(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Na Hostýn je zákaz vjezdu motorových vozidel

Na Hostýn je zákaz vjezdu motorových vozidel. Pod touto zákazovou značkou je dodatková tabule upřesňující výjímky z dopravního značení, Jedna tato značka je za křižovatkou u hřbitova a druhá před vjezdem do lesa nad místní části "Lázně".

Automobily, motocykly a autobusy je možno ponechat na záchytném parkovišti pod Hostýnem ze směru od Bystřice p.Host. (vedle hřbitova) a nahoru jít pěšky, na kole, je možno použít linkový autobus nebo taxi.

Trvalé povolenky k výjezdu na Svatý Hostýn vydává obec Chvalčov

 

Změna ve výdeji povolenek k výjezdu na Svatý Hostýn pro osobní automobily

Změna platí od konce září 2016
Povolenku k jednorázovému výjezdu na Svatý Hostýn vydává
od 06:00 do 18:00 - Městská policie Bystřice pod Hostýnem (v zámku v centru města)
Povolenky jsou vydávány do vyčerpání denního limitu. Povolení nelze rezervovat a nárokovat si jejich výdej.

 

Pokyny k výjezdu na Svatý Hostýn pro osobní automobily

Výjezd na Svatý Hostýn je možný na jednorázové nevratné povolenky, které vydává Městská policie v Bystřici pod Hostýnem (v zámku u kostela). Výdej povolenek je možný od 6:00 do vyčerpání denního limitu.
Obecní úřad Chvalčov žádné jednorázové povolenky nevydává!

Pro ubytované je k dispozici parkoviště v blízkosti poutních domů. Povolení k výjezdu na Svatý Hostýn je nutno vyžádat v dostatečném předstihu při objednávání noclehu a při vlastním výjezdu ho pak mít vyplněné sebou.

Celoroční povolenky v barvě oranžové, modré a zelené, zůstávají v platnosti se stejným režimem jako v předcházejícím období.
Tyto celoroční povolenky bude Obecní úřad Chvalčov vydávat i nadále podle doposud platných pravidel.

Parkoviště je placené, cena 50 Kč - platí se službě na parkovišti.

 

Zákaz stání mezi poutními domy a možnost vzniku úrazu

Nezastavujte ani nestůjte se svými osobními automobily na silnici a přilehlých chodnících mezi poutními domy. Je zde zákaz stání.
Po této komunikaci projíždějí větší zásobovací vozidla zajišťující provoz poutních domů a restauračních zařízení.
Rovněž zde projíždí sněhový pluh. Hrozí nebezpečí poškození vašeho automobilu.
V těchto místech dochází k pádu ledu ze střech.
Ubytovaní návštěvníci Svatého Hostýna mohou použít pro své automobily bezpečné parkoviště za Poutním domem č.3.

 

V zimním období v době nepříznivých povětrnostních podmínek se neodklízí sníh z hlavního schodiště. Nejbezpečnější komunikace pro pěší příchod k bazilice je silnice protínající toto schodiště, která je zabezpečena posypem.
I kolem baziliky se mohou vyskytnout v případě mrznoucího deště ledové plotny.

 

 

 

Pokyny pro výjezd autobusů a jejich parkování na Svatém Hostýně

Výjezd pro autobusy všední den - neomezeně bez povolení

Výjezd pro autobusy víkendy a svátky – neomezeně bez povolení od 1.11. do 31.03.

Parkování všední den – na parkovišti pod autobusovou točnou, omezená kapacita parkoviště pro 8 autobusů, při naplnění parkoviště nutné odjed na parkoviště u hřbitova do Bystřice pod Hostýnem.
Parkoviště je placené, cena Kč 200,- platí se službě nebo na recepci poutního domu č. 3

Parkování sobota, neděle a svátky – od 1.11. do 31.3. na parkovišti pod autobusovou točnou, omezená kapacita parkoviště pro 8 autobusů, při naplnění parkoviště nutné odjed na parkoviště u hřbitova do Bystřice pod Hostýnem.
Parkoviště je placené, cena Kč 200,- platí se službě nebo na recepci poutního domu č. 3

Výjezd soboty, neděle a svátky – od 1.04. do 31.10. – na povolenku, povolení distribuuje Matice svatohostýnská, pověřena Měú Bystřice pod Hostýnem - odborem dopravy. Povolení pouze na základě písemné žádosti, výjezd omezen pro 16 autobusů

Parkování soboty, neděle a svátky – od 1.04. do 31.10. – na povolenku, povolení distribuuje Marice svatohostýnská pověřena Měú Bystřice pod Hostýnem - odborem dopravy. Povolení pouze na základě písemné žádosti.
Omezená kapacita parkoviště pro 8 autobusů, cena za parkování je Kč 200,- placení předem na účet nebo složenkou, kterou obdrží žadatel.
Doklad o zaplacení předložit při kontrole dopravní službě MSH.

Pokyny pro řidiče

1. Výstup a nástup pro zájezdový autobus pouze na označených místech (dle časového intervalu, informace na velkoplošných tabulích)
2. Autobus nesmí parkovat na autobusové točně, smí jí pouze projet – viz. značení u vjezdu na točnu!!!
3. Autobus s povolením parkovat k tomuto využije vyhrazené parkoviště pod točnou
4. Povolení je nepřenosné, musí být opatřeno RZ vozidla, platí pouze na vyznačený 1 den
5. Povolení může kontrolovat a dopravu v místě výstupu a nástupu usměrňovat označená dopravní služba MSH