Mapa stránek

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

 

 

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2011

 

PF 2012

 

30. prosinec a tradiční reportáž České televize

 

Provozně-praktické informace k období od 24. prosince 2011 do 1. ledna 2012

Ve dnech 23.12.- 25.12. 2011 se v poutních domech neubytovává. Recepce zajišťující ubytování nebude ve dnech 24.- 25.12. 2011 v provozu. Nebude rovněž možnost odpovídat na telefonické dotazy. Informace o bohoslužbách a počasí hledejte na www.hostyn.cz

Provozní doba v restauracích na Svatém Hostýně:

Restaurace s obsluhou v Poutním domě č.2
24.12.2011  08:00 – 15:00
25.12.2011 – 30.12.2010  08:00 – 16:00
31.12.2011  08:00 – 24:00
1.1.2012 – 2.1.2012  08:00 – 16:00

Samoobslužná restaurace v Poutním domě č.3
24.12.2011  zavřeno
25.12.2011 – 30.12.2010  07:00 – 16:00
31.12.2011  07:00 – 16:00, dle návštěvníků i déle
1.1.2012  07:00 – 16:00

Restaurace s obsluhou na Ovčárně
24.12.2011  08:00 - 14:00
25.12.2011 – 30.12.2011  08:00 – 18:00, dle návštěvníků i déle
31.12.2011  08:00 do 1.1.2012  02:00
1.1.2012  08:00 – 18:00

V tyto dny budou v provozu i některé stánky zajišťující občerstvení. Zde bude jejich provoz ovlivněn množstvím poutníků a počasím.

Autobusová doprava na Svatý Hostýn o Vánocích a na přelomu roku:

Na odpolední mši sv. na Štědrý den (15:30) se dostanete pravidelnými spoji z Bystřice p. Host. Odvoz poutníků do Bystřice bezprostředně po ukončení mše sv. bude zajištěn.
O spojích o dalších vánočních svátcích se informujte na internetu.
Poslední den v roce (sv. Silvestra) pojedou spoje podle jízdního řádu a navíc budou přidány zvláštní posilové spoje.
Dle sdělení autodopravce zahájí mimořádné autobusy výjezdy na Svatý Hostýn 31.12. 2011 v 19:30 v návaznosti na příjezdy vlaků na nádraží ČD v Bystřici p. Host.
Rovněž po půlnoční mši sv. v bazilice na Svatém Hostýně odvezou mimořádné autobusy poutníky na nádraží ČD. Bude zajištěn i odvoz poutníků, kteří se zúčastní slavnostní premiéry 20min. filmu o korunovacích soch a obrazů Panny Marie.

 

Duchovní obnova pedagogů, zaměstnanců a přátel církevních škol

Školní kaplan Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) P. Pavel Stuška uspořádal od 11. do 13. listopadu 2011 duchovní obnovu pro učitele a zaměstnance AG na Svatém Hostýně.
Protože AG v Kroměříží letos slaví 20 let od svého obnovení, pozvalo na svou duchovní obnovu i zaměstnance ostatních církevních škol olomoucké arcidiecéze. A tak se společně sešli učitelé a učitelky mateřské školky, základních škol, AG i vyšší odborné školy Caritas.
Duchovní obnovu vedla PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. "Time management jako duchovní úkol" - tak znělo téma duchovní obnovy. Myslím, že se nenašel nikdo, pro koho by toto téma nebylo aktuální.
Velký dík patří organizátorům, K. Lachmanové i všem, kteří se starají o to, aby se návštěvníci na Svatém Hostýně cítili dobře.
Iva Bekárková

Snímky z duchovní obnovy

Svatohubertská pouť 2011 a atmosféra kolem této pouti

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka na své pouti na Svatém Hostýně

 

Ujišťujeme, že socha svaté Anny nebyla odcizena

i když podstavec je v současné době prázdný. Socha bude obnovena v rámci přípravy na Jubilejní rok 2012. Z historie sochy:
Trochu jakoby v zapomnění stojí v blízkosti kaple sv. Jana Sarkandra a na začátku křížové cesty pískovcová socha sv. Anny s Pannou Marií v dívčí podobě. Na její čelní straně je nápis Svatá Anno, oroduj za nás a na zadní části již takřka nečitelný text Tato socha postavena nákladem Anny Majzlíkové rodem ze Sehradic L. P. 1894.

 

Fotografie ze dvou dnů dušičkové pouti

Poutníci na motorkách

Svatováclavská pouť po stezce ze Svatého Kopečka se konala 28. září za letního počasí

Svatováclavskou pěší pouť z Velehradu ve dnech 23. - 25.září

absolvovalo za krásného počasí a babího léta 28 poutníků. Tato pěší pouť má již svoji tradici a poutníci ve věku od 11 do 75 let propojili dvě nejvýznamnější poutní místa na Moravě, která se stanou brzy součástí evropské sítě severojižní poutní trasy z Polska do Říma.
Zlínský kraj přislíbil, že tyto aktivity podpoří a že poutní trasa bude vyznačena v turistických mapách. Hledáme podporu i v ostravsko opavské a brněnské diecézi jak tuto trasu prodloužit na jih i na sever (do Rakouska i do Polska).
Snímky z poslední etapy poutě Štípa - Svatý Hostýn

 

Františkánská národní pouť

se konala v pátek a v sobotu 16. a 17. září za pěkného, téměř letního počasí. V pátek byly nešpory, pak mše sv., následovala společná adorace, která pokračovala soukromou adorací celou noc v kapli.
V sobotu byla v sále poutního domu č.3 přednáška P. Pacifika Matějky OFMCap na téma Tajemství neposkvrněného početí Panny Marie.
V 10:15 nejen františkánští poutníci, ale i poutníci, kteří přijeli vzpomenout na před 20. léty zesnulého arcibiskupa Františka Vaňáka, zcela zaplnili baziliku při poutní mši sv.
Závěrečným požehnáním ve 13:00 a následující křížovou cestou byla pouť ukončena.

 

Studentů a zaměstnanců AG v Kroměříži na pouti na Svatém Hostýně

14. září 2011 studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s vděčností vzpomněli na arcibiskupa Františka Vaňáka.
Tento den uběhlo 20. let od smrti arcibiskupa Mons. ThDr. Františka Vaňáka, který 1. září 1991 znovuobnovil Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, na kterém sám studoval a v roce 1936 maturoval. Proto v tento den studenti a pedagogové AG měli možnost se zúčastnit zajímavých přednášek a společně prožít mši svatou, kterou celebroval otec biskup Josef Hrdlička.
Studentům a zaměstnancům AG byla také nabídnuta více než třiceti kilometrová pěší pouť od školy k hrobu otce arcibiskupa Vaňáka na Svatém Hostýně. Na tuto pouť pod vedením P. Pavla Stušky vyšlo celkem 160 studentů a 10 pedagogů.
Během pouti zažili ostrý žár slunce i prudký déšť, který ztížil poslední dvě hodiny pouti a závěrečné stoupání k bazilice. Přesto většina studentů, včetně nevidomého studenta tercie, dorazila do cíle. Na závěr pouti sloužil otec Pavel mši svatou v bazilice a potom se poutníci odebrali pomodlit se, zapálit svíčku a položit květiny k hrobu otce arcibiskupa.
Pro zbývajících téměř 300 studentů měl připravenou přednášku otec biskup Josef Hrdlička, P. Arnošt Červinka, pan Viktor Pluhař - pedagog na AG, pan Karel Skočovský - absolvent AG a nyní bohoslovec studující v Římě a absolventky AG L.Váňová, M. Sedláčková, nyní pedagogové na AG a B. Němčáková - nyní vychovatelka na AG.
Iva Bekárková
Několik snímků z putování

 

Fotoreportáž z pouti Matice svatohostýnské, další informace zde

 

Program svatohubertské pouti v sobotu 15. října

9:15 - lovecká hudba a signály v podání trubačů OMS Přerov
10:00 - průvod k obrázku  svatého Huberta
10:15 - Svatohubertská troubená mše sv., kterou celebruje o. arcibiskup Jan,
hudba a zpěv od Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení trubačů OMS Přerov a komorního smíšeného sboru Collegium Vocale

 

Fotoreportáž z muklovské pouti a pouť ve večerních Událostech na ČT1 (zde od 12 min.)

 

Pouť dětí a rodin na konci prázdnin

Poslední srpnová sobota (27.8.) letošního roku byla již tradičně příležitostí pro rodiny podniknout pouť na Svatý Hostýn, aby mohli poděkovat za končící prázdniny a vyprosit si požehnání do nového školního roku.
Pouť byla zahájena v 10:15 mší svatou v poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním celebrantem byl P. Petr Bulvas, nový biskupský delegát pro pastoraci v naší arcidiecézi. V kázání se zmínil mj. o sv. Monice, jejíž památku zrovna církev slavila. Povzbudil přítomné maminky, aby se nevzdávaly a prosily za děti s takovou vytrvalostí, s jakou se sv. Monika modlila za svého syna Augustina.
Po mši svaté následoval oběd a jelikož nám počasí přálo, na prostranství vedle baziliky se mohly uspořádat soutěže a hry pro děti. Celkem bylo připraveno 15 stanovišť, po jejichž absolvování si děti mohly vyzvednout sladkost, věcnou cenu a poukázku na zmrzlinu.
Soutěží a her se účastnilo 43 rodin, z toho 84 dětí.
L.Š.
Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin - pozvánka

 

Třetí pouť pedagogických pracovníků

S úmyslem vyprosit si požehnání do nového školního roku a vzájemně se povzbudit přišli v sobotu 20. srpna na Svatý Hostýn učitelé a další pracovníci ve školství.
Mši sv. celebroval P. Petr Piťha, bývalý ministr školství. Účastníci si taky mohli vyslechnout jeho přednášku na téma "Křesťanský učitel a péče o národní duchovní tradici".
KT

Učitelé se modlili i vzdělávali na Svatém Hostýně
V sobotu 20. srpna 2011 se za krásného počasí sešlo několik desítek pedagogů, ale také rodičů a dětí, které přišly prosit za své učitele, při tradiční pouti na Svatý Hostýn. Hlavním hostem a celebrantem mše svaté byl P. Petr Piťha, který ve svých promluvách povzbuzoval pedagogy k tomu, aby se za svou víru nestyděli, ale ukázali svému okolí, že právě víra je nosným pilířem jejich života.
Ve své přednášce v Jurkovičově sále připomněl prof. Piťha, ministr školství v letech 1992–1994, že dnešní společnost je nemocná a očekává od věřících, že jí vrátí ztracený morální kredit. Příležitost k tomu jsou v současnosti dvě – výročí narození svaté Anežky a blížící se výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje.
Zástupkyně Centra pro školy Arcibiskupství olomouckého nabídla pedagogům plán dalšího vzdělávání pedagogů a také účast na projektu “Vstupy do škol s náboženskými tématy“, který pomáhá na školách šířit informace o křesťanských svátcích. Podělila se s nimi také o radost z minulého období, kdy se zásluhou 60 proškolených lektorů asi 5000 dětí zapojilo do akce “Den kostelů” a mnozí z nich tak poprvé navštívili kostel ve svém bydlišti.
Krátkou zprávu podali i zástupci Unie křesťanských pedagogů a pozvali přítomné učitele k vstoupení do svých řad, protože pouze při dostatečném počtu členů mohou komunikovat s ministerstvem školství a prosazovat zájmy věřících rodičů a učitelů.
Pedagogové se s poutí rozloučili Cestou světla a po závěrečným požehnání se rozešli do svých domovů a škol.
Helena Polcrová

 

Hlavní pouť se konala v neděli 14. srpna

Několik tisíc poutníků se v neděli 14. srpna sešlo na Svatém Hostýně na hlavní pouti pořádané ke svátku Nanebevzetí Panny Marie. Kromě slavnosti je ovšem 15. srpen na Hostýně spojen i s jednou významnou událostí. V roce 2012 totiž uplyne sto let od korunovace mariánské sochy nad hlavním oltářem a poutní místo se na nadcházející jubileum připravuje už od letošního ledna.
Poutní mši svatou sloužil ve zcela zaplněné bazilice olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. Kromě samotné slavnosti obrátil celebrant ve své homilii pozornost k aktuálním událostem, například k hladomoru v Somálsku a nepokojům v Londýně.
Katolický týdeník - Jiří Gračka
Několik snímků

 

Co všechno už ta naše hostýnská hora v dávné minulosti viděla

 

Téměř polovina srpna na Svatém Hostýně

V týdnu po 8. srpnu prokoukla Cesta světla po zásahu lesáků a zaměstnanců matice. Byly upraveny svahy a jednotlivá zastavení jsou očíslována a opatřena kříži. Trasa byla osazena ozdobnými dřevinami.
Ve venkovním areálu poutního místa dále pokračuje obnova staré křížové cesty, oprava Sarkanderovy kaple, byly vyměněny kovové mříže kryjící odvodňovací kanálky pod jednotlivými sekcemi hlavního schodiště.
Pro informovanost poutníků je u autobusové točny informační tabule o provozu restauračních zařízení na Svatém Hostýně.
Okolí Ovčárny a venkovní posezení bylo doplněno zejména o koutek pro děti s houpačkami, skluzavkou, pískovištěm a trampolínou.
V bazilice byly zrekonstruovány zpovědnice.
Strmá část Jurkovičovy křížové cesty čeká na opravu opotřebovaných stupňů.
Dokumentační snímky

 

Koncert pro Hostýn - sobota 13. srpna 2011 v 19:00

V předvečer hlavní pouti zazněla v bazilice na Svatém Hostýně hudba italského skladatele Antonia Vivaldiho, Tato hudba zazněla poprvé v době baroka v italských chrámech. V rámci svého závěrečného koncertu ji interpretovali ti nejlepší z posluchačů a lektoři Letní školy barokní hudby, která je typem mezinárodního hudebního workshopu, jediného svého druhu v ČR. Tento koncert na závěr školy se konal v tomto termínu na Svatém Hostýně již po čvtvrté.
Na programu byly tentokrát kantáty Gloria, Beatus vir a Dixit Dominus pro sbor, sóla a orchestr. Z mnoha desítek účinkujících jmenujeme zde alespoň dirigenta Romana Válka. Ve svém úvodním slově podtrhnul o. Jiří Šolc SJ, rektor baziliky, duchovní dimenzi hudby, ze které byl koncert sestaven. Posluchači ve zcela zaplněné bazilice odměnili interprety dlouhotrvajícími ovacemi.
Hlavním pořadatelem bylo město Bystřice p. Host. ve spolupráci s dalšími partnery a za mimořádného zájmu veřejnosti. Smyslem unikátního projektu je snaha oživit jedinečnou architektonickou památku barokní duchovní hudbou, která k ní neodmyslitelně patří.
Několik snímků z koncertu

 

Orelská pouť na Svatý Hostýn 2011

Třicetiminutový sestřih orelské pouti - mši sv. celebroval P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm. ThD

Ještě pěkná vzpomínka na letošní orelskou pouť

Křesťanská sportovní organizace Orel pořádá v sobotu 20. a neděli 21. srpna tradiční pouť na Svatém Hostýně. Tradice těchto poutí sahá do 30. let minulého století a orelská pouť se od této doby stala jednou z největších v České republice.
Program :
Sobota 20. srpna 2011
18:00 - Mše svatá pro poutníky v bazilice - P. Dujka
19:30 - Běh k Božímu hrobu - běžecká soutěž pro všechny kategorie
20:30 - Světelná křížová cesta - P. Pavel Kopecký
21:30 - Zpívání na schodech
Neděle 21. srpna 2011
9:30 - Slavnostní průvod orelských praporů
10:00 - Hlavní mše svatá - hlavní celebrant P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm.
11:30 - Orelské shromáždění
13:30 - Orelská Křížová cesta - P. Pavel Kopecký
Plakát ke stažení

 

Upozornění na změnu trasy na poutní cestě mezi Velehradem a Svatým Hostýnem

Chceme upozornit poutníky, kteří se vydávají na pěší pouť mezi Velehradem a Svatým Hostýnem (nebo naopak), že informační tabule s číslem 15 byla přesunuta z místa nad sportovním areálem nad Zlínem do místa, které je na mapě trasy poutní cesty označeno žlutou tabulkou s číslem 5060. Použijte trasu vyznačenou přerušovanou čárou. Původní trasa je neprůchodná. Viz taky zvětšeninu mapy (průchod Zlínem) v levém horním rohu této mapy.

 

Vážení, srdečně zdravím

Po delší době se mně podařilo dát do řádného provozu svůj počítač a proto vám chci srdečně poděkovat za dokonalé přenosy ze Svatého Hostýna. Za mše svaté, otcům jezuitům díky za krásné promluvy, meditace, pobožnosti, panu varhaníkovi za srozumitelné zpěvy , žalmy a pod.
Jsme šťastni, že pomocí přenosu web kamery můžeme začít den účasti na mši svaté a ukončit den pobožnosti sv. růžence ze Svatého Hostýna od Panny Marie. Díky odkazům v menu nám umožňujete poznat třeba všechna mariánská poutní místa, zúčastňovat se mši svatých, děkovat a chválit Boha po celém světě.
Jak si je to velké Boží společenství stále blízko sebe. Radujeme se: "....aby všichni byli jedno v tobě Otče ...."
Děkujeme
František s rodinou z Jizerek

 

Jak si tady žijeme na počátku letních prázdnin

Od 30. června do 4. července šlapali poutníci za většinou nepříznivého počasí po trase "Moravské Compostely". Odměnou a potvrzením účasti jim byly diplomy.
Poutnické zamyšlení ateisty užitečné i pro nás, kteří se občas i neprávem považujeme za dobré křesťany
Upozornění na změnu trasy na poutní cestě mezi Velehradem a Svatým Hostýnem

Na příjemném venkovním prostranství před penzionem Ovčárna se v sobotu 9. července konal koncert dixieland bandu Jazz Book v podáni starších jazzmenů, kteří k této hudbě patří. Přítomná omladina na tuto hudbu tančila a dalo se to pěkně poslouchat, dívat se, podiskutovat s přáteli, vybírat si z předkládaných gurmánských specialit a konzumovat je.

Nahlédli jsme i do míst, kde se běžný poutní a turista nedostane - do kopule baziliky. Byli jsme seznámení s problematikou boje proti vlhkosti, kondenzaci vodních par v tomto prostoru, vznikem plísní a podmínek pro vznik dřevomorky a bojem s neinformovanými památkáři.

Duchovní správa obdržela darem sošku černé madony - P. Marie z Aparecidy, patronky Brazílie, jejíž svátek se slaví 12. října. Město se nachází v blízkosti Sao Paula. Brazílie má největší počet katolíků na světě. Druhý největší křesťanský kostel na světě v Aparecidě pojme 45 tis. poutníků. Další informace -http://www.marypages.com/LadyAparecida.htm

Duchovní cvičení mají někdy i přednášky pod širým nebem nebo vedle transformátoru.

Pokračuje revitalizace Sarkanderovy kaple

V restauraci Poutního domu č.2 je výstava obrazů zlínského malíře Josefa Ruzseláka

Aktuální snímky

 

Revitalizace historického transformátoru z roku 1923 a jak to bylo na počátku

 

Promluva Miroslava kardinála Vlka ke kněžím na jejich pouti 28.6. a snímky z této pouti

 

Pedagogové opět na Svatém Hostýně

Letos již potřetí proběhne o prázdninách Pouť pedagogických pracovníků. Bude se konat v sobotu 20. srpna 2011.
Hostem a celebrantem pouti učitelů bude prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. Jsme rádi, že naše pozvání na tuto profesní pouť přijal ministr školství z 1992 až 1994 a významný pedagog. Jeho přednášku “Velká iluze českého školství”, se kterou vystoupil 2. dubna 2008 u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na univerzitě v Hradci Králové, si na webových stránkách přečetlo více než 30 tisíc učitelů.
Letošní program jsme po předchozích zkušenostech mírně pozměnili a obohatili. Pouť začne srazem učitelských poutníků v Bystřici pod Hostýnem na autobusové zastávce u parkoviště pod kopcem. O půl deváté se vydají všichni shromáždění na symbolickou pěší pouť na vrchol k bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde se setkají s ostatními návštěvníky pouti. Cestou si připraví přímluvy na mši svatou, která bude zahájena v 10.15 hod.
Po ní zveme všechny přítomné pedagogy do Jurkovičova sálu, kde budeme mít možnost setkat se s naším vzácným hostem, který si pro nás připravil přednášku na téma “Křesťanský učitel a péče o národní duchovní tradici“. Beseda s prof. Petrem Piťhou začne v 11.30 hod. Po přednášce budeme mít čas na oběd. Ve 14 hod. se sejdeme u sochy Božského Srdce Páně a vydáme se na pobožnost Cesty světla. Pouť pedagogů bude zakončena svátostným požehnáním v bazilice v 15.30 hod.
Srdečně zveme všechny učitele, vychovatele, katechety a také rodiče a děti, kteří se modlí za své učitele. Společně vyprosme všem pedagogickým pracovníkům Boží požehnání do nového školního roku.
Mgr. Lubomír Vývoda, ředitel ZŠ Emila Zátopka, Zlín

 

V trvalé expozici muzea je v době prázdnin několik dalších výstav

 

Pěší pouť tatínků a dětí Velehrad - Svatý Hostýn

Po loňském úspěšném putování jsme vyrazili z Velehradu na Svatý Hostýn i letos. Bylo nás 12 tatínků a 15 dětí, nemladší byla 5letá Julinka a jediný zástupce 3.generace měl 67let.
Od pátku 24. do neděle 26. června jsme společně ušli celkem přibližně 60 km. Začali jsme mší svatou na Velehradě a pouť ukončili opět liturgií v neděli v 15:00 na Svatém Hostýně.
K dispozici jsme měli doprovodné vozidlo. Poutí nás do neděle provázel salesián o.Petr Matula.
Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru této poutě, především hostitelům v Huštěnovicích, Napajedlech, ve Štípě a v Rusavě mockrát děkujeme!
Peter Markovič
Fotky z poutě najdete zde

 

Jedenáctá pouť píšících křesťanů

V pondělí 13. června po Slavnosti seslání Ducha Svatého se na Svatém Hostýně konala již 11. Pouť píšících křesťanů. Do nové desítky tak vkročili spolu s mnoha dalšími i ti, kteří stáli na počátku tradice těchto poutí v roce 2001 v čele s jejím zakladatelem, básníkem a politickým vězněm Karlem Vysloužilem.
Mezi ostatními profesními poutěmi na Svatém Hostýně tato poněkud vybočuje. Je to dáno tím, že neusiluje o početní převahu těch, kdo pracují se slovy, obrazy či zvuky, ale spíše o pravost a opravdovost jejich poslání, které se symbolicky odráží i v tomto každoročním putování k Panně Marii svatohostýnské.
Jak zdůraznil v promluvě při mši svaté arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner, spoluzakladatel pouti, slovo nemá být vodovodním potrubím, které plyne od autora k příjemci, ale spíše kašnou, kde se pramen rozvine v plnosti pravdy, dobra a krásy, a tak občerství a nasytí duši člověka.
Tři desítky autorů se pak setkali na tradičním slavnostním obědě v poutním domě 3. Mezi hosty byli tentokrát i významné osobnosti: bývalý český velvyslanec u Svatého Stolce Pavel Jajtner či hudebník a primáš Hradišťanu Jiří Pavlica. A tak bilanci prvního desetiletí pouti píšících křesťanů vhodně doplnila i hudba a slovo zpívané.
Zakladatel poutí, básník Karel Vysloužil, připomněl, že myšlenka poutí na Svatém Hostýně vznikla v roce 1951 v těžkém žaláři, a mohla se realizovat přesně po 50 letech. Dnes dostává novou dimenzi, která se projevuje ve spolupráci kněží a laiků. „Rok každého člověka má 365 dní. Křesťanské učení ukazuje cestu, jak má vypadat těch 365 dní s konečným cílem ve věčnosti. Většinu kolem nás tvoří lidé hledající. Inteligence prostá i vzdělaná reaguje tehdy, má-li v ruce základ. To splňuje mini-knížečka Víra Její slova Nic nevysvětlují – zakládají víru v Boha,“ zdůrazňuje básník Karel Vysloužil, který při této příležitosti vydal sedm různobarevných sešitků své poezie a druhé vydání vzpomínkové knihy Návrat.
Petr Cekota

Snímky z této pouti

 

Reportáž Radia Proglas z pouti sdělovacích prostředků, která byla v sobotu 4. června

Pouť sdělovacích prostředků (snímky z pouti)

 

Výbor matice navštívil o. arcibiskupa v jeho rezidenci v Olomouci

Na čtvrtek 2. června pozval o. arcibiskup Jan nově zvolený výbor Matice svatohostýnské k sobě do své rezidence v Olomouci. Setkání mělo jak společenský charakter tak bylo i pracovní.
Otec arcibiskup vyjádřil svou podporu další přípravě investic na Svatém Hostýně i v souvislosti s přípravou oslav významného jubilea. Vyslovil svůj názor jak by se mohlo dále pokračovat.

 

Poděkování za brigádnickou činnost

Římsko-katolická duchovní správa děkuje obětavým chlapům z Brumova-Bylnice a okolí, kteří jako vždy když potřebujeme, obětují celý den svého volna a tvrdě pracují při řezání, štípání a odvážení dřeva na topení na faře. Přijeli i s nezdolným panem Holbou, který i přes svůj pokročilý věk a nemoci s láskou ke Svatému Hostýnu organizuje tyto brigády.
Mezi ty, kteří také nabízejí pravidelnou pomoc jsou členové Valašské nadace z Francovy Lhoty spolu s farníky z Brumova-Bylnice, Nedašova a Francovy Lhoty.
Velké poděkování patří řediteli Mgr. Přemyslu Jarošovi a mistrům odborného výcviku panu Lamačkovi a Salvetovi, kteří do hodin praktického vyučování svých žáků zařadili přípravné práce pro výměnu podlahy v bazilice.
Budeme rádi, kdyby se ozvalo na naši adresu více dobrovolníků. Taková pomoc v úklidových a údržbových pracích na Svatém Hostýně ušetří hodně finančních prostředků.
Duchovní správa na Svatém Hostýně

 

1. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví v sobotu 14. května

Bezesporu je třeba ocenit, že i zdravotníci projevili potřebu putovat k Panně Marii pro posilu a ochranu při své zodpovědné a náročné práci. V pořadí pátou letošní poutí na Svatém Hostýně byla 1. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví.
Sotva jiná profesní skupina než lékaři, má tak blízko k naplňování Ježíšova příkazu lásky k bližním, ba dokonce, má to, jak se všeobecně předpokládá, v náplni své každodenní práce. Protože tato schopnost není všem dána a i ti, kterým nechybí, ji potřebují rozvíjet, je pokorná prosba o pomoc Panny Marie, jedním z nejlepších prostředků jak ji dosáhnout.
Určitě všichni kdo připutovali k Panně Marii na Svatý Hostýn svého úsilí nelitovali. Pouť se opravdu vydařila a zásluhu na tom mělo nejen krásné počasí, v polovině května docela výjimečné, ale v prvé řadě excelentní, profesně zaměřená homilie hlavního celebranta, otce biskupa Josefa Hrdličky. Jak už je u toho nevšedního kazatele pravidlem, stále a znovu, dokáže nalézt spojitost evangelních textů a životní reality i tam, kde nám ostatním tato spojitost uniká.
Homilie na evangelium o milosrdném samaritánovi byla pro přítomné mimořádně inspirativní. Jsou to lékaři a zdravotníci, kteří se mohou zasadit, aby Duch Boží pronikl do sféry nemocí a utrpení a jsou to oni, kdo jsou voláni, aby sem tohoto Ducha vnesli. Ježíš se s nimi ztotožňuje tím, že se sám nazývá lékařem, „Lékaře nepotřebují zdraví ale nemocní…“, zároveň je však i největším trpitelem v dějinách a tím se spojuje s nemocnými a strádajícími. Ježíš vstupuje do vědy a významných povolání proto, aby se s nimi ztotožnil, vnesl tam správnou normu spirituality kterou hledáme a kterou velmi potřebuje objevit a prohloubit lékařský stav. Velmi důležitý je duchovní řád tohoto povolání, které v sobě nese nejen vysoké odborné nároky, ale které je samo sebe dimenzí posvátnosti.
V krátkém úryvku evangelia o milosrdném samaritánovi je cosi jako Magna Charta zdravotnické profese – přístupu k trpícím lidem. Je tam obsažen onen cit pro člověka, který leží polomrtvý, trpí a nutně potřebuje pomoc. Samaritán ošetřuje rány olejem, zajišťuje odvoz zraněného, organizuje jeho hospitalizaci a pak se ještě vrací k pacientovi, poněvadž se k němu cítí srdcem a svědomím připoután. V Bibli je to krátký úryvek ale je tam všechno co nám Bůh napovídá pro spiritualitu lékařského či zdravotnického stavu.
Pohlédneme-li zde na Hostýně k P. Marii byly to statisíce či spíše miliony naléhavých proseb o pomoc v srdcích poutníků, protože věděli, že Maria je někdo, ke komu voláme „Uzdravení nemocných, oroduj za nás“. Pak i tento kostel je posvátnou ordinací často přeplněný námi nemocnými, z níž žádný neodchází s prázdnou a kde nám P. Maria ordinuje ten nejúčinnější lék, který pomůže v každé lidské nouzi a který se jmenuje Ježíš.
Ve strhující homilii motivoval otec biskup Josef přítomné zdravotníky i všechny ostatní řadou dalších duchovních povzbuzení tak potřebných k náročné práci s nemocnými.
Bez nadsázky lze říci, že ten kdo na pouti byl, nelitoval a už se těší na druhou pouť lékařů a zdravotníků, 12. května příštího roku.
Po skončení poutní mše svaté se mnozí z nás s P. Bohumírem Vitáskem, kterému patří velký dík za provázení, vydali na „Cestu světla“ – meditativní pobožnost v naší zemi ojedinělou, která navazuje na tradiční pobožnost křížové cesty. Ve 14 zastaveních se rozjímaly velikonoční události, ve kterých se Ježíš od Zmrtvýchvstání až po seslání Ducha Svatého zjevoval apoštolům. I tento závěr pouti byl pro nás světlem – povzbuzením do dalších všedních dnů..
MUDr. Libuše Benešová

Mše sv. (se znamenitou profesní homilií) byla celebrována o. biskupem Josefem

Snímky z této pouti

 

11. května 1923 se narodil v Radkově doc. PhDr. Karel Říha, významný teolog a filozof, jezuitský kněz – důchodce žijící na Svatém Hostýně (88. narozeniny).

 

Pouť bohoslovců na Svatý Hostýn

V neděli 1. května se bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci spolu se svými představenými vydali na pouť na Svatý Hostýn s úmyslem prosit za kněžská a řeholní povolání. Na pouť, které předcházela duchovní obnova, se někteří bohoslovci vydali pěšky přímo z Olomouce a po noční pěší pouti dorazili nad ránem na místo. V sobotu v podvečer jsme odjeli vlakem do Prosenic u Přerova. Odtud jsme putovali pešky na Svatý
Hostýn, cestou se modlili Breviář a růženec a před půlnocí jsme dorazili do jednoho z poutních domů na Svatém Hostýně, kde jsme přespali. Třetí, cyklistická skupinka bohoslovců vyrážela v neděli brzy ráno z Olomouce.
Ostatní pak na pouť vyrazili v neděli ráno. Po cestě vlakem se vydali z Bystřice pod Hostýnem za modlitby růžence lesem k poutnímu místu. Na Svatém Hostýně jsme – už všichni společně – prožili mši svatou, kterou celebroval náš otec rektor P. Antonín Štefek spolu s ostatními představenými semináře a teologického konviktu. Při mši svaté otec rektor nejen zmínil, že jsme duchovně spojeni s Církví v Římě, kde se v danou chvíli konalo blahořečení papeže Jana Pavla II., ale také nás povzbudil a připomněl, jak je důležité mít otevřené srdce, abychom mohli zaslechnout a následovat Boží hlas.
Po krátké přestávce na oběd jsme se pomodlili Cestu světla (novou velikonoční pobožnost, k níž jsou na Svatém Hostýně vybudována nová zastavení) a ve tři hodiny zakončili pouť při svátostném požehnání.
Ondřej Dědič

Snímky z pouti

 

Matice svatohostýnská s novým vedením

Poutní sezonu na nejnavštěvovanějším poutním místě u nás zahájila v neděli 1. května v bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Svatém Hostýně slavnostní mše svatá. Předsedal ji za nepřítomného olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který se v Římě účastnil beatifikace papeže Jana Pavla II., generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Po skončení bohoslužby se v Jurkovičově sále konala valná hromada Matice svatohostýnské (MSH). Ta letošní byla volební. Po třech letech členové MSH zvolili nové vedení.
Podle prezenčních listin se jí zúčastnilo 227 členů. Do výboru MSH kandidovalo 15 členů, z toho šest bylo nových (volilo se 10 členů výboru, jednoho dle stanov jmenuje protektor MSH z řad kněží na Svatém Hostýně – opět byl potvrzen P. Jan Chromeček), do pětičlenné kontrolní komise kandidovalo pět členů. Volba obou orgánů byla tajná, proto volební komise měla hodně práce se sčítáním hlasů, takže výsledky voleb se kandidáti dozvěděli až v odpoledních hodinách.
Po oznámení výsledků se sešel ke své první schůzi nový výbor MSH, který v tajné volbě zvolil ze svého středu předsedu, místopředsedu a zapisovatele. Předsedou Matice svatohostýnské se stal opět Mgr. Lubomír Vývoda (1959), ředitel Základní školy Emila Zátopka ve Zlíně, místopředsedou Ing. Josef Dostál (1964) z Chvalčova a zapisovatelem Ing. Václav Lednický (1943) z Vizovic. Do čela kontrolní komise byl zvolen Ing. Jindřich Pokorný (1964) z Brna.

Již potřetí od roku 2009 byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské. Patnáct vyznamenaných převzalo z rukou olomouckého generálního vikáře medaili s motivem Svatého Hostýna a pamětní list s poděkováním za dlouholetou obětavou práci pro Svatý Hostýn.
Na závěr jednání poděkoval Mons. Josef Nuzík všem členům MSH za jejich pomoc, ať už finanční, materiální nebo duchovní. Matice svatohostýnská se svými sedmi tisíci členy je po Orlu druhou největší katolickou organizací v České republice.
Poutníci ocenili, že již na začátku května si mohli na Svatém Hostýně zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok. Pro Jubilejní Svatohostýnský kalendář 2012 připravil duchovní myšlenky na každý týden olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Seznam vyznamenaných zasloužilých členů Matice svatohostýnské

Antonie Andrlíková, Uherský Brod
Vlasta Batoušková, Tlumačov
Antonie Bětíková, Spytihněv
František Foltýnek, Staré Město
Josef Frolka, Kněždub
Anna Hložková, Grefty - Prakšice
Františka Hradilová, Lísky
PhDr. Josef Juráň, Ratiboř
Josef Koníček, Lhotka u Hradčovic
Anna Křenková, Halenkov
Jan Miklas, Brumov
Ludmila Toflová, Kozlovice
Marie Tomaštíková, Spytihněv
Anna Václavíková, Huslenky
Jana Večeřová, Želeč

Josef Pala

Fotografie ze mše sv. před zahájením Valné hromady a fotografie z jejího průběhu

Výsledky hlasování do výboru MSH podle počtu získaných hlasů
jméno     nar. odkud hlasů pořadí
zvolení:            
Loučková Marie Mgr. 1935 Holešov 176 1
Buráň Ivo Ing. 1947 Ostrava 167 2
Vývoda Lubomír Mgr. 1959 Trnava u Zl. 165 3
Matela Josef Ing. 1946 Brusné 157 4
Lednický Václav Ing. 1943 Vizovice 154 5
Dostál Josef Ing. 1964 Chvalčov 150 6
Juráň Josef PhDr. 1939 Ratiboř 149 7
Vránová Ludmila Ing. 1971 St. Město 142 8
Janek Petr   1962 Bystřice p.H. 141 9
Cekota Petr Mgr. 1975 Zlín 133 10
náhradníci:            
Domanský Zbyněk Ing.   Zlín 127 11
Psík Josef     Kojetín 106 12
Mrázek František Mgr.   Fryšták  105 13
Jelínek Milan Mgr.   Bystřice p.H. 80 14
Záleský Pavel     Otrokovice 58 15
             
Výsledky hlasování do kontrolní komise MSH podle počtu získaných hlasů
jméno       odkud hlasů pořadí
Žurek Josef Ing. 1951 Val. Polanka 208 1
Krajčová Veronika   1982 Zlín Březnice 205 2, 3
Pokorný Jindřich Ing. 1964 Brno 205 2, 3
Martinů Anna Ing. 1958 Všemina 198 4
Kopecká Marie   1946 Želatovice 197 5

 

V sobotu 30. dubna se konala osmnáctá pouť hasičů a.hasiči píší o své pouti

 

Železní poutnici doputovali na Svatý Hostýn v sobotu 9. dubna
Pozvánka na tradiční celonoční postní putování ze Svatého Kopečka

Snímky ze závěru poutě v Jurkovičově sále a v bazilice

Na ranní mši sv., které se zúčastnili i "běžní poutníci" bylo možno zaslechnout názor, že Svatý Hostýn má už i pouť chromých (jak se ostatně zpívá v jedné mariánské písni na počest Panny Marie Svatohostýnské) - kdyby jen věděli, že tito poutníci putovali celou noc ze Svatého Kopečka, což je 50km.

 

Zaměstnanci Vyšší odborné školy sociální Caritas na Svatém Hostýně

Ve dnech 7. až 9. dubna se na Svatém Hostýně uskutečnil duchovně relaxační pobyt zaměstnanců Vyšší odborné školy sociální Caritas-VOŠs.
Pedagogové, THP pracovníci i se spirituálem se zamýšleli nad očekávanou transformací školy na vysokou školu, vyslechli přednášky Kateřiny Lachmanové na téma "Falešné (a autentické) představy o Bohu" a "Pošli to dál", slavili mše svaté, prožili společenský večer a vydali se spolu na Tesák.

 

 

Cesta světla

V minulém roce byla vybudována na poutním místě Svatý Hostýn pro naši republiku ojedinělá meditační Cesta světla. Jde o pobožnost, která navazuje na tradiční pobožnost křížové cesty. Ve 14 zastaveních se rozjímají velikonoční události, kdy se Ježíš zjevuje apoštolům – až po seslání Ducha Svatého.
Stezka vede upraveným chodníčkem od sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova až po starou křížovou cestu. Doporučujeme se tuto pobožnost pomodlit s celou farností, skupinou či jednotlivci, kteří navštíví Svatý Hostýn. Poutníci mohou využít brožurku Cesta světla, která je k dispozici na Svatém Hostýně, jak v kostele, tak v poutním domě. Brožurka obsahuje texty Písma svatého ke každému obrazu, krátké rozjímání a modlitbu. Na konci jsou dvě písně, které se mohou vkládat mezi jednotlivá zastavení.
Cestu světla si můžete projít i s dětmi z náboženství a na jednotlivých obrazech si ukázat, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se apoštolům a aby měli odvahu jít do světa a říkat druhým o Božím království, poslal jim svého Svatého Ducha. Rozjímání událostí se Zmrtvýchvstalým nás učí žít každodenně evangelium a naplňovat misijního poslání: “Získávejte mi učedníky…“
Pokud nebudete mít cestu na Svatý Hostýn, můžete obohatit vaše farní katecheze třeba tím, že se Cestu světla pomodlíte ve vašem společenství. Obrazy si naskenujte a promítněte na plátno. Přejeme vám upřímnou radost z toho, že Pán Ježíš skutečně vstal z mrtvých.
Anna Skočovská

Cesta světla podle bystřického zpravodaje

 

Večeřadlo u Vodní kaple Panny Marie (dole pod schodištěm)

Znovu po Velikonocích 2011 a to od května do října, zveme všechny každou první sobotu v měsíci ve 14:00 k Prameni živé vody k modlitbě s knězem. Zpěvy, růženec, litanie, modlitba za uzdravení těla i duše. První sobota v květnu bude 7. 5. 2011.

 

 

 

Svatohostýnská bazilika se po rekonstrukci podlahy znovu otevřela

Po pětiměsíčních opravách bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně opět přivítala poutníky.
V bazilice bylo nainstalováno podlahové topení, které i v době trvajících silných mrazů ji vytopí na příjemných a plánovaných osm až devět stupňů Celsia. V této souvislosti zde byla také položena nová, ručně vyráběná dlažba, která je podobná původní podlaze. Zároveň byly také zatepleny klenby a prostory nad varhanami a oratořemi. Tento krok jistě velmi přispěje k tomu, že se uspoří náklady na vytápění, ale také že se podstatně méně vodních par srazí v kopuli zdiva, což má příznivý vliv na její životnost. Za svatostánkem byl udělán skleněný průzor do podlahy, kde budou návštěvníci kostela moci vidět konec základu původní kapličky a také jednotlivé typy dlažby, které byly v průběhu staletí v presbytáři použity.
Na své místo se také vrátila zrenovovaná dřevěná socha Panny Marie Svatohostýnské. Vytvořil ji brněnský sochař a řezbář Benedikt Edele v roce 1845. Její pozlacení a malbu provedl brněnský malíř Josef Haman. Vzácné umělecké korunky Panny Marie i Ježíška zhotovil prof. Fanta z Prahy (1912). Dělníci vrátili sochu na původní místo do několikametrové výšky k hlavnímu oltáři 15. března.
Půlroční rekonstrukce baziliky stála osm milionů korun a bude zcela hrazena z darů poutníků a příznivců Svatého Hostýna.
Josef Pala

Pontifikální mše sv. na počest ukončení stavby "Komplexní oprava baziliky Panny Marie" začala v neděli 20. března v 9:15. Hlavním celebrantem byl o. arcibiskup Jan. V závěru záznamu mše sv. na internetu zaznívá i poděkování všem zainteresovaným, kteří se na stavbě podíleli.

 
 

Bazilika na Svatém Hostýně už bude sloužit svému účelu. Mše sv. (zatím podle zimního pořádku) a poutní slavnosti se budou konat jako obvykle. Duchovní správa děkuje za modlitby a taky za finanční příspěvky na umoření dluhu.

O akci informuje ČT v Křesťanském magazínu
Ze stránek arcibiskupství o této události
Ze stránek internetového deníku iDnes
O naší bazilice i na stránkách www.vychodni-morava.cz

Socha P. Marie Svatohostýnské s Ježíškem je konečně doma a v neděli 20. března ji rádi všichni uctíme společně s o. arcibiskupem Janem. Korunky na hlavách určitě nebudou chybět.

     

 

Provozní doba restaurací na Svatém Hostýně do zahájení poutní sezóny 2011

Jedná se o restauraci s obsluhou v Poutním domě č.2, samoobslužnou restauraci v Poutním domě č.3 a o restauraci Ovčárna pod autobusovou točnou. Kouření je povoleno jen v polovině restaurace Ovčárna.
Každé pondělí bude v době od 8:30 do 15:00 otevřena pouze jedna restaurace podle vzájemné dohody provozovatelů. Ovčárna je v tento den mimo provoz.
V úterý až pátek budou v době od 8:30 do 13:00 otevřeny obě restaurace v poutních domech a v době od 13:00 do 15:00 bude v provozu jen jedna z nich.
Ovčárna bude v provozu v tyto dny minimálně od 15:00 do 17:00.
V soboru, v neděli a o státních svátcích budou všechny restaurace otevřeny v době od 8:30 do 15:00 a restaurace Ovčárna od 8:30 do 17:00.
Informace o tom, která restaurace je v provozu, je vyvěšena na vstupu do každé z nich. Od května 2011 budou platit informace uvedené zde.

 

Pozvání na Svatojosefskou pouť - 20. března 2011 ...

Trocha masopustní zábavy i na Hostýnku v sobotu 12. února

Toulavá kamera na ČT1 navštívila běžeckou magistrálu i naše poutní místo

 

Pokládání dlažby v bazilice úspěšně pokračuje

Stav na konci ledna 2011

 

 

 

 

Druné pololetí roku 2010