(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Kalendář bohoslužeb, poutí, exercicií, duchovních obnov (DO) a cvičení (DC)

Bohoslužby: Týdenní rozpis (ohlášky)předcházející týden,  nedělní liturgické texty

Pokyny pro organizování poutí

 

 

Pohled do dalšího diáře (zde jsou uvedeny menší akce většinou pro uzavřená společenství)

 

Zimní pořad od pondělí 22. října 2018 do neděle 21. dubna 2019

všední dny - mše svatá  7:15  9:15      
soboty - mše svatá  7:15  9:15  11:15    
neděle - mše sv.  7:15  9:15  11:15    14:15
neděle - sv. požehnání       13:00  
denně - modlitba sv. růžence          18:45

Pondělní úklid bazilky, která je v tuto dobu uzavřena, probíhá od 11:00 do 14:00. Pokud na pondělí připadne nějaký významný svátek, tak se úklid přesunuje na následující všední den.
V zimním období (od 1. listopadu do 31. března) je bazilika uzavřena - od pondělí do pátku od 15:30 do 18:40 a o sobotách a nedělích od 16:00 do 18:40.

 

Letní pořad od pondělí 22. dubna 2019 do neděle 20. října 2019

všední dny - mše svatá  7:15  9:15  11:15      
soboty - mše svatá  7:15  9:00  10:15  11:30    
neděle - mše svatá  7:15  9:00  10:15  11:30    14:15
sobota, neděle - sv. požehnání          13:00  
denně - modlitba sv. růžence            18:45

Pondělní úklid bazilky, která je v tuto dobu uzavřena, probíhá od 13:00 do 16:00. Pokud na pondělí připadne nějaký významný svátek, tak se úklid přesunuje na následující všední den.

V letním období je každou první sobotu v měsíci ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm) Mariánské večeřadlo. Každou sobotu a každý první pátek v měsíci je v kapli sv. Josefa adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní v době od 10:30 do 12:45.

 

Celoročně - další mše svaté pro poutní zájezdy po dohodě s duchovní správou. Mše sv. se zapisují v severní sakristii.

 

 

Co se děje v kostele a jak se tam chovat