(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

 

Poutní kalendář v roce 2020

22. 3. Ne Svatojosefská pouť mužů
27.-28. 3. Pá, So Pěší pouť farnosti Louka – Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn
25. 4 So Dvacátá sedmá pouť hasičů
1. 5. Patnáctá prvomájová pouť rodin
3. 5. Ne Valná hromada Matice svatohostýnské, Třináctá pouť bohoslovců za povolání
8. 5. Třetí pouť Mary`s Meals (proti hladu ve světě)
10. 5. Ne Osmnáctá pouť podnikatelů
17. 5. Ne Osmnáctá pouť včelařů
30. 5. So Pouť dobrodinců díla Dona Boska
1. 6. Po Dvacátá pouť píšících křesťanů
6. 6. So Desátá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
13. 6. So Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
14. 6. Ne Třetí pouť krojovaných
16. 6. Út Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
19. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
20. 6. So Sedmá pouť přátel autoveteránů, Šestá pouť schól
27. 6. So Pouť dětí na začátku prázdnin, Jedenáctá pouť zrakově postižených
30. 6.-1. 7. Út, St Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn
2.-4. 7. Čt – So Pěší pouť Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad
4. 7. So Pouť obce Jankovice
11. 7. So Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
2. 8. Ne Osmá pouť dechových hudeb
8. 8. So Třetí pouť kuchařů a cukrářů
15. 8. So Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost
16. 8. Ne Hlavní pouť
22. 8. So Dvanáctá pouť pedagogů
23. 8. Ne Tradiční orelská pouť
29. 8. So Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
5. 9. So Dvacátá osmá muklovská pouť
6. 9. Ne Pouť členů Matice svatohostýnské
12. 9. So Třicátá františkánská pouť
26.-28. 9. So – Po Pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn
4. 10. Ne Růžencová pouť
10. 10. So První den dušičkové pouti
11. 10. Ne Druhý den dušičkové pouti
17. 10. So Dvacátá druhá svatohubertská myslivecká pouť
31. 12. Čt Děkovná bohoslužba na konci roku
     

Pokyny pro organizování poutí

Poutě na Svatý Hostýn nedávno a velice dávno

K poutím na Moravě zaměřeno hlavně na poutní cestu Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, Velehrad

 

 

Poutní kalendář v roce 2019

1. ledna 2019, Út
Zasvěcený svátek Matky Boží, Panny Marie, pontifikální mše sv. těsně po ukončení roku 2018 v 0:01
17. března, Ne
Svatojosefská pouť mužů
5. - 6. dubna, Pá So
Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečka, mše sv. na závěr v So v 7:15
27. dubna, So
26. mezinárodní hasičská pouť, pontifikální mše sv. v 10:15
28. dubna, Ne
Šesté setkání členů a příznivců moravských matic
1. května, St

14. prvomájová pěší pouť rodin ze Vsetínska
4. května, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
5. května, Ne
Valná hromada MSH,mše sv. v 9:15, Pouť Klubu křesťanských žen, Jedenáctá pouť bohoslovců
8. května, St
2. Pouť Mary's Meals (proti hladu ve světě), mše sv. v 11:30
12. května, Ne
17. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, mši sv. v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
18. května, So
Sarkandrovská pěší pouť smíření z Holešova
18. - 19. května, So Ne
17. pouť včelařů, Ne mši sv. v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
1.června, So
Pouť přátel a dobrodinců díla Dona Bosca, mše sv. v 10:15, Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
8. června, So
9. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše sv. v 10:15
9. června, Ne
2. pouť krojovaných
15. června, So
5. pouť schól, hlavní mše sv. v 10:15, ve 14:00 přehlídkový koncert, 6. pouť Klubů a přátel historických vozidel
18. června, Út
Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, mši sv. v 11:15 celebrují arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler, biskup Josef Nuzík
22. června, So
8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo), Pouť obce Jankovice, 10. pouť zrakově postižených
28. června, Pá
Pouť členů Apoštolátu modlitby, hlavní mše sv. v 10:15
29. června, So
Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a mládež, následuje program pro děti
30. června - 4. července, Ne Po Út St Čt
Pěší pouť Svatý Kopeček - Svatý Hostýn - Velehrad
5. července, Pá
Poutní mše sv. v kapli ve Chvalčově (sv. Cyril a Metoděj)
6. července, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
13. července, So
Pouť obce Slavkov pod Hostýnem, hlavní mše sv. v 10:15
3. srpna, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
4. srpna, Ne
7. pouť dechových hudeb, mši sv. v 10:15 na venkovním oltáři celebruje biskup Josef Nuzík, následuje koncert spojených kapel
10. srpna, So
2. svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, mši sv. v 10:15 celebruje biskup Josef Nuzík
15. srpna, Čt
Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost, mši sv. v 10:15 celebruje biskup Antonín Basler
17. srpna, So
11. pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10:15
18. srpna, Ne
Hlavní pouť, mši sv. v 10:15 celebruje biskup Antonín Basler
24. - 25. srpna, So Ne
Tradiční orelská pouť, Ne mši sv. v 10:00 na venkovním oltáři celebruje arcibiskup Jan Graubner
31. srpna, So
Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, mši sv. v 10:00 na venkovním oltáři celebruje arcibiskup Jan Graubner, následuje program pro děti
1. září, Ne
Pouť členů Matice a setkání s důvěrníky, pontifikální mše sv. v 9:15
7. září, So
27. pouť muklů, vězňů totalitních režimů, mše sv. v 10:00, hlavní celebrant kardinál Dominik Duka OP ...
7. září, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
13. - 14. září, Pá So
29. národní pouť sekulárního františkánského řádu - So hlavní mše sv.10:15
22. září, Ne
4. charitní pouť, mši sv. v 10:15 celebruje biskup Josef Nuzík
27. - 29. září, Pá So Ne
Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn
5. října, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
6. října, Ne
Růžencová pouť
12. - 13. října, So Ne
První den dušičkové pouti, mše sv. v 17:00, celebruje biskup Antonín Basler, následuje světelný průvod a pobožnost na hřbitově
Druhý den dušičkové pouti, mši sv. v 10:15 celebruje biskup Antonín Basler, ve 13:00 sv. požehnání a Te Deum
19. října, So
21. myslivecká pouť, svatohubertská troubená mše sv. v 10:15, celebruje arcibiskup Jan, následuje venkovní program
24. prosince, Út
Štědrý den, navíc mše svatá v 15:30, v noci mše sv. není
31. prosince, Út
Sv. Silvestr, dopoledne sobotní program bohoslužeb, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv.

 

 

Poutní kalendář v roce 2018

1. ledna 2018, Po
Zasvěcený svátek Matky Boží, Panny Marie, pontifikální mše sv. těsně po ukončení roku 2017 v 0:01
16. - 17. března, Pá So
Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečka, mše sv. na závěr v So v 7:15
18. března, Ne
Svatojosefská pouť mužů
29. března - 2. dubna, Čt Pá So Ne Po
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Pondělí velikonoční
28. dubna, So
25. pouť hasičů, mši sv. v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
1. května, Út
13. prvomájová pouť rodin
5. května, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
6. května, Ne
Valná hromada MSH a odpolední koncert, 11. pouť bohoslovců, Pouť Klubu křesťanských žen
8. května, Út
Pouť Mary's Meals, mše sv. v 11:15
13. května, Ne

16. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, mši sv. v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
19. - 20. května, So Ne
15. pouť včelařů, Ne mši sv. v 10:15 celebruje o. biskup Josef Nuzík, Ne - Seslání Ducha Svatého
21. května, Po
Pondělí svatodušní, 18. pouť píšících křesťanů, hlavní mše sv. v 10:15
2. června, So
8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo), Pouť přátel a dobrodinců díla Dona Bosca v Havířově, mše sv. v 10:15, Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
5. června, Út
Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00
8. června, Pá
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Pouť členů Apoštolátu modlitby, hlavní mše sv. v 10:15
9. června, So
8. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše sv. v 10:15
10. června, Ne
Druhá krojová pouť
16. června, So

4. pouť schól, hlavní mše sv. v 10:15, ve 14:00 přehlídkový koncert, 5. pouť Klubů a přátel historických vozidel
23. června, So
Pouť obce Jankovice, 9. pouť zrakově postižených, hl. mše sv. v 11:30
30. června, So
Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a mládež, následuje program pro děti
30. června - 4. července, So Ne Po Út St
Pěší pouť Svatý Kopeček - Svatý Hostýn - Velehrad, vyhledejte si popis trasy
7. července, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
14. července, So
Pouť obce Slavkov pod Hostýnem, hlavní mše sv. v 10:15
4. srpna, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
5. srpna, Ne
6. pouť valašských dechových hudeb, mši sv. v 10:15 na venkovním oltáři celebruje o. biskup Antonín, následuje koncert spojených kapel
11. srpna, So
1. svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, mši sv. v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
12. srpna, Ne

Hlavní pouť, mši sv. v 10:15 celebruje o. biskup Josef Hrdlička
15. srpna, St
Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost, mši sv. v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
18. srpna, So
10. pouť pedagogů, mši sv. v 10:15 celebruje o. biskup Pavel Posád
18. - 19. srpna, So Ne
Tradiční orelská pouť s připomínkou památné pouti v roce 1948, Ne mši sv. v 10:00 na venkovním oltáři celebruje kardinál Dominik Duka OP
25. srpna, So
Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, mši sv. v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan na venkovním oltáři, následuje program pro děti
1. září, So
26. pouť muklů, vězňů totalitních režimů, pontifikální mše sv. v 10:00, celebruje Dominik kardinál Duka
1. září, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
2. září, Ne
Pouť členů Matice svatohostýnské a setkání s důvěrníky
14. - 15. září, Pá So
28. národní pouť sekulárního františkánského řádu - So hlavní mše sv.10:15
28. - 30. září, Pá So Ne
Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn, vyhledejte si popis trasy
6. října, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
7. října, Ne
Růžencová pouť
13. - 14. října, So Ne
První den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 17:00, následuje světelný průvod a pobožnost na hřbitově
Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 10:15, ve 13:00 sv. požehnání a Te Deum, následuje pobožnost u pomníku obětem 1. světové války
20. října, So
20. myslivecká pouť, svatohubertská troubená mše sv. v 10:15, hlavní celebrant o. biskup Antonín Basler
25. listopadu, Ne
Ježíš Kristus Král, poslední neděle církevního roku
24. prosince, Po
Štědrý den, navíc mše svatá v 15:30, v noci mše sv. není
31. prosince, Po
Sv. Silvestr, dopoledne sobotní program bohoslužeb, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 mši sv. celebruje o. arcibiskup Jan