(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Poutě na Moravě

 

Společná pouť matic spojených s moravskými poutními místy - neděle 2. dubna 2017 v 10:00 na Velehradě

 

Do kostelů v Moravskoslezském kraji bezplatně a s průvodcem

Částku 1,2 miliónu korun dá Moravskoslezský kraj na zpřístupnění zhruba 30 sakrálních staveb patřících biskupství ostravskoopavskému. To se bude na projektu Otevřené chrámy 2017 podílet částkou 800 tisíc korun. Kostely a poutní místa budou bezplatně zpřístupněny od 1. května.
"Je tady dlouhodobá poptávka po zpřístupnění sakrálních staveb. Lidé chtějí navštěvovat kostely v rámci svých turistických aktivit a cykloturistiky," řekl jeden z důvodů, proč budou chrámy otevřeny, náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo (KDU-ČSL). Dodal, že kraj tak chce změnit i vlastní negativní image, neboť bývá označován za region s nejmenším počtem zpřístupněných památek v České republice.
Peníze z krajské dotace využije biskupství hlavně na financování průvodců v kostelech a propagaci projektu. Další provozní náklady budou církev a jednotlivé farnosti financovat ze svých rozpočtů.
Zpřístupněné kostely budou rozděleny do tří kategorií. Celoročně šest dní v týdnu bude otevřena katedrála Božského Spasitele v Ostravě, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, kostel Povýšení svatého Kříže v Karviné, kostel sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku a kostel v Havířově.
"Chrámy a kostely jsme vybírali tak, aby v největších městech kraje byl celoročně šest dnů v týdnu otevřen alespoň jeden kostel. V letní sezóně a o víkendech budou otevřeny nejvýznamnější poutní chrámy a historicky pozoruhodné a turisticky atraktivní kostely," vysvětlil projektový manažer biskupství Miroslav Přikryl.
Chrámy na dvou nejznámějších poutních místech v kraji, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku a poutní chrám Sedmibolestné Panny Marie na Cvilíně u Krnova, budou otevřeny šest dní v týdnu od května do října.
Ve stejném období, ale jen o víkendech a svátcích bude otevřeno i dalších 22 kostelů. Půjde mimo jiné o kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech, dřevěné kostely ve Štramberku a Gutech, kostely sv. Jana Křtitele ve Frýdku, sv. Martina v Krnově, sv. Hedviky v Opavě, sv. Benedikta v Krnově-Kostelci nebo sv. Michaela v Hrozové. Více o projektu na www.doo.cz/otevrenechramy. Podle náměstka hejtmana jde o to, aby lidem byly dostupnější nejen památky, ale také koncerty, výstavy, festivaly či divadelní představení. Dosáhnout toho chce navyšováním krajských dotací do kultury a památkové péče. "Pro tento rok se nám podařilo meziročně navýšit tyto dotace ze 48 na 66 miliónů korun. A pro další léta se uvažuje o pravidelném navyšování této podpory každoročně minimálně o 10 procent. Pokud tady chceme špičkové umělce a umění či zvýšit turistický ruch, bez peněz se to neobejde," upozornil Curylo.
Pavel Karban, Právo

 

Velké pěší poutě 2017

Ze Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn na Velehrad na počátku letních prázdnin se bude konat
30. června až 4. července.

VIII. svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn ve dnech 28.-30. září 2017.

 

Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečka, mše sv. na závěr v So 1. dubna 2017 v 7:15 .

 

Poděkování Mons. Janu Peňázovi

Jedno nepravdivé přísloví říká, že dobré věci se pochválí samy. Napadá mne, když jsem si na internetových stránkách prohlížel fotografie z již devátého ročníku putování na Velehrad ze Svatého Hostýna. Koná se vždy začátkem července na úvod cyrilometodějských slavností. I letos putovala více než stovka poutníků, kteří se cestou modlili a rozjímali. Hlavní postavou ve všech ročnících je zcela jistě Mons. Jan Peňáz, farář z farnosti Křtiny. Spolupracovali jsme s ním již při vytvoření poutní trasy a každoročně je tento kněz zároveň jakýmsi duchovním vůdcem všech poutníků. Na tom všem je vidět, že nestačí budovat pouze hmotné věci (poutní trasy), ale mnohem důležitější je dávat těmto hmotným věcem smysl (konat poutě), aby sloužily dobru. Tuto myšlenku by možná bylo dobré používat vždy na začátku budování nejrůznějších velkých projektů, které v církvi plánujeme. Tedy že nejde o samotný hmotný cíl našeho snažení, ale hlavně o výsledky v duchovní rovině, zda ta či ona věc prospěje naší spáse.
Děkuji Mons. Janu Peňázovi za úsilí a obětavost, které každoročně již devět let věnuje poutní stezce Svatý Hostýn – Velehrad.
Aleš Dufek

 

7. svatováclavská pouť - 26. - 28. září 2016

Celou cestu ušlo 22 poutníků, i s těmi, kdo mohli jít jen část, nás bylo celkem 29. Prošli jsme dvěma bránami milosrdenství, tu velehradskou jsme si přímo vychutnali, tu svatohostýnskou jsme málem minuli, kříž jsme sháněli až v posledních (poledních) minutách, ale vše se zvládlo bez starostí.
V Pohořelicích však měli velké starosti hostitelé, protože jsme se jim přihlásili na poslední chvíli a dorazili až za tmy. V místech, kde to šlo, jsme se rozdělili na dvě skupinky: jedni se drželi obvyklé trasy, druzí šli zkratkou. Někdy to vypadalo, že vtip o zkratce, která je sice delší, ale zato vede náročnějším terénem, není jen vtip.
Opět jsme poznali vstřícnost a pohostinnost zvláště v Pohořelicích, Oldřichovicích, Štípě a Lukovečku. Pán Bůh zaplať.
Musím dodat: Bohu díky za tuto moji 20. pouť (kromě několika sobot, kdy jsem doma oddával) jsem s jeho pomocí a pod ochranou andělů strážných ušel všechno a navíc jsem šel čtyřikrát až ze Svatého Kopečka.
Děkujeme manželům Tutkovým za dopravu a všechny starosti kolem toho.
Děkujeme bratru Vladimíru Garncarzovi a dalším za vedení zpěvu.
Mons. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, 736 529 221, www.poutnik-jan.cz

 

Přes čtyři sta poutníků dorazilo pěšky na Velehrad

Nejen Velehrad, ale i Pustevny a Radhošť čelily náporu poutníků

Hodinový záznam pěší pouti ze Svatého Hostýna na Velehrad s poutníkem Janem 2.- 4. července 2016

Události v regionech (ČT Brno) dne 4. 7., od 7 min zahlédneme i poutníky, kteří přišli ze Svatého Hostýna

 

Pouť k Panně Marii Určické

Termín: 4. září 2016
Místo konání: Určice u Prostějova, kostel sv. Jana Křtitele
Organizátoři: Farnost Určice, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského a Společnost božského spasitele – Salvatoriáni (SDS).
Patronát: Její Císařko-královská Výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská a Dr. Michael Macek
Odkaz: www.farnost-urcice.cz, www.st-lazarus.cz, www.salvatoriani.cz

Již po čtvrté se první zářijový týden koná v Určicích pouť k Panně Marii Určické. Jedná se o obnovenou tradici poutí, které byly v obci a širokém okolí živé od poloviny 17. století do předvečer první světové války. Poutní úcta k Určicím byla spojena se zázračným obrazem Panny Marie, který uzdravoval nemocné. Obraz se původně nacházel na stromě u hlavní cesty spojující Určice a Prostějov. Po sérii zázračných uzdravení a zjevení byl slavnostně přenesen do určického kostela, kde je uchován dodnes.
Mši svatou bude celebrovat 4. září v 11:00 kardinál Miloslav Vlk, hlavní kaplan Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Mši svatou zpěvem doprovodí Magnificat Brno. Na mši svaté budou přítomni zástupci rytířských a kněžských řádů. Ukončení poutě bude slavnostním požehnáním v 15:00.
Po mši svaté bude vysvěcena nová kaple sv. Lazara a Boží muka sv. Lazara.

Celý den bude pro zájemce otevřena kostelní věž, která prošla náročnou opravou. Jedná se o unikátní věž z počátku 15. století, která není součástí hmoty kostela, ale stojí samostatně.

 

Pěšky z Velehradu přes Svatý Hostýn na Svatý Kopeček s poutníkem Janem 12. - 16. srpna

Tři důležité pěší poutě, které duchovně povede Mons. Jan Peňáz

 

Předseda Matice velehradské nás zve na pěší poutě, kterých se sám zúčastní

Vážení a milí, pěkně zdravím ze Křtin s přáním zdraví, ale i víry, naděje a lásky
přikládám stručný přehled větších pěších poutí na Velehrad 2016 a budu se brzy dodat podrobnosti o tom, kde se přihlásit, jaké je zápisné a jaká trasa a podobně. dovolím si přidat i jednu malou domů do Křtin

Svatý Hostýn - Velehrad sobota 2. 7. - pondělí 4. 7. (už podeváté)
Velehrad – Svatý Hostýn - Svatý Kopeček (6. moravská Compostela) pátek 12. 8. - úterý 16.8. - 110 km
Svatý Antonínek - Velehrad pondělí 4.7. - 30 km
Opava - Velehrad pondělí 4. až neděle 10.7. 2016 (po deváté) - 150 km
Netín - Velké Meziříčí (Vranov n/D - Znojmo) – Velehrad pondělí 22. - sobota 27.8. (XVI. pouť) - 150 km
Velehrad – Svatý Hostýn pondělí 26. 9. – 28.9. (poosmé) - 60 km
a pro informaci (i tato pout´ je otevřena všem - kontakt mám) Nitra - Velehrad 22.6. - 6.7.2016 - přes Trnavu, Šaštín a Svatý Antonínek - 240 km
Zvu také do Křtin
Na sv. Jakuba patrona poutníků, v pondělí 25.7.2015 - Ze Křtin do Křtin pěšky přes kostely Mor. krasu - 04:44 až 20:44
Mons. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, 736 529 221, www.poutnik-jan.cz

 

Abychom nebloudili po cyrilo-metodějských poutních cestách mezi Svatým Kopečkem, Svatým Hostýnem, Velehradem a Svatým Antonínkem

 

Kdyby nastal konec světa, v Provodově prý přežijí

Jedna z teorií křesťanů na Moravě hlásá, že v těchto končinách jsou tři posvátná místa: jedno v Blatnici pod Svatým Antonínkem, druhé v Provodově, třetí na Svatém Hostýně. Pokud by prý byl konec světa, všichni by zemřeli, jen v trojúhelníku mezi těmito posvátnými místy by zůstalo lidí, co by se pod plachetku vešlo.
Pověst nazvaná O konci světa se váže taky k Provodovu, který se rozprostírá v Luhačovickém Zálesí, ve Vizovické vrchovině, mezi Vizovicemi, Luhačovicemi a Zlínem. Na jihu sousedí s osadou Pradlisko. Obec čítá sice jen necelých osm set obyvatel, o její anonymitě však nemůže být řeč.
Každou neděli po 5. srpnu se tam koná tradiční pouť ke kostelu Panny Marie Sněžné, který se nachází na poutním místě zvaném Malenisko. Na této pouti se sjede každoročně asi tisícovka lidí. Poblíž je pramen a od kostela vede křížová cesta na vrchol hřebene zvaného Brda.
Zlínský deník, 8.4.2016

 

Projekt otevřené brány 2016 na stránkách Zlínského kraje

 

Vzpomínka na Ing. Františka Odehnala, autora knih o poutních místech

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 jsme se rozloučili s Ing. Františkem Odehnalem (*29.10.1928, † 19.1.2016), který zemřel v Brně ve věku 87 let. Rozloučení proběhlo v Duchovním centru P. Martina Středy a Blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. Tělo bylo uloženo do rodinného hrobu na hřbitově v Soběšicích.
I když byl původní profesí stavební inženýr, tak jsme ho znali především jako autora poutnicko - turistického průvodce Poutní místa na Moravě a ve Slezsku, který vyšel už ve třech vydáních. Spisovatelské činnosti se věnoval v důchodovém věku a bylo to možné díky pochopení tolerantní manželky. S vydáváním knih mu pomáhali blízcí přátelé.
První vydání průvodce, které mělo 153 stran, se objevilo na pultech v roce 1995, třetí vydání mělo již 466 stran a vyšlo v roce 2008. Při sestavování a doplňování průvodce byl velice pečlivý. Všechna poutní místa objížděl, porovnával historické prameny a korespondoval s duchovními správci. Všechna vydání jsou opatřena vypovídajícími fotografiemi, mapami a obsahují mnoho dalších praktických informací.
Pokud se týká obsahu toho, co má průvodce obsahovat, tak se inspiroval u obdobných průvodců vydávaných v Německu. Jeho knihy určitě přispěly i k obnově poutí na několika poutních místech a k posílení poutních tradic. Čtvrté připravované vydání již nestihl dokončit.
V roce 1999 napsal na vyžádání olomouckého arcibiskupa výpravnou publikaci Olomoucká arcidiecéze na prahu třetího tisíciletí.
Pro brněnské biskupství napsal útlou publikaci O svatomartinském víně, kde se zamýšlí nad životem světce a nad obnovenou vinařskou tradicí.
Poslední jeho prací byl soupis a mapa nově vzniklých kaplí na Moravě po roce 1989.
Ivo Buráň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování