V srpnu 2022 se objeví na Hostýně i závodní sportovci (Zpravodaj BpH)