(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.
Pomozte Svatému Hostýnu v současné tíživé situaci ...
Neděle Božího milosrdenství a anděl nad Holešovem, foto Naďa Fraisová
Pranostiky:  Na svatého Vincence se má nahlížet do úlů, a jestli včely nemají dost potravy, má se jim, nejlépe na schod měsíce, doplnit. Na Rudolfa je dobré vysazovat zelí do pole. Potí-li se Marcela, bude Marek chodit v kožiše.
Ve středu 14.dubna v 7:15 je na Hostýně (735 m.n.m.) zataženo, mlha, 20cm sněhu, teplota -2.8°C, mírný SZ vítr.
Počasí Zlín
Nově zařazeno:
Pozvánka Kronika Duchovní Poutníkům Turistům Kultura
Významné výročí 300 let od položení základního kamene dnešního chrámu na Svatém Hostýně (4. května 1721 olomouckými premonstráty z Hradiska), Týdeník Kroměřížska, Bc. Naděžda Fraisová ...  
Časopis Stavebnictví 4/2021 přináší článek o Jurkovičově křížové cestě na Svatém Hostýně ...  
Budoucnost Svatého Hostýna - stále inspiratívní Územní plán 1995, budeme řešit dopravní obslužnost ...  
16. - 18. 4. víkendová duchovní obnova s Ing. Mgr. Václavem Čápem byla zrušena  
Něco z historie hasičských poutí když už ta letošní je opět bez náhrady zrušena ...  
Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti ...  
Videokázání (nejen) pro děti na 2. neděli velikonoční ...  
Nedělní liturgie na 2. neděli velikonoční ...  
Křížek na cestu i do života ...  
Změna termínu konání Valné hromady Matice svatohostýnské 2021 ...  
Opět jiné Velikonoce ...  
Cesta světla jako prezentace ...  
Dva příspěvky nového člena redakční rady Listů svatohostýnských o reakci naší mládeže na koronavirovou krizi a na téma domácí putování v době pandemie ...  
Činnost výboru v roce 2020 ...  
Naši jubilanti, členové Matice svatohostýnské ...  
Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k Velikonocům ...  
Na Svatém Hostýně je kromě křížových cest taky Cesta světla. Zachycuje 40-ti denní Kristův pobyt na zemi po jeho vzkříšení, S ohledem na zapovězený vstup na Hostýn pro většinu občanů přinášímě možnost se ji pomodlit i doma. Po uvolnění omezení určitě Cestu světla navštivte a pomodlete se ji taky osobně nejlépe ještě ve velikonoční době ...  
Velikonoční triduum 2021 - Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota na Hostýně ...  
Soutěž Matice svatohostýnské pro rok 2021 určená dětem ...  
Videokázání (nejen) pro děti na Zmrtvýchvstání Páně ...  
Nedělní liturgie na Zmrtvýchvstání Páně ...  
Na Bílou sobotu je to na Hostýně jako na záběrech z dronu z poloviny února (nyní akorát hodně aprílově) ...  
Velikonoční přání otce arcibiskupa Graubnera ...  
Na Zelený čtvrtek zvony odlétají do Říma ...  
Modlitba růžence za kněze ze Svatého Hostýna v době, kdy byl svět ještě normální (TV Noe) ...  
Bankovka s motivy z Hostýna pro sběratele kuriozit ...  
P. František Pevný SJ se dožil sta let ...  
Nastal čas sázení ...  
O proměnách poutnictví v Evropě ...  
Uzdrav naši zem s Mons. Janem Graubnerem (z archivu TV Noe) ...  
Paní Olga Kozlová je 30 let členkou Matice svatohostýnské ...  
Od pondělka do konce dubna platí nový jízdní řád linky na Hostýn (So, Ne a svátky autobusy nejedou) ...  
Panna Maria byla také vdova, takže nám rozumí, říká Alenka Panáková ze Společenství vdov a vdovců ...  
Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha-Barrandov stojí určitě za shlédnutí i na fotografiích ...  
Projekt „Křížová cesta Svatý Hostýn rekonstrukce zastavení“ je spolufinancován Evropskou unií ...  
Vzpomínáme na P. Františka Líznu SJ ...  
Velké poděkování ...  
Velká výstava velkoformátových fotografií spolku Člověk a víra na Svatém Hostýně od 27. 2. - 9. 4. 2021 ...  
Výstavu je možno shlédnout v době, kdy je přístupná bazilika ...  
Beňov slavil velkého rodáka, arcibiskup Graubner se tam modlil za uzdravení ...  
Před 10 léty byla opětně zprovozněna bazilika po velkých opravách, které zde probíhaly v zimě 2010/11 ...  
Koncem února oslavil své životní jubileum pan Josef Psík z Kojetína, velmi se zasloužil o nové zvony ...  
Nový člen jezuitské komunity na Svatém Hostýně ...  
Svatý Hostýn v jednom katastru, cesta v jiném a mše je liduprázdná. Rozhodující by ale měla být hranice okresu. ČT připravila na toto téma dva příspěvky - číslo 1 a číslo 2 ...  
Cesta světla na Svatém Hostýně objektivem fotografa Člověk a víra ...  
Postní neděle v únorově-březnovém čase ...  
Slovo arcibiskupa Graubnera ke zpřísněným opatřením ...  
Křížová cesta mladých objektivem fotografa Člověk a víra ...  
Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna ...  
Opět milý vzkaz od Mons. Jana Peňáze - je třeba se "vždy držet Pána"! Tyhle zásady si pamatujme ...  
Jaká krizová opatření vlády zde platí od soboty 27. února 2021 ...  
Vzpomínky na P. Stanislava Peroutku SJ a na sestru Petru ...  
Opět Svatý Hostýn z dronu ...  
Kostel v Zábřehu si pořídil dávkovač na svěcenou vodu ...  
Duchovní obnovy pro seniory, které pořádá Centrum pro rodinný život v Olomouci ...  
Kroměřížský deník 25.2.: Podle duchovního správce Svatého Hostýna Josefa Stuchlého se nedělních on-line přenosů mší sv. účastní až 1000 diváků ...  
První "poutní vlaštovka" je tady, pozvánka na 4. pouť kuchařů a cukrářů ...  
Seriál ČT o křížových cestách má 11. dílů a je vhodný pro poslech v této postní době ...  
Modleme se před jídlem alespoň tak, jak to umějí tito pejsci (vzkaz je od Mons. Jana Peňáze) ...  
Zimní výlety 2021 na Svatý Hostýn, foto Marie Černíčková ...  
Ať zase zazní Maria. Dřevohostičtí se skládají na nový zvon ...  
Pandemie má své oběti i mezi duchovními na Svatém Hostýně ...  
Pan Jaroslav Jaroš se vydal s rodinou a dronem na Hostýn užít si zimních radovánek ...  
Platí i pro dnešní dobu ...  
V této složité době máme na recepci v Poutním domě č.3 zajištěnou službu ve dnech Po - St - Pá od 8:00 do 12:00. Mělo by být možné se dozvonit u vstupních dveří a někdo se Vám v tuto dobu bude věnovat. Někdy bude nutné na chvíli na službu počkat. Je to i vhodná doba pro telefonické dotazy z Vašeho bydliště.  
Z pokladů duše - Kéž se všichni sejdeme v Hostýně nebeském ...  
Je to zajímavé, ale je to tak každým rokem +- nějaký ten den ...  
Ve farnosti Ostrava-Pustkovec probíhá příprava biřmovanců formou online konferencí ...  
Sestry Nejsvětější Svátosti mají v Budějovicích unikátní manufakturu ...  
Pravoslaví v kostce ...  
Bůh ano, ale církev ne ...  
Dnes už dávná historie - jak jsme putovali na Svatý Hostýn na poutě Proglasu ...  
Výsledky Tříkrálové sbírky 2021 ukazují na veliké rozdíly mezi diecézemi ...  
Astronomie a teologie, vatikánská observatoř a jezuité ...  
Koronavirus, epidemie a ... křesťan ...  
Sociální sítě jsou dobrý sluha. Naše osobnost se ale nemůže odvíjet od počtu lajků, říká kněz Marek Orko Vácha ...  
Hasiči dezinfikují kostel aktivním stříbrem, na mše se věřící objednávají ...  
Farnost v Ledči nad Sázavou bojuje o přežití: kněz navrhl poplatky za mši ...  
Černý den v historii Velehradu. Před 600 lety byl vypálen husity, opata Jana a čtyři mnichy upálili ...  
Významné poutní místo Hejnice u Liberce a určité paralely se Svatým Hostýnem v době covidové ...  
Kněz pojal obřad žehnání vody, křídy a kadidla didakticky ...  
Církev se otevírá ženám, papež jim povolil zastávat funkci ministrantek ...  
Nejen naše bazilika na Svatém Hostýně ...  
Ocitl jsem se na prahu věčnosti, popsal arcibiskup Graubner ...  
Telefonování na Duchovní správu na Svatém Hostýně ...  
Krátké zpravodajství ČT z oslav příchodu nového roku na Svatém Hostýně (od 10:36 do 11:50) ...  
Zakončení roku 2020 bylo hodně netypické ...  
Konečně alespoň jeden délkový metr sněhu na Hostýně po Vánocích, ale i to potěšilo ...  
Z historie svatohostýnských varhan ...  
Hostýnek navštěvují poutníci i turisté a jsou i takoví, kteří rádi přispějí manuální práci k jeho zvelebení ...  
Matice svatohostýnská vydala Kalendáříky pro rok 2021, budou k dispozici hlavně důvěrníkům matice ...  
V atmosféře před 3. nedělí adventní hodnotil výbor a kontrolní komise Matice svatohostýnské rok 2020 ...  
Podle výzvy našich biskupů a taky za ně se modlíme růženec nejen v obvyklých 18:45, ale i druhý růženec ve 20:00. Všechny mše i růžence jsou přenášeny kamerami a můžete se tak modlit společně s námi ...  
On-line mše z baziliky sledovalo i deset tisíc lidí ...  
Dobrá zpráva pro návštěvníky Svatého Hostýna ...  
Aby naše děti nežily jen mobilem ...  
Desatero v době koronaviru, autor P. Vojtěch Kodet O. Carm ThD ...  
Připomeňme si jak a proč se stal Svatý Hostýn národní kulturní památkou, zatím je to jen prázdné gesto ...  
Osobnosti, které se vyjádřily ke Svatému Hostýnu jako nové NKP v Listech svatohostýnských č.1/2018 ...  
Vzpomínky na poutě na Svatý Hostýn dávno a velice dávno ...  
Videovzpomínky na několik minulých poutních sezon, snad o té příští už to bude zase v pořádku ...  
Všude dobře, na Svatém Hostýně nejlépe ...  
Informace k dotacím na Otevřené brány ...  
Audioreportáž Českého rozhlasu o vrchu Hostýn ...  
Ukončení projektu Poselství z hor, jehož hlavním produktem je filmový dokument ...  
Téměř o všech pamětihodnostech, které máme na Hostýně v prezentaci webu FotoTravel ...  
Slovenská videopozvánka do Hostýnských vrchů ...  
Přespat na faře či v klášteře? Jde to! Církev nabízí ubytování v atraktivních lokalitách a objektech ...  
Mniši vaří pivo odjakživa ...  
K zamyšlení kuřákům zdali by nebylo lepší přestat s kouřením úplně ...  
Stránky spřátelených matic, velehradské, svatokopecké, zašovské, radhošťské, svatoantonínské ...