Graubner a během ní připomněl, že Boží království má růst v rodinách i v nitru každého člověka. "K tomu je ale třeba umět se obětovat a také bojovat se zlem ve vlastním srdci," dodal.
Po bohoslužbě pak olomoucký arcibiskup předal ocenění dětem, které se zapojily do akce "Poutní deníčky do Svatých bran". Malí poutníci při ní zdobili předem vyzvednutý sešitek nálepkami ze Svatého Hostýna, Velehradu a olomoucké katedrály sv. Václava – tří míst, kde byly během letošního Svatého roku otevřeny brány milosrdenství.
"Chtěli jsme tak děti povzbudit k účasti na poutích, při nichž jsme prosili za rodiny a náš národ," říká za pořadatele Zdeňka Jančíková z Matice svatohostýnské. Celkem se podle ní sešlo zhruba 90 vyplněných deníčků a naprostá většina zapojených dětí také přijela na nedělní setkání. "Velký zájem nám mimo jiné ukázal, že rodiny s dětmi takové akce oceňují a vítají a že je zapotřebí na ně při plánování poutí více pamatovat," dodala Jančíková.
Katolický týdeník, číslo 48

Reportáž TV Noe (od 4:40 min)
Slavnost Krista Krále byla ve znamení setkání dětí a rodin - fotografie
Neděle Krista Krále na Svatém Hostýně v objetí rodin a dětí - kamerou Rostislava Králíka

 

Přijměte pozvání na setkání dětí u Panny Marie Svatohostýnské

Matice svatohostýnská, spolu s Maticí velehradskou a farností při katedrále sv. Václava v Olomouci zve na
setkání dětí u Panny Marie Svatohostýnské,

v neděli o Slavnosti Ježíše Krista Krále 20. listopadu 2016 na Svatém Hostýně.

V 10:15 bude slavena Dětská mše svatá. Hlavním celebrantem bude otec arcibiskup Jan Graubner.
Po ní následuje sváteční setkání a předání odměn a upomínek za letošní Poutní deníčky do Svatých bran.
Program pokračuje ve 13 hodin pohádkovým divadelním představením Bajaja v podání Tyátru Víti Marčíka. Na závěr jsou v Jurkovičově sále připraveny hry, soutěže a kvízy.

Přejeme dětem a jejich rodičům ze všech koutů Moravy na Svatém Hostýně nevšední zážitek. Poprosme o dar moudrosti pro rodiče, učitele, vychovatele, aby při výchově předávali mladé generaci víru v Boha.
Také se rozloučíme s mimořádným Rokem milosrdenství a svěříme naše děti pod mocnou ochranu Panny Marie Svatohostýnské.

Upoutávka TV Noe
Letáček
Divadlo Víti Marčíka - pohádka Bajaja
Co předcházelo

 

Milion dětí se modlí růženec

Děti celého světa se 18. října 2016 společně zúčastní modlitebního setkání „Milion dětí se modlí růženec“. Již tradiční modlitební setkání začne v 9:00. Důležitý je úmysl modlit se s dětmi celého světa za mír ve světě i v rodinách. Název a cíl dostala akce od sv. Pia z Pietrelciny, který řekl: „Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“ Iniciativy se ujala německá katolická nadace Kirche in Not, která vyzývá děti každý rok k účasti a vydává jim potřebné materiály.
V naší arcidiecézi se již této akce účastní mnohé školy, farní skupinky a rodiny s dětmi pravidelně. Srdečně zveme i letos co nejvíce dětí, aby se spolu se svými rodiči, kněžími, katechety i učiteli připojily k této iniciativě. Budeme se modlit radostný růženec.

 

Světový den cestovního ruchu 27. září - zaměření na církevní turistiku

 

Benefiční koncert, neděle 18. září v Oldřichovicích na Zlínsku

Chvála Kristu!
Přes naší farnost chodí po poutní cestě procesí poutníků z Hostýn - Velehrad aj. Chtěli bychom oslovit nejenom tyto poutníky, ale i mnohé další a proto Vás prosíme o propagaci benefičního koncertu.
"Srdečně zveme na Benefiční koncert ke sv. Zdislavě do Oldřichovic!
Výtěžek koncertu bude věnován na obnovu sochy sv. Josefa a sv. Kříže. V rámci programu se představí:
Trubka - Alena Valcuhová
Klarinet - Pavel Fojtů
Varhany - Marek Valouch
Kytara - Jaroslav Minář
Změna obsazení vyhrazena."
Více informací na přiloženém plakátku, nebo je mohu podat na telefonním čísle 736 530 000.
Mockrát Vám děkuji za Váš čas.
Marek Valouch

P.S.: Nenašel jsem vhodnější kontakt, proto se obracím na Vás.

 

Pastýřský list k zahájení školního roku 2016/2017

Drazí bratři a sestry,
milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista ať naplní srdce každého z vás, zvláště pak dětí a mládeže, kteří začínají nový školní rok. Začátek září patří k nejnáročnějším obdobím roku v našich rodinách. Předcházely však prázdniny, které nabídly většině z vás chvíle odpočinku a načerpání nových sil i upevnění vztahů v rodině díky společným zážitkům. Láska projevená druhým snahou naslouchat, porozumět, potěšit a pomoci, přinést radost, projevit uznání, či jen tiše doprovázet nebo nést kříž druhého, odpouštět a znovu dávat důvěru, vytváří domov, šťastné a pevné zázemí, které potřebují vaše děti. Blahopřeji všem, kterým se to aspoň trochu daří, a děkuji všem, kteří se o to snaží. Děkuji všem, kteří i přes těžkosti a někdy i velké překážky budují stabilitu rodiny, nebo se ji snaží udržet. Děkuji všem rodinám, které mají tak široké srdce, že přijímají i větší počet dětí. Takoví si zaslouží naši úctu a taky pomoc. Zároveň prosím mladší zdravé rodiny, aby měly dost odvahy rozšířit srdce pro přijetí dalších dětí, a vyprošuji jim zkušenost velkorysé Boží pomoci, která nikdy nezklame zdravou důvěru a umí překvapit svou štědrostí a nečekanou pomocí.
Dovolte však, prosím, abych vedle přání k začátku školního roku se vám svěřil i s jednou ze svých bolestí. Raduji se z každého pokřtěného dítěte, ale mám starost o velkou část z nich, protože nejsou vychovávány ve víře vůbec, nebo chodí do náboženství jen do prvního svatého přijímání. U každého křtu dítěte někdo slíbil, že je vychová a vyučí ve víře. Slib před Bohem je velmi vážná věc. Křtem jsme děti zavázali ke křesťanskému životu. Když je nenaučíme křesťansky žít, těžce jim ubližujeme. I když už školní rok začal a přihlášky do náboženství měly být podány před prázdninami, přihlaste, prosím, nepřihlášené děti mimořádně aspoň nyní a to i do vyšších ročníků včetně situací, kdy už nějaký čas nechodily. Všechny školy – i střední a učňovské – mají povinnost zajistit výuku náboženství, když se přihlásí aspoň sedm žáků. Pokud je jich někde méně, mají děti a mládež možnost výuky na každé faře.
Školní náboženství však nestačí. Děti potřebují příklad a zkušenost víry v rodině i ve farním společenství. Milí rodiče, vidí vás děti klečet při modlitbě? Mluvíte s nimi někdy o svém životě s Bohem? Snažíte se budovat domácí církev, když společně nasloucháte Božímu slovu a učíte se jeden v druhém vidět Krista a dávat si navzájem lásku Ducha Svatého?
Nejsme andělé a všichni hřešíme. Proto potřebujeme pokání a odpuštění. Kardinál Dolan v jedné knize vzpomíná na manžele, kteří slavili 65. výročí svatby. Když se jich ptal na jejich tajemství, manžel odpověděl: „Když jsme se brali, řekl nám kněz, že každý večer před spaním si máme kleknout vedle sebe u postele, pomodlit se spolu Otče náš a pak se jeden druhému omluvit za cokoliv, čím jsme jeden druhého zranili. Bez ohledu na únavu, rozzlobení či rozrušení jsme nikdy neměli ulehnout, aniž bychom si řekli „promiň“, když mezi námi něco skříplo. Měli jsme i hodně těžká období, ale toto jsme dodrželi.“
Jak jednoduché! V manželství není důležité, kdo má pravdu, kdo vyhraje, ale kdo více miluje, kdo umí z lásky odpouštět s vědomím, že on sám potřebuje odpuštění od lidí i od Boha. Milosrdná láska nepohrdá spravedlností, ale ze soucitu ji překračuje, když doplňuje, co druhý v lásce nedotáhl. Láska, která odpustí, nikdy odpuštěnou vinu nepřipomíná, ale vidí druhého novýma očima jako očištěného.
Drazí rodiče, zaveďte tuto praxi do vaší rodiny a naučte to i vaše děti. Zachráníte svou rodinu před nebezpečím rozpadu, dětem zajistíte lásku domova, na kterou mají právo, a budete z nich mít radost i v budoucnosti. Nemůžete dát dětem nic většího, než dobrou křesťanskou výchovu. Skvělé zkušenosti by nám mohli vyprávět rodiče, kteří své děti svěřili, zasvětili Bohu rukama Panny Marie, kteří je ve svém srdci přinášeli na mši svatou už od početí, nebo tehdy, kdy se v dospívání od Boha vzdalovali. Bůh je nezklamal a Panna Maria se ukázala jako dobrá matka a mocná přímluvkyně, jako spolehlivá průvodkyně na cestách i pro ty, kteří bloudili.
Všem rodinám naší arcidiecéze denně posílám požehnání, zvláště v tomto roce milosrdenství, a prosím Boha, aby nechal své uzdravující milosrdenství vítězit ve vašich srdcích a v celých rodinách.
Váš arcibiskup Jan

 

Papež uznal heroické ctnosti Antonína Cyrila Stojana

 

Ve věku 90 let zemřel v Římě 16. května 2016 kardinál Giovanni Coppa,

Dva kardinálové, kterří už nejsou mezi námidlouholetý apoštolský nuncius (velvyslanec) v bývalém Československu a následně v České republice. „Kardinála Coppu jsme znali jako laskavého a přívětivého příznivce naší země,“ uvedl k jeho úmrtí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. „Právě on pomáhal ustavit biskupskou konferenci v bývalém Československu… V živé paměti máme jeho snahu naučit se česky a také česky kázat na různých poutních místech naší vlasti, které s oblibou navštěvoval. Do nedávné doby psával své dopisy do naší země česky. Přestože byl vysokým vatikánským úředníkem a diplomatem, jeho lidský přístup, návštěvy sportovních zápasů, poutě, ale i osobní kontakty z něho učinily osobnost velmi známou a oblíbenou. Rádi vzpomínáme a modlíme se. Ať odpočívá v pokoji,“ dodal kardinál Duka.
Giovanni Coppa se narodil v Albě, v severoitalské provincii Cuneo, 9. listopadu 1925. V době druhé světové války studoval filozofii a teologii v místním semináři a roku 1949 byl v rodné diecézi vysvěcen na kněze. Doktorátu dosáhl na Katedře filozofie a latinské literatury Katolické univerzity Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Miláně, současně také studoval němčinu na římském Goethe Institutu. V roce 1953 byl povolán na vatikánské Apoštolské kancléřství, o pět let později byl zařazen na zdejší Státní sekretariát. Pro svou dobrou znalost latiny působil jako expert na Druhém vatikánském koncilu, kde se věnoval překladům a redakci dokumentů. V roce 1979 byl jmenován titulárním arcibiskupem sertským a v lednu následujícího roku přijal ve vatikánské bazilice sv. Petra biskupské svěcení z rukou papeže Jana Pavla II.
O deset let později, 30. června 1990, se ujal náročného díla obnovy jako apoštolský nuncius v České a Slovenské federativní republice, po rozpadu společného státu působil od 1. ledna 1993 v České a současně i Slovenské republice a od 1. března 1994 výhradně v České republice. Funkci apoštolského nuncia v ČR vykonával do 19. května 2001. Na podzim roku 2007 ho papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem. Při návštěvě České republiky v červenci 2008 označil léta strávená v Praze ve funkci apoštolského nuncia za „nejkrásnějších jedenáct let svého života“.
Jméno kardinála Giovanniho Coppy zůstane výrazně zapsáno v historii našeho poutního místa. Svatý Hostýn navštívil dvakrát, poprvé v roce 1991 a pak 26. července 1998 u příležitosti oslav znovuposvěcení poutního chrámu. Tehdy ve své promluvě vzpomněl na svoji první návštěvu našeho poutního místa: „Když jsem uviděl obraz Panny, byl jsem nesmírně překvapen. Viděl jsem tuto Madonu již několik let předtím. A představte si, kde? Ve Střední Americe, na nunciatuře v San Salvadoru. Byl tam velký obraz, který vévodil v nádherném salonu. Nikdo mně však nedovedl říci, co obraz představuje a proč Panna Maria drží ve svém náručí dítě Ježíše, znázorněného, jak metá svýma maličkýma ručkama ohromné blesky. Myslel jsem, že obraz znamená, že svatá Bohorodička chce zabránit svému malému Synáčkovi, aby vrhal svůj hněv na hříšné lidstvo. Ale když jsem byl zde, všechno mi bylo hned jasné. Bylo to zázračné osvobození od hord Tatarů, kteří ohrožovali tyto bohaté a krásné moravské kraje ničením, krádežemi a masakry.“
Závěrečná slova papežského nuncia byla vlastně modlitbou k Panně Marii: „Ó, Maria Svatohostýnská, dej nám víru! Rozmnož ji takovou měrou, jakou od nás chce Ježíš. Chraň nás proti zlu, zvláště proti hříchu, jako jsi chránila tento kraj proti pustošení pohanů. Braň nás před novým pohanstvím, novým barbarstvím, které nás obklopuje. Dej nám všem svou lásku, našim rodinám, našim dětem, našim mladým, nemocným a těm, kteří trpí, aniž by o tom někdo věděl. Žehnej nám, Maria! A učiň z nás živé chrámy svého Syna, abys na nás mohla vždycky zhlížet se svou dobrotou a milosrdenstvím. Buď vždycky naší radostí zde na zemi, ještě než budeš naší věčnou sladkostí v nebi.“
Josef Pala

 

Who is Who, přehled připravil PhDr. Josef Pala pro Oldin č.7-8/2016
Společenství vdov a vdovců zve na týdenní pobyt do italských Dolomitů
Velikonoce - zaměřeno na lidové zvyky a obyčeje
Velikonoční symbolika
Zemřel Ing. František Odehnal z Brna, autor publikací Poutní místa Moravy a Slezska (3x vydáno) a Olomoucká arcidiecéze na prahu třetího tisíciletí
Církevní rok - postní doba, půst – návrat k Bohu
40 dní bez alkoholu

 

Na Velehradě otevřou Svatou bránu Roku milosrdenství

Královská kaple, která byla v roce 1965 přistavěna k severnímu rameni příčné lodi baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, bude od neděle 24. ledna Svatou bránou Roku milosrdenství.
Stane se tak při pontifikální mši svaté, kterou bude v bazilice sloužit od 10 hodin pomocný biskup olomoucký Josef Hrdlička.
"Darem Svaté brány bude z ustanovení arcibiskupa Jana Graubnera otevřena poprvé v dějinách Velehradu Svatá brána Roku milosrdenství v naší bazilice," informoval duchovní správce velehradské farnosti Petr Přádka. Svatá brána bude v bazilice na Velehradě jednou ze tří v Arcidiecézi olomoucké. Jako první byla otevřena v olomoucké katedrále, a to o 3. neděli adventní, v bazilice na Svatém Hostýně v noci ze Silvestra na Nový rok a na Velehradě to bude při nedělní pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů.
Slovácký deník, 21.1.

 

Svatý rok milosrdenství

V době od slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (2015), do slavnosti Ježíše Krista Krále (2016)
(8. prosince 2015 – 20. listopadu 2016)

Z buly Misericordiae Vultus

Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. (čl. 1)
Zvláštním znamením svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, kterou se každý člověk ubírá ve svém životě. Život je putováním a lidská bytost je viator, poutník, který jde po cestě ke kýženému cíli. Rovněž ke Svaté bráně v Římě a kdekoli jinde bude každý muset vykonat pouť podle svých sil. Bude to znamením skutečnosti, že také milosrdenství je cílem, kterého je třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť. Pouť je tudíž podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, že vůči druhým budeme milosrdní, jako je milosrdný Otec k nám. (čl. 14)
Kéž slovo odpuštění dojde ke všem a pozvání zakusit milosrdenství nenechá nikoho lhostejným. […] Tatáž výzva ať dojde i k lidem, kteří podporují korupci anebo jsou jejími spoluviníky. Tato zahnívající rána společnosti je těžkým hříchem, který volá k nebi, protože podkopává základy osobního i společenského života. […] Pokud totiž není otevřeně potírána, dříve či později nás činí spoluvinnými a zničí nám život. Toto je příhodná doba ke změně života! Toto je chvíle, která by se měla dotknout srdce. (čl. 19)
Milosrdenství neodporuje spravedlnosti, ale je výrazem Božího zacházení s hříšníkem, kterému nabízí další možnost nápravy, obrácení a víry. (čl. 21)
Odpustky znamenají zakoušet svatost církve, která má účast na všech dobrodiních Kristova vykoupení, aby odpuštění bylo rozšířeno až tam, kam nejdále dosáhne Boží láska. (čl. 22)
Vroucně si přeji, aby křesťanský lid během svatého roku přemýšlel o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. To bude způsob, jak probouzet naše svědomí často ukolébané tváří v tvář dramatu chudoby a jak hlouběji pronikat k jádru evangelia, kde jsou chudí upřednostňováni díky Božímu milosrdenství. Ježíšovo kázání nám předkládá tyto skutky milosrdenství, abychom si dokázali uvědomit, zda žijeme jako jeho učedníci, či nikoli. (čl. 15)

Skutky tělesného milosrdenství
+ dávat najíst tomu, kdo má hlad, a napít žíznivým
+ odívat toho, kdo nemá, co na sebe
+ přijímat cizince
+ pomáhat nemocným
+ navštěvovat vězněné
+ pohřbívat mrtvé

Skutky duchovního milosrdenství
+ radit pochybujícím
+ učit neznalé
+ napomínat hříšníky
+ těšit sklíčené
+ odpouštět urážky
+ trpělivě snášet protivné lidi
+ modlit se k Bohu za živé i mrtvé

Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí. (Řím 12,8)

O odpustcích ve Svatém roce milosrdenství

Je mojí touhou, aby se tento rok stal živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat. (papež František)
K získání plnomocného odpustku je nutné – kromě vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i v lehkém – vykonat skutek, na nějž je odpustek vázán, a splnit další tři podmínky: vykonat svatou zpověď, přistoupit ke svatému přijímání (vhodné v den, kdy chceme odpustek získat) a pomodlit se na úmysl Svatého otce (Otčenáš a Zdrávas Maria).
Předepsaný skutek - vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení, zamyslet se na téma milosrdenství a vyznat víru modlitbou Věřím v Boha.
Nemocní a nemohoucí mohou obdržet odpustky účastí na bohoslužbách prostřednictvím sdělovacích prostředků a prožíváním svého utrpení jako zkušenosti přiblížení se Pánu, který v tajemství svého umučení, smrti a vzkříšení ukazuje mistrovskou cestu, jež dává smysl každé bolesti i osamění. Odpustky lze získat i pro zemřelé.

V olomoucké arcidiecézi bude Svatá brána otevřena v katedrále v Olomouci, na Svatém Hostýně a na Velehradě.

Logo

představuje teologický souhrn pojmu milosrdenství.
Motto převzaté z Lukášova evangelia předkládá prožívání milosrdenství podle příkladu Otce, jenž vyžaduje, abychom neposuzovali a neodsuzovali, ale abychom odpouštěli a lásku i odpuštění darovali bez míry (srov. Lk 6,37–38).
Logo je dílem otce M. I. Rupnika. Je to obraz velmi drahý starověké církvi, neboť znázorňuje Kristovu lásku završující tajemství jeho vtělení vykoupením. Představuje Syna Božího, jenž bere na svá ramena zbloudilého člověka. Vyobrazení je provedeno tak, že nechává vystoupit Dobrého pastýře, jak se v hloubi dotýká lidského těla, a činí tak s láskou, která člověku mění život.
Nemůže dále uniknout jeden detail: Dobrý pastýř s krajním milosrdenstvím na sebe bere lidství, ale jeho oči se prolínají s očima člověka. Kristus se dívá pohledem Adamovým a Adam pohledem Kristovým. Každý člověk tak v Kristu odkrývá své lidství a budoucnost, jež ho očekává.
Vyobrazení je umístěno uvnitř mandorly; připomíná, že v Kristu jsou společně přítomny obě přirozenosti, božská i lidská.
Tři soustředné ovály v barvách, které se směrem k vnějšku postupně rozjasňují, naznačují Kristovo jednání, jímž vyvádí člověka z noci hříchu a smrti. Z druhé strany hloubka barvy s temnějším odstínem zase připomíná neproniknutelnost Otcovy lásky, která odpouští všechno.

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný nebeský Otec, a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům, cizoložnici a Marii Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, přiměl Petra plakat, když tě zradil, a zaručil kajícímu zločinci ráj. Dej, ať každý z nás slyší tvá slova určená samařské ženě, jako bys je říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, Boha, který projevuje svou všemohoucnost nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří, tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného. Tys chtěl, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti, a tak mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny jeho pomazáním, aby se Svatý rok milosrdenství stal rokem Hospodinovy milosti a aby tvá církev s obnoveným nadšením mohla přinášet radostnou zvěst chudým, vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství, o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. Amen.

Jak se modlit korunku k Božímu milosrdenství?

Ježíš podrobně vysvětluje, jak se máme modlit tuto modlitbu:
„Budeš se ji modlit na obyčejném růženci takto: Nejprve se pomodlíš jeden Otčenáš, Zdrávas a Věřím v Boha.
Potom na zrnkách Otčenáše budeš říkat tato slova: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.
Na zrnkách Zdrávasů budeš říkat následující slova: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.
Na závěr se pomodlíš třikrát tato slova: Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“
Nebojme se zapojit do uzdravující laviny odpuštění.

Více ke Svatému roku milosrdenství na http://tisk.cirkev.cz/aktualni-temata-rb/jubileum-milosrdenstvi/
Oficiální stránky ve světových jazycích: www.im.va

Něco navíc ke Svaté bráně na Svatém Hostýně

 

 

Litoměřický biskupský minipivovar nabízí dvanáctku Štěpán

V novém biskupském minipivovaru v Litoměřicích sládci uvařili první litry dvanáctistupňového piva. Nefiltrované pivo plzeňského typu už mohou hosté ochutnat v přilehlé restauraci v Diecézním domě kardinála Trochty. Roční kapacita nového pivovaru je 1 000 hektolitrů. "Pro začátek počítáme s tím, že se vytočí v restauraci asi 350 až 400 hektolitrů, věříme, že to naši hosté všechno vypijí," řekl vedoucí oddělení správy majetku litoměřického biskupství Richard Kirbs. V Diecézním domě kardinála Trochty od roku 2010 funguje hostel s kapacitou 160 míst.
"Stali jsme se postupně největším ubytovatelem v Litoměřicích a přemýšleli jsme jak rozšířit nabídku, tak vznikl před rokem nápad na minipivovar," popsal Kirbs.
Dvanáctistupňového Štěpána, jedenáctku Děkan a desítku Vikář chce nabízet pivovar hostům restaurace a na různých poutích. Vařit budou sládci i letní či vánoční speciály. Suroviny si bere minipivovar pouze od českých dodavatelů sladu i chmele. "Předpokládáme, že budeme zpracovávat také suroviny z našich pozemků, našich chmelnic, které jsme v rámci restitucí dostali," doplnil Richard Kirbs.
V Litoměřicích, které se řadí hlavně k vinařským městům, je už minipivovar Labuť. O obnově pivovaru, jenž skončil před třinácti lety, uvažuje také litoměřická radnice. Církev zaplatila vybudování malého pivovaru z finanční náhrady za majetek, který z různých důvodů nebude vrácen podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. "Je to z peněz určených pro investiční zhodnocení," řekla mluvčí biskupství Jana Michálková.
Hlavním cílem projektu je podle ní rozšířit nabídku služeb návštěvníkům Litoměřic.
Teplický deník, 5.1.2016

Videoklip z tohoto pivovaru

Nejdříve museli odbourat předsudky aneb Jak se vaří pivo v Klášterním pivovaru Strahov (inspirace)

Církevní rok - Advent a Vánoce

 

 

Pokračování