(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Na Svatý Hostýn je zákaz vjezdu motorových vozidel

Na Hostýn je zákaz vjezdu motorových vozidel. Pod touto zákazovou značkou je dodatková tabule upřesňující výjímky z dopravního značení, Jedna tato značka je za křižovatkou u hřbitova a druhá před vjezdem do lesa nad místní části "Lázně".

Automobily, motocykly a autobusy je možno ponechat na záchytném parkovišti pod Hostýnem ze směru od Bystřice p.Host. (vedle hřbitova) a nahoru jít pěšky, na kole, je možno použít linkový autobus nebo taxi.

Trvalé povolenky k výjezdu na Svatý Hostýn vydává obec Chvalčov.

 

Změna ve výdeji jednorázových povolenek k výjezdu pro osobní automobily a motorky

AutomatZměna platí od 23. května 2018 (od instalace a zprovoznění automatu na výdej povolenek).
Povolenku k jednorázovému výjezdu na Svatý Hostýn vydává automat umístěný na záchytném parkovišti vedle hřbitova u hlavní příjezdové silnice z Bystřice pod. Hostýnem na Svatý Hostýn. Provoz je nepřetržitý. Návštěvníci, kteří pojedou automobilem nebo na motorce na Svatý Hostýn si povolenky v automatu vytisknou sami. Automat přijímá mince i bankovky a vydává daňový doklad.
K jeho instalaci došlo z důvodu zjednodušení výdeje povolenek bez lidské obsluhy a taky navýšení jejich počtu. Poplatek 50 Kč za povolenku umožňuje bezplatný vjezd na soukromý pozemek Matice svatohostýnské na vrcholu Hostýna. Povolenku mějte viditelně za předním oknem vozidla.
Povolenky už nebude vydávat Městská policie v Bystřici pod Hostýnem. I nadále bude počet povolenek omezen, ale bude navýšen odpolední výdej o 50 kusů. V případě poruchy nebo vyčerpání povolenek jděte pěšky, použijte linkový autobus nebo taxi.
Další režim zůstává beze změn včetně ZTP. Také u autobusů se nic nemění. Pro ubytované je k dispozici parkoviště v blízkosti poutních domů. Povolení k výjezdu na Svatý Hostýn je nutno vyžádat v dostatečném předstihu při objednávání noclehu a při vlastním výjezdu ho pak mít vyplněné sebou.
Celoroční povolenky v barvě oranžové, modré a zelené, zůstávají v platnosti se stejným režimem jako v předcházejícím období. Tyto celoroční povolenky bude Obecní úřad Chvalčov vydávat i nadále podle doposud platných pravidel.

 

Zákaz stání mezi poutními domy a možnost vzniku úrazu

Nezastavujte ani nestůjte se svými osobními automobily na silnici a přilehlých chodnících mezi poutními domy. Je zde zákaz stání.
Po této komunikaci projíždějí větší zásobovací vozidla zajišťující provoz poutních domů a restauračních zařízení.
Rovněž zde projíždí sněhový pluh. Hrozí nebezpečí poškození vašeho automobilu.
V těchto místech dochází k pádu ledu ze střech.
Ubytovaní návštěvníci Svatého Hostýna mohou použít pro své automobily bezpečné parkoviště za Poutním domem č.3.

 

V zimním období v době nepříznivých povětrnostních podmínek se neodklízí sníh z hlavního schodiště. Nejbezpečnější komunikace pro pěší příchod k bazilice je silnice protínající toto schodiště, která je zabezpečena posypem.
I kolem baziliky se mohou vyskytnout v případě mrznoucího deště ledové plotny.

 

 

 

Pokyny pro výjezd autobusů a jejich parkování na Svatém Hostýně

Výjezd pro autobusy všední den - neomezeně bez povolení

Výjezd pro autobusy víkendy a svátky – neomezeně bez povolení od 1.11. do 31.03.

Parkování všední den – na parkovišti pod autobusovou točnou, omezená kapacita parkoviště pro 8 autobusů, při naplnění parkoviště nutné odjet na parkoviště u hřbitova do Bystřice pod Hostýnem.
Parkoviště je placené, cena Kč 200,- platí se službě nebo na recepci poutního domu č. 3

Parkování sobota, neděle a svátky – od 1.11. do 31.3. na parkovišti pod autobusovou točnou, omezená kapacita parkoviště pro 8 autobusů, při naplnění parkoviště nutné odjet na parkoviště u hřbitova do Bystřice pod Hostýnem.
Parkoviště je placené, cena Kč 200,- platí se službě nebo na recepci poutního domu č. 3

Výjezd soboty, neděle a svátky – od 1.04. do 31.10. – na povolenku, povolení distribuuje Matice svatohostýnská, pověřena Měú Bystřice pod Hostýnem - odborem dopravy. Povolení pouze na základě písemné žádosti, výjezd omezen pro 16 autobusů

Parkování soboty, neděle a svátky – od 1.04. do 31.10. – na povolenku, povolení distribuuje Marice svatohostýnská pověřena Měú Bystřice pod Hostýnem - odborem dopravy. Povolení pouze na základě písemné žádosti.
Omezená kapacita parkoviště pro 8 autobusů, cena za parkování je Kč 200,- placení předem na účet nebo složenkou, kterou obdrží žadatel.
Doklad o zaplacení předložit při kontrole dopravní službě MSH.

Pokyny pro řidiče

1. Výstup a nástup pro zájezdový autobus pouze na označených místech (dle časového intervalu, informace na velkoplošných tabulích)
2. Autobus nesmí parkovat na autobusové točně, smí jí pouze projet – viz. značení u vjezdu na točnu!!!
3. Autobus s povolením parkovat k tomuto využije vyhrazené parkoviště pod točnou
4. Povolení je nepřenosné, musí být opatřeno RZ vozidla, platí pouze na vyznačený 1 den
5. Povolení může kontrolovat a dopravu v místě výstupu a nástupu usměrňovat označená dopravní služba MSH