(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2017

 

22. pouť křesťanských médií, sobota 27. května 2017

 

Dvoudenní pouť včelařů provázel odborný program i modlitby ze celou přírodu

Letos proběhl už 15. ročník pouti, při níž se scházejí chovatelé včel z Čech, Moravy, Slezska a také ze Slovenska a Polska, aby si vyměnili své zkušenosti a také vzpomněli na již zemřelé kamarády.
„Letos nás trápí jaro s velkými klimatickými výkyvy. Když denní teploty nepřesáhly 10 stupňů Celsia, včely nevylétly z úlů a nemohly využít nektar a pyl kvetoucích rostlin. Naopak rychle spotřebovaly své glycerínové zásoby a matky omezily kladení vajíček," sdělil za pořadatele Karel Zahradník, předseda kroměřížské organizace Českého svazu včelařů. Podle něj si včelaři momentálně přejí, aby bylo co nejvíc zdrojů kvetoucí pastvy od jara až do podzimu. „Těmito zdroji bývaly dříve louky, meze a úhory, jenže dnešní krajina je v takové míře už nemá. Louky se sečou příliš brzy, jen aby se dodržely termíny nutné k získání dotací, a zahrady se mění v zelené pouště, na nichž sekačky nelítostně kosí vše kvetoucí,” řekl Jan Zahradník.
A právě vztah člověka k přírodě a schopnost chovat se k ní s úctou, citem a zodpovědností jako k dílu tvořivé Boží lásky vyzdvihl ve své promluvě arcibiskup Jan Graubner, který celebroval slavnostní mši svatou.
Počet včelstev na území republiky je odhadován na 650 tisíc a samotných včelařů je asi 56 tisíc. „Mezi mladými lidmi zažívá zájem o včelaření mírnou renesanci: v celkem 212 kroužcích se s pravidly včelaření seznamuje 1871 dětí,” uvedl Zdeněk Florián z odboru životního prostředí krajského úřadu ve Zlíně.
KT, Helena Mráčková

Více než tisícovka návštěvníků zavítala o předposledním květnovém víkendu na jubilejní 15. národní pouť včelařů na Svatý Hostýn. Kromě příchozích z Čech i Moravy, dorazili do poutního místa s dominantní bazilikou Nanebevzetí Panny Marie také lidé ze Slovenska a Polska.
Hlavní nedělní bohoslužbu celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který při té příležitosti požehnal před tamní sochou patrona včelařů Sv. Ambrože prapor včelařů z Bystřice pod Hostýnem a nové včelařské kroje. Nechyběli ani zakladatelé celonárodní včelařské pouti. Z Hrobic přijel také 77letý Josef Košárek. "Pouť je krásná tradice a jsem hrdý na to, že jsem se mohl podílet na jejím zrodu, tak jako i spousta dalších včelařů, s nimiž se na tomto požehnaném místě rád setkávám," uvedl pamětník ze Slušovicka.
Slovácké noviny

Včelaři z celé země se sešli na poutním Hostýně
Další fotogalérie
Na pouti trochu chyběla

 

Květina pro Pannu Marii

Výbor Matice svatohostýnské nezasedá jen na Svatém Hostýně, ale jeho členové několikrát do roka vyjíždějí za členskou základnou a navštěvují na pozvání farnosti. Pověření členové výboru taky navštívili v pátek 19. května 2017 Základní školu sv. Zdislavy v Kopřivnici. Besedovali s učiteli a žáky této církevní školy, která spadá pod ostravsko-opavskou diecézi, na téma Svatý Hostýn, nejnavštěvovanější poutní místo v rámci ČR, jakou roli zde hraje Matice svatohostýnská a taky na téma letošní zdejší akce pro děti - Květina pro Pannu Marii.

Krátké ilustrační video spustíte kliknutím na šipku uprostřed obrázku

Květina pro Pannu Marii - zveřejněno taky v Listech svatohostýnských

 

24. mezinárodní hasičská pouť byla v sobotu 29. dubna

Po dlouhodobě chladném a deštivém období se sv. Florián rozhodl, že konečně rozežene mraky a trochu přitopí, aby hasiči i další poutníci měli větší radost z toho, že se mohli sejít na Svatém Hostýně na své tradiční pouti. A sešlo se jich tam velice mnoho. Úvodní část pouti byla zpestřena komentovanými troubenými hasičskými signály, zpěvem, řazením hasičských praporů, kterých bylo ke dvěma stovkám, slavnostním pochodem a zdravicemi před bazilikou. Prostor před ní byl dobře ozvučen a tak slyšeli i ti, kteří byli vzadu. A pak byla v bazilice zahájena pontifikální mše sv., kterou celebroval o. arcibiskup Jan a další kněží. Mše je k dispozici k opakovanému shlédnutí v rámci archivní záznamů vnitřní kamery. Zaplněná bazilika byla obkroužena praporečníky s prapory. Součástí této mše sv. bylo i požehnání nového sborového praporu v jejím závěru. Po této mši sv. bylo venku i v restauracích a u stánků všude plno vzájemných hovorů především lidí od hasičského řemesla, kteří si měli o čem povídat a svou výmluvnost občas vylepšili i pravou moravskou.
I.B.

Ani chladné počasí neodradilo v sobotu 29. dubna 2017 tisíce hasičů a dalších poutníků z účasti na XXIV. mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně. Setkali se zde hasiči z celé České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Chorvatska a Polska. Po nástupu se průvod pod velením Ing. Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby "Provodovjané" přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Účastníky poutě přivítal PhDr. Josef Juráň a ve svých zdravicích pozdravili starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, poslanec Parlamentu ČR Ing. Roman Váňa a hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek.
Vlajkonoši s 91 historickými prapory přivedli účastníky poutě ze 107 registrovaných sborů dobrovolných hasičů do baziliky a jejího nejbližšího okolí. Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner, který v průběhu mše svaté požehnal nový hasičský prapor a další předměty.
Ing. J. Bernátík

Filmový sestřih z hasičské pouti
Fotogalérie
A takhle pouť viděli a prožili hasiči z Dvorců

 

Výzva

Matice svatohostýnská má zájem o odkoupení stánků, které jsou v osobním vlastnictví. Obracíme se na majitele stánků podél obou stran schodiště k bazilice, aby nabídli Matici svatohostýnské odkoupení svého stánku. Kontaktujte vedoucí hospodářské správy MSH paní Dagmar Fojtů.

 

15. pouť včelařů bude ve dnech 20.-21. května      Deset let včelařských poutí na Hostýně

Seminář o kurzech Alfa, 5. - 7. května

Víkendová duchovní obnova pro seniory, 28. - 30. dubna 2017

Město Bystřice pod Hostýnem má nové stránky

 

Na Hostýně chystají velké změny, vznikne pěší zóna

Oblíbené mariánské poutní místo čekají stavební úpravy za 50 milionů korun. Zavedení pěší zóny, rozšíření parkovišť a točny pro autobusy či toalety v novém infocentru. Svatý Hostýn, který je nejnavštěvovanějším poutním místem v zemi, čeká v příštích letech velká proměna.
Naplánovala ji Matice svatohostýnská, která nechává zpracovat projektovou dokumentaci. "Územní rozhodnutí i stavební povolení bychom chtěli získat ještě letos. První práce by mohly začít příští rok," popsal předseda Matice Lubomír Vývoda. V plánu je například vznik nové přístupové cesty k poutním domům, stávající příjezd k nim se pak promění v pěší zónu.
Chystá se přestavba točny, která nově umožní parkovat až šesti autobusům zároveň. Nevyhovující bývalé veřejné toalety v sousedství nahradí nové infocentrum se sociálním zařízením. V plánu je také rozšíření stávajícího záchytného parkoviště a odstavené plochy pro ubytované hosty. Dohromady nabídnou přes 120 míst.
"Díky úpravám se oddělí klidová zóna od dopravy, což bude pro návštěvníky pohodlnější. Hlavně při velkých poutích se dnes lidé musejí proplétat mezi auty, což vytváří nebezpečné situace," uvedl Antonín Stodůlka, starosta Chvalčova, na jehož katastru Hostýn z velké části leží.
Rozhodně to ale neznamená, že se významné mariánské poutní místo už příští rok promění v jedno velké staveniště. Celá akce je rozdělena do šesti etap. "Stavět budeme postupně. Záleží na penězích," naznačil Vývoda.
Předpokládané náklady totiž činí 52,5 milionu korun a tolik peněz Matice k dispozici nemá. Je proto odkázaní na dotace z evropských, případně krajských peněz, o které bude průběžně žádat. "Teprve uvidíme, jak budeme úspěšní. Hotovo proto může být třeba za pět, ale také za deset let," vysvětlil Vývoda.
Na Svatý Hostýn ročně přijede kolem půl milionu návštěvníků.
Poutníci a turisté mají možnost dostat se na Hostýn hned několika způsoby. Ti zdatnější volí nejčastěji pěší výšlap, případně výjezd na kole. Především starší lidé dávají přednost cestě autobusem či autem. Počet osobních vozů, které každý den mohou nahoru vyrazit, je však omezený. Kromě majitelů celoročních průkazů vydává městská policie v Bystřici pod Hostýnem zájemcům každý den pouze 50 povolenek dopoledne a dalších 50 odpoledne.
"Zázemí na Hostýně potřebuje vylepšit, ale parkovací kapacity zůstanou i v budoucnu stále nízké. Regulace by proto měla platit nadále. Nedokážu si představit, co by se stalo, kdyby při pouti vyjel nahoru autem každý, komu se zachce," poukázal bystřický starosta Zdeněk Pánek.
Rušení povolenek se ovšem prozatím nechystá. "Zůstanou pravděpodobně zachovány. Podrobněji se o nich budeme bavit až ve chvíli, kdy bude všechno hotové," sdělil Vývoda. Svatý Hostýn, jemuž dominuje bazilika Nanebevzetí Panny Marie, je oblíbeným cílem turistů. Ročně sem zavítá kolem půl milionu lidí z Česka i zahraničí.
"Na Hostýn přijíždějí návštěvníci z Polska, Itálie, Rakouska nebo Německa. Jde o vyhledávanou lokalitu, k níž od jara do podzimu míří takřka nepřetržitý proud poutníků," potvrdil Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Viktor Chrást, redaktor MF DNES, 3.4.2017

 

Velikonoční obřady 2017

13. dubna - Zelený čtvrtek – 17:00
14. dubna - Velký pátek – 15:00  (nově je to státní svátek, den pracovního volna)
15. dubna - Bílá sobota – 19:00 (s doprovodem souboru Děcka ze Skoronic)
16. dubna - Hod Boží velikonoční - (při mši sv. v 9:15 zazpívají Děcka ze Skoronic)

 

 

K přechodu na letní čas dojde v neděli 26. března 2017 z 2:00 na 3:00

Divadelní představení Oráč a smrt v neděli 26. března

Kalendář pro rok 2018 je už zaplněn fotografiemi, můžete posílat další, budou využity na internetu nebo v LSH

 

Ve výboru Matice svatohostýnské máme pedagogy

a ti vědí, že důležitou naší činností je práce s dětmi a mládeží. K vyhlašovaným výtvarným a literárním soutěžím v minulých létech přibylo v roce 2016 i putování rodin s dětmi k Branám milosrdenství a to v rámci významných poutí na Velehradě, v olomoucké katedrále a na Svatém Hostýně. Všechny akce pro děti a mládež se setkaly s velkým ohlasem u nastupující generace, která by nás, jako ctitele Panny Marie, měla zastoupit v budoucnu.
V letošním roce, který je i rokem Fatimy, to bude akce s názvem "Květina pro Pannu Marii".
Květina pro Pannu Marii - pozvánka

 

Dvojí poděkování za možnost sledovat přenosy z baziliky na Svatém Hostýně

Požehnaný den. Bohu díky, a upřímné Pán Bůh zaplať za mše svaté. Přeji kněžím, sestřičkám a ministrantům Boží požehnání a ochranu Panny Marie při službě u oltáře.
Účast na mši svaté skrze internet je velkým požehnáním.
Zdraví M. Kubová, 21. února 2017

Dobrý večer, chci Vám poděkovat za vysílání růžence.
Zvláště v zimním období je to od Vás velmi obětavé, když musíte znovu do baziliky. Je to pro mě radostné i na dálku se s Vámi setkávat a modlit se. Velmi si toho vážím.
Milena Bartoníková, Hostivice u Prahy, 13. února 2017

 

 

 

 

Zabíjačkové hody budou na Ovčárně v sobotu a v neděli 25. a 26. února 2017

Farní ples v Bystřici pod Hostýnem bude v sobotu 25. února 2017

 

Ženy na pouti života v létě na Svatém Hostýně

Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný život a znají i třeba problémy v rodině, v práci, s dětmi menšími nebo už dospělými, nebo prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého a podobné situace apod. Setkání bude bez dětí. Začátek - středa 26. 7. večer, závěr neděle 30. 7. odpoledne. Stačí vám jen 2 dny dovolené a zažijete přednášky odborníků, po nich schůzky v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem, vycházky, kreativní dílny, táborák, mše sv. ve společenství žen. Po celou dobu je přítomen kněz i odborníci k možnostem individuálních konzultací. Budete moci i prožít čas, který si rozvrhnete podle své představy, buď že potřebujete být více sama, v modlitbě, nebo nechat se povzbudit silou žen, které tam budou přítomné. Pro bližší informace o setkání kontaktujte Marcelu Řezníčkovou (reznickova@arcibol.cz) 587 405 250-1.

 

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně

se bude konat o víkendu 2.– 4. června 2017 a pak další 6.– 8. října 2017 v poutních domech.
Duchovní obnovou nás bude provázet Mons. Mgr. Adam Rucki. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., cesta světla, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry.
Začíná se v pátek večeří v 18.00 a končí v neděli obědem kolem poledne. Bližší informace a přihlašovací formulář hledejte na www.rodinnyzivot.cz. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením.
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

Fotografové,

kteří jste v posledních dvou létech fotili na Svatém Hostýně - na jaře, v létě, na podzim i v zimě zašlete své úspěšné fotografie na adresu matice@hostyn.cz. Výběr fotografií provede redakční rada Listů svatohostýnských a vybrané fotografie budou použity k ilustraci stolního Kalendáře Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně pro rok 2018. Jedinou odměnou bude zveřejnění jména fotografa, který zasláním fotografií současně souhlasí s jejich publikováním.
Při výběru budeme dávat přednost fotografiím "na výšku" anebo takovým, ze kterých se dá tento formát oříznout. Neposílejte velká množství fotografií, ale proveďte selekci zejména z hlediska jejich kvality a výpovědi o objektech na Svatém Hostýně popř. i o lidech, poutnících.
Předpokádáme hustotu, která umožní jejich tisk ve velikosti alespoň 13x18 cm při 300 dpi.
Fotografie zašlete nejpozději do 24. února 2017.

 

Duchovní cvičení 6. - 8. ledna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování