(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Poutní kalendář v roce 2017

    Pokyny pro organizování poutí
     
1. ledna Ne Zasvěcený svátek Matky Boží, Panny Marie, první mši sv. těsně po ukončení roku 2016 celebruje o. arcibiskup Jan a další kněží. Během dne pak obvyklý nedělní pořad bohoslužeb.
19.března Ne Svatojosefská pouť mužů
31.3.-1.4. So - Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečka, mše sv. na závěr v So v 7:15
2.dubna Ne Společná pouť matic (svatoantonínské, svatokopecké, svatohostýnské radhošťské a velehradské) se uskuteční na Velehradě
16.dubna Ne Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční
29.dubna So 24. pouť hasičů, mši sv. v 10:15 celebroval o. arcibiskup Jan
30.dubna Ne 10. pouť bohoslovců za povolání, hlavní mše sv. v 10:15
1.května Po 12. prvomájová pouť rodin vsetínského děkanátu
6.května So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
7.května Ne Valná hromada MSH, mši sv. v 9:15 celebroval o. arcibiskup Jan, pouť klubu křesťanských žen
14.května Ne 15. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, mši sv. v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
20.-21.května So Ne - 15. pouť včelařů, mši sv. v Ne v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
27.května So 22. pouť křesťanských médií, mši sv. v 10:15 celebruje Mons. Pavel Konzbul, brněnský biskup
3.června So Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca, mši sv. v 11:30 celebruje P. Komárek
3.června So 7. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, mši sv. v 10:15 celebruje Mons. Pavel Konzbul
3.června So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
5.června Po Pondělí svatodušní, 17. pouť píšících křesťanů, hlavní mše sv. v 10:15
10.června So 4. pouť klubů a přátel historických vozidel, hlavní mše sv. v 11:30
10.června So Odpolední děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání, děkanát Valašské Meziříčí a přijetí aspirantů mezi kandidáty trvalého jáhenství - o. arcibiskup Jan
17.června So 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo)
17.června So Třetí pouť schol, mše sv. v 10:15, ve 14:00 přehlídkový koncert, v 17:00 skupina Adorare
20.června Út Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00
23.června Nejsvětější Srdce Ježíšovo, pouť členů apoštolátu modlitby, hlavní mše sv. v 10:15
24.června So 8. pouť zrakově postižených, hlavní mše sv. v 11:30
30.6.-4.7. So, Ne, Po - Tradiční pěší pouť Svatý Kopeček - Svatý Hostýn - Velehrad
1.července So Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a mládež
1.července So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
8.července So Pouť obce Slavkov p.H., hlavní mše sv. v 10:15
5.srpna So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
6.srpna Ne 5. pouť dechových hudeb, mši sv. v 10:15 na venkovním oltáři celebruje Mons. Josef Nuzík
13.srpna Ne Hlavní pouť, mši sv. v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
15.srpna Út Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost, mši sv. v 10:15 celebruje o. biskup Josef
19.srpna So 9. pouť pedagogů, mši sv. v 10:15 celebuje P. Marián Kuffa, slovenský kněz ze Žákovců
20.srpna Ne Tradiční orelská pouť, mši sv. v 10:00 na venkovním oltáři celebruje o. biskup Vojtěch Cikrle
26.srpna So Arcidiecézní pouť rodin na konci prázdnin, mši sv. v 10:15 na venkovním oltáři celebruje o. arcibiskup Jan, následuje program pro děti
2.září So 25. pouť muklů, vězňů totalitních režimů, hlavní mše sv. v 10:00, celebruje opat M. J. Pojezdný
2.září So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
3.září Ne Pouť členů Matice a setkání s důvěrníky, mši sv. v 9:15 celebruje o. arcibiskup Jan
15.-16.září So - 27. národní pouť sekulárního františkánského řádu - So hlavní mše sv.10:15
26.-28.září Út St, Čt Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn
30.září So Modlitební program s Pannou Marií Fatimskou v 10:00
1.října Ne Růžencová pouť
7.října So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
7.října So Odpolední děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání, děkanáty Zlín a Vizovice
14.října So První den dušičkové pouti, hlavní mše sv.v 17:00, následuje světelný průvod a pobožnost na hřbitově
15.října Ne Druhý den dušičkové pouti, hlavní mše sv. v 10:15, ve 13:00 sv. požehnání a Te Deum, následuje pobožnost u pomníku obětem 1. světové války
21.října So 19. myslivecká pouť, svatohubertská troubená mše sv. v 10:15, celebruje o. arcibiskup Jan
26.listopadu Ne Ježíš Kristus Král, poslední neděle církevního roku
24.prosince Ne Štědrý den, navíc mše svatá v 15:30, v noci mše sv. není
31.prosince Ne Sv. Silvestr, dopoledne sobotní program bohoslužeb, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv.
     

 

Poutní kalendář v roce 2018

1. ledna 2018, Po
Zasvěcený svátek Matky Boží, Panny Marie, pontifikální mše sv. těsně po ukončení roku 2017 v 0:01
16. - 17. března, Pá So
Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečka, mše sv. na závěr v So v 7:15
18. března, Ne
Svatojosefská pouť mužů
29. března - 2. dubna, Čt Pá So Ne Po
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Pondělí velikonoční
28. dubna, So
25. pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10:15
1. května, Út
13. prvomájová pouť rodin
5. května, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
6. května, Ne
Valná hromada MSH, 11. pouť bohoslovců, Pouť Klubu křesťanských žen
8. května, Út
Pouť Mary's Meals, mše sv. v 11:15
13. května, Ne

16. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, pontifikální mše sv. v 10:15
19. - 20. května, So Ne
15. pouť včelařů, Ne pontifikální mše sv. v 10:15, Ne - Seslání Ducha Svatého
21. května, Po
Pondělí svatodušní, 18. pouť píšících křesťanů, hlavní mše sv. v 10:15
2. června, So
8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo), Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca, Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
5. června, Út
Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00
8. června, Pá
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Pouť členů Apoštolátu modlitby, hlavní mše sv. v 10:15
9. června, So
8. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše sv. v 10:15
16. června, So
4. pouť schól, hlavní mše sv. v 10:15, ve 14:00 přehlídkový koncert, 5. pouť Klubů a přátel historických vozidel
23. června, So
9. pouť zrakově postižených, Pouť obce Jankovice
30. června, So
Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a mládež, následuje program pro děti
2. - 4. července, Po Út St
Tradiční pěší pouť Svatý Hostýn - Velehrad
7. července, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
14. července, So
Pouť obce Slavkov pod Hostýnem, hlavní mše sv. v 10:15
4. srpna, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
5. srpna, Ne
6. pouť valašských dechových hudeb, pontifikální mše sv. v 10:15 na venkovním oltáři, následuje koncert spojených kapel
12. srpna, Ne
Hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10:15
15. srpna, Út
Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost, pontifikální mše sv. v 10:15
18. srpna, So
10. pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10:15
18. - 19. srpna, So Ne
Tradiční orelská pouť s připomínkou památné pouti v roce 1948, Ne pontifikální mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři
25. srpna, So
Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, pontifikální mše sv. v 10:15 na venkovním oltáři, následuje program pro děti
1. září, So
26. pouť muklů, vězňů totalitních režimů, pontifikální mše sv. v 10:00
1. září, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
2. září, Ne
Pouť členů Matice a setkání s důvěrníky, pontifikální mše sv. v 9:15
14. - 15. září, Pá So
28. národní pouť sekulárního františkánského řádu - So hlavní mše sv.10:15
26. - 28. září, St Čt Pá
Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn
29. - 30. září, So Ne
Pěší pouť Svatý Hostýn - Svatý Kopeček u Olomouce
6. října, So
Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
7. října, Ne
Růžencová pouť
13. - 14. října, So Ne
První den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 17:00, následuje světelný průvod a pobožnost na hřbitově
Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 10:15, ve 13:00 sv. požehnání a Te Deum, následuje pobožnost u pomníku obětem 1. světové války
20. října, So
20. myslivecká pouť, pontifikální svatohubertská troubená mše sv. v 10:15
25. listopadu, Ne
Ježíš Kristus Král, poslední neděle církevního roku
24. prosince, Po
Štědrý den, navíc mše svatá v 15:30, v noci mše sv. není
31. prosince, Po
Sv. Silvestr, dopoledne sobotní program bohoslužeb, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv.