Panna Maria Svatohostýnská

Informační panel pro poutníky a turisty

je v provozu denně od 6:20 do 20:00.
Zobrazení cyklicky rotují v nastavených intervalech a ty je možno ovládat a měnit mechanickými tlačítky na zdi vedle panelu.
Levé tlačítko zastaví zobrazení na jednu minutu, pravé přepne na další zobrazení
a urychlí tak prohlížení. Je možné i vícenásobné stisknutí.
Prostřední tlačítko zobrazení vrací.
Přesný čas
Přesný čas

Bůh nechce smutné tváře - obrázky z kalendáře farnosti Brno-Lesná (1)

   

Pomozme této farnosti postavit kostel, touhu několika generací věřících, kontakty a bankovní spojení - www.farnostlesna.cz