(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2017

 

Výzva

Matice svatohostýnská má zájem o odkoupení stánků, které jsou v osobním vlastnictví. Obracíme se na majitele stánků podél obou stran schodiště k bazilice, aby nabídli Matici svatohostýnské odkoupení svého stánku. Kontaktujte vedoucí hospodářské správy MSH paní Dagmar Fojtů.

 

Velikonoční obřady 2017

13. dubna - Zelený čtvrtek – 17:00
14. dubna - Velký pátek – 15:00  (nově je to státní svátek, den pracovního volna)
15. dubna - Bílá sobota – 19:00

 

K přechodu na letní čas dojde v neděli 26. března 2017 z 2:00 na 3:00

Divadelní představení Oráč a smrt v neděli 26. března

Kalendář pro rok 2018 je už zaplněn fotografiemi, můžete posílat další, budou využity na internetu nebo v LSH

 

Ve výboru Matice svatohostýnské máme tři kantory

a ti vědí, že důležitou naší činností je práce s dětmi a mládeží. K vyhlašovaným výtvarným a literárním soutěžím v minulých létech přibylo v roce 2016 i putování rodin s dětmi k Branám milosrdenství a to v rámci významných poutí na Velehradě, v olomoucké katedrále a na Svatém Hostýně. Všechny akce pro děti a mládež se setkaly s velkým ohlasem u nastupující generace, která by nás, jako ctitele Panny Marie, měla zastoupit v budoucnu. V letošním roce, který je i rokem Fatimy, to bude akce s názvem "Květina pro Pannu Marii".
Květina pro Pannu Marii - pozvánka

 

Dvojí poděkování za možnost sledovat přenosy z baziliky na Svatém Hostýně

Požehnaný den. Bohu díky, a upřímné Pán Bůh zaplať za mše svaté. Přeji kněžím, sestřičkám a ministrantům Boží požehnání a ochranu Panny Marie při službě u oltáře.
Účast na mši svaté skrze internet je velkým požehnáním.
Zdraví M. Kubová, 21. února 2017

Dobrý večer, chci Vám poděkovat za vysílání růžence.
Zvláště v zimním období je to od Vás velmi obětavé, když musíte znovu do baziliky. Je to pro mě radostné i na dálku se s Vámi setkávat a modlit se. Velmi si toho vážím.
Milena Bartoníková, Hostivice u Prahy, 13. února 2017

 

 

 

 

Zabíjačkové hody budou na Ovčárně v sobotu a v neděli 25. a 26. února 2017

Farní ples v Bystřici pod Hostýnem bude v sobotu 25. února 2017

 

Ženy na pouti života v létě na Svatém Hostýně

Ať už jsme na jakékoliv pouti, potřebujeme občas zastavit. Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný život a třeba se potkávají s problémy v rodině, v práci, s dětmi menšími nebo už dospělými, nebo prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého a podobné situace. Setkání bude bez dětí.
Uskuteční se na Svatém Hostýně s ubytováním v poutních domech od 26. do 30. července 2017 (stačí jen 2 dny dovolené). Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz nebo pište na e-mail: reznickova@arcibol.cz.

 

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně

se bude konat o víkendu 2.– 4. června 2017 a pak další 6.– 8. října 2017 v poutních domech.
Duchovní obnovou nás bude provázet Mons. Mgr. Adam Rucki. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., cesta světla, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry.
Začíná se v pátek večeří v 18.00 a končí v neděli obědem kolem poledne. Bližší informace a přihlašovací formulář hledejte na www.rodinnyzivot.cz. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením.
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

Fotografové,

kteří jste v posledních dvou létech fotili na Svatém Hostýně - na jaře, v létě, na podzim i v zimě zašlete své úspěšné fotografie na adresu matice@hostyn.cz. Výběr fotografií provede redakční rada Listů svatohostýnských a vybrané fotografie budou použity k ilustraci stolního Kalendáře Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně pro rok 2018. Jedinou odměnou bude zveřejnění jména fotografa, který zasláním fotografií současně souhlasí s jejich publikováním.
Při výběru budeme dávat přednost fotografiím "na výšku" anebo takovým, ze kterých se dá tento formát oříznout. Neposílejte velká množství fotografií, ale proveďte selekci zejména z hlediska jejich kvality a výpovědi o objektech na Svatém Hostýně popř. i o lidech, poutnících.
Předpokádáme hustotu, která umožní jejich tisk ve velikosti alespoň 13x18 cm při 300 dpi.
Fotografie zašlete nejpozději do 24. února 2017.

 

Duchovní cvičení 6. - 8. ledna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování