(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

 

Poutní kalendář v roce 2019

1. ledna 2019, Út
Zasvěcený svátek Matky Boží, Panny Marie, pontifikální mše sv. těsně po ukončení roku 2018 v 0:01
17. března, Ne
Svatojosefská pouť mužů
5. - 6. dubna, Pá So
Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečka, mše sv. na závěr v So v 7:15
27. dubna, So
26. pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10:15
1. května, St
14. prvomájová pouť rodin
4. května, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
5. května, Ne
Valná hromada MSH, Pouť Klubu křesťanských žen, 11. pouť bohoslovců
8. května, St
2. Pouť Mary's Meals, (proti hladu ve svěrě) mše sv. v 11:15
12. května, Ne
17. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, pontifikální mše sv. v 10:15
18. - 19. května, So Ne
17. pouť včelařů, Ne pontifikální mše sv. v 10:15
1.června, So
Pouť přátel a dobrodinců díla Dona Bosca, mše sv. v 10:15, Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
8. června, So
9. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše sv. v 10:15
9. června, Ne
3. pouť krojovaných
15. června, So
5. pouť schól, hlavní mše sv. v 10:15, ve 14:00 přehlídkový koncert, 6. pouť Klubů a přátel historických vozidel
22. června, So
8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo), Pouť obce Jankovice, 10. pouť zrakově postižených
25. června, Út
Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00
28. června, Pá
Pouť členů Apoštolátu modlitby, hlavní mše sv. v 10:15
29. června, So
Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a mládež, následuje program pro děti
30. června - 4. července, Ne Po Út St Čt
Pěší pouť Svatý Kopeček - Svatý Hostýn - Velehrad
5. července, Pá
Poutní mše sv. v kapli ve Chvalčově (sv. Cyril a Metoděj)
6. července, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
13. července, So
Pouť obce Slavkov pod Hostýnem, hlavní mše sv. v 10:15
3. srpna, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
4. srpna, Ne
7. pouť valašských dechových hudeb, pontifikální mše sv. v 10:15 na venkovním oltáři, následuje koncert spojených kapel
10. srpna, So
2. svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, pontifikální mše sv. v 10:15
15. srpna, Čt
Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost, pontifikální mše sv. v 10:15
17. srpna, So
11. pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10:15
18. srpna, Ne
Hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10:15
24. - 25. srpna, So Ne
Tradiční orelská pouť, Ne pontifikální mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři
31. srpna, So
Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, pontifikální mše sv. v 10:15 na venkovním oltáři, následuje program pro děti
1. září, Ne
Pouť členů Matice a setkání s důvěrníky, pontifikální mše sv. v 9:15
7. září, So
27. pouť muklů, vězňů totalitních režimů, pontifikální mše sv. v 10:00
7. září, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
13. - 14. září, Pá So
29. národní pouť sekulárního františkánského řádu - So hlavní mše sv.10:15
27. - 29. září, Pá So Ne
Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn
5. října, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
6. října, Ne
Růžencová pouť
12. - 13. října, So Ne
První den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 17:00, následuje světelný průvod a pobožnost na hřbitově
Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 10:15, ve 13:00 sv. požehnání a Te Deum
19. října, So
21. myslivecká pouť, pontifikální svatohubertská troubená mše sv. v 10:15, následuje venkovní program
24. prosince, Út
Štědrý den, navíc mše svatá v 15:30, v noci mše sv. není
31. prosince, Út
Sv. Silvestr, dopoledne sobotní program bohoslužeb, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv.

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny pro organizování poutí

Poutě 2018

Poutě na Svatý Hostýn nedávno a velice dávno

K poutím na Moravě zaměřeno hlavně na poutní cestu Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, Velehrad