(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2017

 

Dvojí poděkování za možnost sledovat přenosy z baziliky na Svatém Hostýně

Požehnaný den. Bohu díky, a upřímné Pán Bůh zaplať za mše svaté. Přeji kněžím, sestřičkám a ministrantům Boží požehnání a ochranu Panny Marie při službě u oltáře.
Účast na mši svaté skrze internet je velkým požehnáním.
Zdraví M. Kubová, 21. února 2017

Dobrý večer, chci Vám poděkovat za vysílání růžence.
Zvláště v zimním období je to od Vás velmi obětavé, když musíte znovu do baziliky. Je to pro mě radostné i na dálku se s Vámi setkávat a modlit se. Velmi si toho vážím.
Milena Bartoníková, Hostivice u Prahy, 13. února 2017

 

 

 

 

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně

se bude konat o víkendu 2.– 4. června 2017 a pak další 6.– 8. října 2017 v poutních domech.
Duchovní obnovou nás bude provázet Mons. Mgr. Adam Rucki. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., cesta světla, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry.
Začíná se v pátek večeří v 18.00 a končí v neděli obědem kolem poledne. Bližší informace a přihlašovací formulář hledejte na www.rodinnyzivot.cz. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením.
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

 

Fotografové,

kteří jste v posledních dvou létech fotili na Svatém Hostýně - na jaře, v létě, na podzim i v zimě zašlete své úspěšné fotografie na adresu matice@hostyn.cz. Výběr fotografií provede redakční rada Listů svatohostýnských a vybrané fotografie budou použity k ilustraci stolního Kalendáře Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně pro rok 2018. Jedinou odměnou bude zveřejnění jména fotografa, který zasláním fotografií současně souhlasí s jejich publikováním.
Při výběru budeme dávat přednost fotografiím "na výšku" anebo takovým, ze kterých se dá tento formát oříznout. Neposílejte velká množství fotografií, ale proveďte selekci zejména z hlediska jejich kvality a výpovědi o objektech na Svatém Hostýně popř. i o lidech, poutnících.
Předpokádáme hustotu, která umožní jejich tisk ve velikosti alespoň 13x18 cm při 300 dpi.
Fotografie zašlete nejpozději do 24. února 2017.

 

Duchovní cvičení 6. - 8. ledna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování