Duchovní vzdělávání na Svatém Hostýně v roce 2022

 

25.7. – 1.8. Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených, vede P. Augustýn Kovačík
2. – 6.8. Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ obsazeno - evidujeme jen náhradníky
8. – 13.8. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, kněz katolické církve východního obřadu
Téma: Pro mladé
14. – 17.8. Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád, obsazeno - evidujeme jen náhradníky
23. - 28.8. Obnova srdce pro mladé dospělé, vede P. Th.Lic. PaedDr. Rudolf Pitoňák
4. – 10.9. Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací,
vede P. Antonín Klaret Dabrowski OFM
19.- 22.9. Duchovní obnova, vede Ing. Mgr. Václav Čáp, téma: Modlitba srdce - Ježíšova modlitba
3. – 5.10. Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Milan Glaser
27. – 30.10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, kněz katolické církve východního obřadu
Téma: O mši svaté
3. – 6.11. Duchovní obnova, vede Ing. Mgr. Václav Čáp, téma: Bůh dárce a ochránce - Vděčnost člověka
6. – 11.11. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, kněz katolické církve východního obřadu
Téma: Vnitřní uzdravení
14. – 20.11. Duchovní cvičení pro všechny, vede P. Milan Glaser SJ
25. – 27.11. Duchovní obnova pro HASIČE a členy Matice Svatohostýnské, I, skupina
vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
2. – 4.12. Duchovní obnova nejen pro členy Matice svatohostýnské, II. skupina
vede P. Ladislav Nosek SJ, superior
12. –18.12. Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ
   
Přihlášky podávejte na adrese:
Matice svatohostýnská, z.s.
Svatý Hostýn č. 115 768 72 Chvalčov
tel: 573 381 693    e–mail:matice@hostyn.cz
www.hostyn.cz