(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Poutní kalendář v roce 2017

    Pokyny pro organizování poutí
     
1. ledna Ne Zasvěcený svátek Matky Boží, Panny Marie, první mši sv. těsně po ukončení roku 2016 celebruje o. arcibiskup Jan a další kněží. Během dne pak obvyklý nedělní pořad bohoslužeb.
19.března Ne Svatojosefská pouť mužů
31.3.-1.4. So - Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečka, mše sv. na závěr v So v 7:15
2.dubna Ne Společná pouť matic (svatoantonínské, svatokopecké, svatohostýnské radhošťské a velehradské) se uskuteční na Velehradě
16.dubna Ne Zmrtýchvstání Páně - Boží hod velikonoční
29.dubna So 24. pouť hasičů, mši sv. v 10:15 celebroval o. arcibiskuup Jan
30.dubna Ne 10. pouť bohoslovců za povolání, hlavní mše sv. v 10:15
1.května Po 12. prvomájová pouť rodin vsetínského děkanátu
6.května So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
7.května Ne Valná hromada MSH, mši sv. v 9:15 celebroval o. arcibiskup Jan, pouť klubu křesťanských žen
14.května Ne 15. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, mši sv. v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
20.-21.května So Ne - 15. pouť včelařů, mši sv. v Ne v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
27.května So 22. pouť křesťanských médií, mši sv. v 10:15 celebruje Mons. Pavel Konzbul, brněnský biskup
3.června So Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca, mši sv. v 11:30 celebruje P. Komárek
3.června So 7. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, mši sv. v 10:15 celebruje Mons. Pavel Konzbul
3.června So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
5.června Po Pondělí svatodušní, 17. pouť píšících křesťanů, hlavní mše sv. v 10:15
10.června So 4. pouť klubů a přátel historických vozidel, hlavní mše sv. v 11:30
10.června So Odpolední děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání, děkanát Valašské Meziříčí a přijetí aspirantů mezi kandidáty trvalého jáhenství - o. arcibiskup Jan
17.června So 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo)
17.června So Třetí pouť schol, mše sv. v 10:15, ve 14:00 přehlídkový koncert, v 17:00 skupina Adorare
20.června Út Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00
23.června Nejsvětější Srdce Ježíšovo, pouť členů apoštolátu modlitby, hlavní mše sv. v 10:15
24.června So 8. pouť zrakově postižených, hlavní mše sv. v 11:30
30.6.-4.7. So, Ne, Po - Tradiční pěší pouť Svatý Kopeček - Svatý Hostýn - Velehrad
1.července So Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a mládež
1.července So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
8.července So Pouť obce Slavkov p.H., hlavní mše sv. v 10:15
5.srpna So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
6.srpna Ne 5. pouť dechových hudeb, mši sv. v 10:15 na venkovním oltáři celebruje Mons. Josef Nuzík
13.srpna Ne Hlavní pouť, mši sv. v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
15.srpna Út Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost, mši sv. v 10:15 celebruje o. biskup Josef
19.srpna So 9. pouť pedagogů, mši sv. v 10:15 celebuje P. Marián Kuffa, slovenský kněz ze Žákovců
20.srpna Ne Tradiční orelská pouť, mši sv. v 10:00 na venkovním oltáři celebruje o. biskup Vojtěch Cikrle
26.srpna So Arcidiecézní pouť rodin na konci prázdnin, mši sv. v 10:15 na venkovním oltáři celebruje o. arcibiskup Jan, následuje program pro děti
2.září So 25. pouť muklů, vězňů totalitních režimů, hlavní mše sv. v 10:00, celebruje opat M. J. Pojezdný
2.září So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
3.září Ne Pouť členů Matice a setkání s důvěrníky, mši sv. v 9:15 celebruje o. arcibiskup Jan
15.-16.září So - 27. národní pouť sekulárního františkánského řádu - So hlavní mše sv.10:15
26.-28.září Út St, Čt Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn
30.září So Modlitební program s Pannou Marií Fatimskou v 10:00
1.října Ne Růžencová pouť
7.října So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
7.října So Odpolední děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání, děkanáty Zlín a Vizovice
14.října So První den dušičkové pouti, hlavní mše sv.v 17:00, následuje světelný průvod a pobožnost na hřbitově
15.října Ne Druhý den dušičkové pouti, hlavní mše sv. v 10:15, ve 13:00 sv. požehnání a Te Deum, následuje pobožnost u pomníku obětem 1. světové války
21.října So 19. myslivecká pouť, svatohubertská troubená mše sv. v 10:15, celebruje o. arcibiskup Jan
26.listopadu Ne Ježíš Kristus Král, poslední neděle církevního roku
24.prosince Ne Štědrý den, navíc mše svatá v 15:30, v noci mše sv. není
31.prosince Ne Sv. Silvestr, dopoledne sobotní program bohoslužeb, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv.